Wynik wyszukiwania
Zapytanie: RODZINA
Liczba odnalezionych rekordów: 149Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku
1/149
Autorzy: Anna Kloze, Zuzanna Wojtal.
Tytuł pracy: Assessment of online physiotherapy consultation for children - parents' opinions
Tytuł czasopisma: Advances in Rehabilitation
Tytuł równoległy czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Rok: 2021, Vol. 35, no. 2, s. 32-39 il., bibliogr. 21 poz.
ISSN: 0860-6161
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; metoda ; dzieci ; rozwój fizyczny ; rodzina ; poglądy
Adres url:
DOI:

2/149
Autorzy: Hanna Nałęcz, Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka.
Tytuł pracy: Place zabaw w mieście - dla wszystkich a nie tylko dla dzieci
Tytuł pracy w innym języku: Urban playgrounds for everyone and not just for children
Tytuł czasopisma: Mazowsze Studia Regionalne
Rok: 2020, nr 32, s. 35-64 il., abstr., bibliogr. s. 60-62
ISSN: 1689-4774
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 5.000
Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; wypoczynek ; rodzina ; dzieci ; wiek dojrzały ; wiek starczy ; miasto
Adres url:
DOI:

3/149
Autorzy: Emilia Wawszczak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Reakcje rodzin pacjentów w wieku starczym na hospitalizację i pogarszające się rokowanie
Tytuł całości: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny : praca zbiorowa, t. 6, pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Miejsce wydania: Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2020
Strony zajęte przez pracę: s. 597-605, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-955981-0-2
Uwagi: Dok. elektroniczny
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: geriatria ; starzenie się ; wiek starczy ; choroby ; rodzina

4/149
Autorzy: Aleksandra Buchholz, Mariola Wolan-Nowakowska.
Tytuł pracy: Wzrost potraumatyczyny jako czynnik dobrostanu psychicznego rodziców dzieci z autyzmem
Tytuł pracy w innym języku: Posttraumatic growth as a factor of psychological well-being of parents of children with autism
Tytuł czasopisma: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Rok: 2020, Tom 588, nr 3, s. 26-37 abstr., bibliogr. s. 34-36
ISSN: 0552-2188
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PP
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 40.000
Słowa kluczowe: psychologia ; pedagogika ; pedagogika specjalna ; autyzm ; niepełnosprawność ; dzieci ; rodzice ; rodzina
Adres url:
DOI:

5/149
Autorzy: Natalia Organista, Michał Lenartowicz.
Tytuł pracy: Klasa społeczna a poziom i zróżnicowanie rodzinnej aktywności sportowo-rekreacyjnej. Wyniki badań jakościowych
Tytuł pracy w innym języku: Social class and the level and diversity of family sport and leisure practices. Qualitative study results
Tytuł czasopisma: Przegląd Socjologii Jakościowej, [online]
Rok: 2019, T. 15, nr 3, s. 116-135 abstr., bibliogr. s. 133-135
ISSN: 1733-8069
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 40.000
Słowa kluczowe: socjologia ; środowisko społeczne ; rodzina ; aktywność fizyczna ; sport ; rekreacja ruchowa
Adres url:
DOI:

6/149
Autorzy: Michał Lenartowicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kultura fizyczna w rodzinie
Tytuł całości: Socjologia kultury fizycznej [dok. elektroniczny], pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego, Zbigniewa Krawczyka i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Oznaczenie wydania: Wyd. 2 uzupełnione
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019
Strony zajęte przez pracę: s. 267-277, bibliogr.
ISBN: 978-83-61830-90-0
Uwagi: Podręcznik akademicki
Charakterystyka formalna: PRP
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: socjologia ; rodzina ; kultura fizyczna

7/149
Autorzy: Dorota Kamień.
Tytuł pracy: Nadwaga i otyłość - rosnący problem młodego pokolenia
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 573
Rok: 2019, 5(32), s. 24-26 tab., bibliogr. 3 poz.
ISSN: 0860-8075
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PPN
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: zdrowie ; otyłość ; ciężar ciała ; dzieci ; wiek wczesnoskzolny ; młodzież ; wiek szkolny ; rodzina ; aktywność fizyczna ; styl życia

8/149
Autorzy: Zbigniew Dziubiński, Zbigniew Krawczyk, Michał Lenartowicz.
Tytuł monografii: Socjologia kultury fizycznej [dok. elektroniczny] / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego, Zbigniewa Krawczyka i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Oznaczenie wydania: Wyd. 2 uzupełnione
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019
Strony: 386 s.
ISBN: 978-83+61830-90-0
Uwagi: Podręcznik akademicki
Uwagi: Publikacja elektroniczna
Charakterystyka formalna: PEP
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: socjologia ; kultura ; kultura fizyczna ; globalizacja ; olimpizm ; zdrowie ; socjalizacja ; moralność ; światopogląd ; rodzina

9/149
Autorzy: Małgorzata Wojciechowska, Krystyna Arkuszyńska, Elżbieta Antos.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Udział pielęgniarki w propagowaniu karmienia naturalnego
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The participation of nurses in promoting breastfeeding
Tytuł całości: Profilaktyka i edukacja zdrowotna w badaniach naukowych w pielęgniarstwie oraz naukach o zdrowiu [dok. elektroniczny], red. nauk. Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019
Seria: Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 153
Strony zajęte przez pracę: s. 12-18, tab., summ., bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-61830-82-5
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: noworodki ; niemowlęta ; karmienie naturalne ; rozwój fizyczny ; choroby ; rodzina ; świadomość ; pielęgniarki ; promocja ; badania ankietowe

10/149
Autorzy: Monika Łopuszańska-Dawid.
Tytuł właściwy [typ dokumentu]: Jak zachęcić dziecko do ruchu?
Miejsce wydania: Warszawa : NCEŻ IŻŻ, 2018
Charakterystyka formalna: PIN
Charakterystyka merytoryczna: PPN
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; czas wolny ; zdrowie ; dzieci ; młodzież ; rodzina
Adres url:

11/149
Autorzy: Monika Łopuszańska-Dawid.
Tytuł właściwy [typ dokumentu]: Nieaktywny rodzic - nieaktywne dziecko? [dok. elektroniczny]
Miejsce wydania: Warszawa : NCEŻ IŻŻ, 2018
Charakterystyka formalna: PIN
Charakterystyka merytoryczna: PPN
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: wychowanie zdrowotne ; aktywność fizyczna ; rodzina
Adres url:

12/149
Autorzy: Marianna Barlak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Osoba z niepełnosprawnością ruchową w rodzinie : analiza przypadku
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): A person with physical disabilities in the family : case study
Tytuł całości: Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną [dok. elektroniczny], red. nauk. Małgorzata Wojciechowska, Magdalena Śniegocka ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2018
Seria: Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 150
Strony zajęte przez pracę: s. 46-51, summ., bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-61830-66-5
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: rodzina ; niepełnosprawni

13/149
Autorzy: Aleksandra Buchholz, Joanna Ilnicka.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ośrodek Wczesnej Interwencji jako miejsce wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Early Intervention Centre as a place of support for children with disabilities and their parents
Tytuł całości: W obliczu emocji, [red. t. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska]
Miejsce wydania: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Seria: Głos, Język, Komunikacja ; t. 5
Strony zajęte przez pracę: s. 75-89, summ., bibliogr.
ISBN: 978-83-7996-582-3
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: pedagogika ; pedagogika specjalna ; dzieci ; niepełnosprawni ; rodzina
Adres url:
DOI:

14/149
Autorzy: Marta Szczypińska.
Tytuł pracy: Postawa nadmiernie wymagająca i niekonsekwentna rodziców a lęk i poczucie własnej skuteczności u zawodników w sporcie kwalifikowanym
Tytuł pracy w innym języku: An overly demanding and inconsistent parents' attitude and anxiety and self-efficacy in qualified sport competitors
Tytuł czasopisma: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Rok: 2018, Vol. 62, s. 79-93 tab., abstr. bibliogr. s. 91-93
ISSN: 0239-4375
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 8.000
Słowa kluczowe: psychologia ; rodzina ; sportowcy ; lęk
Inne bazy podające opis:
 • SPORTDiscus with Full Text

  Adres url:

  15/149
  Autorzy: Jolanta Derbich, Katarzyna Rawa.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawa rodziców uczniów klas szóstych wobec wychowania fizycznego
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The sixth grade studens' parents attitude towards physical education
  Tytuł całości: Sport i olimpizm w polskiej tradycji i edukacji społecznej (rodzina - szkoła - środowisko) : w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Komitet Pierre'a de Coubertin w Polsce
  Tytuł równoległy całości: Sport and olympism in Polish tradition and social education (family - school - society) : on the 100th anniversary of Polish independence
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2018
  Strony zajęte przez pracę: s. 263-272, il., abstr., bibliogr. 6 poz.
  ISBN: 978-83-61830-74-0
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie fizyczne ; rodzina ; poglądy ; badania ankietowe

  16/149
  Autorzy: Małgorzata Wojciechowska, Aldona Pawlik, Elżbieta Antos.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Problemy rodzin opiekujących się chorymi z demencją w środowisku domowym
  Tytuł całości: Wielowymiarowość opieki pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym, pod red. Wiesława Fideckiego, Zofii Sienkiewicz, Mariusza Wysokińskiego ; Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Miejsce wydania: Warszawa : Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2018
  Strony zajęte przez pracę: s. 101-110, tab., bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 978-83-7637-470-3
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Słowa kluczowe: geriatria ; wiek starczy ; układ nerwowy ; układ nerwowy ośrodkowy ; choroby ; rodzina ; problem

