Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POSTAWA SPOŁECZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 85Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku
1/85
Autorzy: Zbigniew Tokarski, Grażyna Kozak, Agnieszka Renn-Żurek, Małgorzata Wojciechowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy społeczne wobec osób chorych na depresję
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Social attitudes towards patients with depression
Tytuł całości: Profilaktyka i edukacja zdrowotna w badaniach naukowych w pielęgniarstwie oraz naukach o zdrowiu [dok. elektroniczny], red. nauk. Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019
Seria: Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 153
Strony zajęte przez pracę: s. 88-95, il., summ., bibliogr. 8 poz.
ISBN: 978-83-61830-82-5
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: choroby psychiczne ; postawa społeczna ; badania ankietowe

2/85
Autorzy: Grażyna Kozak, Renata Gryglewska, Agnieszka Renn-Żurek, Iwona Łopacińska, Zbigniew Tokarski, Małgorzata Wojciechowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Nadwaga i otyłość młodzieży a zachowania prozdrowotne i akceptacja społeczna
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Overweight and obese yougth, pro-health behaviour and social acceptance
Tytuł całości: Interdyscyplinarny wymiar pielęgniarstwa, red. nauk. Agnieszka Renn-Żurek
Miejsce wydania: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018
Seria: Ewaluacja Kształcenia Pielęgniarek i Położnych ; 8
Strony zajęte przez pracę: s. 127-145, il., streszcz., summ., bibliogr. s. 143-144
ISBN: 978-83-7405-659-5
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: zdrowie ; otyłość ; postawa społeczna ; akceptacja społeczna ; samoakceptacja ; młodzież

3/85
Autorzy: Katarzyna Jarzębowska, Magda Dzierzbicka, Katarzyna Karczewska, Paweł Maraszek, Rafał Żbik, Olga Pływaczewska, Aleksandra Pietrzak, Elżbieta Antos.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena wiedzy i postaw studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na temat transplantacji narządów
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Assessment of the knowledge and attitudes of Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw students concerning organ transplants
Tytuł całości: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, T. 4, pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej
Miejsce wydania: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017
Strony zajęte przez pracę: s. 174-182, il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 9
ISBN: 978-83-62182-66-4
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: medycyna ; przeszczepy ; postawa społeczna ; studenci ; badania ankietowe

4/85
Autorzy: Karolina Piekutowska, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska, Emilia Wawszczak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy pacjentów hemodializowanych wobec transplantacji nerki od żywego dawcy
Tytuł całości: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie : Program Konferencji 21 kwietnia 2017 r. Wrocław, [Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego ; kom. nauk. Izabella Uchmanowicz i in.]
Miejsce wydania: Wrocław : Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, 2017
Strony zajęte przez pracę: s. 98
ISBN: 978-83-64358-85-2
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: układ moczowo-płciowy ; nerki ; przeszczepy ; postawa społeczna

5/85
Autorzy: Karolina Piekutowska, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska, Emilia Wawszczak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy pacjentów hemodializowanych wobec transplantacji nerki od żywego dawcy
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Haemodialysis patients' attitudes towards kidney transplant from a living donor
Tytuł całości: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, T. 4, pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej
Miejsce wydania: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017
Strony zajęte przez pracę: s. 355-365
ISBN: 978-83-62182-66-4
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: medycyna ; układ moczowo-płciowy ; nerki ; przeszczepy ; postawa społeczna ; badania ankietowe

6/85
Autorzy: Elżbieta Antos, Edyta Taras.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Problem depresji w opinii studentów kierunków medycznych
Tytuł całości: Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną : III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : streszczenia konferencyjne, [kom. nauk. Marianna Barlak i in. ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Rehabilitacji]
Miejsce wydania: [Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2017]
Strony zajęte przez pracę: s. 17
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: psychologia ; choroby psychiczne ; postawa społeczna ; poglądy ; grupy społeczne ; studenci

7/85
Autorzy: Katarzyna Płoszaj, Wiesław Firek, Katarina Ráczová, Viera Bebčáková.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Różnice w opiniach polskich i słowackich respondentów dotyczących zasady fair play oraz jej miejsca i roli w społeczeństwie
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Differences in the opinions of Polish and Slovak responedents concerning the principle of fair play and its place and role in their society
Tytuł całości: Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim, red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Polska Akademia Olimpijska ; Komitet Pierre'a de Coubertin w Polsce
Tytuł równoległy całości: Education through sport in family, community groups and academic milieu
Miejsce wydania: Warszawa : [Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego], 2017
Strony zajęte przez pracę: s. 326-337, il., abstr., bibliogr. poz. 9
ISBN: 978-83-61830-58-0
Uwagi: XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu: "Wychowanie fizyczne przez sport w rodzinie i grupach społecznych". Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa, PL,16-17.11. 2017
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: pedagogika ; fair play ; postawa społeczna ; badania ankietowe

8/85
Autorzy: Natalia Organista, Zuzanna Mazur.
Tytuł pracy: "Piękne kobiety pięknie tańczą" czy "uprzedmiotowienie i upokorzenie"? : analiza dyskursu o cheerleadingu w kontekście mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 roku
Tytuł pracy w innym języku: "Beautiful women dance beautifully" versus "objectification and humiliation?" : discourse analysis of cheerleading in respect of European Men's Handball Championships in 2016
Tytuł czasopisma: Przegląd Socjologii Jakościowej, [online]
Rok: 2016, Vol. 12, nr 4, s. 118-143 bibliogr.
ISSN: 1733-8069
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 13.000
Słowa kluczowe: środki masowego przekazu ; prasa ; postawa społeczna ; płeć ż.
Adres url:

9/85
Autorzy: Elżbieta Antos, Agata Fijałkowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach intensywnej terapii wobec umierania i śmierci
Tytuł całości: Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, red. nauk. Jan Hartman, Marta Szabat
Miejsce wydania: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Strony zajęte przez pracę: s. 79-93, bibliogr.
ISBN: 978-83-264-9067-5
Uwagi: Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej; Zakład Filozofii i Bioetyki, WNZ, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Polskie Towarzystwo Badania Bólu; Kraków; PL; 2015-11-20 - 2015-11-21
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
Słowa kluczowe: praca zawodowa ; grupy zawodowe ; pielęgniarki ; przygotowanie psychiczne ; lęk ; stres ; postawa społeczna ; badania ankietowe

