Rozwiń / Zwiń blokuPrzesuń blok Logowanie
Login
Hasło
Zapamiętaj mnie
 
Rozwiń / Zwiń blokuPrzesuń blok Pomoc

W sprawach technicznych (zagubione hasło itp.) prosimy o wiadomość przez formularz kontaktowy

lub z Administratorem Platformy: platforma.wtir.helpdesk@gmail.com

Przy zgłoszeniu proszę podawać nr albumu. 
Rozwiń / Zwiń blokuPrzesuń blok Wybrane kursy
Nie znaleziono danych
 
Rozwiń / Zwiń blokuPrzesuń blok Wiadomości
26 Maja 2015
Studenci II rok, I stopień

Drodzy Studenci,

w związku z decyzją Kierownika Zakładu Metodyki Turystyki, dr J. Klawendera, informuję, że po ogłoszeniu list rankingowych osób zakwalifikowanych na specjalizację z Obsługi Ruchu Turystycznego, Osoby, które nie znajdą się na liście będą mogły wpisać się na inne uruchamiane specjalizacje, na których będą wolne miejsca.

 

Dr J. Kalecińska

26 Maja 2015
Studenci II rok, I stopień

Drodzy Studenci

W związku z tak dużym zainteresowaniem specjecjalizacją z ORT (za które bardzo dziękujemy !!! :) ) informujemy, że ze względów organizacyjno-techincznych możemy przyjąć jedynie 60 osób zgodnie z podanymi wcześniej kryteriami oceny z zaliczenia przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego.

 

Lista rankingowa zostanie podana po zakończeniu zaliczeń.

 

Pozostałe osoby serdecznie zapraszamy na specjalizację z Hotelarstwa.

 

 

p.o. Kierownika Zakładu Metodyki Turystyki, dr J. Klawender

26 Maja 2015
UWAGA STUDENCI – II płatna specjalizacja dla Studentów I i II stopnia

Osoby, które są zainteresowane podjęciem drugiej (PŁATNEJ!!!) specjalizacji zobowiązane są do złożenia w tej sprawie podania do Biura Obsługi Studenta do dnia 29.06.2015 (piątek). W treści podania proszę podać informację na temat pierwszego wyboru specjalizacji.

Decyzja o uruchomieniu danej specjalizacji lub dołączeniu do specjalizacji istniejących zostanie podjęta 10.09.2015.

Termin płatności za II specjalizację – do 10.10.2015.

Koszty:

II specjalizacja dla studentów I stopnia (III rok) – 1000 zł.

II specjalizacja dla studentów II stopnia (II rok) – 800 zł.

 

 

Dr J. Kalecińska

25 Maja 2015
Test z Filozofii Przyrody

Uwaga Studenci II roku TiR MGR,

 

Test z Filozofii Przyrody będzie dostępny w dniach 26 maja br od godziny 0:00 - do dnia 31 maja br do godz. 23:59.

Każdy użytkownik  ma dwa podejścia do testu i może go uruchomić o dowolnej porze w godzinach jego dostępności.

Każdy z testów składa się z 20 pytań a czas jego trwania - 20 min.

Wyniki testów będą widoczne po ich zakończeniu w panelu Statystyki.

 

Testy należy samodzielnie dodać do profilu z zakładki 1.3.2 W. Szeligiewicz:

Test z Filozofii Przyrody - 1 podejście

Test z Filozofii Przyrody - 2 podejście

 

Proszę przed terminem testu o sprawdzenie dostępu do Platformy.

 

W razie problemów proszę o kontakt z Administratorem :

platforma.wtir.helpdesk@gmail.com

 

 

 

 

25 Maja 2015
Wyniki - j. hiszpański

Oceny z ostatniego zaliczenia z hiszpańskiego (środa i piątek):

64320 -3

64858-2

62373-3,5

62514-2

61568-4

64226-4,5

64277-3,5

64286-4,5

64275-3

64258-4,5

64817 -3

64233-5

64233 zal.1 -4

64261-5

64260-4,5

64287-3

64272-3,5

64270-3

64284-5

64210-4,5

64247-5

64789-3

64274-5

64273-4

64265-3

64363-3,5

64044-4,5

64206-4

64280-3,5

64214-3,5

64376-5

19 Maja 2015
UWAGA - grupy wędrówkowe, II rok, I stopień

Szanowni Państwo,

Informuję, że wszystkie podania złożone do Pana Dziekana w sprawie usprawiedliwienia nieobecności na Marszu AWF – Belweder zostały rozpatrzone pozytywnie.

