Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GIBKOŚĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku
1/23
Autorzy: Maria Lipko-Kowalska.
Tytuł pracy: The effects of pilates exercises on some elements of physical fitness and body composition
Tytuł pracy w innym języku: Wpływ zajęć pilates na wybrane elementy sprawności fizycznej i skład ciała
Tytuł czasopisma: Studia Periegetica 16
Rok: 2016, nr 2, s. 183-192 il., abstr., streszcz., bibliogr. s. 190-191
ISSN: 1897-9262
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 84.960
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; pilates ; sprawność fizyczna ; gibkość ; testy ; Eurofit ; siła mięśniowa ; równowaga ciała ; składniki ciała ; wiek dojrzały ; płeć ż.
Adres url:
Adres url: *

2/23
Autorzy: Dariusz Boguszewski, Judyta Sado-Drapała, Jakub Grzegorz Adamczyk, Izabela Korabiewska, Dariusz Białoszewski.
Tytuł pracy: Reakcja organizmu na klasyczny masaż karku. Badanie pilotażowe
Tytuł pracy w innym języku: Body response to neck classical massage. Pilot study
Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku nr 9
Rok: 2013, s. 20-23 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 24
ISSN: 2081-1063
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000
Index Copernicus: 3.750
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; masaż ; kręgosłup ; szyja ; skuteczność ; krążenie krwi ; zakres ruchów ; gibkość ; pomiary ; goniometria
Adres url:

3/23
Autorzy: I[zabela] Rutkowska, W[aldemar] Skowroński.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie osób z dysfunkcją słuchu
Tytuł całości: Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Myśl rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda : streszczenia, [org. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie]
Miejsce wydania: [Warszawa : b.w., 2012]
Strony zajęte przez pracę: s. 13-14
Uwagi: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda", Warszawa 11 maja 2012 r.
Charakterystyka formalna: PSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; zdrowie ; wydolność organizmu ; składniki ciała ; mięśnie ; siła ; wytrzymałość ; gibkość ; testy ; dzieci ; młodzież ; wady słuchu

4/23
Autorzy: Dariusz Czaprowski, Tomasz Kotwicki, Paulina Pawłowska, Lukasz Stoliński.
Tytuł pracy: Joint hypermobility in children with idiopathic scoliosis: SOSORT award 2011 winner
Tytuł czasopisma: Scoliosis
Rok: 2011, T. 6 il., bibliogr. poz. 44
ISSN: 1748-7161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 10.000
Index Copernicus: 5.860
Słowa kluczowe: stawy ; gibkość ; wady postawy ; skolioza ; dzieci ; młodzież ; badania kliniczne
Adres url:
DOI:

5/23
Autorzy: Dariusz Boguszewski, Katarzyna Pyt, Jakub Grzegorz Adamczyk.
Tytuł pracy: Porównanie sprawności fizycznej 13-14-letnich dziewcząt uprawiających różne dyscypliny sportu
Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Rok: 2011, nr 7, s. 121-123 il., bibliogr. 19 poz.
ISSN: 2081-1063
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 2.000
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; szybkość ; siła ; gibkość ; testy ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; aktywność fizyczna

6/23
Autorzy: Rafał Rowiński, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł pracy: Wpływ regularnej aktywności ruchowej na sprawność fizyczną i jakość życia seniorów
Tytuł pracy w innym języku: Influence of regular physical activity on fitness and quality of life among older adults
Tytuł czasopisma: Turystyka i Rekreacja
Rok: 2011, T. 7, s. 109-114 il., bibliogr. 38 poz., summ.
ISSN: 1895-3700
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; siła ; gibkość ; wytrzymałość ; zwinność ; testy ; jakość życia ; starzenie się ; wiek starczy

7/23
Autorzy: Agnieszka Stępień.
Tytuł pracy: Zakresy rotacji tułowia i miednicy u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną
Tytuł pracy w innym języku: A range of rotation of the trunk and pelvis in girls with idiopathic scoliosis
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2011, T. 25, nr 3, s. 5-12 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 28
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000
Słowa kluczowe: wady postawy ; skrzywienie kręgosłupa ; skolioza ; gibkość ; pomiary ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż.
Adres url:
DOI:

8/23
Autorzy: Łukasz Jadczak, Andrzej Kosmol, Andrzej Wieczorek, Robert Śliwowski.
Tytuł pracy: Motor fitness and coordination abilities vs. effectiveness of play in sitting volleyball
Tytuł pracy w innym języku: Sprawność motoryczna i zdolności koordynacyjne a skuteczność gry w siatkówce na siedząco
Tytuł czasopisma: Antropomotoryka
Rok: 2010, Vol. 20, nr 49, s. 57-67 il., bibliogr. poz. 62, streszcz.
Tryb dostępu: http://www.awf.krakow.pl/pdf/nauka/czasopisma/ant49_2010_full.pdf
ISSN: 1731-0652
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 4.170
Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; zespołowe gry sportowe ; piłka siatkowa na siedząco ; sportowcy ; motoryczność ; cechy motoryczne ; kończyna górna ; siła ; gibkość ; wytrzymałość ; koordynacja wzrokowo-ruchowa ; gra ; skuteczność ; korelacja
Adres url:

9/23
Autorzy: Marcin Popieluch, Jacek Zieliński, Marek Jędrysik.
Tytuł pracy: Evaluation of torque of the shank rotating muscles and the range of active internal and external rotation of the knee joint in patients awaiting ACL reconstruction
Tytuł czasopisma: Human Movement
Rok: December 2009, vol. 10, nr 2, s. 158-162 il., bibliogr. poz. 11
Tryb dostępu: http://versita.metapress.com/content/l005r23244507487/fulltext.pdf
ISSN: 1732-3991
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 5.800
Słowa kluczowe: biomechanika ; gibkość ; staw kolanowy ; siła mięśniowa ; momenty sił ; pomiary ; więzadła ; uszkodzenia
Adres url:

10/23
Autorzy: M[arcin] Popieluch, J[acek] Zieliński, B[arbara] Pacelt, M. Jędrysik.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Momenty sił mięśni obsługujących ruchy rotacyjne w stawie kolanowym u amatorów piłkarzy nożnych przygotowywanych do operacji rekonstrukcji ACL stawu kolanowego
Tytuł całości: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 6, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
Miejsce wydania: Warszawa : [Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej], 2009 (Studio AWP)
Strony zajęte przez pracę: s. 393-399, il.
ISBN: 83-85740-25-2
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000
Słowa kluczowe: biomechanika ; stawy ; staw kolanowy ; gibkość ; kończyna dolna ; mięśnie ; momenty sił ; pomiary ; więzadła ; uszkodzenia ; sport amatorski ; zawodnicy ; zespołowe gry sportowe ; piłka nożna

11/23
Autorzy: Marcin Popieluch, Jacek Zieliński, Barbara Pacelt, Aleksandra Jóźwiak, Przemysław Zybko.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Momenty sił mięśni rotujących w stawie biodrowym u piłkarzy nożnych na tle wyników osób nie trenujących
Tytuł całości: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 6, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
Miejsce wydania: Warszawa : [Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej], 2009 (Studio AWP)
Strony zajęte przez pracę: s. 386-393, il.
ISBN: 83-85740-25-2
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000
Słowa kluczowe: biomechanika ; staw biodrowy ; gibkość ; kończyna dolna ; mięśnie ; momenty sił ; pomiary ; sportowcy ; płeć m. ; zespołowe gry sportowe ; piłka nożna ; badania porównawcze

12/23
Autorzy: Ewa Kozdroń.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Motoryczność ludzi starszych
Tytuł całości: Wybrane zagadnienia z gerontologii : podręcznik dla instruktorów kinezygerontoprofilaktyki i organizatorów rekreacji, red. nauk. Grażyna Kołomyjska
Miejsce wydania: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 87-93
ISBN: 978-83-61012-26-9
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PFM
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: gerontologia ; wiek starczy ; motoryczność ; aktywność fizyczna ; sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; siła ; wytrzymałość ; gibkość ; koordynacja ruchowa ; równowaga ciała