10/85
Autorzy: Zbigniew Dziubiński.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zaufanie społeczne w sporcie
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Social trust in sport
Tytuł całości: Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży : polskie tradycje i nowoczesne tendencje, red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
Tytuł równoległy całości: Sport and olympism in the education of children and teenagers : polish traditions and modern trends
Miejsce wydania: Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej, 2016
Strony zajęte przez pracę: s. 58-69, abstr., bibliogr. poz. 35
ISBN: 978-83-61830-26-9
Uwagi: Na s. tyt. nazwa cyklu konferencji: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; postawa społeczna

11/85
Autorzy: Jolanta Derbich, Mateusz Sobczyński.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawa młodzieży pełnosprawnej i z niepełnosprawnością wobec równości szans w sporcie
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The attitude of disabled teenagers and those without disabilities towards equal opportunities in sport
Tytuł całości: Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich : monografia dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Maszczakowi w 55-lecie pracy zawodowej i 25-lecie tytułu profesora, red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Polska Akademia Olimpijska ; Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
Tytuł równoległy całości: Practical and theoretical background of physical activity and sport for all
Miejsce wydania: Warszawa : [b.w.], 2015
Strony zajęte przez pracę: s. 436-453, il., abstr., bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-61830-06-01
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; sport ; młodzież ; wiek szkolny ; niepełnosprawni ; postawa społeczna

12/85
Autorzy: Anna Leś, Maria Lipko-Kowalska, Ewa Niedzielska, Joanna Piotrowska.
Tytuł pracy: Postawy studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego wobec osób z niepełnosprawnościami
Tytuł pracy w innym języku: Student attitudes at the Faculty of Tourism and Recreation at Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw towards people with disabilities
Tytuł czasopisma: Turystyka i Rekreacja
Rok: 2015, T. 12, nr 2, s. 74-80 il., abstr., streszcz., bibliogr. poz. 24
ISSN: 1895-3700
Uwagi: Toż w j. ang. tamże s. 81-86
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 46.220
Słowa kluczowe: socjologia ; niepełnosprawni ; postawa społeczna ; studenci ; poglądy ; badania ankietowe
Adres url:

13/85
Autorzy: Katarzyna Płoszaj.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Młodzież należąca do klubów olimpijczyka wobec zasady fair play
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Young members of Olympian Clubs towards principle of fair play
Tytuł całości: Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji, red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska ; Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
Tytuł równoległy całości: Physical education and sport as an inherent human right and the process of constant education
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2014
Strony zajęte przez pracę: s. 195-208, il., abstr., bibliogr. poz. 27
ISBN: 978-83-61830-89-4
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
Słowa kluczowe: pedagogika ; fair play ; postawa społeczna ; poglądy ; młodzież ; wiek szkolny ; gimnazjum ; badania ankietowe

14/85
Autorzy: Artur Ziółkowski, Barbara Zarańska, Joanna Piotrowska, Owidiusz Moska.
Tytuł pracy: System wartości i jego typy a postawa fair play młodzieży u progu dorosłości
Tytuł pracy w innym języku: A system of values and its types contrasted with fair play attitude of teenagers on the verge of adulthood
Tytuł czasopisma: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Rok: 2014, [nr] 45, s. 3-11 il., abstr., bibliogr.
ISSN: 0239-4375
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 48.660
Słowa kluczowe: młodzież ; fair play ; system wartości ; postawa społeczna
Inne bazy podające opis:
 • Index Copernicus
 • SPORTDiscus with Full Text

  Adres url:

  15/85
  Autorzy: Dariusz Boguszewski, Jakub Grzegorz Adamczyk, Barbara Suchcicka, Ewelina Słyk, Dariusz Białoszewski.
  Tytuł pracy: The estimation of health-related behaviours of men practising aikido and capoeira
  Tytuł pracy w innym języku: Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn uprawiających aikido i capoeirę
  Tytuł czasopisma: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology
  Rok: 2014, Vol. 14, nr 2, s. 41-46 il., streszcz., bibliogr. 47 poz.
  ISSN: 2084-3763
  Uwagi: Na liście B MNiSW dla 2014 r. czasopismo posiada ISSN: 1730-2064
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Index Copernicus: 81.380
  Słowa kluczowe: zdrowie ; postawa społeczna ; styl życia ; aktywność fizyczna ; higiena żywienia ; płeć m. ; sporty walki ; aikido ; capoeira ; badania porównawcze
  Inne bazy podające opis:
 • Index Copernicus
 • Scopus
 • SPORTDiscus with Full Text

  Adres url:
  DOI:

  16/85
  Autorzy: Katarzyna Płoszaj.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The functioning of olympic in middle schools about the need for olympic education
  Tytuł całości: 19th International Seminar on Olympic Studies for postgraduate students : 1-30 september 2012 : proceedings, [ed. Konstantionos Georgiadis] ; International Olympic Academy
  Miejsce wydania: Ancient Olympia : International Olympic Academy ; International Olympic Committee, 2014
  Strony zajęte przez pracę: s. 225-237, bibliogr. s. 235-237
  ISBN: 978-960-9454-23-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: olimpizm ; pedagogika ; postawa społeczna ; system wartości ; młodzież ; wiek szkolny ; gimnazjum ; badania ankietowe

  17/85
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński, Beata Magdziarz.
  Tytuł pracy: The impact of the place of residence on middle school pupils' attitudes towards physical culture
  Tytuł czasopisma: Polish Journal of Sport and Tourism
  Tytuł równoległy czasopisma: Sport i Turystyka
  Rok: 2014, Vol. 21, iss. 1, s. 13-16 il., abstr., bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 1899-1998
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Index Copernicus: 88.740
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; młodzież ; wiek szkolny ; postawa społeczna ; środowisko społeczne
  Inne bazy podające opis:
 • SPORTDiscus with Full Text

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  18/85
  Autorzy: Natalia Organista.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wpływ feminizmu na stan współczesnego sportu
  Tytuł całości: Kultura fizyczna a zmiana społeczna : praca zbiorowa, pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Piotra Rymarczyka : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawa, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2014
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 101-108, bibliogr.
  ISBN: 978-83-937888-2-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; płeć ; postawa społeczna ; zmiana