Decyzją Pana Dziekana prof. Mariana Kowalewskiego, studenci którzy nie uczestniczyli w Marszu i nie złożyły podania w tej sprawie, nie są dopuszczeni do uczestnictwa w obozach wędrownych w bieżącym roku akademickim.

Warunkowe powtarzanie  obozów realizowane będzie w roku akademickim 2015/2016 po wcześniejszym udziale w Marszu.

Osoby niedopuszczone do udziału w obozie: 64295, 64347, 64209, 64242, 64679, 64346, 64861, 64819, 64846, 64360, 64317, 64845, 64238, 64297, 62514, 64852, 64807, 64190, 64191, 64199, 64201, 65151, 64205

 

Dr Joanna Kalecińska

18 Maja 2015
Nowe lekcje

Uwaga Studenci,

 

W zakładkach PJO do pobrania nowe lekcje z lektoratów:

A. Butscher

- K. Wasylkowskiej

_ E. Gieżno

18 Maja 2015
Procedura i harmonogram zapisów na przedmioty do wyboru i specjalizacje w semestrze zimowym 2015/2016

1.      Zapoznanie się z ofertą przedmiotów do wyboru i specjalizacji – materiał zamieszczony na platformie e-learningowej w zakładce 0. Informacje – Egzaminy – Zaliczenia – od 18.05.2015.

2.      Rozmowy i konsultacje na temat przedmiotów i specjalizacji z nauczycielami akademickimi – od 19.05.2015 do dnia zapisów.

3.      Student zapisuje się na wybrany przez siebie jeden (!!!) przedmiot z danej grupy (forma zajęć) według harmonogramu (określone terminy dla poszczególnych roczników w tabeli poniżej):

 

Rocznik

Forma zajęć

Przedmiot

data

godzina

miejsce

II rok I stopnia na III semestr

(obecnie I rok, II semestr)

wykład

psychologia aktywności ruchowej

27.05. 2015

18.20 – 18.45 (wykład z informatyki)

SW F.

mowa ciała w pracy animatora turystyki i rekreacji

nowe trendy w turystyce

anatomia funkcjonalna

ćwiczenia

lekkoatletyczne formy rekreacji

gimnastyczne formy rekreacji

Język obcy do wyboru

niemiecki

rosyjski

francuski

hiszpański

włoski

III rok I stopnia na V semestr

(obecnie II rok, IVsemestr)

Wykład

organizacje pozarządowe

25.05. 2015

16.45 – 17.00

(początek wykładu)

aula

antropomotoryka

obraz ciała w kulturze zachodniej

religioznawstwo

ćwiczenia

piłka siatkowa

koszykówka

specjalizacja

 

obsługa ruchu turystycznego

hotelarstwo

organizacja usług gastronomicznych w turystyce

projektowanie produktów turystycznych w regionie

organizacja imprez w turystyce i rekreacji05

Animator czasu wolnego

fitness nowoczesne formy gimnastyki

nordic walking

odnowa psychosomatyczna

 

II rok II stopnia na III semestr

(obecnie I rok, IIsemestr)

wykład I, ćwiczenia

rekreacja osób niepełnosprawnych

25.05. 2015

13.15 – 13.30

(początek wykładu)

SW E

turystyka osób niepełnosprawnych

wykład II, ćwiczenia

uzdrowiska polskie

odnowa biologiczna

ćwiczenia

trening funkcjonalny

drużynowe gry rekreacyjne

specjalizacja

trener personalny

kinezygerontoprofilaktyka

menadżer rekreacji

menadżer turystyki

trener czasu wolnego

 

 

4.      Osoby, które nie dokonały zapisu w wyznaczonych powyżej terminach, powinny zgłosić się do Biura Obsługi Studenta między 28.05 – 02.06.2015, w godzinach pracy BOS-U i uzupełnić zapis.

