Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DZIECI
Liczba odnalezionych rekordów: 254Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku
1/254
Autorzy: Katarzyna Walicka-Cupryś, Łukasz Przygoda, Ewelina Czenczek, Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Zbigniew Trzaskoma, Adam Tarnowski.
Tytuł pracy: Balance assessment in hearing-impaired children
Tytuł czasopisma: Research in Developmental Disabilities
Rok: 2014, Vol. 35, s. 2728-2734 tab., bibliogr.
ISSN: 0891-4222
Charakterystyka formalna: ZAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.735
Punktacja ministerstwa: 45.000
Słowa kluczowe: układ ruchowy ; niepełnosprawni fizycznie ; głusi ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; równowaga ciała
Adres url:
DOI:

2/254
Autorzy: Beata Wojtyczek, Małgorzata Pasławska, Krzysztof S. Klukowski.
Tytuł monografii: Bezpieczne narciarstwo
Miejsce wydania: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
Strony: 88 s., bibliogr. 93 poz.
ISBN: 978-83-64153-09-9
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PWZ
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sporty zimowe ; narciarstwo ; formy ; rekreacja ruchowa ; zdrowie ; bezpieczeństwo ; instruktorzy ; urazy ; dzieci ; mlodzież ; wiek szkolny

3/254
Autorzy: Katarzyna Kozera, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Joanna Szymkiewicz-Dangel.
Tytuł pracy: Deklarowana aktywność fizyczna dzieci i młodzieży po zabiegach kardiochirurgicznych
Tytuł pracy w innym języku: Physical activity in children following cardiovascular interventions
Tytuł czasopisma: Pediatria Polska
Rok: 2014, Vol. 89, no. 3, s. 169-175 abstr., il., bibliogr. 18 poz.
ISSN: 0031-3939
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 5.700
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; kardiologia ; układ sercowo-naczyniowy ; serce ; wady wrodzone ; dzieci ; młodzież
DOI:

4/254
Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Aleksandra Truszczyńska.
Tytuł pracy: Evaluation of selected postural parameters in children who practice kyokushin karate
Tytuł czasopisma: Biomedical Human Kinetics, [online]
Rok: 2014, Vol. 6, iss. 1, s. 69-73 il., summ., bibliogr. 20 poz.
ISSN: 2080-2234
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 8.000
Słowa kluczowe: budowa ciała ; postawa ciała ; fotogrametria ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; sporty walki ; karate
DOI:

5/254
Autorzy: Krzysztof Zuchora.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): O prawo dziecka do samostanowienia o sobie
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Children's right to self-determination
Tytuł całości: Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji, red. nauk. Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska ; Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
Tytuł równoległy całości: Physical education and sport as an inherent human right and the process of constant education
Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2014
Strony zajęte przez pracę: s. 63-69, abstr., bibliogr. poz. 24
ISBN: 978-83-61830-89-4
Charakterystyka formalna: PFM
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; dzieci

6/254
Autorzy: Witold Rekowski, Alicja Długołęcka.
Tytuł pracy: Ocena efektów programu kompleksowej aktywizacji społecznej dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim z zastosowaniem kwalifikatorów Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
Tytuł pracy w innym języku: The results' review of the comprehensive social activisation of children between 4 and 16 years old who move on wheelchairs using merkers of the International Classification of Functioning, Disability and Health
Tytuł czasopisma: Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Rok: październik-grudzień 2014, R. 14, nr 4, s. 73-89 il., summ., bibliogr.
ISSN: 1642-1981
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 3.830
Słowa kluczowe: rehabilitacja społeczna ; program ; sprawność funkcjonalna ; psychomotoryka ; ocena ; dzieci ; młodzież

7/254
Autorzy: Aneta Popieluch, Marcin Popieluch, Michał Wychowański, Tadeusz Bokwa, Adam Hermanowicz, Wojciech Dębek.
Tytuł pracy: Stabilność postawy ciała i ocena parametrów równowagi statycznej u dzieci po urazach głowy
Tytuł czasopisma: Standardy Medyczne Problemy Chirurgii Dziecięcej
Rok: 2014, T. 4, nr 1, s. 96
ISSN: 1641-4039
Uwagi: XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Gdańsk, 18-20 września 2014 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: postawa ciała ; równowaga ciała ; stabilografia ; dzieci

8/254
Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Justyna Rykała, Justyna Podgórska, Aleksandra Truszczyńska.
Tytuł pracy: The influence of elongation exercises on the anterior-posterior spine curvatures
Tytuł czasopisma: Biomedical Human Kinetics, [online]
Rok: 2014, Vol. 6, iss. 1, s. 1-4 il., bibliogr. 19 poz.
ISSN: 2080-2234
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 8.000
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; kinezyterapia ; postawa ciała ; kręgosłup ; skrzywienia kręgosłupa ; lordoza ; kifoza ; ćwiczenia ruchowe ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny
DOI:

9/254
Autorzy: Jolanta Marszalek, Natalia Morgulec-Adamowicz, Izabela Rutkowska, Andrzej Kosmol.
Tytuł pracy: Using ecological momentary assessment to evaluate current physical activity
Tytuł czasopisma: BioMed Reserch International
Rok: 2014, Vol. 2014, 9 s. rys. 1, tab. 3, bibliogr. [43] poz.
Tryb dostępu: http://dx.doi.org/10.1155/2014/915172
ISSN: 2314-6133 (Print) ; 2314-6141 (Online)
Uwagi: Do końca 2012 r. czasopismo nosiło tytuł: Journal of Biomedicine and Biotechnology, ISSN: 1110-7243;
Uwagi: Na liście A MNiSW dla 2014 r. czasopismo posiada tytuł: JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY. ISSN: 1110-7243
Charakterystyka formalna: ZAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
Punktacja ministerstwa: 30.000
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; zdrowie ; dzieci ; młodzież ; wiek dojrzały ; wiek starczy ; płeć ż. ; płeć m. ; badania naukowe ; badania porównawcze ; metoda
DOI:

10/254
Autorzy: Jolanta Derbich.
Tytuł pracy: Assisting of the correct sitting position to a girl with cerebral palsy
Tytuł pracy w innym języku: Wspomaganie siadu korekcyjnego u dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym
Tytuł czasopisma: Przegląd Pediatryczny
Tytuł równoległy czasopisma: Pediatric Review
Rok: 2013, Vol. 43, No. 2, s. 94-99 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 13
ISSN: 0137-723X (print) ; 2083-5752 (online)
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PK
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 4.590
Słowa kluczowe: terapia zajęciowa ; dzieci ; mózg ; porażenie ; ćwiczenia korekcyjne ; urządzenie

11/254
Autorzy: Izabela Rutkowska.
Tytuł monografii: Deficyty w rozwoju somatycznym i motorycznym dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku
Miejsce wydania: Warszawa : Wydaw. AWF, 2013
Strony: 210 s., il., summ., bibliogr. s. 176-189
Seria: (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 143)
ISBN: 978-83-61830-49-8
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PM
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 20.000
Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; sprawność fizyczna ; testy ; dzieci ; młodzież ; płeć ż. ; płeć m. ; niewidomi

12/254
Autorzy: Dorota Trzcińska, Dorota Świderska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska.
Tytuł pracy: Environmental diversity in body posture of six-year-old children
Tytuł pracy w innym języku: Zróżnicowanie środowiskowe w postawie ciała sześcioletnich dzieci
Tytuł czasopisma: Polish Journal of Sport and Tourism
Tytuł równoległy czasopisma: Sport i Turystyka
Rok: 2013, T. 20, nr 3, s. 205-210 il., tab., bibliogr. 24 poz.
ISSN: 1899-1998
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 7.000
Index Copernicus: 5.830
Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; postawa ciała ; dzieci ; wiek przedszkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; środowisko społeczne ; miasto ; wieś

13/254
Autorzy: Dorota Trzcińska, Dorota Świderska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska.
Tytuł pracy: Environmental diversity in somatic development and physical fitness of six-year-old children
Tytuł pracy w innym języku: Zróżnicowanie środowiskowe w rozwoju somatycznym i sprawności fizycznej sześcioletnich dzieci
Tytuł czasopisma: Polish Journal of Sport and Tourism
Tytuł równoległy czasopisma: Sport i Turystyka
Rok: 2013, Vol. 20, nr 4, s. 269-273 il., summ., bibliogr. poz. 30
ISSN: 1899-1998
Uwagi: Toż w j. pol., tamże s. 274-278
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Punktacja ministerstwa: 7.000
Index Copernicus: 5.830
Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; antropometria ; cechy motoryczne ; testy ; dzieci ; wiek przedszkolny ; środowisko społeczne ; miasto ; wieś ; badania porównawcze
Adres url:

14/254
Autorzy: Dariusz Boguszewski, Martyna Zabłocka, Jakub Grzegorz Adamczyk, Katarzyna Boguszewska, Dariusz Białoszewski.
Tytuł pracy: Evaluation of susceptibility to injuries resulting from falls of children with visual impairment
Tytuł czasopisma: European Journal of Adapted Physical Activity
Rok: 2013, Vol. 6, no. 1, s. 7-16 il., bibliogr. s. 14-16
ISSN: 1803-3857
Charakterystyka formalna: ZAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: ENG
Index Copernicus: 5.610
Słowa kluczowe: wypadki ; bezpieczeństwo ; urazy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi
Inne bazy podające opis:
 • SPORTDiscus

  Adres url:

  15/254
  Autorzy: Justyna Żyłka, Urszula Lach, Izabela Rutkowska.
  Tytuł pracy: Functional balance assessment with Pediatric Balance Scale in girls with visual impairment
  Tytuł czasopisma: Pediatric Physical Therapy
  Rok: 2013 il., bibliogr. 20 poz.
  ISSN: 0898-5669
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.294
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Słowa kluczowe: cechy motoryczne ; równowaga ciała ; stabilografia ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; niewidomi
  DOI:

  16/254
  Autorzy: Dariusz Boguszewski, Beata Świderska, Jakub Grzegorz Adamczyk, Dariusz Białoszewski.
  Tytuł pracy: Judo as a supplementary form of therapy for children with mental retardation
  Tytuł czasopisma: Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports
  Rok: 2013, Vol. 9, s. 85-92 il., bibliogr. 36 poz.
  ISSN: 2300-8822 (online)
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sporty walki ; judo ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; niepełnosprawni umysłowo ; zespół Downa

  17/254
  Autorzy: Krzysztof Graff, Elżbieta Jelonek.
  Tytuł pracy: Leczenie dzieci z wrodzoną łamliwością kości, czyli co każdy pediatra wiedzieć powinien
  Tytuł czasopisma: Pediatria po Dyplomie
  Rok: Kwiecień 2013, T. 17, nr 2, s. 49-57 il., bibliogr. 47 poz.
  ISSN: 1508-0110
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Index Copernicus: 2.740
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; dzieci ; kości ; choroby ; leczenie ; metoda

  18/254
  Autorzy: Dorota Kamień.
  Tytuł pracy: Nordic walking - w programie nauczania
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 531
  Rok: 2013, [R.] 60, nr 9, s. 33-42 il.
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne ; lekcja wf ; Nordic Walking ; nauczanie ; nauczanie programowe ; dzieci ; mlodzież ; wiek szkolny

  19/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Grzegorz Bednarczuk, Waldemar Skowroński, Jolanta Marszałek.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena koordynacji obustronnej dzieci niewidomych
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Evaluation of bilateral coordination of blind children
  Tytuł całości: III Międzynarodowa Konferencja Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej : streszczenia
  Tytuł równoległy całości: 3rd International Conference Theory and Practice in Adapted Physical Activity : abstracts
  Miejsce wydania: Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Jozefa Rusieckiego, 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 53-54
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; koordynacja ruchowa ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi

  20/254
  Autorzy: Dariusz Boguszewski, Beata Świderska, Jakub Grzegorz Adamczyk, Dariusz Białoszewski.
  Tytuł pracy: Ocena skuteczności dogoterapii w rehabilitacji dzieci z zespołem Downa : doniesienie wstępne
  Tytuł pracy w innym języku: Evaluation of the effectiveness of the dog-assisted therapy in the rehabilitation of children with Down syndrome : preliminary report
  Tytuł czasopisma: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  Tytuł równoległy czasopisma: Medical Journal of the Rzeszow University and the National Medicines Institute, Warsaw
  Rok: 2013, T. 11, z. 2, s. 194-202 il., bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 2082-369X
  Uwagi: Równolegle tekst w jęz. pol. i ang.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Index Copernicus: 4.900
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; zooterapia ; kynoterapia ; skuteczność ; dzieci ; zespół Downa

  21/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Physical activity of Warsaw's six year old children and its correlation with physical fitness
  Tytuł pracy w innym języku: Aktywność ruchowa sześcioletnich dzieci warszawskich i jej związki ze sprawnością fizyczną
  Tytuł czasopisma: Polish Journal of Sport and Tourism
  Tytuł równoległy czasopisma: Sport i Turystyka
  Rok: 2013, Vol. 20, no. 1, s. 58-62 il., bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 1899-1998
  Uwagi: Toż w j. pol., tamże s. 63-67
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Index Copernicus: 5.830
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek przedszkolny
  Adres url:

  22/254
  Autorzy: Agnieszka Stępień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): PNF - limitations and possibility in pediatric physiotherapy
  Tytuł całości: IPNFA Annual General Meeting & Workshop Korea : Education day (Congress), Seoul 19. Oct. 2013, International PNF Association
  Miejsce wydania: Seoul : [International PNF Association], 2013
  Strony zajęte przez pracę: s. 35-39, bibliogr. 10 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; dzieci ; metoda ; metoda PNF

  23/254
  Autorzy: Dariusz Nowicki, Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Różnice rozwoju fizycznego dzieci miejskich i wiejskich w Polsce jako przejaw nierówności społecznych
  Tytuł całości: Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne : praca zbiorowa, pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2013
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 143-153, przyp.
  ISBN: 978-83-937888-0-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; rozwój fizyczny ; sprawnośc fizyczna ; dzieci ; młodzież ; środowisko społeczne ; wieś ; miasto

  24/254
  Autorzy: Justyna Drzał-Grabiec, Katarzyna Walicka-Cupryś, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł pracy: Wpływ zastosowanej metody badawczej na częstość występowania wad postawy
  Tytuł pracy w innym języku: The influence of applied research methods on the frequency of the appearance of abnormal spinal curvatures
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2013, T. 27, nr 4, s. 41-46 il., tab., abstr., bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Index Copernicus: 3.460
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; wady postawy ; badania ; metoda ; fotogrametria ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; płeć ż. ; płeć m.

  25/254
  Autorzy: Dorota Kamień.
  Tytuł pracy: Zabawy i gry ruchowe
  Tytuł czasopisma: Wychowanie w Przedszkolu 716
  Rok: kwiecień 2013, [R.] 66, nr 4, s. 38-39
  ISSN: 0137-8082
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zabawy ruchowe ; gry ruchowe ; dzieci ; wiek przedszkolny ; konspekt

  26/254
  Autorzy: V. Û. Davydov, Sof'â Kravčik, Âcek Kravčik.
  Tytuł pracy: "Vodnoe spasatel'stvo" kak sredstvo obučeniâ i soveršenstvovaniâ navykov plavaniâ detej-doškol'nikov : (pol'skij opyt)
  Tytuł pracy w innym języku: "Water life saving" as mean of education and perfection of swimming skills of preschool children : (Polish experience)
  Tytuł czasopisma: Fizičeskaâ Kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka
  Rok: 2012, no. 3, s. 51-55 il., bibliogr. 14 poz., summ.
  ISSN: 1817-4779
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: pływanie ; nauczanie ; program ; dzieci ; wiek przedszkolny

  27/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Analysis of selected anthropometric parameters of 6-year-old children in Warsaw compared to the peer population in the years 1996-1999
  Tytuł pracy w innym języku: Analiza wybranych parametrów antropometrycznych 6 letnich dzieci warszawskich na tle populacji rówieśniczej z lat 1996-1999
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2012, T. 18, nr 3, s. 107-111 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 21
  ISSN: 2081-237X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Index Copernicus: 5.620
  Słowa kluczowe: antropologia ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; fałd skórno-tłuszczowy ; antropometria ; dzieci ; wiek przedszkolny ; badania porównawcze
  Adres url:

  28/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński, Tomasz Iwański, Izabela Rutkowska.
  Tytuł pracy: Diagnostyka umiejętności ruchowych dzieci w wieku od 4 do 9 lat z Łowicza za pomocą baterii testów dużej motoryki TGMD-2
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2012, T. 18, supl. 1, s. 32-33 bibliogr. poz. 3
  ISSN: 2081-237X
  Uwagi: XI Konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 18 maja 2012 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; motoryczność ; umiejętność ruchowa ; testy ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek szkolny

  29/254
  Autorzy: Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska, Zenon Kidoń, Ireneusz M. Kowalski, Stanisław Pietraszek, Wojciech Kiebzak, Jolanta Stępowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Disturbance of postural control in children with himiplegic cerebral palsy
  Tytuł całości: Physiotherapy : pressing issues of everyday practice, Ed. by. Joanna Witkoś, Barbara Błońska-Fajfrowska, Lesław Niebrój, Tadeusz Gaździk
  Miejsce wydania: Raleigh : Lulu Enterprises, Inc, 2012
  Strony zajęte przez pracę: s. 157-165, il., bibliogr. 47 poz.
  ISBN: 978-1-4716-2593-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; układ nerwowy ośrodkowy ; choroby ; mózg ; porażenie ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; postawa ciała ; zaburzenia

  30/254
  Autorzy: Henryk Sozański, Jakub Adamczyk, Marcin Siewierski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Etapizacja procesu szkolenia sportowego - teoria i rzeczywistość
  Tytuł całości: Etapizacja procesu szkolenia sportowego. Teoria i rzeczywistość, pod red. Ryszarda Strzelczyka i Krzysztofa Karpowicza
  Miejsce wydania: Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2012
  Seria: (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ISSN 0239-7161 ; nr 407)
  Strony zajęte przez pracę: s. 11-44, il., bibliogr. 87 poz.
  ISBN: 978-83-61414-64-3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: teoria sportu ; sport wyczynowy ; system nauczania ; dzieci ; młodzież

  31/254
  Autorzy: Janusz Dobosz.
  Tytuł monografii: Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym : siatki centylowe / Janusz Dobosz ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, [2012]
  Strony: 23, [42] k. tabl., 42 siatki centylowe, bibliogr. s. 22
  ISBN: 978-83-61830-92-4
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Słowa kluczowe: kondycja fizyczna ; sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; test międzynarodowy ; Eurofit ; wydolność organizmu ; test Coopera ; cechy somatyczne ; antropometria ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny
  Adres url:

  32/254
  Autorzy: Aleksandra Szabert, Paweł Targosiński, Marta Sidaway.
  Tytuł pracy: Metoda MORY w diagnostyce zaburzeń postawy ciała u dzieci : badania pilotażowe
  Tytuł pracy w innym języku: Moiré technique in diagnosing of postural defects in children : pilot study
  Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
  Rok: 2012, Vol. 12, nr 4, s. 389-396 il., bibliogr. poz. 26
  ISSN: 1642-0136
  Uwagi: Równolegle tekst pol. i ang.
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; postawa ciała ; wady postawy ; diagnostyka ; metoda ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny
  Adres url:

  33/254
  Autorzy: Alicja Paszkiewicz, Joanna Tłuczkiewicz.
  Tytuł pracy: Możliwości zastosowania elementów metody NDT Bobath w hipoterapii
  Tytuł pracy w innym języku: Possibilitities of application of elements of NDT Bobath approach during hippotherapy
  Tytuł czasopisma: Przegląd Hipoterapeutyczny 13
  Rok: 2012, nr 1, s. 53-57 il., streszcz., summ.
  ISSN: 1734-7769
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; hipoterapia ; metoda Bobath ; dzieci ; porażenie ; mózg

  34/254
  Autorzy: Elżbieta Jelonek, Krzysztof Graff.
  Tytuł pracy: Obraz kliniczny i wybrane elementy fizjoterapii dzieci z wrodzoną łamliwością kości, czyli co każdy pediatra wiedzieć powinien
  Tytuł czasopisma: Pediatria po Dyplomie
  Rok: Październik 2012, T. 16, nr 5, s. 1-9 il., bibliogr. 32 poz.
  ISSN: 1508-0110
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Index Copernicus: 2.740
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; układ kostno-szkieletowy ; kości ; choroby ; dzieci

  35/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński, Tadeusz Staniszewski, Andrzej Kosmol, Izabela Rutkowska, Paweł Tomaszewski, Natalia Adamowicz-Morgulec, Bartosz Molik, Grzegorz Bednarczuk, Rafał Tabęcki, Beata Kucharczyk, Kalina Kaźmierska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena obiektywności i przydatności testu tgmd-2 oraz wstępne rozpoznanie stanu dużej motoryki wśród dzieci w wieku od 3 do 10 lat
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 9, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : [b.w.], 2012 (Studio AWP)
  Strony zajęte przez pracę: s. 80-88, bibliogr.
  ISBN: 83-85740-29-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; rozwój motoryczny ; cechy motoryczne ; umiejętność ruchowa ; ruchy lokomocyjne ; testy ; dzieci ; młodzież ; wiek przedszkolny ; wiek szkolny

  36/254
  Autorzy: I[zabela] Rutkowska, W[aldemar] Skowroński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie osób z dysfunkcją słuchu
  Tytuł całości: Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Myśl rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda : streszczenia, [org. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie]
  Miejsce wydania: [Warszawa : b.w., 2012]
  Strony zajęte przez pracę: s. 13-14
  Uwagi: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda", Warszawa 11 maja 2012 r.
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; zdrowie ; wydolność organizmu ; składniki ciała ; mięśnie ; siła ; wytrzymałość ; gibkość ; testy ; dzieci ; młodzież ; wady słuchu

  37/254
  Autorzy: Dariusz Boguszewski, Martyna Zabłocka, Jakub Adamczyk.
  Tytuł pracy: Podatność na uszkodzenia ciała podczas upadków niewidomych dzieci
  Tytuł pracy w innym języku: Susceptibility to injury during a fall among blind children
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2012, T. 26, nr 2, s. [63]-70 il., bibliogr. 43 poz., summ.
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 3.460
  Słowa kluczowe: niewidomi ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; wypadki ; urazy

  38/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński, Magdalena Skwiot, Izabela Rutkowska, Bartosz Molik, Grzegorz Bednarczuk, Natalia Morgulec-Adamowicz.
  Tytuł pracy: Przygotowania do startu w Onko-Olimpiadzie 2010 w opinii uczestników
  Tytuł pracy w innym języku: Preparation of Onco-Olympics 2010 in the participants' opinions
  Tytuł czasopisma: Onkologia Polska
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Oncology
  Rok: 2012, T. 15, nr 2, s. 55-59 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 8
  ISSN: 1505-6732
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; zawody ; przygotowanie ; organizacja ; medycyna ; poglądy ; dzieci ; młodzież ; zawodnicy ; choroby ; onkologia ; badania ankietowe

  39/254
  Autorzy: Ryszard Przewęda, Janusz Dobosz.
  Tytuł pracy: Ratujmy pozytywne zdrowie młodych Polaków
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
  Rok: 2012, nr 8, s. 78-80 bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 2081-1063
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 2.880
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; rozwój motoryczny ; sprawność fizyczna ; zdrowie ; kondycja fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m.