  19/85
  Autorzy: Anna Kloze, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Agnieszka Stępień, Jolanta Stępowska, Agata Kuźmicka, Małgorzata Łukowicz.
  Tytuł pracy: Wpływ testu TIMP na kształtowanie postaw rodziców niemowląt z zespołem Downa w procesie terapeutycznym
  Tytuł pracy w innym języku: The effect of carrying out the 'Test of Infant Motor Performance' on parental attitudes towards Down syndrome infants during the therapeutic process
  Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska 14
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
  Rok: 2014, nr 4, s. 34-45 il., abstr., streszcz., bibliogr. poz. 27
  ISSN: 1642-0136
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; rozwój motoryczny ; testy ; niemowlęta ; zespół Downa ; rodzina ; postawa społeczna
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  Adres url:

  20/85
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Anti-doping attitudes in sport : ethical and legal aspects
  Tytuł całości: Social sciences of sport : assumptions and perspectives, [sci. ed. Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński]
  Miejsce wydania: Rzeszów ; Warszawa : [Uniwersytet Rzeszowski], 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 21-37, bibliogr. poz. 42
  ISBN: 987-83-89721-26-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Słowa kluczowe: filozofia ; sport ; doping ; postawa społeczna ; etyka ; prawo

  21/85
  Autorzy: Barbara Fijałkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Oblicza niepełnosprawności
  Tytuł całości: Bioetyka, red. nauk. Joanna Różyńska, Weronika Chańska
  Miejsce wydania: Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 177-190, bibliogr.
  ISBN: 978-83-264-4402-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni ; terminologia ; klasyfikacja ; postawa społeczna ; moralność

  22/85
  Autorzy: Piotr Majdak.
  Tytuł pracy: Społeczności lokalne wobec turystyki. Postawy - oczekiwania - konflikty w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego
  Tytuł pracy w innym języku: Local communities towards tourism. Attitudes - expectations - conflicts in the light of the sustainable development conception
  Tytuł czasopisma: Turystyka i Rekreacja
  Rok: 2013, T. 10, nr 1, s. 65-71 il., summ., bibliogr. poz. 8
  ISSN: 1895-3700
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Index Copernicus: 3.740
  Słowa kluczowe: turystyka ; turystyka zrównoważona ; ruch turystyczny ; postawa społeczna ; poglądy ; region ; Pólwysep Helski ; badania ankietowe
  Adres url:

  23/85
  Autorzy: Katarzyna Deberny, Wiesław Firek, Katarzyna Płoszaj, Grażyna Rabsztyn, Krzysztof Zuchora.
  Tytuł pracy: Wychowanie fizyczne
  Tytuł czasopisma: Pomorski Przegląd Gospodarczy 58
  Rok: 2013, nr 3, s. 41-45
  ISSN: 1506-6150
  Uwagi: Rozmowę prowadzi Leszek Szmidtke - dziennikarz Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego i Radia Gdańsk
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWY
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; wychowanie fizyczne ; pedagogika ; system wartości ; fair play ; postawa społeczna
  Adres url:

  24/85
  Autorzy: Jolanta Kowalik, Zofia Prokopek.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Opinie pielęgniarek na temat transplantacji narządów
  Tytuł całości: W drodze do brzegu życia : praca zbiorowa, T. 10, pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułak ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk o Zdrowiu
  Miejsce wydania: Białystok : [b.w.], 2012 (Białystok : "Duchno" Piotr Duchnowski)
  Strony zajęte przez pracę: s. 123-131, il., bibliogr. poz. 17
  ISBN: 978-83-89934-14-7 (całość)
  ISBN: 978-83-89934-74-1 (T. 10)
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: medycyna ; etyka ; przeszczepy ; postawa społeczna ; grupy społeczne ; poglądy ; pielęgniarki ; badania ankietowe
  Adres url:

  25/85
  Autorzy: Piotr Majdak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Społeczności lokalne wobec turystyki : postawy - oczekiwania - konflikty w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Local communities towards tourism : attitudes - expectations - conficts in the light of the sustainable development conception
  Tytuł całości: Turystyka i rekreacja - współczesne wyzwania, obszary i problemy badawcze : ogólnopolska konferencja naukowa : streszczenia, red. Jacek Klawender, Piotr Majdak ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Turystyki i Rekreacji
  Tytuł równoległy całości: Tourism and recreation - modern challenges, research areas and problems : nationwide scientific conference : abstracts, ed. Jacek Klawender, Piotr Majdak : The Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. The Faculty of Tourism and Recreation
  Miejsce wydania: Warszawa : [Wydawnictwo AWF], 2012
  Strony zajęte przez pracę: s. 32
  ISBN: 978-83-61830-33-7
  Uwagi: Konferencja zorganizowana pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej i Kampinoskiego Parku Narodowego
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: turystyka ; turystyka zrównoważona ; postawa społeczna

  26/85
  Autorzy: Jakub Grzegorz Adamczyk, Anna Turska, Dariusz Boguszewski.
  Tytuł pracy: Wpływ miejsca zamieszkania na zachowania zdrowotne kobiet w ciąży
  Tytuł pracy w innym języku: Influence of the domicile on healthy behaviors of pregnant women
  Tytuł czasopisma: Zdrowie Publiczne
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Public Health
  Rok: 2012 Oct-Dec., Vol. 122, nr 4, s. 353-358 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 26
  ISSN: 0044-2011
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 5.040
  Słowa kluczowe: zdrowie ; postawa społeczna ; styl życia ; aktywność fizyczna ; higiena żywienia ; samopoczucie ; środowisko społeczne ; płeć ż. ; ciąża ; badania ankietowe
  Adres url:

  27/85
  Autorzy: Katarzyna Pankowska-Koc, Renata Czarniecka.
  Tytuł pracy: Postawy uczennic łowickich gimnazjów wobec wychowania fizycznego
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2011, R. 65, nr 1-4, s. 39-41 il., bibliogr.
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; wychowanie fizyczne ; postawa społeczna ; sprawność fizyczna ; samokontrola

  28/85
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport and social deviations : a prognostic interpretation
  Tytuł całości: European Association for the Philosophy of Sport : Programme ; Book of Abstracts ; List of Participants, EAPS ; BPSA ; Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze ;
  Miejsce wydania: [Prague] : b.w., 2011
  Strony zajęte przez pracę: s.24, bibliogr.
  Uwagi: EAPS 1st International Conference: "Philosophy of Sport in Europe" Prague, May 19th - 21st 2011 (in conjunction with the British Philosophy of Sport Association - BPSA 8th Anuual Conference)
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: filozofia ; socjologia ; sport ; postawa społeczna ; perspektywy ; konferencja
  Adres url:

  29/85
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport i dewiacje społeczne - ujęcie prognostyczne
  Tytuł całości: Kultura fizyczna a kultura masowa : praca zbiorowa, pod red. Zbigniewa Dudzińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2011
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 31-43
  ISBN: 978-83-924538-8-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: filozofia ; socjologia ; sport ; postawa społeczna ; doping ; publiczność ; agresja ; doping-farmakol. ; nikotynizm ; alkoholizm ; widowisko sportowe ; rywalizacja sportowa ; perspektywy

  30/85
  Autorzy: Bartłomiej Krynicki, Ewa Niedzielska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Uwarunkowania uczestnictwa w rekreacji ruchowej warszawskich seniorów słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF Warszawa - wyniki badań (badania przeprowadzono w ramach projektu I BW 63)
  Tytuł całości: Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań : praca zbiorowa, pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki
  Miejsce wydania: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
  Seria: (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1895-1546 ; nr 9)
  Strony zajęte przez pracę: s. [53]-62, il., bibliogr. s. 62
  ISBN: 978-83-88537-99-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; zainteresowanie ; postawa społeczna ; motywacja ; bariery ; formy ; wiek starczy ; Uniwersytet Trzeciego Wieku ; badania ankietowe

  31/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora.
  Tytuł monografii: Wolontariat w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim / red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł monografii w innym języku: Volunteering in education, sport, olympic and paralympic movement
  Miejsce wydania: Warszawa : [b.w.], 2011 (Warszawa : Estrella Sp. z o.o.)
  Strony: 330 s., bibliogr. i summ. przy pracach
  ISBN: 978-83-61830-68-9
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: wolontariat ; formy ; zainteresowanie ; aksjologia ; kultura fizyczna ; ruch olimpijski ; postawa społeczna ; instytucja społeczna

  32/85
  Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz, Izabela Rutkowska, Witold Rekowski, Andrzej Kosmol, Grzegorz Bednarczuk.
  Tytuł pracy: Zajęcia aktywności fizycznej w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce
  Tytuł pracy w innym języku: Physical activity programs in Universities of the Third Age in Poland
  Tytuł czasopisma: Gerontologia Polska
  Rok: 2011, T. 19, nr 3-4, s. 190-198 il., summ., bibliogr. poz. 26
  ISSN: 1425-4956
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Index Copernicus: 4.620
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; nauczanie programowe ; postawa społeczna ; świadomość ; jakość życia ; Uniwersytet Trzeciego Wieku ; badania ankietowe

  33/85
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy: Sport and social deviations : a prognostic attitude
  Tytuł czasopisma: Physical Culture and Sport. Studies and Research
  Rok: December 2010, Vol. 48, s. 5-14 bibliogr. s. 13-14
  Tryb dostępu: http://versita.metapress.com/content/t074t40403vx73u1/fulltext.pdf
  ISSN: 2081-2221
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: filozofia ; socjologia ; sport ; postawa społeczna ; perspektywy
  Adres url:
  DOI:

  34/85
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport and social deviations : a prognostic interpretation
  Tytuł całości: 15th Annual Congress of the European College of Sport Science : 23-26 June Antalya 2010 - Turkey : book of abstracts, ed. by Korkusuz F., Ertan H., Tsolakidis E.
  Miejsce wydania: [B.m.] : European College of Sport Science, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 508
  ISBN: 978-605-61427-0-3
  Uwagi: 15th Annual Congress of the European College of Sport Science "Sport science: where the cultures meet", Turcja, Antalya, 23-26 June 2010.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: filozofia ; socjologia ; sport ; postawa społeczna ; perspektywy

  35/85
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy: Sport i dewiacje społeczne : ujęcie prognostyczne
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 497
  Rok: Październik 2010, [R.] 57, nr 9, s.4-11
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: filozofia ; socjologia ; sport ; postawa społeczna ; perspektywy

  36/85
  Autorzy: Carine Vereecken, Marie Dupuy, Mette Rasmussen, Colette Kelly, Tonja R. Nansel, Haleama Al Sabbah, Daniela Baldassari, Marina Delgrande Jordan, Lea Maes, Birgit V.-L. Niclasen, Namanjeet Ahluwalia, Ursula Mager, Halimah Al Sabbah, Patrick de Smet, Anna Alexandrova, Ian Janssen, František Krch, Mai Maser, Kristiina Ojala, Ágnes Németh, Mariano Giacchi, Paola Dalmasso, Stefania Rossi, Giacomo Lazzeri, Iveta Pudule, Hanna Kololo, Catrinel Craciun, Aurora Szentagotai, Martina Baskova, Oya Ercan, Jing Wang.
  Tytuł pracy: Breakfast consumption and its socio-demographic and lifestyle correlates in schoolchildren in 41 countries participating in the HBSC study
  Tytuł czasopisma: International Journal of Public Health
  Rok: July 2009, Vol. 54, nr 2 suppl., s. 180-190 tabl. 3, bibliogr. poz. 21, summ.
  ISSN: 1661-8556
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.333
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Słowa kluczowe: zdrowie ; higiena żywienia ; żywienie ; żywność ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ; postawa społeczna ; styl życia ; Polska ; świat ; badania
  Adres url: *
  DOI:

  37/85
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy: Poziom postaw uczniów gimnazjum wobec zdrowia a ich miejsce w strukturze klasy szkolnej
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2009, R. 63, nr 1-2, s. 16-20 il., bibliogr. poz. 3
  ISSN: 0137-7671
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 2.320
  Słowa kluczowe: zdrowie ; postawa społeczna ; grupy społeczne ; pozycja społeczna ; korelacja ; młodzież ; wiek szkolny ; gimnazjum ; badania ankietowe ; socjometria

  38/85
  Autorzy: Karol Görner.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Abstrakt
  Tytuł całości: Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie veku 12-15 rokov na začiatku nového staročia, Karol Görner, Jaroslav Kompán ; Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied
  Miejsce wydania: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 3
  ISBN: 978-80-8083-558-3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZFM
  Język publikacji: SLO
  Słowa kluczowe: turystyka ; aktywność fizyczna ; czas wolny ; styl życia ; postawa społeczna ; młodzież ; wiek szkolny ; poglądy