5.      Niedokonanie zapisu na przedmioty do dnia 02.06.2015 skutkować będzie wpisaniem studenta na listy przedmiotów, na których będą wolne miejsce.

6.      Informacja na temat uruchomionych przedmiotów w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 zostanie podana 28.05.2015. na platformie e-learningowej.

7.      W przypadku wykładów realizowanych na II i III roku spośród trzech wymienionych, uruchomione zostaną dwa, które będą cieszyły się największym zainteresowaniem. Studenci, którzy wybiorą wykład, który nie znajdzie się w planie (28.05.15) będą musieli dokonać drugiego wyboru, w terminie dodatkowych zapisów w BOS.

8.      Zapis na przedmiot powinien być osobisty, potwierdzony własnoręcznym podpisem. Jedynie studenci, którzy są na wymianie studenckiej programu ERASMUS mogą dokonać zapisu przez Kolegów z roku lub wysłanie informacji mailowej o swoim wyborze do BOS.

 

Dr Joanna Kalecińska

 

 

28 Kwiecień 2015
Seminarium magisterskie I rok, II stopień

Karta wyników znajduje się w zakładce 4.6.

Warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego w semestrze II, I roku, II stopnia jest oddanie uzupełnionej i podpisanej karty wyników oraz karty ewidencji pracy magisterskiej.

dr J. Kalecińska

13 Kwiecień 2015
Lektorat W. Firkowicz

Uwaga Studenci,

 

W zakładce PJO 3.3.2.e W. Firkowicz zostały dodane nowe lekcje z języka rosyjskiego.

03 Grudzień 2014
Specjalizacja "animacja w turystyce i rekreacji" III rok niestacjonarne

W zakładkach 0.0.4 "Specjalizacja animacja w turystyce i rekreacji" pojawiają sie materiały i zadania do wykonania. Obecnie dodano do zakładek Niedzielska Ewa, Piekarski Stanisław, Kalecińska Joanna

08 Lipca 2014
Model kształcenia na odległość na kierunku TiR

Informuję, że w profilu Nauczycieli Akademickich oraz Pracowników Administracji w zakładce 0. Informacje, egzaminy, zaliczenia został zamieszczony materiał "Model kształcenia na odległość na kierunku TiR"

 

W imieniu Dziekana prof. Mariana Kowalewskiego proszę pracowników Wydziału o zapoznanie się z zamieszczonym materiałem.

30 Jan 2013
HELPDESK

W celu usprawnienia komunikacji przy zgłaszaniu problemów z logowaniem/dostępem do Platformy e-learningowej proszę o podawanie nr albumu.

Administrator : platforma.wtir.helpdesk@gmail.com

 

 

 
Rozwiń / Zwiń blokuPrzesuń blok Kursy
Zwiń wszystko
 
Kliknij, aby uruchomić 0.0 Erasmus Students
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1.J. Kalecińska
 
Kliknij, aby uruchomić 0.0. III rok studiów niestacjonarnych e-Learning
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka plan zajęć 2014_2015_III rok niestacjonarny
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka prezentacja Dziekana o e-learningu
 
Kliknij, aby uruchomić 0.0.1 Ogłoszenia i informacje
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Formularz zgłoszenia przedmiotów i projektu - niestacjonarne
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Projekty - niestacjonarne - 2014/2015
 
Kliknij, aby uruchomić 0.0.2 Przedmioty
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1. Ekonomika turystyki i rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 2. Marketing
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 3. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 4. Teoria i metodyka treningu zbiorowego
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 5. Turystyka aktywna i kwalifikowana - Wykład do wyboru
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 5a dr K. Dzioban - materiały do realizacji przedmiotu do wyboru TAiK
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 6. Turystyka osób niepełnosprawnych - Wykład do wyboru
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 6a dr J. Kalecińska - materiały do realizacji przedmiotu do wyboru TON
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 7. Rekreacja osób niepełnosprawnych - Wykład do wyboru
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 7a dr J. Kalecińska - materiały do realizacji przedmiotu do wyboru RON
 
Kliknij, aby uruchomić 0.0.3 Specjalizacja - Zarządzanie projektami w turystyce
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa turystycznego
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Finanse przedsiębiorstwa i podstawy rachunkowości
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. Kalecińska - specjalizacja - zarządzanie projektami
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Marian Kowalewski
 
Kliknij, aby uruchomić 0.0.4 Specjalizacja - Animacja w turystyce i rekreacji
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1. Kalecińska Joanna
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 2. Niedzielska Ewa
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 3. Sadowski Michał
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 4. Leś Anna
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 5. Ostrowska Anna
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 6. Piekarski Stanisław
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 7. Płoskonka Przemysław
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 8. Nowicki Darek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 9. Krynicki Bartłomiej
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka s10. Bosek Artur
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka s11. Grzonka Lesław
 
Kliknij, aby uruchomić 0.0.5 Wykładowcy
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1.
 