  40/254
  Autorzy: Alicja Długołęcka.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
  Tytuł całości: Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość, red. nauk. Zbigniew Lew-Starowicz, Katarzyna Waszyńska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Miejsce wydania: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2012
  Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 176)
  Strony zajęte przez pracę: s. [231]-248, bibliogr. s. 248
  ISBN: 978-83-232-2461-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; psychologia rozwojowa ; seksualizm ; wychowanie ; dzieci ; młodzież ; pokwitanie ; niepełnosprawni fizycznie ; niepełnosprawni umysłowo

  41/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rozwój somatyczny, sprawność fizyczna i postawa ciała 6 letnich dzieci warszawskich : (z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań)
  Tytuł całości: Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2012
  Strony zajęte przez pracę: 47-67, il., streszcz., bibliogr. poz. 34
  ISBN: 978-83-61830-25-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; antropometria ; sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; postawa ciała ; dzieci ; wiek przedszkolny

  42/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Piotr Tabor, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Sprawność fizyczna i postawa ciała sześcioletnich dzieci warszawskich na tle wybranych grup referencyjnych
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2012, T. 56, nr 3, s. 177-183 il., tab., bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; postawa ciała ; dzieci ; wiek przedszkolny
  Adres url:

  43/254
  Autorzy: Dariusz Śledziewski, Kamil Socha, Anna Kuder.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Szkolenie uzdolnionych piłkarzy nożnych w Polsce - stan aktualny, kierunki zmian systemu szkolenia
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 9, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : [b.w.], 2012 (Studio AWP)
  Strony zajęte przez pracę: s. 13-26, il., bibliogr.
  ISBN: 83-85740-29-5
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: zespołowe gry sportowe ; piłka nożna ; sportowcy ; dzieci ; młodzież ; nauczanie ; system nauczania ; etapy treningu ; kluby sportowe ; szkoła sportowa

  44/254
  Autorzy: Janusz Dobosz.
  Tytuł monografii: Tabele punktacyjne testów Eurofit, Międzynarodowego i Coopera dla uczniów i uczennic szkół podstawowych / Janusz Dobosz ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : cop. Akademia Wychowania Fizycznego, 2012
  Strony: 48 s., il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-61830-96-2
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; Eurofit ; test międzynarodowy ; test Coopera ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m.
  Adres url:

  45/254
  Autorzy: Hanna Kołoło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Udział w terapii zajęciowej jako czynnik różnicujący jakość życia związaną ze zdrowiem młodzieży
  Tytuł całości: Terapia zajęciowa : perspektywa międzynarodowa, [kol. red. przewodn. Andrzej Klimek] ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Tytuł równoległy całości: Occupational therapy : the international perspective
  Miejsce wydania: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2012
  Seria: (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 2082-7202 ; nr 6)
  Strony zajęte przez pracę: s.159-167, il., streszcz., bibliogr. poz. 11
  ISBN: 978-83-62891-08-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: terapia zajęciowa ; zdrowie ; jakość życia ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; badania ankietowe

  46/254
  Autorzy: Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska.
  Tytuł monografii: Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym / red. nauk. Krzysztof Buśko, Jadwiga Charzewska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2012
  Strony: 104 s., il.
  ISBN: 978-83-61830-25-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; rozwój motoryczny ; sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek przedszkolny

  47/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Wspomaganie siadu korekcyjnego u dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2012, T.18, supl. 1, s. 21 bibliogr.
  ISSN: 2081-237X
  Uwagi: XI Konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 18 maja 2012 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; mózg ; choroby ; porażenie ; dzieci ; analiza

  48/254
  Autorzy: Kalina Kaźmierska, Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 3 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Comparative analyse of gross motor development of boys and girls aged 3-10 years using TGMD-2
  Tytuł całości: Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej : II międzynarodowa konferencja : streszczenia, kom. nauk. Andrzej Kosmol [i in.]
  Tytuł równoległy całości: Theory and practice of adapted physical activity : 2nd International Conference : abstracts
  Miejsce wydania: [Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2011]
  Strony zajęte przez pracę: s. 34
  Uwagi: II Międzynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej", Warszawa, 26.10.2011 r.
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 35
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: motoryczność ; umiejętność ruchowa ; dzieci ; testy

  49/254
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy: Child-friendly urban environment and playgrounds in Warsaw
  Tytuł czasopisma: Open House International
  Rok: 2011, vol. 36, nr 4, s. 98-110 tab., bibliogr.
  ISSN: 0168-2601
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.097
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; zabawy ruchowe ; dzieci ; miasto ; osiedla ; infrastruktura ; park ; bezpieczeństwo ; zdrowie ; Warszawa

  50/254
  Autorzy: Dorota Kamień.
  Tytuł pracy: Edukacja sportowa w otwartych obiektach sportowych Warszawy
  Tytuł czasopisma: Lider 245-246
  Rok: 2011, nr 7-8, s. 24-28 il.
  ISSN: 0867-7697
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne pozalekcyjne ; formy ; obiekt sportowy ; Warszawa ; zadania ; poglądy ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; badania ankietowe

  51/254
  Autorzy: Agnieszka Stępień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Granice funkcjonalne w terapii dzieci z wadami wrodzonymi
  Tytuł całości: Międzynarodowa Konferencja Fizjoterapia Polska 2011 : Fizjoterapia - jeszcze sztuka czy już nauka?
  Miejsce wydania: [B.m.] : [b.w.], 2011
  Strony zajęte przez pracę: s. 25-27, bibliogr. 7 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; wady wrodzone ; zaburzenia ; dzieci ; fizjoterapia
  Adres url:

  52/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Waldemar Skowroński, Krzysztof Koc, Katarzyna Stranowska.
  Tytuł pracy: Koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców z dysfunkcjami sensorycznymi na tle pełnoprawnych rówieśników
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2011, T. 17, supl. 1, s. 31 il.
  ISSN: 2081-237X
  Uwagi: X konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 13 maja 2011 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; koordynacja ruchowa ; uzdolnienia ruchowe ; sensomotoryka ; testy ; dzieci ; młodzież ; niewidomi ; głusi

  53/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński, Tadeusz Staniszewski, Andrzej Kosmol, Izabela Rutkowska, Paweł Tomaszewski, Natalia Adamowicz-Morgulec, Bartosz Molik, Grzegorz Bednarczuk, Rafał Tabęcki, Beata Kucharczyk, Kalina Kaźmierska.
  Tytuł pracy: Ocena obiektywności i przydatności dużej motoryki TGMD-2 dla badań dzieci w wieku od 3 do 10 lat
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2011, T. 17, supl. 1, s. 24 il.
  ISSN: 2081-237X
  Uwagi: X konferencja "Postępy w rozwoju zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 13 maja 2011 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; motoryczność ; diagnostyka ; testy ; skuteczność ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek szkolny

  54/254
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł monografii: Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście
  Miejsce wydania: Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2011
  Strony: 181 s., summ., bibliogr. s. 165-169
  ISBN: 978-83-7722-169-3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; zabawy ruchowe ; dzieci ; miasto ; osiedla ; infrastruktura ; park ; ogrody jordanowskie ; bezpieczeństwo ; prawo

  55/254
  Autorzy: Agnieszka Stępień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The importance of physiotherapy to children with spinal muscular atrophy (SMA)
  Tytuł całości: Spinal muscular atrophy : on the eve of the cure, Eds. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Maria Jędrzejowska
  Miejsce wydania: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2011
  Strony zajęte przez pracę: s. 89-104, bibliogr. poz. 27
  ISBN: 978-83-7563-112-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; dzieci ; skuteczność ; mięśnie ; choroby ; dziedziczność

  56/254
  Autorzy: Jakub Grzegorz Adamczyk, Małgorzata Polkowska, Dariusz Boguszewski.
  Tytuł pracy: The influence of exercises with elements of sherborne developmental movement on the psychomotor development of children between first and second year of live
  Tytuł równoległy: Wpływ ćwiczeń z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój psychomotoryczny dzieci między pierwszym a drugim rokiem życia
  Tytuł czasopisma: Antropomotoryka
  Rok: 2011, Vol. 21, nr 56, s. 85-90 il., summ., streszcz., bibliogr. 20 poz.
  ISSN: 1731-0652
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 3.880
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; rozwój motoryczny ; psychomotoryka ; aktywność fizyczna ; metoda Weroniki Sherbone ; wiek poniemowlęcy ; niemowlęta ; dzieci

  57/254
  Autorzy: Agnieszka Stępień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w koncepcji PNF
  Tytuł całości: Materiały konferencyjne : Projekt "Tacy sami"
  Miejsce wydania: Łódź : [b.w.], 2011
  Strony zajęte przez pracę: s. 9
  Uwagi: Projekt "Tacy sami" współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
  Uwagi: Realizator projektu: Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; kinezyterapia ; metoda ; metoda PNF ; układ nerwowy ośrodkowy ; choroby ; mózg ; porażenie ; dzieci

  58/254
  Autorzy: Maria Borkowska, Anna Kloze.
  Tytuł pracy: Usprawnianie dziecka z porażeniem połowiczym wg koncepcji NDT-Bobath - opis przypadku
  Tytuł czasopisma: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
  Tytuł równoległy czasopisma: Practical Physiotherapy and Rehabilitation
  Rok: Październik 2011, nr 21, s. 8-14 il.
  ISSN: 2081-187X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PK
  Język publikacji: POL
  Index Copernicus: 2.840
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; układ nerwowy ; porażenie ; metoda ; metoda NDT-Bobath ; dzieci