  17/149
  Autorzy: Małgorzata Wojciechowska, Magdalena Śniegocka.
  Tytuł monografii: Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną [dok. elektroniczny] / red. nauk. Małgorzata Wojciechowska, Magdalena Śniegocka ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2018
  Strony: 155 s.
  Seria: Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 150
  ISBN: 978-83-61830-66-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 80.000
  Index Copernicus: 20.000
  Słowa kluczowe: zdrowie ; pielęgniarstwo ; wychowanie zdrowotne ; zapobieganie ; rodzina

  18/149
  Autorzy: Monika Filipowicz, Witold Rekowski.
  Tytuł pracy: Wiedza rodziców na temat rozwoju i pielęgnacji dziecka w wieku 0-12 miesięcy
  Tytuł pracy w innym języku: Parental knowledge about development and care of a child aged 0-12 months
  Tytuł czasopisma: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Rok: 2018, Vol. 14, no. 2, s. 201-2012 il. ibliogr,. 22 poz.
  ISSN: 1734-1531
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Słowa kluczowe: noworodki ; niemowlęta ; rozwój fizyczny ; rodzina ; kompetencje ; badania ankietowe
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:

  19/149
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Krzysztof Graff, Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj, Elżbieta Jelonek, Paulina Adamiecka, Katarzyna Dziedzic, Elżbieta Woźniak, Gabriela Orzechowska, Maciej Porczyński, Paulina Albińska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł pracy: Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości
  Tytuł pracy w innym języku: Analysis of perinatal indices and selected environmental factors in children with osteogenesis imperfecta
  Tytuł czasopisma: Przegląd Pediatryczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Pediatric Review
  Rok: 2017, Vol. 46, no. 3, s. 15-20 il., abstr., bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 0137-723X
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 77.860
  Słowa kluczowe: kości ; choroby ; genetyka ; dzieci ; rodzina ; jakość życia ; środowisko społeczne ; badania ankietowe

  20/149
  Autorzy: Aleksandra Buchholz.
  Tytuł pracy: Marta Kulesza, Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Difin, Warszawa 2017, ss. 156
  Tytuł czasopisma: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 562
  Rok: 2017, R. 57, nr 7, s. 59-62 bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0552-2188
  Charakterystyka formalna: PIN
  Charakterystyka merytoryczna: RN
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; psychologia ; rodzina ; książka ; recenzja

  21/149
  Autorzy: Marta Pokorska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Poprawa relacji rodzic-dziecko poprzez wspólną aktywność fizyczną z zastosowaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne u dzieci zdrowych
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Improving relationship parent-child through Co-physical Activity using The Sherborne Developmental Movement method in health children
  Tytuł całości: Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim, red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Polska Akademia Olimpijska ; Komitet Pierre'a de Coubertin w Polsce
  Tytuł równoległy całości: Education through sport in family, community groups and academic milieu
  Miejsce wydania: Warszawa : [Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego], 2017
  Strony zajęte przez pracę: s. 123-134, il., summ., bibliogr. 10 poz.
  ISBN: 978-83-61830-58-0
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; psychologia ; porozumiewanie się ; stosunki interpersonalne ; rodzina ; dzieci ; aktywność fizyczna ; ćwiczenia ruchowe ; metoda ; metoda Weroniki Sherborne ; badania ankietowe

  22/149
  Autorzy: Jolanta Mogiła-Lisowska, Łukasz Korycki.
  Tytuł pracy: Rodzina wiejska - środowisko rekreacji ruchowej
  Tytuł pracy w innym języku: Rural family as a physical recreation environment
  Tytuł czasopisma: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Rok: 2017, [nr] 58, s. 46-60 il., abstr., bibliogr. s. 59
  ISSN: 0239-4375
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Index Copernicus: 71.730
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; socjalizacja ; środowisko społeczne ; rodzina ; wieś
  Inne bazy podające opis:
 • SPORTDiscus with Full Text

  Adres url:

  23/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Rozważania o "dobrym" i "złym" wychowaniu
  Tytuł pracy w innym języku: Reflections on a "good" and "bad" upbringing
  Tytuł czasopisma: Forum Pedagogiczne
  Rok: 2017, nr 2, s. 225-236 summ., s. 235
  ISSN: 2083-6325
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Index Copernicus: 79.780
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; system wartości ; dzieci ; rodzina
  Adres url:
  DOI:

  24/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy: Socjalizacja konsumentów sportu
  Tytuł czasopisma: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Rok: 2017, [Vol.] 57, s. 62-72 abstr., bibliogr.
  ISSN:
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Index Copernicus: 71.730
  Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; socjalizacja ; rodzina ; środki masowego przekazu

  25/149
  Autorzy: Dorota Kamień.
  Tytuł pracy: Sportowy dzień z babcią i dziadkiem : promowanie rodzinnej aktywności wśród przedszkolaków i seniorów
  Tytuł czasopisma: Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców
  Rok: 2017, [R.], nr 1, s. 20-22 il., bibliogr.
  ISSN: 2449-5204
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rodzina ; dzieci ; wiek przedszkolny

  26/149
  Autorzy: Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora.
  Tytuł monografii: Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim / red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Polska Akademia Olimpijska ; Komitet Pierre'a de Coubertin w Polsce
  Tytuł monografii w innym języku: Education through sport in family, community groups and academic milieu
  Miejsce wydania: Warszawa : [Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego], 2017
  Strony: 460 s., il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-61830-58-0
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 80.000
  Index Copernicus: 20.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; kultura fizyczna ; wychowanie ; rodzina ; grupy społeczne ; środowisko społeczne

  27/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy: Family leisure consumption and youth sport socialization in post-communist Poland : a perspective based on Bourdieu's class theory
  Tytuł czasopisma: International Review for the Sociology of Sport
  Rok: March 2016, Vol. 51, no. 2, s. 219-237
  ISSN: 1012-6902
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.953
  Punktacja ministerstwa: 35.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; sport ; czas wolny ; socjalizacja ; rodzina ; Polska
  Inne bazy podające opis:
 • Academic Search Complete
 • Health Source: Nursing/Academic Edition
 • Scopus
 • SPORTDiscus with Full Text
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:

  28/149
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński, Michał Lenartowicz.
  Tytuł monografii: Kultura fizyczna a struktura społeczna : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2016
  Strony: 346 s., bibliogr.
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  ISBN: 978-83-937888-5-9
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; pedagogika ; filozofia ; etyka ; organizacja ; sport ; dyscypliny sportowe ; zainteresowanie ; struktura społeczna ; rodzina

  29/149
  Autorzy: Emilia Wawszczak, Elżbieta Antos.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Reakcje rodzin pacjentów w wieku starszym na hospitalizację i pogarszające się rokowanie
  Tytuł całości: Program konferencji : streszczenia prac : 16. Ogólnopolska i 6. im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Człowiek starszy - medyczne i społeczne aspekty opieki"
  Miejsce wydania: Ciechanów : [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa], 2016
  Strony zajęte przez pracę: s. 32
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: opieka zdrowotna ; opieka paliatywna ; wiek starczy ; rodzina ; etyka

  30/149
  Autorzy: Marianna Barlak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodzina podstawą struktury społecznej państwa
  Tytuł całości: Kultura fizyczna a struktura społeczna : praca zbiorowa, pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2016
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 317-328, bibliogr.
  ISBN: 978-83-937888-5-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; rodzina ; struktura społeczna

  31/149
  Autorzy: Jens Bucksch, Hania Nalecz, Dagmar Sigmundova, Joanna Inchley, Alberto Borraccino, Ferdinand Salonna, Zdenek Hamrik.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Association between perceived socio-environmental factors and physical activity in Czech, German and Polish adolescents
  Tytuł całości: Advancing behavior change science : abstract book : 3rd - 6th June 2015, [kom. nauk. Pedro J. Teixeira i in. ; International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity]
  Miejsce wydania: [B.w. : b.m. ], 2015
  Strony zajęte przez pracę: s. 592
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; młodzież ; zainteresowanie ; środowisko społeczne ; rodzina ; infrastruktura
  Adres url:

  32/149
  Autorzy: Zbigniew Lew-Starowicz.
  Tytuł monografii: Wszystko da się naprawić / Zbigniew Lew-Starowicz
  Miejsce wydania: Warszawa : Czerwone i Czarne, 2015
  Strony: 272 s.
  ISBN: 978-83-7700-184-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; seksualizm ; rodzina ; poradnictwo

  33/149
  Autorzy: Wojciech Pizło, Anna Mazurkiewicz-Pizło.
  Tytuł pracy: Regionalne zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce
  Tytuł pracy w innym języku: Regional diversification of household income in Poland
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
  Rok: 2014, T. 16, z. 6, s. 397-402 il., streszcz., summ., bibliogr. s. 401-402
  ISSN: 1508-3535
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Index Copernicus: 55.410
  Słowa kluczowe: ekonomia ; finanse ; rodzina ; region ; Polska
  Adres url:
  Adres url:

  34/149
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński, Damian Czachowski.
  Tytuł pracy: The impact of primary socialisation on the choice of the ultimate sport of choice by players of the first-league Legia Warsaw football club
  Tytuł czasopisma: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology
  Rok: 2014, Vol. 14, no. 3, s. 27-32 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 24
  ISSN: 2084-3763
  Uwagi: Na liście B MNiSW dla 2014 r. czasopismo posiada ISSN: 1730-2064
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Index Copernicus: 81.380
  Słowa kluczowe: socjalizacja ; rodzina ; sport ; sportowcy ; zespołowe gry sportowe ; piłka nożna ; badania ankietowe
  Inne bazy podające opis:
 • Index Copernicus
 • Scopus
 • SPORTDiscus with Full Text