Kliknij, aby uruchomić 1. prof. Marian Kowalewski
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1.
 
Kliknij, aby uruchomić 6. dr Anna Mazurkiewicz - Pizło
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1. Regulamin zajęć z Marketingu
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 2. Zagadnienia wstępne
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 3. Marketing - Zagadnienia wstępne cz.2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 4. Marketing - Otoczenie organizacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 5. Badania marketingowe cz. 1
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 6. Badania marketingowe cz. 2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 7. Cena jako element koncepcji marketingu
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 8. Instrukcja SWOT
 
Kliknij, aby uruchomić 0.Informacje - egzaminy - zaliczenia
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Egzamin dyplomowy licencjacki 2015
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Instrukcja do Platformy - manual dla Studentów
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Obóz zimowy 2015 - informacje
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Obóz zimowy 2015 - informacje
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Obóz zimowy 2015 - informacje
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Oferta przedmiotów do wyboru i specjalizacji realizowanych w roku akademickim 2015/2016
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Pismo Okólne Dziekana
 
Kliknij, aby uruchomić 1. KATEDRA TURYSTYKI - KTUR
 
Kliknij, aby uruchomić 1.1. ZAKŁAD TEORII TURYSTYKI - ZTT
 
Kliknij, aby uruchomić 1.1.2. L. Mazurkiewicz
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Projekt badawczy "Wycena wartości rekreacyjnej Kampinoskiego Parku Narodowego"
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka The theory of tourism region
 
Kliknij, aby uruchomić 1.1.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Agritourism - Kieszek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Agroturystyka - Kieszek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Geografia społeczno - ekonomiczna
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Geografia turystyczna
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Heritage tourism
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Infrastructure tourism and recreation- Kieszek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Journey to the health resort - Kieszek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Krajoznawstwo
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Metodyka i organizacja turystyki - Dębowski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Podstawy turystyki - Dębowski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Polish health resorts - Kieszek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Regiony turystyczne - Gałązka
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Rozwój zrównoważony - Majdak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Seminarium magisterskie - Mazurkiewicz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Tourism geography - Mazurkiewicz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Wybrane zagadnienia teorii turystyki - Dębowski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Wycieczka do uzdrowiska - Kieszek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne - Kieszek
 
Kliknij, aby uruchomić 1.2. ZAKŁAD METODYKI TURYSTYKI - ZMT
 
Kliknij, aby uruchomić 1.2.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Hotelarstwo specjalizacja - Drogon
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Hotelarstwo - Drogon
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Impreza turystyczna - Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Informacja turystyczna - Klawender, Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - ORT specjalizacja - Klawender
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Obsługa ruchu turystycznego - Ostrowska, Klawender
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Obóz turystyki przygodowej - Klawender
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Pilotaż specjalizacja - Klawender, Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Pilotaż wycieczek i przewodnictwo turystyczne - Ostrowska, Klawender
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Polityka turystyczna - Banasik
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Praca przedsiębiorstwa turystycznego - Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Praktyki zawodowe - Klawender
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Przewodnik po Warszawie - specjalizacja - Ostrowska, Klawender
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Przewodnik po mazowszu specjalizacja - Klawender, Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Targi turystyczne - Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Touris traffic services - Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Tourist event - Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Tourist fair - Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Town tour - Gołębieska, Ostrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Wycieczka po mieście - Ostrowska
 
Kliknij, aby uruchomić 1.3. ZAKŁAD PODSTAW SPOŁECZNO - KULTUROWYCH W TURYSTYCE - PSKT
 