  59/254
  Autorzy: Aneta Broda, Agnieszka Stępień.
  Tytuł monografii: Uwierz w siebie : profilaktyka wad postawy u przedszkolaków / Aneta Broda, Agnieszka Stępień
  Miejsce wydania: Warszawa : Blue Bunni Aneta Broda, 2011
  Strony: 88 s.
  Seria: (Lili i Plaf na Placu Zabaw)
  ISBN: 978-83-63003-00-5
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wady postawy ; zapobieganie ; gry ruchowe ; zabawy ruchowe ; dzieci ; wiek przedszkolny

  60/254
  Autorzy: Jakub Adamczyk, Izabela Awerczuk, Dariusz Boguszewski.
  Tytuł pracy: Wiedza fizjoterapeutów i rodziców na temat wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
  Rok: 2011, nr 7, s. 69-73 il., bibliogr 15 poz.
  ISSN: 2081-1063
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Słowa kluczowe: antropologia ; wady postawy ; dzieci ; wiek przedszkolny ; fizjoterapeuci ; rodzina ; świadomość ; badania ankietowe

  61/254
  Autorzy: K[rzysztof] Graff, E. Jelonek, P. Pawlak, M. Jaworski, E. Karczmarewicz, A. Łukaszewska, A. Traczewski, M. Syczewska.
  Tytuł pracy: Wpływ treningu wibracyjnego na gęstość mineralną kości i stan funkcjonalny pacjentów z wrodzoną łamliwością kości : doniesienie wstępne
  Tytuł pracy w innym języku: Influence of the vibrating training on bone mineral density and functional status of patient with osteogenesis imperfecta : preliminary data
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2011, Vol. 13, suppl. 1, s. 137-138
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: 4th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, Krakow, 29 September - 1 October 2011
  Uwagi: 16th Congress of Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; trening leczniczy ; wibracje ; kości ; wady wrodzone ; choroby ; dzieci

  62/254
  Autorzy: E. Jelonek, E. Karczmarewicz, K[rzysztof] Graff, P. Pawlak, M. Jaworski, E. Kryśkiewicz, A. Łukaszewska, M. Syczewska, A. Traczewski.
  Tytuł pracy: Wpływ treningu wibracyjnego na metabolizm kostny u dzieci : doniesienie wstępne
  Tytuł pracy w innym języku: Influence of the vibrating training on bone metabolism in children : preliminary data
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2011, Vol. 13, suppl. 1, s. 142-143
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: 4th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, Krakow, 29 September - 1 October 2011
  Uwagi: 16th Congress of Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: kości ; choroby ; osteoporoza ; trening leczniczy ; wibracje ; dzieci

  63/254
  Autorzy: Elżbieta Jelonek, Krzysztof Graff, Elżbieta Karczmarewicz, Maciej Jaworski, Edyta Kryśkiewicz, Paweł Płudowski, Artur Traczewski, Anna Łukaszewska.
  Tytuł pracy: Wpływ treningu wibracyjnego na metabolizm kostny u dzieci z wrodzoną łamliwością kości - doniesienie wstępne
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2011, Vol. 13, suppl. 2, s. 37-38
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. Narząd ruchu - badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; trening leczniczy ; wibracje ; układ ruchowy ; układ kostno-stawowy ; kości ; wady wrodzone ; choroby ; dzieci

  64/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor.
  Tytuł monografii: Zdrowotna gotowość szkolna dzieci miejskich i wiejskich
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2011
  Strony: 92 s., il., bibliogr. s. 79-85
  Seria: (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ; nr 138)
  ISBN: 978-83-61830-60-3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Słowa kluczowe: dojrzałość szkolna ; zdrowie ; rozwój fizyczny ; sprawność fizyczna ; postawa ciała ; dzieci ; środowisko społeczne ; miasto ; wieś ; badania naukowe

  65/254
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy: Child and outdoor recreation in the built environment (Poland)
  Tytuł pracy w innym języku: Dečija i rekreacija na otvorenom u gradenoj sredini (Poljska)
  Tytuł czasopisma: Izgradnja
  Rok: Novembar-Decembar 2010, Γ 64, br. 11-12, s. 612-620 il., rez., summ., bibliogr. poz. 27
  Tryb dostępu: Dost. do abstraktu: http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%268789&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d8789
  ISSN: 0350-5421
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; wypoczynek czynny ; miasto ; dzieci ; region ; Polska
  Adres url:

  66/254
  Autorzy: Nidia Amorim, Patrice Flore, Tarja Javanainen-Levonen, Bartosz Molik, Pavel Mustafin, Sandrine Tomasi, Joerí Verellen.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Examples of good practice in adapted physical activity in rehabilitation
  Tytuł całości: European standards in Adapted Physical Activity, [eds. Martin Kudláček, Natalia Morgulec-Adamowicz, Joerí Verellen] ; Palacký Universíty Olomouc. Faculty of Physical Culture
  Miejsce wydania: Olomouc : Palacký Universíty, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 65-76, il., bibliogr.
  ISBN: 978-80-244-2584-9
  Uwagi: Tryb dostępu: http://eusapa.upol.cz/index.php/component/docman/doc_download/9-publication-eusapa-european-standards-in-adapted-physical-activities . - [Dost. dn. 30.04.2012]
  Charakterystyka formalna: ZRM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; adaptowana aktywność fizyczna ; fizjoterapia ; studenci ; nauczanie ; program ; trening leczniczy ; mózg ; choroby ; porażenie ; dzieci ; sport inwalidów
  Adres url:

  67/254
  Autorzy: Tadeusz Maszczak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych
  Tytuł całości: Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie, red. nauk. Anna Karpińska
  Miejsce wydania: Białystok : Trans Humana, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 155-163
  ISBN: 978-83-61209-44-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; kultura fizyczna ; niepełnosprawni umysłowo ; dzieci ; nauczyciele wf

  68/254
  Autorzy: Andrzej Wiśniewski, Tatiana Poliszczuk, Ewa Pańkowska.
  Tytuł pracy: Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę
  Tytuł pracy w innym języku: Assessment of physical fitness in children and teenagers with type 1 diabetes
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2010, T. 16, nr 3, s. 171-175 il., bibliogr.
  Tryb dostępu: http://cornetis.pl/pliki/ED/2010/3/ED_2010_3_171.pdf
  ISSN: 2081-237X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Index Copernicus: 6.120
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; testy ; test Eurofit ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; cukrzyca
  Adres url:

  69/254
  Autorzy: Witold Rongies, Agnieszka Rogala, Monika Lewandowska, Janusz Sierdziński, Włodzimierz Dolecki, Ewa Trzepla.
  Tytuł pracy: Ocena wpływu życia w aglomeracjach miejskich o różnym stopniu zaludnienia, na występowanie wybranych wad postawy u dzieci w wieku 10-12 lat
  Tytuł pracy w innym języku: The impact of living in urban areas of different population density on the occurrence of postural defects among children aged 10-12 years
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2010, suppl. 8, s. 101-102
  ISSN: 0860-6161
  Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej", Łódź 23-25.09.2010 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: wady postawy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; miasto ; urbanizacja ; ocena

  70/254
  Autorzy: A[nna] Dąbrowska, E. Pisula.
  Tytuł pracy: Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome
  Tytuł czasopisma: Journal of Intellectual Disability Research
  Rok: 2010, Vol. 54, iss. 3, s. 266-280 il., bibliogr. s. 277-280
  ISSN: 0964-2633 (print) ; 1365-2788 (online)
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
  Punktacja ministerstwa: 32.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; rodzina ; stres ; dzieci ; wiek przedszkolny ; układ nerwowy ; choroby ; autyzm ; zespół Downa
  Adres url:
  DOI:

  71/254
  Autorzy: Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Wojciech Hanke, Tomasz Półgrabski, Marta Malinowska-Cieślik, Anna Dzielska, Hanna Kołoło.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Poland: progress in child and adolescent physical activity promotion and injury prevention
  Tytuł całości: Socio-environmentally determined health inequities among children and adolescents : summary of outcomes, background papers and country case studies, World Health Organization, Regional Office for Europe
  Miejsce wydania: [B.m.] : World Health Organization, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 140-151, il., bibliogr. 17 poz.
  ISBN: 978-92-890-0228-8
  Uwagi: WHO/HBSC Forum 2009
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; promocja ; styl życia ; dzieci ; młodzież ; program ; Polska
  Adres url:

  72/254
  Autorzy: Elżbieta Olszewska, Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy: Postawa ciała dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu
  Tytuł pracy w innym języku: Posture of children and youth with hearing loss
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa 185-186
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine 185-186
  Rok: Marzec-Czerwiec 2010, Vol. 26, nr 2-3, s. 123-133 il., bibliogr. poz. 31, summ.
  Tryb dostępu: http://www.medycynasportowa.edu.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=854746
  ISSN: 1232-406X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 5.920
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; wady postawy ; skrzywienie kręgosłupa ; fotogrametria ; dzieci ; młodzież ; głusi ; słuch ; zaburzenia ; wady słuchu
  Adres url:

  73/254
  Autorzy: Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Prawidłowości rozwoju psychicznego w okresie późnego dzieciństwa i wczesnej adolescencji
  Tytuł całości: Psychologia sportu dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia, pod red. Marcina Krawczyńskiego
  Miejsce wydania: Gdańsk : Pomorska Federacja Sportu, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 7-21, bibliogr. s. 20-21
  ISBN: 978-83-931374-0-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; rozwój psychiczny ; psychomotoryka ; wiek rozwojowy ; dzieci ; młodzież

  74/254
  Autorzy: Dariusz Boguszewski, Judyta Domańska, Jakub Adamczyk.
  Tytuł pracy: Próba oceny toru środowiskowego jako elementu profilaktyki i korekcji wad stóp u dzieci
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
  Rok: 2010, nr 6, s. 63-67 il., bibliogr.
  Tryb dostępu: http://www.wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/Roczniki%20WSWFiT%202010.pdf
  ISSN: 2081-1063
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; postawa ciała ; wady postawy ; stopa ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; ćwiczenia korekcyjne ; profilaktyka ; rodzina ; badania ; metoda
  Adres url:

  75/254
  Autorzy: Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki.
  Tytuł monografii: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł monografii w innym języku: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical activity of children, adolescents, and adults at the turn of the 20th and the 21st century
  Miejsce wydania: Warszawa : Estrella, 2010
  Strony: 516 s., il.
  ISBN: 978-83-61830-48-1
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: socjologia ; kultura fizyczna ; olimpizm ; aktywność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; wiek dojrzały ; pedagogika ; wychowanie fizyczne ; wychowanie zdrowotne

  76/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży : sprawozdanie z konferencji
  Tytuł czasopisma: Lider 228
  Rok: 2010, nr 1, s. 32
  ISSN: 0867-7697
  Uwagi: Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Warszawa, 26-27 października 2009 r.
  Charakterystyka formalna: PSR
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: ruch olimpijski ; sport wyczynowy ; sprawność fizyczna ; aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; konferencja

  77/254
  Autorzy: Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport as an element of culture capital. The case of children soccer, wrestling, horse riding and lawn tennis
  Tytuł całości: Programme of the conference and book of abstracts, ed. by Jerzy Kosiewicz, Monika Piątkowska
  Miejsce wydania: Warsaw : [b.w.], 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 40
  Uwagi: The second International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) Conference "Sport in the context of European cultural and social changes", Warsaw, 24th-27th September, 2010
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport ; aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; wychowanie ; dzieci

  78/254
  Autorzy: Henryk Sozański, Marcin Siewierski, Jakub Adamczyk.
  Tytuł pracy: Sport w szkole : stan i perspektywy
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 489
  Rok: Styczeń 2010, [R.] 57, nr 1, s. 8-13 il., bibliogr.
  ISSN: 0860-8075
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; sport szkolny ; wychowanie fizyczne ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  79/254
  Autorzy: Henryk Sozański, Marcin Siewierski, Jakub Adamczyk.
  Tytuł pracy: Sport w szkole : stan i perspektywy, część 2
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 490
  Rok: Luty 2010, [R.] 57, nr 2, s. 8-12 wykr., 1 il.
  ISSN: 0860-8075
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; sport szkolny ; wychowanie fizyczne ; szkoła ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  80/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Andrzej Kosmol.
  Tytuł monografii: Sprawność i aktywność fizyczna osób niewidomych : wyniki badań i zastosowania praktyczne / Izabela Rutkowska, Andrzej Kosmol
  Tytuł monografii w innym języku: Fitness and physical activity of the blind persons : research results and implementation of research findings
  Miejsce wydania: Warszawa : 2010, Wydaw. AWF
  Strony: 320 s., il.
  Seria: (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 134)
  ISBN: 978-83-61830-04-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; budowa ciała ; cechy somatyczne ; sprawność fizyczna ; testy ; adaptowana aktywność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi

  81/254
  Autorzy: Anna Dąbrowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sprawowanie opieki nad dorastającym dzieckiem z zespołem Downa a stres i poczucie koherencji u rodziców
  Tytuł całości: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc?, pod red. Bugusławy Beaty Kaczmarek
  Miejsce wydania: Kraków : Impuls, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 135-151, il., bibliogr. s. 148-151
  ISBN: 978-83-7587-296-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; stres ; rodzina ; układ nerwowy ośrodkowy ; choroby ; zespół Downa ; dzieci ; badania

  82/254
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sustainable spatial planning : children's outdoor recreation space (Warsaw)
  Tytuł całości: Vulnerability, risk and complexity : impacts of global change on human habitats, ed. Sigrun Kabisch, Anna Kunath, Hildegard Feldmann
  Miejsce wydania: [Leipzig : b.w.], 2010 (Leipzig : DDF Digitaldruckfabrik GmbH)
  Strony zajęte przez pracę: s. 225
  ISBN: 978-3-00-031438-4
  Uwagi: 21. IAPS Conference, Leipzig, Germany, 27 june - 2 july 2010
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; miasto ; dzieci ; obiekt rekreacyjny ; ogrody jordanowskie ; zagospodarowanie przestrzenne ; region ; Warszawa

  83/254
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy: Urban outdoor recreation : children's playgrounds in Warsaw
  Tytuł czasopisma: Studies in Physical Culture and Tourism
  Rok: 2010, Vol. 17, No. 4, s. 375-384 il., summ., bibliogr. poz. 14
  Tryb dostępu: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=157813&from=publication
  ISSN: 0867-1079
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 5.140
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; wypoczynek czynny ; miasto ; obiekt rekreacyjny ; infrastruktura ; dzieci ; region ; miasto
  Adres url:

  84/254
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wprowadzenie
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku, red. nauk. Jerzy Nowocień, Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-Educational Faces of Contemporary Sport and Olympism : physical activity of children, adolescents and adults at the turn of the 20th and the 21st century
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 11-14
  ISBN: 978-83-61830-48-1
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Charakterystyka merytoryczna: WPW
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: socjologia ; pedagogika ; sport ; aktywność fizyczna ; wychowanie fizyczne ; sport szkolny ; dzieci ; młodzież

  85/254
  Autorzy: Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wybrane zaburzenia rozwoju psychicznego w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji
  Tytuł całości: Psychologia sportu dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia, pod red. Marcina Krawczyńskiego
  Miejsce wydania: Gdańsk : Pomorska Federacja Sportu, 2010
  Strony zajęte przez pracę: s. 23-42, bibliogr. s. 42
  ISBN: 978-83-931374-0-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; rozwój psychiczny ; psychomotoryka ; zaburzenia ; przyczyny ; wiek rozwojowy ; dzieci ; młodzież

  86/254
  Autorzy: Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz, Katarzyna Milde.
  Tytuł pracy: Wytrzymałość biegowa otyłych dziewcząt i chłopców w Polsce
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2010, Vol. 16, supl. 2, s. 41
  ISSN: 2081-237X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ogólna ; cechy motoryczne ; testy ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  87/254
  Autorzy: Dorota Drabarek, Anna Kloze, Marzena Szydłowska-Grajcar.
  Tytuł pracy: Zaburzenie integracji sensorycznej jako problem zbyt rzadko zauważany przez specjalistów - na przykładzie 4,5-letniego dziecka
  Tytuł pracy w innym języku: Sensory integration dysfunction as a problem too rarely noticed by professionals - on the example of a 4.5-year-old child
  Tytuł czasopisma: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Rok: Listopad 2010, Vol. 6, nr 3, s. 263-239 bibliogr. 9 poz., summ.
  ISSN: 1734-1531
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PK
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 4.950
  Słowa kluczowe: rozwój psychiczny ; rozwój motoryczny ; sensomotoryka ; rehabilitacja ; dzieci ; wiek przedszkolny