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  35/149
  Autorzy: Anna Kloze, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Agnieszka Stępień, Jolanta Stępowska, Agata Kuźmicka, Małgorzata Łukowicz.
  Tytuł pracy: Wpływ testu TIMP na kształtowanie postaw rodziców niemowląt z zespołem Downa w procesie terapeutycznym
  Tytuł pracy w innym języku: The effect of carrying out the 'Test of Infant Motor Performance' on parental attitudes towards Down syndrome infants during the therapeutic process
  Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska 14
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
  Rok: 2014, nr 4, s. 34-45 il., abstr., streszcz., bibliogr. poz. 27
  ISSN: 1642-0136
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; rozwój motoryczny ; testy ; niemowlęta ; zespół Downa ; rodzina ; postawa społeczna
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  Adres url:

  36/149
  Autorzy: Renata Czarniecka, Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aktywność fizyczna twojego dziecka
  Tytuł całości: Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym : broszura dla rodziców, red. nauk. Katarzyna Wolnicka, Jadwiga Charzewska ; Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. A. Szczygła w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Instytut Żywności i Żywienia, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 38-43, il.
  Charakterystyka formalna: POP
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; zdrowie ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; rodzina

  37/149
  Autorzy: Wojciech Pizło, Anna Mazurkiewicz-Pizło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Cele, finanse oraz inwestycje w gospodarstwach domowych sadowników - zastosowanie analizy korespondencji
  Tytuł całości: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, (część druga), raport z badań jakościowych, pod red. Wojciecha Pizło
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 76-88, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-7583-431-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; ekonomia ; rodzina ; finanse ; inwestycja
  Adres url:

  38/149
  Autorzy: Agnieszka Wójcik, Anna Pyszora, Iwona Drewnik.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Edukacja jako składowa procesu rehabilitacji
  Tytuł całości: Edukacja terapeutyczna w hospicjum, red. nauk. Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Teresa Łącka
  Miejsce wydania: Toruń : Stowarzyszenie Hospicjum "Światło", 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 63-73, tab., bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 978-83-938068-0-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; opieka paliatywna ; rodzina ; fizjoterapeuci ; nauczanie

  39/149
  Autorzy: Wojciech Pizło, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Nina Drejerska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Klasyfikacja skupień gospodarstw sadowniczych - badania jakościowe : case study dla gospodarstw sadowniczych zaliczonych do skupienia A
  Tytuł całości: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, (część druga), raport z badań jakościowych, pod red. Wojciecha Pizło
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 90-118, il.
  ISBN: 978-83-7583-431-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; ekonomia ; rodzina ; środowisko społeczne ; wieś ; zasoby materialne ; klasyfikacja
  Adres url:

  40/149
  Autorzy: Wojciech Pizło, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Iwona Pomianek.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Klasyfikacja skupień gospodarstw sadowniczych - badania jakościowe : case study dla gospodarstw sadowniczych zaliczonych do skupienia B podgrupa B1
  Tytuł całości: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, (część druga), raport z badań jakościowych, pod red. Wojciecha Pizło
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 119-140, il.
  ISBN: 978-83-7583-431-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; ekonomia ; rodzina ; środowisko społeczne ; wieś ; zasoby materialne ; klasyfikacja
  Adres url:

  41/149
  Autorzy: Wojciech Pizło, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Mariusz Grębowiec.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Klasyfikacja skupień gospodarstw sadowniczych - badania jakościowe : case study dla gospodarstw sadowniczych zaliczonych do skupienia C
  Tytuł całości: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, (część druga), raport z badań jakościowych, pod red. Wojciecha Pizło
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 168-201, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-7583-431-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; ekonomia ; rodzina ; środowisko społeczne ; wieś ; zasoby materialne ; klasyfikacja
  Adres url:

  42/149
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz-Pizło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Klasyfikacja skupień gospodarstw sadowniczych - badania jakościowe : case study dla gospodarstw sadowniczych zaliczonych do skupienia D
  Tytuł całości: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, (część druga), raport z badań jakościowych, pod red. Wojciecha Pizło
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 202-218, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-7583-431-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; ekonomia ; rodzina ; środowisko społeczne ; wieś ; zasoby materialne ; klasyfikacja
  Adres url:

  43/149
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Miejsce rodziny i gospodarstwa domowego w systemie społeczno-gospodarczym
  Tytuł całości: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, (część druga), raport z badań jakościowych, pod red. Wojciecha Pizło
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 19-38, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-7583-431-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; ekonomia ; gospodarka ; rodzina ; korelacja
  Adres url:

  44/149
  Autorzy: Jolanta Kowalik, Monika Galerczyk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena wiedzy członków rodzin pacjentów ze stwardnieniem rozsianym na temat choroby
  Tytuł całości: W drodze do brzegu życia : praca zbiorowa, T. 11, pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu
  Miejsce wydania: Białystok : [b.w.], 2013 (Białystok : "Duchno" Piotr Duchnowski)
  Strony zajęte przez pracę: s. 985-999, il., bibliogr. poz. 16
  ISBN: 978-83-89934-81-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: medycyna ; stwardnienie rozsiane ; świadomość ; rodzina ; badania ankietowe
  Adres url:
  Adres url:

  45/149
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodziny i gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich
  Tytuł całości: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, (część druga), raport z badań jakościowych, pod red. Wojciecha Pizło
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 39-47, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-7583-431-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; ekonomia ; rodzina ; środowisko społeczne ; wieś
  Adres url:

  46/149
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku
  Tytuł całości: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki : społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych, (część druga), raport z badań jakościowych, pod red. Wojciecha Pizło
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 48-59, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-7583-431-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; ekonomia ; rodzina ; zasoby materialne
  Adres url:

  47/149
  Autorzy: Hanna Kołoło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aktywność fizyczna
  Tytuł całości: Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej, pod red. Joanny Mazur
  Oznaczenie wydania: Wyd. 2. uzup.
  Miejsce wydania: Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 2012
  Strony zajęte przez pracę: s. 75-82, il.
  ISBN: 978-83-88767-64-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: socjologia ; rodzina ; warunki bytowe ; środowisko społeczne ; zdrowie ; styl życia ; aktywność fizyczna ; dieta ; młodzież ; wiek szkolny

  48/149
  Autorzy: Mirosław Mikicin, Łukasz Drynkowski.
  Tytuł właściwy: Czy pomagasz swojemu dziecku?
  Tytuł całości [typ dokumentu]: Swimi - Koniński Portal Pływacki [online]
  źródło tytułu właściwego: Ekran tytułowy
  Charakterystyka formalna: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pływanie ; pływanie sportowe ; dzieci ; rodzina
  Adres url:

  49/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł monografii: Klasowe uwarunkowania sportu i rekreacji ruchowej z perspektywy teorii Pierre'a Bourdieu / Michał Lenartowicz
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2012
  Strony: 183 s., il., bibliogr. s.161-167
  Seria: (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 141)
  ISBN: 978-83-61830-13-9
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; kultura fizyczna ; sport ; rekreacja ruchowa ; socjalizacja ; rodzina

  50/149
  Autorzy: Hanna Kołoło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kompetencje społeczne
  Tytuł całości: Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej, pod red. Joanny Mazur
  Oznaczenie wydania: Wyd. 2. uzup.
  Miejsce wydania: Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 2012
  Strony zajęte przez pracę: s. 143-154, il.
  ISBN: 978-83-88767-64-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: socjologia ; rodzina ; stosunki interpersonalne ; młodzież ; wiek szkolny ; kompetencje ; społeczny

  51/149
  Autorzy: Hanna Kołoło, Monika Guszkowska, Joanna Mazur.
  Tytuł pracy: Psychospołeczne determinanty niedoboru aktywności fizycznej w populacji 15-latków
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2012, T. 56, z. 1, s. 5-10 il., streszcz., bibliogr. poz. 15
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; zainteresowanie ; motywacja ; stosunki interpersonalne ; rodzina ; środowisko społeczne ; młodzież ; wiek szkolny ; gimnazjum ; badania ankietowe ; testy psychologiczne
  Adres url:

  52/149
  Autorzy: Alicja Długołęcka.
  Tytuł monografii: Zwykła książka o tym, skąd się biorą dzieci / Alicja Długołęcka ; rys. Anna Pietrzak
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owieczka Sp. z o.o., 2012
  Strony: 95 s., il.
  ISBN: 978-83-63010-22-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wychowanie seksualne ; rodzina

  53/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł właściwy: Dobry przykład - fundament wychowania
  Tytuł całości [typ dokumentu]: Aktywnie po zdrowie [online] : portal dla ekologicznie i zdrowo zakręconych / Fundacja Banku Ochrony Środowiska
  Miejsce wydania: : cop. Fundacja Banku Ochrony Środowiska
  Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: Ruch to życie - Po co być aktywnym? s. 5 ; http://www.aktywniepozdrowie.pl/po-co-by-aktywnym/dobry-przyklad-fundament-wychowania
  źródło tytułu właściwego: Tyt. z ekranu (po wybraniu kolejno opcji Ruch to życie i Po co być aktywnym?)
  Charakterystyka formalna: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wychowanie ; zdrowie ; kultura fizyczna ; aktywność fizyczna ; dzieci ; rodzina
  Adres url:

  54/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł właściwy: Każdy może być olimpijczykiem
  Tytuł całości [typ dokumentu]: Aktywnie po zdrowie [dokument elektroniczny] : portal dla ekologicznie i zdrowo zakręconych / Fundacja Banku Ochrony Środowiska
  Miejsce wydania: Warszawa : Fundacja Banku Ochrony Środowiska, 29 sierpnia 2011
  Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: Dostępny w internecie: http://www.aktywniepozdrowie.pl/po-co-by-aktywnym/kady-moe-by-olimpijczykiem ; [online]
  źródło tytułu właściwego: http://www.aktywniepozdrowie.pl/
  Charakterystyka formalna: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; aktywność fizyczna ; wychowanie zdrowotne ; zdrowie ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; świadomość ; zainteresowanie ; rodzina ; kariera sportowa
  Adres url:

  55/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kultura fizyczna w rodzinie
  Tytuł całości: Socjologia kultury fizycznej, pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Zbigniewa Krawczyka ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2011
  Strony zajęte przez pracę: s. 339-354, bibliogr.
  ISBN: 978-83-61830-44-3
  Uwagi: Podręcznik akademicki
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; kultura fizyczna ; rodzina ; terminologia

  56/149
  Autorzy: Jakub Adamczyk, Izabela Awerczuk, Dariusz Boguszewski.
  Tytuł pracy: Wiedza fizjoterapeutów i rodziców na temat wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
  Rok: 2011, nr 7, s. 69-73 il., bibliogr 15 poz.
  ISSN: 2081-1063
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Słowa kluczowe: antropologia ; wady postawy ; dzieci ; wiek przedszkolny ; fizjoterapeuci ; rodzina ; świadomość ; badania ankietowe

  57/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł właściwy: Wspierać i zachęcać a nie hamować
  Tytuł całości [typ dokumentu]: Aktywnie po zdrowie [online] : portal dla ekologicznie i zdrowo zakręconych / Fundacja Banku Ochrony Środowiska
  Miejsce wydania: : cop. Fundacja Banku Ochrony Środowiska
  Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: Ruch to życie - Po co być aktywnym? s. 4 ; http://www.aktywniepozdrowie.pl/po-co-by-aktywnym/wspiera-i-zachca-a-nie-hamowa
  źródło tytułu właściwego: Tyt. z ekranu (po wybraniu kolejno opcji Ruch to życie i Po co być aktywnym?
  Charakterystyka formalna: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; rodzina
  Adres url:

  58/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł właściwy: Wychowanie fizyczne - ważna lekcja
  Tytuł całości [typ dokumentu]: Aktywnie po zdrowie [dokument elektroniczny] : portal dla ekologicznie i zdrowo zakręconych / Fundacja Banku Ochrony Środowiska
  Miejsce wydania: Warszawa : Fundacja Banku Ochrony Środowiska, 29 sierpień 2011
  Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: Dostępny w internecie: http://www.aktywniepozdrowie.pl/po-co-by-aktywnym/wychowanie-fizyczne-wana-lekcja ; [online]
  źródło tytułu właściwego: http://www.aktywniepozdrowie.pl/
  Charakterystyka formalna: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; wychowanie fizyczne ; szkoła ; lekcja wf ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; rodzina ; poglądy
  Adres url: * * *

  59/149
  Autorzy: A[nna] Dąbrowska, E. Pisula.
  Tytuł pracy: Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome
  Tytuł czasopisma: Journal of Intellectual Disability Research
  Rok: 2010, Vol. 54, iss. 3, s. 266-280 il., bibliogr. s. 277-280
  ISSN: 0964-2633
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
  Punktacja ministerstwa: 32.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; rodzina ; stres ; dzieci ; wiek przedszkolny ; układ nerwowy ; choroby ; autyzm ; zespół Downa
  Adres url:
  DOI:

  60/149
  Autorzy: Dariusz Boguszewski, Judyta Domańska, Jakub Adamczyk.
  Tytuł pracy: Próba oceny toru środowiskowego jako elementu profilaktyki i korekcji wad stóp u dzieci
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
  Rok: 2010, nr 6, s. 63-67 il., bibliogr.
  Tryb dostępu: http://www.wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/Roczniki%20WSWFiT%202010.pdf
  ISSN: 2081-1063
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; postawa ciała ; wady postawy ; stopa ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; ćwiczenia korekcyjne ; profilaktyka ; rodzina ; badania ; metoda
  Adres url:

  61/149
  Autorzy: Danuta Niedźwiecka-Kącik.
  Tytuł właściwy: Rodzina w trosce o zdrowie
  Tytuł całości [typ dokumentu]: Aktywnie po zdrowie [online]
  Miejsce wydania: : Fundacja Banku Ochrony Środowiska, 2010
  Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: Ruch to życie - Żywienie a aktywność ; http://aktywniepozdrowie.pl/zywienie-a-aktywnosc/rodzina-w-trosce-o-zdrowie
  źródło tytułu właściwego: Tyt. z ekranu (po wybraniu kolejno opcji Ruch to życie i Żywienie a aktywność)
  Charakterystyka formalna: POP
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: higiena ; zdrowie ; rodzina
  Adres url:

  62/149
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński.
  Tytuł pracy: Rodzino, bądź aktywna! : na temat rodzinnego krzewienia kultury fizycznej z prof. nzw. dr. hab. Zbigniewem Dziubińskim rozmawia Magdalena Woźniak
  Tytuł czasopisma: Przewodnik Katolicki
  Rok: 16.05.2010, nr 20, s. 22-23
  Tryb dostępu: http://www.przk.pl/nr/rodzina/rodzino_badz_aktywna.html
  ISSN: 0137-8384
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWY
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; sport ; kultura fizyczna ; rodzina
  Adres url:

  63/149
  Autorzy: Anna Dąbrowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sprawowanie opieki nad dorastającym dzieckiem z zespołem Downa a stres i poczucie koherencji u rodziców
  Tytuł całości: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc?, pod red. Bugusławy Beaty Kaczmarek
  Miejsce wydania: Kraków : Impuls, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 135-151, il., bibliogr. s. 148-151
  ISBN: 978-83-7587-296-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; stres ; rodzina ; układ nerwowy ośrodkowy ; choroby ; zespół Downa ; dzieci ; badania

  64/149
  Autorzy: Tadeusz Staniszewski, Michał Staniszewski.
  Tytuł pracy: Uwarunkowania rekreacji fizycznej w rodzinie
  Tytuł pracy w innym języku: Predispositions to physical recreation in a family
  Tytuł czasopisma: Turystyka i Rekreacja
  Rok: 2010, T. 6, s. 117-124 il., summ., bibliogr. poz. 22
  ISSN: 1895-3700
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; rodzina ; formy ; zainteresowanie ; motywacja ; badania ankietowe

  65/149
  Autorzy: Teresa Łaska-Mierzejewska, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Biologiczne przejawy zmian sytuacji ekonomicznej rodzin wiejskich w latach 1967-2001
  Tytuł czasopisma: Polityka Społeczna 426
  Rok: Wrzesień 2009, R. 36, nr 9, s. 17-22 il., bibliogr. s. 21-22
  ISSN: 0137-4729
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: rozwój biologiczny ; trend sekularny ; ontogeneza ; pokwitanie ; ekonomia ; grupy społeczne ; wieś ; warunki bytowe ; finanse ; bezrobocie ; wykształcenie ; rodzina

  66/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Family and physical culture capital as a foundation of life-long activity
  Tytuł całości: The physically active lifestyle: a collaboration among professions : abstract book and conference program, AIESEP
  Miejsce wydania: Pensacola (USA) : University of West Florida, [2009]
  Strony zajęte przez pracę: s. 50
  Uwagi: AIESEP Specialist Symposium "The Physically Active Lifestyle: a Collaboration Among Professions", Pensacola (USA), September 24-26, 2009
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; styl życia ; rodzina

  67/149
  Autorzy: Krzysztof W. Jankowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Instytucjonalny wymiar współczesnej kultury fizycznej
  Tytuł całości: Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym : praca zbiorowa, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2009
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 223-230, bibliogr.
  ISBN: 978-83-924538-6-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; wychowanie fizyczne ; rodzina ; instytucja ; organizacja

  68/149
  Autorzy: Anna Dąbrowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Poczucie koherencji u rodziców dzieci z autyzmem
  Tytuł całości: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 162-181, il., bibliogr. s. 177-181
  ISBN: 978-83-235-0509-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; rodzina ; dzieci ; układ nerwowy ośrodkowy ; choroby ; autyzm ; badania

  69/149
  Autorzy: Tadeusz Staniszewski, Michał Staniszewski.
  Tytuł pracy: Rekreacja fizyczna rodziców dzieci wczesnoszkolnych
  Tytuł pracy w innym języku: Recreational activity of parents of primary school children
  Tytuł czasopisma: Turystyka i Rekreacja
  Rok: 2009, T. 5, s. 57-63 il., bibliogr. poz. 19
  ISSN: 1895-3700
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; aktywność fizyczna ; formy ; zainteresowanie ; motywacja ; samokontrola ; grupy społeczne ; rodzina ; badania ankietowe

  70/149
  Autorzy: Joanna Mazur, Izabela Tabak, Anna Dzielska, Hanna Kołoło, Anna Kowalewska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Risk and protective factors among determinants of Risk Behaviours Syndrome (RBS) in 15-year-old Polish adolescents results from HBSC 2006 survey
  Tytuł całości: Determinants of health and health behaviours in Polish adolescents : review of studies conducted in 2005-2008, [Instytut Matki i Dziecka]
  Miejsce wydania: Warsaw : Institute of Mother and Child, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 9-28, il., bibliogr. s. 26-28
  ISBN: 978-83-88767-50-0
  Uwagi: Health and health behaviour in school-aged children HBSC FOCUS GROUP MEETING, 5-7 November 2009 Warsaw, Poland
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: zdrowie ; higiena ; używki ; zachowanie się ; młodzież ; wiek szkolny ; rodzina ; badania