Kliknij, aby uruchomić 1.3.2. W.Szeligiewicz
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Ekologia i ochrona środowiska - e-learning - zadania dla studentów I-go roku studiów licencjackich TIR
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Test z Filozofii Przyrody - 1 podejście
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Test z Filozofii Przyrody - 2 podejście
 
Kliknij, aby uruchomić 1.3.2.b S. Piekarski
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka WYKŁAD 1 - ZARYS HISTORII TURYSTYKI POLSKIEJ W LATACH 1918 - 1939 - prof. Piekarski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka e-lerning PCW (Pedagogika czasu wolnego) wykłady - II rok licencjacki
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka e-lerning - Historia Kultury- II rok magisterski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka e-lerning Historia Turystyki - I rok licencjacki
 
Kliknij, aby uruchomić 1.3.2.e J. Zagdańska
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1. Plan zajęć - Historia Kultury
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 2. Lekcja nr 1 i 2 - Historia Kultury
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 3. Lekcja nr 3 i 4 - Historia Kultury
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 4. Lekcja nr 5 i 6 - Historia Kultury
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 5. Lekcja nr 7 i 8 - Historia Kultury
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 6. Lekcja nr 9 i 10 - Historia Kultury
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 7. Lekcja nr 11 i 12 - Historia Kultury
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka a12. Historia Kultury - tematy esejów do losowania
 
Kliknij, aby uruchomić 1.3.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Ekologia z ochroną środowiska - Szeligiewicz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Filozofia z Etyką - Mosz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Historia architektury i sztuki - Piechotka
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Historia kultury - ERASMUS
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Historia kultury i sztuki - ERASMUS
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Międzykulturowość - Guszkowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Odnowa psychosomatyczna - specjalizacja - Guszkowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Planning for tourism and recreation - ERASMUS - Piechotka
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Planowanie przestrzeni turystycznej i rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Podstawy Psychologii - Guszkowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Podstawy Socjologii - Mosz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Psychologia aktywnosci fizycznej (przedmiot do wyboru) - Guszkowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Psychologia reklamy (przedmiot do wyboru) - Guszkowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Seminarium magisterskie - Piechotka
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Seminarium magisterskie - Szeligiewicz
 
Kliknij, aby uruchomić 2. KATEDRA REKREACJI - KREK
 
Kliknij, aby uruchomić 2.1. ZAKŁAD TEORII REKREACJI - ZTR
 
Kliknij, aby uruchomić 2.1.2. J. Mogiła - Lisowska
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Wybrane zagadnienia z teorii rekreacji - materiały z wykładów
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Wyniki zaliczeń
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Wyniki zaliczeń
 
Kliknij, aby uruchomić 2.1.2.a A. Leś
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Rekreacja Osób Niepełnosprawnych - materiały
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Wybrane zagadnienia z teorii rekreacji - materiały
 
Kliknij, aby uruchomić 2.1.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Fizjologia człowieka z anatomią
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Fizjologia wysilku
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Medycyna w turystyce
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Mowa ciała
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Odnowa biologiczna
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Organizacje pozarządowe w turystyce i rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Pomoc przedlekarska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Rekreacja osób niepełnosprawnych
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Seminarium magisterskie
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Teoria rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Wybrane zagadnienia teorii rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Sylabusy - prof. Lisowska
 
Kliknij, aby uruchomić 2.2. ZAKŁAD METODYKI REKREACJI - ZMR
 
Kliknij, aby uruchomić 2.2.2. E.Kozdroń
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka pytania egzaminacyjne z metodyki rekreacji
 
Kliknij, aby uruchomić 2.2.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Nordic Walking - Piotrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Rekreacja osób starszych - Kozdroń
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Fitness - Niedzielska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Fitness - specjalizacja - Krynicki
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Gimnastyczne formy rekreacji - Niedzielska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Kinezygeronto profilaktyka - Kozdroń
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Metodyka rekreacji - Krynicki
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Rekreacyjne formy wypoczynku - Kozdroń
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Relaksacja i animacja taneczna - Darmas
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Siatkówka - Piotrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Siatkówka plażowa - Piotrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Specjalizacja Nordic Walking - Piotrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Teoria i metodyka treningu zdrowotnego - Piotrowska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Trener personalny - Niedzielska
 