  88/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska.
  Tytuł pracy: Zmiany wysokości i masy ciała dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce (1993 i 2004)
  Tytuł pracy w innym języku: Changes in body height and body mass of children and youth with mental disability in Poland (1993 and 2004)
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2010, T. 24, [nr] 4, s. 49-54 il., bibliogr., sum.
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni umysłowo ; dzieci ; młodzież ; budowa ciała ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; zmiana

  89/254
  Autorzy: Danuta Niedźwiecka-Kącik.
  Tytuł pracy: Żywienie w sporcie rekreacyjnym dzieci i młodzieży
  Tytuł czasopisma: Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia
  Rok: 2010, R. 10, s. 99-108 il., bibliogr.
  ISSN: 1643-319X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: higiena ; higiena żywienia ; dieta ; rekreacja ruchowa ; dzieci ; młodzież

  90/254
  Autorzy: T[atiana] Poliszczuk, D[aria] Broda.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ability equilibriums and building of body of growing girls rhythmic gymnastics
  Tytuł całości: XIII meždunarodnyj naučnyj kongress "Sovremennyj olimpijskij sport i sport dlâ vseh" : materialy kongressa ; 7-10 oktâbrâ 2009 g., T. 2, Meždunarodnaâ Associaciâ Universitetov Fizičeskoj Kul'tury i sporta ; Kazahskaâ Akademiâ Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Almaty : KazAST, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 315-318, il., bibliogr. 4 poz.
  ISBN: 9965-653-94-1
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: gimnastyka artystyczna ; budowa ciała ; typy budowy ciała ; cechy motoryczne ; równowaga ciała ; koordynacja wzrokowo-ruchowa ; posturografia ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; płeć ż.

  91/254
  Autorzy: Romuald Stupnicki, Paweł Tomaszewski, Katarzyna Milde, Jan Czeczelewski, Małgorzata Lichota, Joanna Głogowska.
  Tytuł pracy: Body fat - based weight norms for children and youth
  Tytuł pracy w innym języku: Normy wagowo-wzrostowe dzieci i młodzieży uwzględniające zawartość tkanki tłuszczowej
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2009, T. 15, nr 3, s. 139-143 il., bibliogr.
  Tryb dostępu: http://cornetis.pl/pliki/ED/2009/3/ED_2009_3_139.pdf
  ISSN: 1234-625X
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 5.810
  Słowa kluczowe: antropologia ; fizjologia ; budowa ciała ; cechy somatyczne ; tkanka tłuszczowa ; norma ; wskaźnik ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m.
  Adres url:

  92/254
  Autorzy: Elżbieta Olszewska, Dorota Trzcińska, Piotr Tabor.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Body posture of children entering school
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Dzieci u progu podjęcia obowiązku szkolnego : postawa ciała
  Tytuł całości: Somatic development, physical fitness and health status of rural children and adolescents, ed. by Helena Popławska ; Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2009
  Seria: (Monography / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska)
  Strony zajęte przez pracę: s. 193-204, il., bibliogr. poz.35, streszcz.
  ISBN: 978-83-61509-04-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Słowa kluczowe: antropologia ; postawa ciała ; wady postawy ; skrzywienie kręgosłupa ; kolano ; stopa ; ocena ; pochodzenie społeczne ; środowisko społeczne ; wieś ; dzieci ; wiek przedszkolny

  93/254
  Autorzy: Anna Łysak, Janusz Dobosz, Józef Drabik.
  Tytuł pracy: Changes in the prevalence of excessive and deficient body weight among Pomeranian youth in the years 1979, 1989, and 1999
  Tytuł czasopisma: Baltic Journal of Health and Physical Activity
  Rok: 2009, Vol. 1, no. 2, s. 127-133 il., bibliogr. 29 poz.
  ISSN: 2080-1297 (Print) ; 2080-9999 (Online)
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 5.550
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; ciężar ciała ; wskaźnik ; Pomorze
  Adres url:
  DOI:

  94/254
  Autorzy: Maria R. Grodner, M. Lewandowska, J[anusz] Domaniecki.
  Tytuł pracy: Dysesthesia in innervated area by median nerve obstetric brachial plexus injuries (OBPI)
  Tytuł czasopisma: The Journal of Hand Surgery
  Rok: June 2009, Vol. 34E, suppl. 1, s. 142
  ISSN: 1753-1934
  Uwagi: FESSH 2009, XIV CONGRESS, Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, Poznan, Poland, 3-6 June 2009
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: układ nerwowy ; nerwy ; ramię ; proprioreceptory ; zaburzenia ; ginekologia ; uszkodzenia ; dzieci ; wiek przedszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  95/254
  Autorzy: Vladimir Davydov, Jerzy Nowocień, Natalia Davydova, Olga Morozova.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Fizičeskaâ podgotovlennost' detej doškol'nogo i škol'nogo vozrasta g. mihajlovki volgogradskoj oblasti v ramkah monitoringa
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Monitoring sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszych klas szkoły podstawowej
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 2, red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical fitness of children and youth
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
  Strony zajęte przez pracę: 259-266, il., tab., sum.
  ISBN: 978-83-61830-12-2
  Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 26-27.10.2009, AWF Warszawa, Centrum Edukacji Olimpijskiej
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: RUS
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek wczesnoszkolny ; Rosja

  96/254
  Autorzy: Janusz Dobosz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ogólnopolskie badania kondycji fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): National research on physical condition of children and adolescents in Poland
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical fitness of children and youth
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 235-244, il., bibliogr. 8 poz. summ.
  ISBN: 978-83-61830-08-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  97/254
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński.
  Tytuł pracy: Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu : XX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
  Tytuł pracy: : XVII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
  Tytuł pracy: : Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym
  Tytuł pracy: : Posiedzenie Zarządu Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale
  Tytuł czasopisma: Sport dla Wszystkich
  Rok: 2009, nr 2, s. 22-24
  ISSN: 1730-7333
  Uwagi: Tytuł przejęty ze spisu treści. Publikacja to treść rubryki "Z życia federacji" zawierającej 5 notek.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: instytucja wf i sportu ; SALOS ; sport ; światopogląd ; wychowanie fizyczne ; dzieci ; młodzież

  98/254
  Autorzy: Dorota Kamień.
  Tytuł pracy: Otwarte Obiekty Sportowe - dla aktywnych
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 485
  Rok: Wrzesień 2009, [R.] 56, nr 8, s. 37-47 il.
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; wychowanie fizyczne pozalekcyjne ; dyscypliny sportowe ; zespołowe gry sportowe ; lekkoatletyka ; dzieci ; młodzież ; Warszawa

  99/254
  Autorzy: Piotr Tabor, Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Physical fitness of children soon undertaking school obligation
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Dzieci u progu podjęcia obowiązku szkolnego : sprawność fizyczna
  Tytuł całości: Somatic development, physical fitness and health status of rural children and adolescents, ed. by Helena Popławska ; Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2009
  Seria: (Monography / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska)
  Strony zajęte przez pracę: s. 305-316, il., bibliogr. poz. 10, streszcz.
  ISBN: 978-83-61509-04-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ogólna ; cechy motoryczne ; testy ; cechy somatyczne ; antropometria ; pochodzenie społeczne ; środowisko społeczne ; wieś ; dzieci ; wiek przedszkolny

  100/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Physical status of rural children entering school
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Dzieci wiejskie u progu podjęcia obowiązku szkolnego : rozwój fizyczny
  Tytuł całości: Somatic development, physical fitness and health status of rural children and adolescents, ed. by Helena Popławska ; Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2009
  Seria: (Monography / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska)
  Strony zajęte przez pracę: s. 65-75, il., bibliogr. poz. 34, streszcz.
  ISBN: 978-83-61509-04-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; antropometria ; pochodzenie społeczne ; środowisko społeczne ; wieś ; dzieci ; wiek przedszkolny

  101/254
  Autorzy: Anna Dąbrowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Poczucie koherencji u rodziców dzieci z autyzmem
  Tytuł całości: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 162-181, il., bibliogr. s. 177-181
  ISBN: 978-83-235-0509-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; rodzina ; dzieci ; układ nerwowy ośrodkowy ; choroby ; autyzm ; badania