  39/85
  Autorzy: Renata Czarniecka.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kompetencje uczennic kończących III etap edukacji w zakresie wychowania fizycznego
  Tytuł całości: Szkoła wobec dylematów i inspiracji w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Łowicz, 6-8.06.2008, praca pod red. Renaty Czarnieckiej ; Sekcja Metodyki Wychowania Fizycznego Zarządu Głównego PTNKF, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Burmistrz Miasta Łowicza
  Miejsce wydania: Warszawa : [b.w.], 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 16-19
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; wychowanie fizyczne ; aktywność fizyczna ; zdrowie ; postawa społeczna ; zainteresowanie ; postępy w nauce ; sprawność fizyczna ogólna ; testy ; Eurofit

  40/85
  Autorzy: Karol Görner, Jaroslav Kompán.
  Tytuł monografii: Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie veku 12-15 rokov na začiatku nového staročia / Karol Görner, Jaroslav Kompán ; Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied
  Miejsce wydania: Banská Bystrica : Univerzity Mateja Bela, 2008
  Strony: 132 s.
  ISBN: 978-80-8083-558-3
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZM
  Język publikacji: SLO
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; aktywność fizyczna ; czas wolny ; styl życia ; postawa społeczna ; zainteresowanie ; młodzież ; wiek szkolny ; poglądy ; badania ankietowe

  41/85
  Autorzy: Anna Kozdroń, Ewa Kozdroń, Paweł F. Nowak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Osoby starsze w opinii studentów
  Tytuł całości: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych : praca zbiorowa, pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego
  Miejsce wydania: Łódź : Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 204-215
  ISBN: 978-83-88529-98-6
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; wiek starczy ; starzenie się ; postawa społeczna ; stereotyp społeczny ; studenci ; poglądy ; badania ankietowe

  42/85
  Autorzy: Tatiana Poliszczuk, Ilona Dzich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawa wobec sportu paraolimpijskiego w różnych środowiskach społecznych
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): An attitude to paralympic sport in different social environments
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-Educational Faces of Contemporary Sport and Olympism : children's physical education and sport in the countryside and in small towns
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 374-382, il., bibliogr. poz. 8, summ.
  ISBN: 978-83-89630-88-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; igrzyska paraolimpijskie ; postawa społeczna ; środowisko społeczne ; świadomość ; badania ankietowe

  43/85
  Autorzy: Ludwik Mazurkiewicz, Andrzej Kowalczyk.
  Tytuł monografii: Społeczności lokalne a turystyka : aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne / Ludwik Mazurkiewicz i Andrzej Kowalczyk (red. nauk.) ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydaw. AWF, 2008
  Strony: 284 s., il., bibliogr. przy pracach
  Seria: (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie ; nr 128)
  ISBN: 978-83-89630-73-5
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; funkcja ; promocja ; postawa społeczna ; poglądy ; socjologia ; kultura ; ekonomia ; instytucja państwowa

  44/85
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Społeczność małych miast Mazowsza a rozwój turystyki : na przykładzie Czerska pod Warszawą
  Tytuł całości: Społeczności lokalne a turystyka : aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne, (red. nauk.) Ludwik Mazurkiewicz i Andrzej Kowalczyk
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2008
  Seria: (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ; nr 128)
  Strony zajęte przez pracę: s. 77-96, il., bibliogr. poz. 29
  ISBN: 978-83-89630-73-5
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; turystyka kulturalna ; region ; Mazowsze ; walory turystyczne ; zabytek ; ruch turystyczny ; obsługa ruchu turystycznego ; infrastruktura ; społeczeństwo ; postawa społeczna ; badania ankietowe

  45/85
  Autorzy: Danuta Ługowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Miłosierdzie wobec osób uzależnionych od alkoholu
  Tytuł całości: Współczesne oblicza miłosierdzia, red. nauk. Leszek Mateja
  Miejsce wydania: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 121-129, bibliogr.
  ISBN: 978-83-7505-063-9
  Uwagi: Sympozjum pt. Współczesne Oblicza Miłosierdzia (2007 ; Kraków)
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: choroby cywilizacyjne ; alkoholizm ; postawa społeczna

  46/85
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy uczniów szkół gimnazjalnych wobec sportu
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie patriotyczne przez sport, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 154-164, tab.
  ISBN: 978-83-89630-59-9
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; sport ; młodzież ; wiek szkolny ; postawa społeczna ; badania ankietowe

  47/85
  Autorzy: Beata Wojtyczek.
  Tytuł pracy: Ocena zachowań prozdrowotnych i wybranych wskaźników stanu zdrowia studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe AWF
  Rok: 2006, T.44, s. 161-175 tab. 9 poz., wykr. 6 poz., bibliogr. 36 poz.
  ISSN: 0137-2912
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; zdrowie ; choroby cywilizacyjne ; higiena żywienia ; postawa społeczna ; studenci ; AWF ; Warszawa ; badania

  48/85
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy uczniów gimnazjum wobec sportu i ich stosunek do zasady fair play
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska
  Miejsce wydania: Warszawa : GEWIPOL, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 99-107, tab., bibliogr.
  ISBN: 978-83-89630-17-9
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; sport ; humanizm ; fair play ; młodzież ; wiek szkolny ; postawa społeczna ; badania ankietowe

  49/85
  Autorzy: Adriana Zagórska, Anna Kuk, Małgorzata Bujar.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rezultaty sportowe a wsparcie społeczne, własna skuteczność oraz lęk niepełnosprawnych pływaków
  Tytuł całości: Psychologia w sporcie : teorie, badania, praktyka, pod red. nauk. Dariusza Parzelskiego
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 35-41, il., bibliogr. s. 40-41
  ISBN: 978-83-235-0297-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; sport niepełnosprawnych ; sporty wodne ; pływanie sportowe ; sportowcy ; wyniki sportowe ; lęk ; postawa społeczna ; testy psychologiczne

  50/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Olimpizm i fair play jako źródło wartości w nowoczesnym procesie edukacji
  Tytuł całości: Futurologia pedagogiczna. Niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania konwencjonalnych problemów edukacji, pod red. Elżbiety Gaweł-Luty, Marioli Szczepańskiej ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
  Miejsce wydania: Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 51-62, bibliogr. s. 62
  ISBN: 83-7467-090-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; olimpizm ; fair play ; system wartości ; stosunki interpersonalne ; postawa społeczna ; młodzież ; szkoła podstawowa ; eksperyment pedagogiczny