  71/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Uczestnictwo w turystyce i rekreacji metodą wychowania w rodzinach usportowionych
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Participation in tourism and recreation as an education method in sport families
  Tytuł całości: Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 255-262, il., tab., bibliogr.
  ISBN: 978-83-89630-96-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: turystyka ; rekreacja ruchowa ; wychowanie ; rodzina

  72/149
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wartości wychowania do rekreacji ruchowej i turystyki w rodzinie a proces globalizacji
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Values of education to active recreation and tourism in family vs process of globalization
  Tytuł całości: Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, pod red. Jerzego Ruta i Pawła Ruta
  Miejsce wydania: Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski ; KORAW Dorota Kocząb, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 161-169, il., tab., bibliogr.
  ISBN: 83-926640-5-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; rekreacja ruchowa ; wychowanie ; rodzina ; globalizacja

  73/149
  Autorzy: Zbigniew Lew-Starowicz, Agnieszka Naszczyńska.
  Tytuł pracy: Wpływ płci i inteligencji emocjonalnej na postawy wobec zdrady
  Tytuł pracy w innym języku: Students' attitudes towards infidelity
  Tytuł czasopisma: Przegląd Seksuologiczny nr 20
  Rok: październik/grudzień 2009, T. 5, z. 4, s. 12-15 il., streszcz., summ., bibliogr. s. 15
  ISSN: 1734-1280
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 3.420
  Słowa kluczowe: psychologia ; płeć ; inteligencja ; emocje ; zachowanie się ; rodzina ; testy

  74/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zmiany zachowań polskich rodzin w czasie wolnym jako potencjalny wskaźnik kryzysu ekonomicznego : propozycja podejścia metodologicznego
  Tytuł całości: Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym : praca zbiorowa, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, 2009
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 212-222, bibliogr.
  ISBN: 978-83-924538-6-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; czas wolny ; aktywność fizyczna ; rodzina ; styl życia ; finanse ; korelacja

  75/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska, Bartłomiej Krynicki.
  Tytuł pracy: Bariery uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej w opinii członków rodzin usportowionych
  Tytuł pracy w innym języku: Barriers to participation in active recreation in the opinion of members of sporty families
  Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe : współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji
  Rok: 2008, nr 3, s. 115-121
  ISSN: 1734-5081
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport dla wszystkich ; aktywność fizyczna ; rodzina ; zainteresowanie ; bariery

  76/149
  Autorzy: Ewa Anita Jankowska, Alicja Szklarska, Anna Lipowicz, Monika Łopuszańska, Sławomir Kozieł, Tadeusz Bielicki.
  Tytuł pracy: Inter-generation social mobility modifies Framingham Risk Score in Polish middle-aged men, but not in women
  Tytuł czasopisma: Journal of Biosocial Science
  Rok: 2008, Vol. 40, iss. 3, s. 401-412 il., bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 0021-9320
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.009
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; biologia ; społeczeństwo ; rodzina ; zdrowie ; warunki socjalno-bytowe ; wykształcenie ; zmiana ; badania
  Adres url:
  DOI:

  77/149
  Autorzy: Andrzej Wiśniewski.
  Tytuł pracy: Na przykładzie zespołu Turnera niektóre problemy opieki medycznej nad rodziną z dzieckiem chorym przed urodzeniem
  Tytuł czasopisma: Życie i Płodność
  Rok: 2008, R. 2, nr 4, s. 35-46
  Tryb dostępu: http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/72/
  ISSN: 1898-2158
  Uwagi: Na str. tyt. opis: nr 4/2008 rok 2 kw. 4 nr 5.
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zespół Turnera ; ciąża ; płód ; dzieci ; rodzina ; opieka zdrowotna
  Adres url:

  78/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu przez rodziców zamieszkujących województwo mazowieckie
  Tytuł całości: Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka : teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje, pod red. Arkadiusza Kaźmierczaka, Anny Maszorek-Szymala, Eweliny Dębowskiej
  Miejsce wydania: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s.146- 153
  ISBN: 978-83-7525-218-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: używki ; alkoholizm ; problem ; rodzina ; Polska

  79/149
  Autorzy: Joanna Różyńska, A. Denst-Sadura.
  Tytuł monografii: Przemoc wobec dzieci w rodzinie / przygot. Joanna Różyńska, aktual. A. Denst-Sadura
  Oznaczenie wydania: Wyd. 2 popr.
  Miejsce wydania: Warszawa : Centrum Praw Kobiet, 2008
  Strony: 88 s.
  ISBN: 978-83-89888-63-1
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: dzieci ; wychowanie ; rodzina ; patologia społeczna ; prawo

  80/149
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodziny usportowione jako środowisko wychowania do rekreacyjnej aktywności ruchowej
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Sporting families as an environment of education for physical recreational activity
  Tytuł całości: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce : praca zbiorowa, pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki
  Tytuł równoległy całości: Present-day tendencies in recreation and tourism
  Miejsce wydania: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, 2008
  Seria: (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1895-1546 ; nr 4)
  Strony zajęte przez pracę: s. 25-28
  ISBN: 978-83-88537-63-9
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport dla wszystkich ; rekreacja ruchowa ; wychowanie ; rodzina ; rola

  81/149
  Autorzy: Anna Oblacińska, Hanna Kołoło, Joanna Mazur.
  Tytuł pracy: Socjoekonomiczne uwarunkowania dysharmonii rozwoju fizycznego młodzieży 15-letniej w Polsce
  Tytuł pracy w innym języku: Socio-economic determinants of physical development disorders among 15-year-olds in Poland
  Tytuł czasopisma: Medycyna Wieku Rozwojowego
  Tytuł równoległy czasopisma: Developmental Period Medicine
  Rok: kwiecień-czerwiec 2008, T. 12, nr 2 cz. 1, s. 549-557 ryc., bibliogr. poz. 32
  ISSN: 1428-345X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 6.010
  Słowa kluczowe: zdrowie ; rozwój fizyczny ; budowa ciała ; ciężar ciała ; otyłość ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć m. ; płeć ż. ; pochodzenie społeczne ; styl życia ; rodzina ; wieś ; miasto ; korelacja
  Adres url:

  82/149
  Autorzy: Katarzyna Prusik, Karol Görner, Krzysztof Prusik.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Stan aktywności turystycznej i ruchowej uczniów w czasie wolnym
  Tytuł całości: Exercitatio Corpolis - Motus - Salus, red. L'udmila Jančoková [i in.]
  Miejsce wydania: Banská Bystrica : [Univerzita Mateja Bela], 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 117-131, bibliogr. s. 130
  ISBN: 978-80-8083-541-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; turystyka ; czas wolny ; wypoczynek czynny ; formy ; zainteresowanie ; motywacja ; bariery ; młodzież ; wiek szkolny ; gimnazjum ; rodzina ; badania ankietowe

  83/149
  Autorzy: Elżbieta Olszewska, Teresa Łaska-Mierzejewska.
  Tytuł pracy: Unemployment in the Polish countryside and its effect on the development and rate of maturation of rural girls
  Tytuł czasopisma: Anthropological Review
  Rok: 2008, Vol. 71, s. 33-42
  Tryb dostępu: http://versita.metapress.com/content/v81v2712525w4822/?p=fbd7316363054d2396964596d7116318&pi=2
  ISSN: 1898-6773
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 4.910
  Słowa kluczowe: antropologia ; rozwój biologiczny ; menstruacja ; cechy somatyczne ; antropometria ; warunki bytowe ; środowisko społeczne ; rodzina ; wiek rozwojowy ; płeć ż.
  Adres url:

  84/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wychowanie do i przez rekreację w życiu człowieka. Środowisko wychowujące
  Tytuł całości: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej : podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej - część ogólna, red. nauk. Ewa Kozdroń ; rec. Danuta Nałęcka ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 53-60
  ISBN: 978-83-61011-21-7
  Uwagi: Podręcznik
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; rekreacja ruchowa ; wychowanie ; środowisko społeczne ; rodzina ; instytucja ; szkoła ; zadania

  85/149
  Autorzy: Barbara Fijałkowska.
  Tytuł pracy: Decyzje prokreacyjne w świetle kwestii niepełnosprawności
  Tytuł pracy w innym języku: Reproductive decision from the viewpoint of disability
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2007, T. 21, [nr] 4, s. 11-19 summ., bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 4.050
  Słowa kluczowe: filozofia ; etyka ; ginekologia ; ciąża ; niepełnosprawni fizycznie ; rodzina ; planowanie

  86/149
  Autorzy: Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Hanna Kołoło, Izabela Tabak, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Anna Kowalewska, Anna Oblacińska, Anna Dzielska, Katarzyna Kołodziejczyk, Katarzyna Radiukiewicz.
  Tytuł monografii: Family socio-economic status and local area deprivation as determinants of self-perceived health and life style in Polish 15-year-old students : summary of key findings / ed. by Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Hanna Kołoło i in. ; Instytut Matki i Dziecka
  Miejsce wydania: Warsaw : [b.w.], 2007
  Strony: 36 s., il.
  ISBN: 978-83-88767-456
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PEK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rodzina ; środowisko społeczne ; warunki bytowe ; młodzież ; wiek szkolny ; zdrowie ; styl życia

  87/149
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Główne przesłanki kształcenia uczniów zdolnych
  Tytuł całości: Tehnoobraz 2007 : Tehnologii nepreryvnogo obrazovaniâ i samorazvitiâ ličnosti odarennyh učaŝihsâ i studentov : tezisy dokladov 6 Mieždunarodnoj naučnoj konferencii, 5-6 aprelâ 2007 g. Grodno, Respublika Belarus', Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet ; redkol. V. P. Tarantej [i in.]
  Miejsce wydania: Grodno : GrGU, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 28-30, bibliogr. poz. 7
  ISBN: 978-985-417-910-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; młodzież ; szkoła ; rodzina ; nauczanie ; postępy w nauce ; wyniki sportowe