Kliknij, aby uruchomić 2.3. ZAKŁAD AKTYWNYCH FORM TURYSTYCZNO - REKREACYJNYCH - AFTR
 
Kliknij, aby uruchomić 2.3.2. J.Kalecińska
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Lekkoatletyczne Formy Rekreacjii
 
Kliknij, aby uruchomić 2.3.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Badminton - Nowicki, Sadowski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Drużynowe gry polskie - Nowicki, Sadowski, Bosek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Drużynowe gry rekreacyjne - Nowicki, Sadowski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Gry i zabawy ruchowe w tir - Nowicki, Sadowski, Kalecińska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Lekkoatletyczne formy rekreacji - Kalecińska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Obozy wędrowne - Płoskonka
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Pływanie - Płoskonka
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Turystyka kwalifikowana i alternatywna - Płoskonka, Bosek
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Wybrane formy turystyki i rekreacji-outdoor - Płoskonka, Bosek
 
Kliknij, aby uruchomić 3. KATEDRA ZARZĄDZANIA I EKONOMII - KZF
 
Kliknij, aby uruchomić 3.1. ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA - ZOZ
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Specjalizacja Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych, semestr I
 
Kliknij, aby uruchomić 3.1.1 Specjalizacja Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych, semestr I
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1. Tematy prezentacji Specjalizacja + terminy
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 2. Podział tematów prezentacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 3. Zalecana literatura
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 4. Plan zajęć
 
Kliknij, aby uruchomić 3.1.2. A. Mazurkiewicz - Pizło
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 1. Regulamin zajęć z Marketingu
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 2. Zagadnienia wstępne
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 3. Marketing - Zagadnienia wstępne cz.2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 4. Marketing - Otoczenie organizacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 5. Badania marketingowe cz. 1
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 6. Badania marketingowe cz. 2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 7. Cena jako element koncepcji marketingu
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka 8. Instrukcja SWOT
 
Kliknij, aby uruchomić 3.1.2.a M. Kowalewski
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych - wykłady
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Menadżer Turystyki - specjalizacja
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Metodologia
 
Kliknij, aby uruchomić 3.1.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Marketing - Mazurkiewicz-Pizło
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Mediacje - Matusiak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Organizacja pracy biurowej z ergonomia
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Podstawy zarządzania - Matusiak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Work organization and ergonomice office
 
Kliknij, aby uruchomić 3.2. ZAKŁAD EKONOMII I FINANSÓW - ZEF
 
Kliknij, aby uruchomić 3.2.2.c Uta Kuhn
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Informatyka i technologia informatyczna - pliki dla studentów I roku TIR lic - gr 06,08, 09
 
Kliknij, aby uruchomić 3.2.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego - Łuczak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Ekonomika Turystyki i Rekreacji - Łuczak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Informatyka i Technologia Informacyjna - Kühn
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Podstawy Ekonomii - Misiak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Podstawy Statystyki - Obukowicz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji - Łuczak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - SYLABUS - Informatyka w Turystyce i Rekreacji - Iwańska
 
Kliknij, aby uruchomić 3.3. PRACOWNIA JĘZYKÓW OBCYCH
 
Kliknij, aby uruchomić 3.3.2. A. Butscher
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski - A. Butscher - dla grup 01, 03 oraz 05 - I rok TiR mgr
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski - A. Butscher - dla grup 01, 05 oraz 07 - I rok TiR lic
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski - A. Butscher - dla grup 02 oraz 04 - II rok TiR lic
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Lekcja 1: Organisation
 
Kliknij, aby uruchomić 3.3.2.a E. Giegżno
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski - E. Gieżno - gr 04. 06 II Tir Mgr s 2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski - E. Gieżno - gr 06, 08, 09 II Tir s 2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski -E. Gieżno - dla grup: 02, 04, 06, 09 I Tir
 
Kliknij, aby uruchomić 3.3.2.b K. Wasylkowska
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski - K. Wasylkowska - dla I rok TiR Lic grupy 03,08,10
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski - K. Wasylkowska - dla I rok TiR Mgr grupy 02,07
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka J. angielski - K. Wasylkowska - dla II rok TiR Lic grupy 01,03,05,07
 