  51/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zasada fair play w opiniach uczniów, studentów i trenerów
  Tytuł całości: Sport jako kulturowa rzeczywistość : praca zbiorowa, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2005
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 334-343, il., bibliogr.
  ISBN: 83-88659-34-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: fair play ; postawa społeczna ; młodzież ; trenerzy ; badania ankietowe

  52/85
  Autorzy: Krzysztof Mazurek, Bożena Wit, Anna Mróz, Małgorzata Wiśniewska, Krzysztof Klukowski.
  Tytuł pracy: Zachowania prozdrowotne studentów AWF Warszawa a ryzyko chorób układu krążenia
  Tytuł czasopisma: Medicina Sportiva
  Rok: 2004, Vol. 8, Suppl. 2, S69-S70
  ISSN: 1429-0022
  Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie", Łódź, 25-26 czerwiec 2004 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zdrowie ; postawa społeczna ; świadomość ; styl życia ; higiena żywienia ; używki ; aktywność fizyczna ; układ krążenia ; choroby ; choroba wieńcowa ; grupy społeczne ; studenci ; badania ankietowe
  Inne bazy podające opis:
 • SPORTDiscus with Full Text


  53/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zasada fair play ważnym ogniwem edukacji europejskiej
  Tytuł całości: Fair play w europejskiej kulturze i edukacji, koncepcja i red. t. Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski ; Polski Komitet Olimpijski ; Klub Fair Play
  Miejsce wydania: Warszawa : Estrella, 2004
  Strony zajęte przez pracę: s. 41-49, bibliogr. poz. 17
  ISBN: 83-86622-81-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; etyka ; system wartości ; fair play ; postawa społeczna ; młodzież ; szkoła podstawowa ; eksperyment pedagogiczny

  54/85
  Autorzy: Anna Mazurkiewicz.
  Tytuł pracy: Pomoc prywatna jako wymiar więzi społecznej i mechanizm redystrybucji dóbr
  Tytuł czasopisma: Wiek XXI : Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA 10
  Tytuł równoległy czasopisma: The 21st Century : a scientific quarterly
  Rok: grudzień 2003, nr 4, s. 103-116 il. bibliogr. poz. 9
  ISSN: 1642-817X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: gospodarka ; postawa społeczna ; środowisko społeczne ; wieś ; więź społeczna

  55/85
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy prozdrowotne uczestników rekreacji ruchowej
  Tytuł całości: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, T. 2, Szkice z pedagogiki kultury fizycznej, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : Estrella, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 112-120, tab., bibliogr.
  ISBN: 83-910902-1-3
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; aktywność fizyczna ; zdrowie ; postawa społeczna

  56/85
  Autorzy: Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Agnieszka Małkowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Hanna Kołoło.
  Tytuł monografii: Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / pod red. Barbary Woynarowskiej ; aut.: Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Agnieszka Małkowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan, Hanna Kołoło ; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka.
  Miejsce wydania: Warszawa : KBPRiW; WPUW ; ZEIMiD, 2003
  Strony: 171 s., wykr.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; socjologia ; szkoła ; nauczyciele ; młodzież ; wiek szkolny ; zdrowie ; postawa społeczna ; świadomość ; badania

  57/85
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Ważne zadanie wychowawcze, czyli kilka uwag o patriotyzmie
  Tytuł czasopisma: Edukacja dla Bezpieczeństwa : czasopismo dla dyrektorów szkół i nauczycieli 8
  Rok: marzec-kwiecień 2002, nr 2, s. 2-4 bibliogr. poz. 1
  ISSN: 1640-8861
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; system wartości ; postawa społeczna ; tradycja ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  58/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aktywność ruchowa w hierarchii wartości współczesnego człowieka w opinii uczniów
  Tytuł całości: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, T. 6, red. Danuta Umiastowska ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Szczecinie ; Uniwersytet Szczeciński
  Miejsce wydania: Szczecin : Wydawnictwo promocyjne "Albatros", 2001
  Strony zajęte przez pracę: s. 208-[214], il., bibliogr. poz. 7
  ISBN: 83-88038-32-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; styl życia ; postawa społeczna ; system wartości ; młodzież ; szkoła podstawowa ; badania ankietowe

  59/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy: Postawy prozdrowotne nauczycieli wobec zagrożeń współczesności
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 406
  Rok: 2001, R. 48, nr 4, s. 35-38 bibliogr. poz. 4
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.620
  Słowa kluczowe: zdrowie ; styl życia ; postawa społeczna ; grupy zawodowe ; nauczyciele ; badania ankietowe

  60/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł monografii: Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły / Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2001
  Strony: 374 s., bibliogr. s. 305-322
  Seria: (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 85)
  ISBN: 83-87210-38-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 16.000
  Słowa kluczowe: sport ; olimpizm ; ruch olimpijski ; fair play ; postawa społeczna ; młodzież ; nauczyciele

  61/85
  Autorzy: Zofia Żukowska, Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Studenci wychowania fizycznego wobec nowego myślenia edukacyjnego
  Tytuł całości: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej, red. nauk. Edward Wlazło ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Miejsce wydania: Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2001
  Strony zajęte przez pracę: s. 181-188, bibliogr. s. 188
  ISBN: 83-87389-70-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; nauczyciele wf ; kompetencje ; praca zawodowa ; system nauczania ; postawa społeczna ; młodzież ; badania ankietowe

  62/85
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aktywność ruchowa dzieci a ich postawy wobec kultury fizycznej i zdrowotnej
  Tytuł całości: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : VIII Konferencja Naukowa, Poznań, dnia 25 maja 2000 r., pod red. Wiesława Osińskiego i Radosława Muszkiety ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  Miejsce wydania: Poznań : AWF, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 109-114, il., bibliogr.
  ISBN: 83-86336-83-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie fizyczne ; wychowanie zdrowotne ; aktywność fizyczna ; postawa społeczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; badania ankietowe

  63/85
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński.
  Tytuł pracy: Kultura zdrowotna kandydatów do kapłaństwa
  Tytuł czasopisma: Kultura i Edukacja
  Rok: 2000, nr 1-2, s. 138-154 bibliogr. s. 153-154
  ISSN: 1230-266X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: zdrowie ; świadomość ; postawa społeczna ; grupy społeczne ; samokontrola ; używki ; poglądy ; badania ankietowe