  88/149
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Physical recreation within sporty families
  Tytuł całości: Socio-economic aspects of tourism and recreation, ed. by Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński
  Miejsce wydania: [Warszawa] : Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 30-34, il., bibliogr. 7 poz.
  ISBN: 978-83-89630-76-6
  Uwagi: W książce podano błędny ISBN: 978-83-89630-32-2. Popr. 978-83-89630-76-6.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; rodzina ; motywacja ; badania

  89/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wartości rodzinnej aktywności rekreacyjnej
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie patriotyczne przez sport, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 129-135, il., bibliogr. 6 poz.
  ISBN: 978-83-89630-59-9
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rodzina ; styl życia

  90/149
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy: Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2007, R. 61, nr 9-10, s. 6-13 bibliogr. poz. 12
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.760
  Słowa kluczowe: agresja ; przyczyny ; zapobieganie ; szkoła ; rodzina ; zadania ; współpraca ; młodzież ; szkoła podstawowa ; badania ankietowe

  91/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy: Wychowanie do rekreacyjnej aktywności ruchowej w rodzinie
  Tytuł pracy w innym języku: The role of family in sport's and recreation's activity education
  Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe WSKFiT
  Rok: 2007, R. 3, nr. 5, s. 41-47 tab., summ., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 1734-5359
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; wychowanie ; rodzina ; badania ankietowe

  92/149
  Autorzy: Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol, Wojciech Otrębski, Bartosz Molik, Izabela Rutkowska.
  Tytuł pracy: Aktywność sportowa a psychospołeczne aspekty zdrowia osób z długotrwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
  Tytuł pracy w innym języku: The sport participation and the psychosocial aspects of health in individuals with long-term traumatic quadriplegia
  Tytuł czasopisma: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina
  Rok: 2006, Vol. 60 Suppl. 16, n 5, s. 43-46 il., bibliogr. poz. 9, streszcz., summ.
  ISSN: 0066-2240
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSU
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; adaptacja psychologiczna ; osobowość ; socjologia ; adaptacja społeczna ; rodzina ; praca zawodowa ; stosunki interpersonalne ; aktywność fizyczna ; sport ; korelacja ; testy psychologiczne ; kręgosłup ; szyja ; uszkodzenia

  93/149
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna uczniów w warszawskiej gminie Bielany
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 447
  Rok: 2006, R. 53, nr 4, s. 12-16 il., bibliogr. u autorów
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; zdrowie ; postawa ciała ; środowisko społeczne ; rodzina ; warunki bytowe ; aktywność fizyczna ; młodzież ; wiek szkolny ; Warszawa ; badania ankietowe

  94/149
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Dzieci u progu podjęcia obowiązków szkolnych - charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2006, R. 60, nr 7-8, s. 20-23 il., bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.760
  Słowa kluczowe: dzieci ; wiek przedszkolny ; środowisko społeczne ; rodzina ; zdrowie ; postawa ciała ; aktywność fizyczna ; badania ankietowe

  95/149
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rekreacyjna aktywność ruchowa w rodzinach usportowionych
  Tytuł całości: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 : założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 316-322, il., bibliogr. poz. 7
  ISBN: 10:83-89630-32-X
  ISBN: 13:978-83-89630-32-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; rodzina ; badania ankietowe

  96/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodzinny czas wolny i sport
  Tytuł całości: Sport kultura społeczeństwo : księga pamiątkowa w 75-lecie urodzin profesora Zbigniewa Krawczyka, red. nauk. Jerzy Kosiewicz
  Miejsce wydania: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 561-572
  ISBN: 83-60197-14-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: socjologia ; rodzina ; czas wolny ; aktywność fizyczna

  97/149
  Autorzy: Anna Pastuszak.
  Tytuł pracy: Społeczne uwarunkowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
  Tytuł pracy w innym języku: Social determinants of physical activity of children and adolescents
  Tytuł czasopisma: Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Rok: 2006, T. 9, z. 1, s. 25-29 summ., bibliogr. 33 poz.
  ISSN: 1732-7156
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Index Copernicus: 4.330
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; społeczny ; rodzina ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m.

  98/149
  Autorzy: Anna Dąbrowska, Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Społeczno-wychowawcze uwarunkowania rekreacji ruchowej
  Tytuł całości: Zarys teorii rekreacji ruchowej, red. nauk. Andrzej Dąbrowski
  Miejsce wydania: Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 49-58, bibliogr. 20 poz.
  ISBN: 83-60197-18-3
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: aktywność ruchowa ; rekreacja ruchowa ; wychowanie ; środowisko społeczne ; rodzina

  99/149
  Autorzy: Anna Pastuszak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wieloczynnikowe uwarunkowania społeczne aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 3, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 159-162, il.
  ISBN: 83-89630-19-2
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; płeć ż. ; płeć m. ; rodzina

  100/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Family leisure and sport
  Tytuł całości: Sport, culture and society : in honour of professor Zbigniew Krawczyk, ed. by Jerzy Kosiewicz ; The Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw
  Miejsce wydania: Warsaw : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 415-421, bibliogr.
  ISBN: 83-89630-56-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; czas wolny ; rodzina

  101/149
  Autorzy: Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz.
  Tytuł monografii: Growth and physical fitness of Polish youths / Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz ; The Józef Piłsudski Academy of Physical Education in Warsaw
  Miejsce wydania: Warsaw : Wydaw. AWF, 2005
  Strony: 181 s., il., summ., bibliogr. s. 122-129
  Seria: (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 103)
  ISBN: 83-89630-01-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; młodzież ; rodzina

  102/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy: Porównanie przeszłej aktywności turystycznej prób młodzieży polskiej i holenderskiej oraz ich rodzin
  Tytuł pracy w innym języku: Comparison of childhood touristic activity of a sample of Polish and Dutch youth and their families
  Tytuł czasopisma: Turystyka i Rekreacja
  Rok: 2005, T. 1, s. 161-165 il., bibliogr., summ.
  ISSN: brak
  Uwagi: T. 1/2005 opatrzony ISBN 83-89630-51-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; turystyka ; młodzież ; rodzina ; Polska ; Holandia ; badania ankietowe

  103/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodzina - środowiskiem wychowującym i animującym do rekreacji ruchowej
  Tytuł całości: Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce, red. Zofia Kubińska, Barbara Bergier
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 253-258, bibliogr. 8 poz.
  ISBN: 83-923366-0-7
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; wychowanie ; środowisko społeczne ; rodzina ; badania ankietowe

  104/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rola rodziny w kształtowaniu zdrowego stylu życia młodego człowieka w społeczeństwie postindustrialnym - główne kierunki problemu w literaturze
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The role of family in shaping a healthy lifestyle of young people in the postindustrial society - main problems and issues
  Tytuł całości: Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym : praca zbiorowa, pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek
  Tytuł równoległy całości: Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world
  Miejsce wydania: Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2005
  Seria: (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1895-1546 ; T. 1)
  Strony zajęte przez pracę: s. 496-502, abstr., bibliogr.
  ISBN: 83-88537-33-4
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; styl życia ; system wartości ; młodzież ; środowisko społeczne ; rodzina

  105/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Social changes, globalization and family leisure and sport
  Tytuł całości: Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace : sbornik přispěvků z česko-slovensko-polského sympozia, Ed. Bohuslav Hodaň ; Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
  Miejsce wydania: Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 339-346, bibliogr.
  ISBN: 80-244-1116-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: socjologia ; globalizacja ; aktywność fizyczna ; czas wolny ; rodzina

  106/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport i rekreacja w czasie wolnym rodziny
  Tytuł całości: Sport jako kulturowa rzeczywistość : praca zbiorowa, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2005
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 252-260, bibliogr.
  ISBN: 83-88659-34-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; aktywność fizyczna ; czas wolny ; rodzina

  107/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Edukacja sportowa w rodzinie
  Tytuł całości: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 389-398
  ISBN: 83-88659-20-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; pedagogika ; sport ; wychowanie ; rodzina

  108/149
  Autorzy: Hanna Kołoło, Barbara Woynarowska.
  Tytuł pracy: Nieuzasadnione odchudzanie się dziewcząt w okresie dojrzewania a sytuacja ekonomiczno-społeczna ich rodzin
  Tytuł czasopisma: Medycyna Wieku Rozwojowego
  Tytuł równoległy czasopisma: Developmental Period Medicine
  Rok: 2004, T. 8, nr 3, cz. 1, s. 611-622 il., sum., bibliogr. 24 poz.
  ISSN: 1428-345X
  Uwagi: Na stronie tyt. czas.: Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce na podstawie subiektywnych i obiektywnych mierników oceny, pod red. Joanny Mazur i Aldony Sito
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Index Copernicus: 5.420
  Słowa kluczowe: socjologia ; rodzina ; warunki bytowe ; młodzież ; płeć ż. ; pokwitanie ; ciężar ciała - regulacja ; dieta

  109/149
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz, Wojciech Pizło.
  Tytuł pracy: Podejmowanie decyzji zakupowych w rodzinie - ujęcie teoretyczne
  Tytuł czasopisma: Wiek XXI : Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
  Rok: 2004, nr 12, s. 89-101 il., bibliogr. s. 101
  ISSN: 1642-817X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; rodzina ; styl życia ; finanse
  Adres url:

  110/149
  Autorzy: Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Społeczne i psychologiczne uwarunkowania agresywności młodzieży w okresie adolescencji
  Tytuł całości: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe, pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004
  Strony zajęte przez pracę: s. 39-54, il., bibliogr. s. 53-54
  ISBN: 83-88278-58-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; socjologia ; agresja ; formy ; młodzież ; osobowość ; ontogeneza ; płeć ; rodzina ; testy psychologiczne ; patologia społeczna

  111/149
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Znaczenie rekreacji ruchowej w zmieniającej się współczesnej rodzinie
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Significance of motorial recreation within changing modern family
  Tytuł całości: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej : praca zbiorowa, pod. red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  Miejsce wydania: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, 2004
  Seria: (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1640-1298)
  Strony zajęte przez pracę: s. 473-480, bibliogr. s. 478-480
  ISBN: 83-88537-24-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; aktywność fizyczna ; formy ; zainteresowanie ; zadania ; świadomość ; motywacja ; bariery ; rodzina

  112/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy: Aktywność rekreacyjna warszawskich rodzin usportowionych
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 420
  Rok: 2003, R. 50, nr 1, s. 38-39
  ISSN: 0860-8075
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.190
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; rodzina ; Warszawa

  113/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Formy rodzinnej rekreacji. Wyniki badań
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The forms of family recreation. Research results
  Tytuł całości: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie : (wyniki badań naukowych), pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
  Miejsce wydania: Poznań : WSHiG, 2003
  Seria: (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1640-1298)
  Strony zajęte przez pracę: s. 301-306, tab., bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 83-88537-15-6
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; formy ; rodzina

  114/149
  Autorzy: R. Przeweda, J[anusz] Dobosz.
  Tytuł pracy: Growth and physical fitness of Polish youths in two successive decades
  Tytuł czasopisma: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
  Rok: December 2003, Vol. 43, no. 3, s. 465-474 il., bibliogr. 21 poz.
  ISSN: 0022-4707
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.500
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Index Copernicus: 10.680
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; środowisko społeczne ; rodzina ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m.

  115/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy: Międzynarodowe gry rekreacyjne ofertą dla polskich rodzin
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2003, nr 7-8, s. 24-26 il., bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 0137-7671
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 0.500
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; gry ruchowe ; międzynarodowy ; rodzina

  116/149
  Autorzy: Joanna Kalecińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodzinne uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych
  Tytuł całości: Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania : praca zbiorowa, pod red. Andrzeja Dąbrowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Miejsce wydania: Warszawa ; Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s.279-287, il., bibliogr. 9 poz.
  ISBN: 83-89416-30-1
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; imprezy ; rodzina

  117/149
  Autorzy: Joanna Lewandowska, Henryk Piechaczek, Anna Syta, Lidia Łukaszewska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Społeczne uwarunkowania poziomu i form aktywności fizycznej oraz jej somatyczne efekty u dzieci warszawskich
  Tytuł całości: Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania : praca zbiorowa, pod red. Andrzeja Dąbrowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Miejsce wydania: Warszawa ; Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 339-354, il., bibliogr. poz. 38
  ISBN: 83-89416-30-1
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rozwój fizyczny ; budowa ciała ; cechy motoryczne ; cechy somatyczne ; dzieci ; wiek szkolny ; płeć m. ; płeć ż. ; szkoła ; rodzina ; pochodzenie społeczne ; wykształcenie ; styl życia ; zaangażowanie ; Warszawa ; korelacja ; badania ankietowe

  118/149
  Autorzy: Anna Lipowicz, Monika Łopuszańska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Stan cywilny a ciśnienie krwi i ryzyko wystąpienia nadciśnienia u 25-60-letnich mężczyzn z Wrocławia
  Tytuł całości: Streszczenia : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego "Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek" : 11-13 września 2003, Gdańsk
  Miejsce wydania: Gdańsk : [b.w.], 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 66-67
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; medycyna ; układ sercowo-naczyniowy ; ciśnienie krwi ; choroby ; ryzyko ; płeć m. ; wiek dojrzały ; rodzina ; wykształcenie ; styl życia

  119/149
  Autorzy: Renata Czarniecka.
  Tytuł pracy: Udział rodziców w wychowaniu fizycznym dzieci w młodszym wieku szkolnym
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe AWF
  Rok: 2003, T. 42, s. 33-48 il., summ., bibliogr. 27 poz.
  ISSN: 0137-2912
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.600
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie fizyczne ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; rodzina

  120/149
  Autorzy: M[irosław] Mikicin.
  Tytuł pracy: Aktywność sportowa dziecka a indywiduacja relacyjna z rodzicami
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 41-42 il., bibliogr. poz. 5
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; temperament ; aktywność fizyczna ; rodzina ; percepcja ; testy psychologiczne

  121/149
  Autorzy: M[ichał] Lenartowicz.
  Tytuł pracy: Comparison of sports and recreation of the Polish and Dutch families
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Czerwiec 2002, T. 46, supl. nr 1, s. 403-404
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; rodzina ; Polska ; Holandia

  122/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Nauczyciele i rodzice o potrzebie edukacji seksualnej młodzieży
  Tytuł całości: Zdrowie i sport w edukacji globalnej, red. nauk. Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych ; Klub Fair Play PKOl
  Miejsce wydania: Warszawa : Estrella, 2002
  Strony zajęte przez pracę: s. 191-197, tab.
  ISBN: 83-86622-68-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie seksualne ; seksualizm ; nauczyciele ; rodzina ; badania ankietowe

  123/149
  Autorzy: J[oanna] Kalecińska.
  Tytuł pracy: Rodzinne uczestnictwo w sporcie dla wszystkich warszawskich rodzin usportowionych
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. nr 1, cz. 1, s. 153-154 bibliogr. 4 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; sport dla wszystkich ; rodzina ; Warszawa

  124/149
  Autorzy: J[anusz] Charzewski, J[oanna] Lewandowska, H[enryk] Piechaczek, Anna Syta.
  Tytuł pracy: Sposób żywienia młodzieży ze skrajnych warstw społecznych
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, z. 1, s. 5-24 il., bibliogr. 36 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: Toż. w j. ang., tamże, s. 25-44
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 3.160
  Słowa kluczowe: higiena żywienia ; pochodzenie społeczne ; rodzina ; młodzież ; płeć ż. ; płeć m. ; wiek szkolny ; używki ; alkoholizm ; nikotynizm

  125/149
  Autorzy: M[ichał] Lenartowicz.
  Tytuł pracy: The concept of family sport
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Marzec 2001, T. 45, z. 1, s. 147-178
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; rekreacja ruchowa ; socjalizacja ; rodzina

  126/149
  Autorzy: Danuta Ługowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości - postawa proekologiczna
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The role of the family in education towards sobriety - a pro-ecological attitude
  Tytuł całości: Edukacja ekologiczna w rodzinie : praca zbiorowa, pod red. Józefa Marcelego Dołęgi i Jacka Wojciecha Czartoszewskiego
  Miejsce wydania: Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2000
  Seria: (Episteme / Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, ISSN 2081-4801 ; 9)
  Strony zajęte przez pracę: s. 319-329, bibliogr.
  ISBN: 83-86523-50-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: wychowanie ; środowisko społeczne ; rodzina ; rola ; postawa społeczna ; alkoholizm

  127/149
  Autorzy: Mirosław Mikicin.
  Tytuł monografii: Wspierać swoje dziecko
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo MINERWA, 2000
  Strony: 160 s., bibliogr. s. 155-157
  ISBN: 83-87807-00-1
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 16.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; rodzina ; stosunki interpersonalne

  128/149
  Autorzy: Jolanta Kowalska, Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zdrowie w świadomości uczniów wybranych szkół podstawowych a wykształcenie rodziców
  Tytuł całości: Zdrowie człowieka w jego egzystencji : edukacja - wspomaganie - terapia salutocentryczna - powinności - odpowiedzialność, [pod red. Ireny Kropińskiej] ; Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  Miejsce wydania: Elbląg : Wydaw. Uczelniane Elbląskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 389-397, tab., bibliogr., summ.
  ISBN: 83-913178-5-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: zdrowie ; świadomość ; młodzież ; wiek szkolny ; poglądy ; badania ankietowe ; rodzina ; wykształcenie

  129/149
  Autorzy: Violetta Frankowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rozwód : rodzice - dzieci
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Adults and children in face of divorce
  Tytuł całości: Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa, pod red. Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  Tytuł równoległy całości: Stress, unemployment, and divorce : a bibliographical guide
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999
  Seria: (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
  Strony zajęte przez pracę: s. 100-145
  ISBN: 83-87629-18-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: biblioteki ; informacja ; stres ; bezrobocie ; rodzina

  130/149
  Autorzy: M[ichał] Lenartowicz.
  Tytuł pracy: The role of siblings in socialisation into sport of youth and children
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 1999, T. 43, Suppl. No 1, s. 382-383 bibliogr.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: Proceedings of the 3rd International Scientific Congress: Modern Olympic Sport, Warszawa 1999 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSU
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; sport ; socjalizacja ; rodzina

  131/149
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wiedza prakseologiczno - weryfikacyjna rodziców o wychowaniu promującym zdrowie a ich kreatywne funkcje w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci
  Tytuł całości: Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki : Praca zbiorowa, pod red. Janusza Gniteckiego, Stanisława Palki; Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Poznaniu
  Miejsce wydania: Kraków - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu, 1999
  Strony zajęte przez pracę: s. 287 - 293, bibliogr.
  ISBN: 83-86273-14-3
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie zdrowotne ; zdrowie ; rodzina ; dzieci ; młodzież ; rola