Kliknij, aby uruchomić 3.3.2.d J. Pacelt
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Español avanzado
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język hiszpański - J. Pacelt - MGR1
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Licencjat 2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Wyniki zaliczeń
 
Kliknij, aby uruchomić 3.3.2.e W. Firkowicz
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język rosyjski - W. Firkowicz - I stopień II roku IV sem Grupa 1 pocz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język rosyjski - W. Firkowicz - I stopień II roku IV sem Grupa 2 śrzaaw
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język rosyjski - W. Firkowicz - II stopień I rok II sem
 
Kliknij, aby uruchomić 3.3.3. SYLABUSY
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. angielski I stopień - Butscher,Wasylkowska,Giegżno
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. angielski II stopień - Butscher,Wasylkowska,Giegżno
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. francuski I stopień - Ziębowicz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. francuski II stopień - Ziębowicz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. hiszpański I stopień - Marciniak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. hiszpański II stopień - Marciniak
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. niemiecki I stopień - Murrmann
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. niemiecki II stopień - Murrmann
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. rosyjski I stopień - Śmieszek, Firkowicz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. rosyjski II stopień - Śmieszek, Firkowicz
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. włoski I stopień - Murrmann
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka SYLABUS - J. włoski II stopień - Murrmann
 
Kliknij, aby uruchomić 4. e-edukacja & e-nauka
 
Kliknij, aby uruchomić 4.1. e-biblioteka
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Centralna Biblioteka PTTK
 
Kliknij, aby uruchomić 4.6. Prace Dyplomowe (licencjackie, magisterskie) - Seminaria magisterskie
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Karta wyników - seminarium mgr I rok
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Listy seminarium magisterskie 2015
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Poradnik pisania pracy dyplomowej - wersja ostateczna
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Propozycja tematów projektów w roku 2014/2015
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Seminarium magisterskie
 
Kliknij, aby uruchomić 4.9. Kurs instruktora rekreacji - część ogólna
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Instrukcja i zadania do realizacji części ogólnej kursu instruktora rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka materiały do studiowania - część ogólna
 
Kliknij, aby uruchomić 5. e-Przedmioty
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa turystycznego
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Ekologia z ekoturystyką
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Ekonomia 1
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Ekonomia 2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Ekonomika turystyki i rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Filozofia
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Fizjologia pracy i wypoczynku
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Geografia turystyczna 1
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Geografia turystyczna 2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Historia kultury i sztuki
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Informatyka w turystyce i rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język angielski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język angielski (z WTiR)
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język francuski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język niemiecki
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Język rosyjski
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Krajoznawstwo
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Marketing
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Materiały do przedmiotu "Podstawy ekonomii i finansów"
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Materiały do przedmiotu "psychologia zachowań konsumenta"
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Metodyka rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Organizacja i zarządzanie
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Organizacja pracy biurowej
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Pedagogika zdrowia
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Podstawy finansów
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Podstawy informatyki 1
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Podstawy informatyki 2
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Podstawy statystyki
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Podstawy turystyki
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Prawo w turystyce i rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Promocja zdrowia
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Przykład
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Psychologia
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Rekreacja i turystyka osób starszych
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Rekreacja osób niepełnosprawnych
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Socjologia
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Socjologia czasu wolnego
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Teoria rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Teorie turystyczne
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Turystyka aktywna i kwalifikowana
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Turystyka osób niepełnosprawnych
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Wybrane zagadnienia z teorii rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Zagadnienia testowe - Historia Kultury
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 
Kliknij, aby uruchomić 6. Indywidualny Program Studiów
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Gry i zabawy w turystyce i rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Historia turystyki i rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Informatyka i technologia informacyjna
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Podstawy zarządzania
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Pływanie
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Teoria rekreacji
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka podstawy ekologii i ochrony środowiska
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka podstawy psychologii
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka podstawy zarządzania
 
Kliknij, aby uruchomić 7. Obozy wędrowne
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Listy Studentów zapisanych na Obozy Wędrowne
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka Obozy wędrowne dla Studentów II roku TiR 2014/2015
 
Kliknij, aby uruchomić Materiały od i do wykładowców
 
Kliknij, aby uruchomić Wydział Turystyki i Rekreacji
 
Darmowa lekcja Dodaj do koszyka