  64/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy prozdrowotne nauczycieli wobec zagrożeń współczesności
  Tytuł całości: Współczesność a kształcenie nauczycieli, praca pod red. Henryki Kwiatkowskiej, Tadeusza Lewowickiego, Stanisława Dylaka
  Miejsce wydania: Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 207-214, bibliogr. s. 213-214
  ISBN: 83-87301-03-05
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: zdrowie ; styl życia ; aktywność fizyczna ; postawa społeczna ; świadomość ; grupy zawodowe ; nauczyciele ; poglądy ; badania ankietowe

  65/85
  Autorzy: Danuta Ługowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości - postawa proekologiczna
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The role of the family in education towards sobriety - a pro-ecological attitude
  Tytuł całości: Edukacja ekologiczna w rodzinie : praca zbiorowa, pod red. Józefa Marcelego Dołęgi i Jacka Wojciecha Czartoszewskiego
  Miejsce wydania: Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2000
  Seria: (Episteme / Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, ISSN 2081-4801 ; 9)
  Strony zajęte przez pracę: s. 319-329, bibliogr.
  ISBN: 83-86523-50-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: wychowanie ; środowisko społeczne ; rodzina ; rola ; postawa społeczna ; alkoholizm

  66/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Społeczno-wychowawcze efekty edukacji olimpijskiej w szkole podstawowej
  Tytuł całości: Edukacja olimpijska w reformującej się szkole, przyg. t. i red. Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Katedra Nauk Humanistycznych, Klub Fair Play PKOl
  Miejsce wydania: Warszawa : Estrella, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 48-59, bibliogr. poz. 10
  ISBN: 83-86622-54-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; socjologia ; olimpizm ; ruch olimpijski ; igrzyska olimpijskie ; fair play ; integracja społeczna ; postawa społeczna ; świadomość ; młodzież ; szkoła podstawowa ; socjometria

  67/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień, Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Szkoła wiejska wobec edukacji zdrowotnej
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2000, R. 54, nr 7-8, s. 15-18 bibliogr. poz. 14
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 0.500
  Słowa kluczowe: wychowanie zdrowotne ; aktywność fizyczna ; styl życia ; postawa społeczna ; młodzież ; nauczyciele ; szkoła podstawowa ; środowisko społeczne ; wieś ; badania ankietowe

  68/85
  Autorzy: Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy: O czym marzą i czego się boją uczniowie szkół mistrzostwa sportowego?
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 1998, R. 52, nr 5-6, s.10-14 tab. 3 poz., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; sport ; szkoła sportowa ; młodzież ; testy ; osobowość ; temperament ; adaptacja społeczna ; postawa społeczna ; samokontrola ; zainteresowanie ; lęk ; sukcesy sportowe

  69/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawy prozdrowotne nauczycieli wobec zagrożeń współczesności
  Tytuł całości: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności : abstrakty, III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, [red. Janusz Gnitecki] ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
  Miejsce wydania: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 155-156
  ISBN: 83-86273-11-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zdrowie ; promocja ; nauczyciele ; praca zawodowa ; pedagogika ; postawa społeczna

  70/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Diagnoza stanu poziomu wiedzy i świadomości młodzieży na temat olimpizmu i fair play
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The diagnosis of the level of knowledge and awareness on the subject of olympism and Fair Play
  Tytuł całości: Fair play - sport - edukacja : Europejski Kongres Fair Play : II Generalne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play, 12-14 września 1996, Warszawa, organizowany przez Polski Komitet Olimpijski - Klub Fair Play i Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, red. i oprac. Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski
  Tytuł równoległy całości: Fair play - sport - education : European Congress of Fair Play and 2nd General Assembly of the European Fair Play Movement, Warsaw, September 12-14, 1996, organized by The Polish Olympic Committee - Fair Play Club and the State Sport and Tourism Administration
  Miejsce wydania: Warszawa : Estrella, 1997
  Strony zajęte przez pracę: s. 46-47
  ISBN: 83-86622-26-1
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 130-131
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: olimpizm ; ruch olimpijski ; igrzyska olimpijskie ; sport ; fair play ; postawa społeczna ; młodzież

  71/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy: Próba diagnozy stanu poziomu wiedzy i świadomości młodzieży na temat olimpizmu i fair play
  Tytuł czasopisma: Toruńskie Studia Dydaktyczne
  Rok: 1997, R. 6, nr 11, s. 230-234 bibliogr. poz. 7
  ISSN: 1230-1760
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: olimpizm ; ruch olimpijski ; igrzyska olimpijskie ; sport ; fair play ; postawa społeczna ; poglądy ; świadomość ; młodzież ; badania ankietowe

  72/85
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Anna Dąbrowska, Piotr Majcher.
  Tytuł pracy: Socjalizacyjne funkcje i edukacyjne wartości judo
  Tytuł czasopisma: Sport Wyczynowy 381-382
  Rok: 1996, R. 34, nr 9-10, s. [42]-46 il., bibliogr. poz. 18
  ISSN: 0239-4405
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; socjalizacja ; nauczanie ; postawa społeczna ; sporty walki ; judo

  73/85
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Edukacja szkolna a kształtowanie postaw młodzieży wobec kultury fizycznej i zdrowotnej
  Tytuł całości: Dydaktyka wychowania fizycznego : 1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Olejnica 3-5 września 1993, red. nauk. Bogdan Czabański, Tadeusz Koszczyc
  Miejsce wydania: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 255-259, bibliogr. poz. 7
  ISBN: 83-85297-70-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; kultura fizyczna ; wychowanie fizyczne ; wychowanie zdrowotne ; postawa społeczna ; wiek dojrzały ; badania ankietowe

  74/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Młodzież o sporcie i olimpizmie a program edukacji olimpijskiej
  Tytuł całości: Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki, red. nauk. Krystyna Baranowicz ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Uniwersytet Łódzki
  Miejsce wydania: Łódź ; Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 433-440, bibliogr. poz. 11
  ISBN: 83-85543-78-3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; olimpizm ; ruch olimpijski ; igrzyska olimpijskie ; postawa społeczna ; poglądy ; zainteresowanie ; młodzież ; badania ankietowe