13/23
Autorzy: Jolanta Derbich.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena poziomu sprawności fizycznej uczniów kończących wybrane gimnazja wiejskie
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Physical fitness assessment of pupils graduating selected countryside junior secondary schools
Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
Tytuł równoległy całości: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical fitness of children and youth
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 169-178, il., bibliogr. poz. 10
ISBN: 978-83-61830-08-5
Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja pt. "Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży", Warszawa, 26-27 października 2009 r.
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ogólna ; cechy motoryczne ; testy ; test międzynarodowy ; szybkość ; wytrzymałość ; zwinność ; gibkość ; siła ; płeć ; młodzież ; wiek szkolny ; gimnazjum ; środowisko społeczne ; wieś

14/23
Autorzy: Dorota Rojek, Dorota Trzcińska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wybrane cechy charakteryzujące postawę ciała 6-7 letnich dzieci
Tytuł całości: Szkoła wobec dylematów i inspiracji w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna, Jedlnia Letnisko, 9-11 X 2009 r., zespół naukowy Tadeusz Maszczak [i in.] ; Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Politechnika Radomska. Wydział Nauczycielski
Miejsce wydania: Warszawa : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 159-165
Kopia niedostępna: x
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRZ
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: postawa ciała ; kręgosłup ; gibkość ; mięśnie ; siła mięśniowa ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; dymorfizm płciowy

15/23
Autorzy: Marcin Popieluch, Jacek Zieliński, Przemysław Zybko.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zjawisko lateralizacji a momenty sił mięśni rotujących przedramię u zawodników squasha
Tytuł całości: Biomechanika sportu i rehabilitacji : wybrane zagadnienia, pod red. Czesława Urbanika, Andrzeja Mastalerza
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 167-174, il., bibliogr. poz. 11
ISBN: 978-83-61830-16-0
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000
Słowa kluczowe: biomechanika ; kończyna górna ; przedramię ; gibkość ; siła mięśniowa ; momenty sił ; pomiary ; lateralizacja ; sportowcy wysoko kwalifikowani ; squash

16/23
Autorzy: K[rzysztof] Graff, M. Syczewska, A. Bronowski, M. Napiórkowska, L. Kurowski, M. Zaręba.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej w populacji zdrowych dziewcząt w pozycji stojącej i siedzącej
Tytuł całości: Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych : III Sympozjum : pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
Miejsce wydania: Warszawa : Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 7
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: układ ruchowy ; kręgosłup ; młodzież ; płeć ż. ; gibkość ; ocena

17/23
Autorzy: Krzysztof Prusik, Katarzyna Prusik, Karol Görner, Weronika Wysiecka.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Poziom sprawności motorycznej chłopców w wieku 11-14 lat upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 5, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
Miejsce wydania: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 218-222
ISBN: 83-85740-23-6
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PFM
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; sprawność ruchowa ; sprawność fizyczna ogólna ; cechy motoryczne ; testy ; szybkość ; siła ; gibkość ; wytrzymałość ; zwinność ; młodzież ; niepełnosprawni intelektualnie ; płeć m.

18/23
Autorzy: Izabela Rutkowska, Bartosz Molik, Natalia Morgulec, Kajetan Gruszczyński.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a rozwój somatyczny i motoryczny niewidomych chłopców w wieku 7-16 lat
Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 3, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006
Strony zajęte przez pracę: s. 209-212, il.
ISBN: 83-89630-19-2
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PFM
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; budowa ciała ; pochodzenie społeczne ; korelacja ; cechy somatyczne ; antropometria ; cechy motoryczne ; siła ; gibkość ; wytrzymałość ; skoczność ; szybkość ; testy ; warunki bytowe ; dzieci ; młodzież ; płeć m. ; niewidomi