  132/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy: Wpływ rodzeństwa na proces socjalizacji sportowej dzieci i młodzieży
  Tytuł pracy w innym języku: Siblings influence on the process of sport socialization of children and adolescents
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe AWF
  Rok: 1999, T. 38, s. 165-176 bibliogr., summ.
  ISSN: brak
  Uwagi: T. opatrzony ISBN 87-83210-96-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; kultura fizyczna ; socjalizacja ; rodzina

  133/149
  Autorzy: Renata Czarniecka, Anna Cabak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodzice wobec wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym
  Tytuł całości: Międzynarodowa konferencja nt. Integracja systemowa wychowania ekologicznego fizycznego i zdrowotnego : Człuchów, 25-26 kwietnia 1998 r., pod red. Zdzisława Chromińskiego ; Komitet Obchodów 650-lecia Istnienia Miasta Człuchowa
  Miejsce wydania: Człuchów : Komitet Obchodów 650-lecia Istnienia Miasta Człuchowa, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 113-117, il., bibliogr. 2 poz.
  ISBN: 83-910225-3-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; socjalizacja ; rodzina ; wychowanie fizyczne ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny

  134/149
  Autorzy: M[ichał] Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Siblings' influences on socialization into sport process
  Tytuł całości: Abstracts : the 5th International Conference on Sports Sciences for Young Scientists, Ed. Toivo Jürimäe
  Miejsce wydania: Tartu : University of Tartu. Faculty of Exercise and Sport Sciences, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 37-38
  ISBN: 9985-863-50-X
  Uwagi: October 14-17, 1998 Tartu, Estonia
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; sport ; socjalizacja ; rodzina

  135/149
  Autorzy: J[anusz] Charzewski, J[oanna] Lewandowska, H[enryk] Piechaczek, A[nna] Syta.
  Tytuł pracy: Społeczne uwarunkowania żywienia. Cz. I.
  Tytuł pracy w innym języku: Social determinants of nutrition
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 1998, T. 42, nr 1, s. 49-59 il., summ., bibliogr. 7 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropometria ; cechy somatyczne ; higiena żywienia ; młodzież ; płeć ż. ; rodzina ; warunki bytowe ; pochodzenie społeczne ; wykształcenie ; społeczny

  136/149
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport w rodzinie w Europie Wschodniej i w Europie Zachodniej
  Tytuł całości: Sport w procesie integracji europejskiej : międzynarodowe sympozjum : Warszawa, 9-12 grudnia 1998, red. nauk. Zbigniew Krawczyk, Jerzy Kosiewicz, Krzysztof Piłat ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 242-247, tab., bibliogr.
  ISBN: 83-87210-51-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: socjologia ; pedagogika ; kultura fizyczna ; socjalizacja ; rodzina ; Europa

  137/149
  Autorzy: Jolanta Salita.
  Tytuł monografii: Sport w rodzinie / [red. Jolanta Salita ; aut. rozdz. Ewa Kozdroń i in.] ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : TKKF, 1998
  Strony: 44 s.
  ISBN: 83-909274-3-8
  Charakterystyka formalna: PEK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; turystyka ; wypoczynek czynny ; formy ; zainteresowanie ; rodzina

  138/149
  Autorzy: Marcin Czechowski, Dorota Olex.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Walory oferty prywatnych klubów rekreacyjnych Warszawy i Katowic dla rozwoju rekreacji rodzinnej
  Tytuł całości: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : materiały naukowe nr 3, red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczecński. Instytut Kultury Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Szczecinie. Zespół Metodyki Wychowania Fizycznego
  Miejsce wydania: Szczecin : Wydawnictwo promocyjne "Albatros", 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 245-251, bibliogr. 15 poz.
  ISBN: 83-85796-75-4
  Uwagi: III Konferencja Naukowa, Szczecin, 4-5 grudnia 1997 r.
  Uwagi: Na s. tyt. nr 3 materiałów odnosi się do numeru konferencji
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; kluby sportowe ; rodzina ; Warszawa ; Katowice

  139/149
  Autorzy: J[anusz] Charzewski, J[oanna] Lewandowska, H[enryk] Piechaczek, A[nna] Syta, L. Łukaszewska.
  Tytuł pracy: Wiek menarche dziewcząt warszawskich 1986-1997
  Tytuł pracy w innym języku: Age of menarche of Warsaw girls 1986-1997
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 1998, T. 42, nr 1, s. 61-66 il., summ., bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; rodzina ; warunki bytowe ; pochodzenie społeczne ; wykształcenie ; młodzież ; płeć ż. ; menstruacja ; wiek kalendarzowy ; wiek morfologiczny

  140/149
  Autorzy: Krzysztof W. Jankowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rola instytucji i organizacji w wychowaniu młodzieży do kultury fizycznej
  Tytuł całości: Wartości i wzory kultury fizycznej młodzieży : Badania porównawcze: Praca zbiorowa, pod red. Krzysztofa W. Jankowskiego i Zbigniewa Krawczyka
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997
  Seria: Studia i Monografie ; 67
  Strony zajęte przez pracę: s. 26 -37, tab., bibliogr. 8 poz.
  ISBN: 83-87210-65-X
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; młodzież ; wychowanie ; rola ; rodzina ; szkoła ; instytucja wf i sportu

  141/149
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Problematyka aktywności ruchowej w polskiej rodzinie
  Tytuł całości: Kultura fizyczna a rodzina : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej zorganizowanej 11-12 XI 1994 r. w Białej Podlaskiej, pod red. Stanisława Arasymowicza
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : POW Rapid Press, 1996
  Strony zajęte przez pracę: s. 151-155, bibliogr. poz. 3
  ISBN: 83-905597-0-6
  Uwagi: Konferencja "Kultura fizyczna a rodzina", Biała Podlaska, 11-12 XI 1994 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rodzina ; zainteresowanie ; wychowanie

  142/149
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Współpraca szkoły i rodziny w aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Kultura fizyczna a rodzina : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej zorganizowanej 11-12 XI 1994 r. w Białej Podlaskiej, pod red. Stanisława Arasymowicza
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : POW Rapid Press, 1996
  Strony zajęte przez pracę: s. [249]-257, il., bibliogr. poz. 2
  ISBN: 83-905597-0-6
  Uwagi: Konferencja "Kultura fizyczna a rodzina", Biała Podlaska, 11-12 XI 1994 r.
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; szkoła ; rodzina ; współpraca

  143/149
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): O potrzebie prowadzenia badań postaw prozdrowotnych uczniów, ich rodziców i nauczycieli
  Tytuł całości: Przeglądowa Konferencja Naukowa AWF '95, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 92
  Uwagi: Materiały z konferencji z dn.11-14 grudnia 1995 r.
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: system wartości ; zdrowie ; aktywność fizyczna ; młodzież ; wiek szkolny ; rodzina ; nauczyciele ; badania

  144/149
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Opinie i oczekiwania rodziców wobec edukacji zdrowotnej i sportowej w szkole
  Tytuł całości: Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki, red. nauk. Krystyna Baranowicz ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Uniwersytet Łódzki
  Miejsce wydania: Łódź ; Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 373-381, tab.
  ISBN: 83-85543-78-3
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wychowanie zdrowotne ; zdrowie ; sport ; szkoła ; promocja ; styl życia ; rodzina ; perspektywy

  145/149
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy rodziców wobec uczestnictwa w kulturze fizycznej ich dzieci
  Tytuł całości: Styl życia a zdrowie : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Styl życia a zdrowie", Olsztyn 1994, pod red. Zdzisława Czaplickiego i Wojciecha Muzyki
  Miejsce wydania: Olsztyn : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. [121]-127, il., bibliogr. poz. 5
  ISBN: 83-901728-3-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; kultura fizyczna ; rodzina ; świadomość

  146/149
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Grupa pedagogiki i animacji społecznej jako innowacyjna forma pozaszkolnej pracy wychowawczej
  Tytuł całości: Wyzwania współczesnego świata w dydaktyczno-wychowawczym systemie pracy szkoły - warsztaty dydaktyczne : materiały na sympozjum, [pod red. Jana Fudalego, Wiesławy Sieczych, Hanny Trojnarskiej] ; Katedra Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego
  Miejsce wydania: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1994
  Strony zajęte przez pracę: s. 67-70, bibliogr. poz. 4
  ISBN: 83-7016-802-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; szkoła ; rodzina ; środowisko społeczne

  147/149
  Autorzy: Rafał Kogut.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Na rowerze
  Tytuł całości: Rekreacja i turystyka w rodzinie, red. nauk. Tadeusz Łobożewicz, Teresa Wolańska
  Miejsce wydania: Warszawa : Estrella, 1994
  Seria: (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej ; t. 1)
  Strony zajęte przez pracę: s. 90-97, il.
  ISBN: 83-86622-00-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; rodzina ; jazda na rowerze ; bezpieczeństwo

  148/149
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodzice o swoich dzieciach uczęszczających do szkoły sportowej
  Tytuł całości: Kultura fizyczna na różnych poziomach edukacji : ogólnopolska Konferencja, Warszawa 19-20 XI 1984, red. nauk. Zygmunt Jaworski, Zofia Żukowska
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 1986
  Strony zajęte przez pracę: s. 101-108, il.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; szkoła sportowa ; poglądy społeczne ; rodzina ; eksperyment pedagogiczny

  149/149
  Autorzy: Ewa Kozdroń, Jolanta Lisowska.
  Tytuł pracy: Razem z rodzicami
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 262
  Rok: 1981, R. 29, nr 4 (wkładka), s. 13-20 il.
  ISSN: 0510-9868
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rodzina ; ćwiczenia muzyczno-ruchowe ; ćwiczenia kształtujące ; ćwiczenia gimnastyczne ; ćwiczenia z przyborami ; konspekt

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Nowe wyszukiwanie