  75/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Prozdrowotne efekty aktywności ruchowej w opinii dzieci wiejskich
  Tytuł całości: Być zdrowym i szczęśliwym w szkole i w rodzinie : pamiętnik krajowego sympozjum, Polskie Towarzystwo Higieniczne. Oddział w Łodzi [i in.]
  Miejsce wydania: Łódź : [b.w.], 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 54-60, bibliogr. poz. 14
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; zdrowie ; korelacja ; postawa społeczna ; świadomość ; młodzież ; wiek szkolny ; szkoła podstawowa ; środowisko społeczne ; wieś ; badania ankietowe

  76/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport płaszczyzną rozwoju i edukacji dzieci wiejskich
  Tytuł całości: Problemy rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego : praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Radochońskiego i Adama Horbowskiego
  Miejsce wydania: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 231-239, bibliogr. poz. 19
  ISBN: 83-86246-27-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wychowanie ; socjalizacja ; sport ; zainteresowanie ; postawa społeczna ; młodzież ; środowisko społeczne ; wieś ; badania ankietowe

  77/85
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Świadomość potrzeb a rzeczywiste uczestnictwo w kulturze fizycznej studentów różnych środowisk akademickich
  Tytuł całości: Kultura fizyczna studentów : jej stan i perspektywy rozwoju, pod red. Kazimierza Obodyńskiego
  Miejsce wydania: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 49-54, bibliogr. 5 poz.
  ISBN: 83-86246-26-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; studenci ; postawa społeczna

  78/85
  Autorzy: Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy: Wiedza i podstawy młodzieży wobec dopingu w sporcie
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: wrzesień - październik 1995, R. 49, nr 9-10, s. 14-17 tab. 3 poz. , bibliogr.11 poz.
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; doping-farmakol. ; świadomość ; poglądy ; postawa społeczna ; młodzież ; płeć ż. ; płeć m. ; szkoła sportowa ; badania ankietowe

  79/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zdrowotne wartości w kulturze fizycznej w opinii kobiet pracujących
  Tytuł całości: Styl życia a zdrowie : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Styl życia a zdrowie", Olsztyn 1994, pod red. Zdzisława Czaplickiego i Wojciecha Muzyki
  Miejsce wydania: Olsztyn : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 133-142, bibliogr. s. 141-142
  ISBN: 83-901728-3-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; aktywność fizyczna ; formy ; zainteresowanie ; styl życia ; zdrowie ; postawa społeczna ; poglądy ; świadomość ; płeć ż. ; wiek dojrzały ; badania ankietowe

  80/85
  Autorzy: Tadeusz Rychta, Maria Mikołajczyk, Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Pharmacological doping in sport in the opinion of students of physical education, sportsmen, and coaches
  Tytuł całości: Bewegung und Sport : Psychologische Grundlagen und Wirkungen : Bericht über den VIII. Europäischen Kongreβ für Sportpsychologie, Bd. 3, Psychological Training, hrsg. von Jürgen R. Nitsch und Roland Seiler unter Mitarb. von Henning Allmer und Dieter Hackfort
  Tytuł równoległy całości: Movement and sport : psychological foundations and effects : proccedings of the VIIIth European Congress of Sport Psychology, Vol. 3, Psychological training
  Miejsce wydania: Sankt Augustin : Academia Verlag, 1994
  Strony zajęte przez pracę: s. [337]-340, bibliogr. s. 340
  ISBN: 3-88345-587-3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: psychologia ; sport ; doping-farmakol. ; postawa społeczna ; poglądy ; studenci ; szkoła wyższa wf ; sportowcy ; trenerzy

  81/85
  Autorzy: Tadeusz Rychta, Maria Mikołajczyk, Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy: Doping farmakologiczny jako zjawisko społeczne : aspekt psychologiczny
  Tytuł pracy w innym języku: The pharmacological stimulants as a social occurrence : psychological aspect
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe AWF
  Rok: 1993, T. 34, s. 195-[241] il., streszcz., summ., rez., bibliogr. poz. 28
  ISSN: 0137-2912
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; doping ; doping-farmakol. ; postawa społeczna ; świadomość ; grupy społeczne ; sportowcy ; trenerzy ; studenci ; badania ankietowe

  82/85
  Autorzy: Tadeusz Rychta, Maria Mikołajczyk, Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy: Opinie i postawy młodzieży szkół mistrzostwa sportowego wobec dopingu
  Tytuł czasopisma: Sport Wyczynowy 341-342
  Rok: 1993, R. 31, nr 5-6, s. [77]-87 il., bibliogr. poz. 4
  ISSN: 0239-4405
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: doping ; postawa społeczna ; świadomość ; młodzież ; szkoła sportowa ; badania ankietowe ; testy psychologiczne

  83/85
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Pozaszkolne formy aktywności ruchowej a potrzeby indywidualne i społeczne młodzieży
  Tytuł całości: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej, red. nauk. Zofia Żukowska ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1993
  Seria: (Z Warsztatów Badawczych)
  Strony zajęte przez pracę: s. 94-98, bibliogr. 8 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; wychowanie fizyczne pozaszkolne ; wypoczynek czynny ; wychowanie zdrowotne ; młodzież ; postawa społeczna ; konferencja ; Polska

  84/85
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Społeczno-wychowawcze wartości sportu w opinii młodzieży
  Tytuł całości: Turystyka, rekreacja i sport : jako problem społeczno-wychowawczy współczesnego człowieka, pod red. Wiesława Siwińskiego
  Miejsce wydania: Poznań : dr Maciej Roman Bombicki ; Polski Dom Wydawniczy "Ławica", 1993
  Strony zajęte przez pracę: s. 198-201, bibliogr.
  ISBN: 83-85626-72-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; socjologia ; sport ; postawa społeczna ; młodzież ; szkoła podstawowa ; szkoła średnia ; badania ankietowe

  85/85
  Autorzy: T[adeusz] Rychta, M[aria] Mikołajczyk, M[onika] Guszkowska.
  Tytuł pracy: Wiedza i postawy wobec dopingu farmakologicznego a wybrane cechy osobowości
  Tytuł pracy w innym języku: Knowledge and attitudes to pharmacological doping against selected traits of personality
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: [Physical Education and Sport]
  Rok: 1992, T. 36, nr 3, s. [59]-68 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 7
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: doping ; doping-farmakol. ; postawa społeczna ; świadomość ; osobowość ; korelacja ; badania ankietowe ; testy psychologiczne

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Nowe wyszukiwanie