19/23
Autorzy: Tat'âna Poliŝuk, Katažina Spyhala, Dorota Gural'ska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Vliânie zanâtij fitnessom na uroven' fizičeskoj podgotovlennosti ženŝin
Tytuł całości: Aktual'nye problemy zdorovogo obraza žizni v sovremennom obšestve : Tezisy Meždunarodnoj Naučno-praktičeskoj Konferencii, Ministerstvo Sporta i Turizma Respubliki Belarus' ; Belorusskaâ Gosudasrtvennaâ Akademiâ Fizičeckoj Kul'tury ; Obŝestvennaâ Organizaciâ "Belorusskaâ Olimpijskaâ Akademiâ"
Miejsce wydania: Minsk : BGAFK, 2003
Strony zajęte przez pracę: s. 278-279, bibliogr. poz.2
ISBN: 985-6651-11-5
Uwagi: Tezisy Meždunarodnoj Naučno-praktičeskoj Konferencii "Aktual'nye problemy zdorovogo obraza žizni v sovremennom obšestve 15 - 17 aprelâ 2003 g. Minsk, Belarus'
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: BEL
Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; fitness ; przygotowanie fizyczne ; gibkość ; siła mięśniowa ; masa ciała

20/23
Autorzy: Tatiana Poliszczuk, Włodzimierz Tkaczuk.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wpływ aktywności ruchowej na sprawność fizyczną kobiet w różnym wieku uczęszczających na zajęcia z aerobiku
Tytuł całości: Potęgowanie zdrowia : Czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne, pod red. Ełły Bulicz
Miejsce wydania: Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2003
Strony zajęte przez pracę: s.364-368, il., bibliogr. poz. 7
ISBN: 83-89511-01-0
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.000
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; aerobik ; aktywność fizyczna ; płeć ż. ; siła mięśniowa ; gibkość

21/23
Autorzy: Waldemar Skowroński.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena sprawności motorycznej osób z upośledzeniem umysłowym zmodyfikowaną wersją testu "Eurofit"
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Evaluation of motor efficiency in mentally handcapped persons by means of a modified version of "Eurofit"test
Tytuł całości: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych, pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; tł. Magdalena Karwowska ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie
Tytuł równoległy całości: Sport in rehabilitation of the disabled
Miejsce wydania: Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny, 1999
Strony zajęte przez pracę: s. 219-225, il., bibliogr. poz. 12
ISBN: 83-87252-10-7
Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 465-472
Uwagi: Tekst współwyd. w j. pol. i przekł. ang.
Uwagi: Zawiera materiały z międzynarodowego seminarium "Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych", Kraków, 8-10 listopada 1998 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PFK
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; skoczność ; szybkość ; siła ; gibkość ; równowaga ciała ; niepełnosprawni intelektualnie ; testy ; Eurofit ; konferencja

22/23
Autorzy: Jean-Claud Potter de, Waldemar Skowroński.
Tytuł pracy: Eurofit Specjal [i.e. Special]
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 380
Rok: 1996, R. 43, Marzec-Kwiecień nr 3, s. 46-48 il.
ISSN: 0860-8075
Uwagi: Oprac. tekstu pol. Waldemar Skowroński
Uwagi: Biblioteczka Monograficzna
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: POP
Charakterystyka merytoryczna: PP
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; niepełnosprawni intelektualnie ; cechy motoryczne ; równowaga ciała ; skoczność ; koordynacja ; szybkość ; gibkość ; siła ; testy ; Eurofit Special

23/23
Autorzy: Waldemar Skowroński.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Characteristics of physical fitness of the mentally retarded children
Tytuł całości: Second Paralympic Congress : Lillehammer, Norway, 12-17 March 1994
Miejsce wydania: [Oslo] : Royal Norwegian Ministry of Cultural Affairs, 1994
Strony zajęte przez pracę: s. 188-207, il.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZRZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; skoczność ; siła ; szybkość ; gibkość ; równowaga ciała ; testy ; Eurofit ; Eurofit Special ; niepełnosprawni intelektualnie ; dzieci ; młodzież ; wiek dojrzały

  Wyświetl ponownie stosując format:
Nowe wyszukiwanie