  102/254
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł monografii: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 1 / red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł monografii w innym języku: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical fitness of children and youth
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
  Strony: 343 s., bibliogr. przy ref.
  ISBN: 978-83-61830-08-5
  Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży", Warszawa, 26-27 października 2009 r.
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: sport ; olimpizm ; funkcja ; socjologia ; pedagogika ; sport szkolny ; wychowanie fizyczne ; aktywność fizyczna ; sprawność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  103/254
  Autorzy: Jerzy Chełmecki.
  Tytuł monografii: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 2 / red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Polska Akademia Olimpijska ; Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł monografii w innym języku: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical fitness of children and youth
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
  Strony: 272 s., il.
  ISBN: 978-83-61830-12-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PEM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: historia ; kultura fizyczna ; sport ; PKOL ; AWF ; związki sportowe ; sprawność fizyczna ; dzieci ; młodzież

  104/254
  Autorzy: Andrzej Smoleń.
  Tytuł pracy: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2009, R. 63, nr 11-12, s. 25-28
  ISSN: 0137-7671
  Uwagi: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży", Warszawa, 26-27 października 2009 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSR
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; sport wyczynowy ; olimpizm ; aktywność fizyczna ; sprawność fizyczna ogólna ; kondycja fizyczna ; dzieci ; młodzież

  105/254
  Autorzy: Tadeusz Maszczak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport powszechny jako obszar integracji niepełnosprawnych
  Tytuł całości: Pedagogika specjalna : rózne poszukiwania - wspólna misja, [red. Monika Bielska-Łach]
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 287-293, bibliogr., sum.
  ISBN: 978-83-89600-55-4
  Uwagi: Opublikowane także w Edukacja fizyczna w nowej szkole. Warszawa, Wydawn. AWF 2007
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; pedagogika specjalna ; niepełnosprawni umysłowo ; dzieci ; młodzież ; integracja społeczna ; aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; sport

  106/254
  Autorzy: Jerzy Królicki.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży uprawiającej sport a ich postawy wobec fair play i zdrowia
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Fitness of children and youth practicing sport and their attitudes towards fair play and health
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical fitness of children and youth
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 274-283, tab. bibliogr.
  ISBN: 978-83-61830-08-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; poglądy ; fair play ; zdrowie

  107/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor.
  Tytuł pracy: Sprawność fizyczna i postawa ciała 7-letnich dzieci o skrajnych parametrach somatycznych
  Tytuł pracy w innym języku: Physical fitness and body posture of 7-years-old children with extreme somatic parameters
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2009, T. 15, nr 3, s. 188-195 il., bibliogr. poz. 30
  Tryb dostępu: http://cornetis.pl/pliki/ED/2009/3/ED_2009_3_188.pdf
  ISSN: 1234-625X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 5.810
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; sprawność fizyczna ogólna ; cechy somatyczne ; antropometria ; cechy motoryczne ; testy ; dzieci ; wiek przekszkolny ; wiek wczesnoszkolny
  Adres url:

  108/254
  Autorzy: Agnieszka Fornal-Urban, Anna Kęska, Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sprawność fizyczna uczniów warszawskich : wyniki badań z 2008 r.
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Physical fitness of Warsaw pupils : results of 2008 tests
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical fitness of children and youth
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 159-168, il., summ., bibliogr. poz. 27
  ISBN: 978-83-61830-08-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; rozwój motoryczny ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; antropometria ; cechy motoryczne ; testy ; Eurofit ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  109/254
  Autorzy: I[zabela] Rutkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The body balance of blind children aged 7-17 years in gender and age categories
  Tytuł całości: Final Program & Book of Abstracts : 11th International Conference of Sport Kinetics, Ed. by Christos Papadopoulos, Wlodzimierst Starosta
  Miejsce wydania: Thessaloniki : Aristole University, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 164-165, bibliogr. poz. 3
  ISBN: 978-960-88403-2-4
  Uwagi: 11th International Conference of Sport Kinetics "Current and Future Directions in Human Kinetics Research", Kallithea, Chalkidiki, Greece, 25-27 September 2009
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: równowaga ciała ; niewidomi ; płeć ; wiek kalendarzowy ; korelacja ; dzieci ; młodzież

  110/254
  Autorzy: Daria Broda, Tatiana Poliszczuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The dynamic balance and body build types of girls aged 8-11 years old who practice rhythmic gymnastics
  Tytuł całości: Věda v pohyby pohyb ve vědě 2009 : mezinárodní studentská vědecká konference, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Miejsce wydania: Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 11-14, il., bibliogr. 4 poz.
  ISBN: 978-80-86317-69-4
  Uwagi: Mezinárodní studentská vědecká konference 2009
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: budowa ciała ; typy budowy ciała ; cechy motoryczne ; równowaga ciała ; koordynacja wzrokowo-ruchowa ; posturografia ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; płeć ż. ; gimnastyka artystyczna

  111/254
  Autorzy: Marta Moczarska, Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Tornistry szkolne - ich ciężar i związek z postawą ciała dzieci
  Tytuł całości: Szkoła wobec dylematów i inspiracji w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna, Jedlnia Letnisko, 9-11 X 2009 r., zespół naukowy Tadeusz Maszczak [i in.] ; Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Politechnika Radomska. Wydział Nauczycielski
  Miejsce wydania: Warszawa : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 85-91, bibliogr. poz. 9
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; wady postawy ; przyczyny ; kręgosłup ; kończyna dolna ; zapobieganie

  112/254
  Autorzy: Małgorzata Pasławska, Beata Wojtyczek.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Uszkodzenia ciała i wypadki śmiertelne wśród dzieci uprawiających narciarstwo zjazdowe
  Tytuł całości: Bezpieczeństwo dzieci w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego : ratownictwo medyczne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna, pod red. Jerzego Koniecznego
  Miejsce wydania: Inowrocław ; Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 165-184, il., bibliogr
  ISBN: 978-83-89250-02-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: medycyna ; urazy ; uszkodzenia ; sporty zimowe ; narciarstwo ; narciarstwo alpejskie ; dzieci ; młodzież ; bezpieczeństwo

  113/254
  Autorzy: Jerzy Chełmecki.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wprowadzenie
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, T. 2, red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-educational faces of contemporary sport and olympism : physical fitness of children and youth
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 9-14
  ISBN: 978-83-61830-12-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Charakterystyka merytoryczna: WPW
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: historia ; kultura fizyczna ; sport ; PKOL ; AWF ; związki sportowe ; sprawność fizyczna ; dzieci ; młodzież

  114/254
  Autorzy: Dorota Rojek, Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wybrane cechy charakteryzujące postawę ciała 6-7 letnich dzieci
  Tytuł całości: Szkoła wobec dylematów i inspiracji w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna, Jedlnia Letnisko, 9-11 X 2009 r., zespół naukowy Tadeusz Maszczak [i in.] ; Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Politechnika Radomska. Wydział Nauczycielski
  Miejsce wydania: Warszawa : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2009
  Strony zajęte przez pracę: s. 159-165
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; kręgosłup ; gibkość ; mięśnie ; siła mięśniowa ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; dymorfizm płciowy

  115/254
  Autorzy: I[da] Wiszomirska, L[idia] Ilnicka, Z[bigniew] Trzaskoma, A[ndrzej] Wit, M[ichał] Wychowański.
  Tytuł pracy: Zmienność morfologiczna stopy w wieku od 3 do 6 lat : - w świetle badań przekrojowych
  Tytuł pracy w innym języku: Morphological variability of feet at the age of three to six results of cross : - sectional research
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 221-222
  ISSN: 0860-6161
  Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska", Warszawa, 10-13 września 2009 r.
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: wady postawy ; stopa ; ontogeneza ; plantografia ; dymorfizm płciowy ; symetria ; dzieci ; wiek przedszkolny

  116/254
  Autorzy: Paweł Targosiński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Assessment of spinal cord mobility in children
  Tytuł całości: Proceeding of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine : Brugge, Belgium, 3-6 June 2008, org. by European Society of Physical and Rehabilitation Medicine ; Royal Belgian Society of Physical and Rehabilitation Medicine
  Miejsce wydania: Turin : Edizioni Minerva Medica, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 223-225, wykr.
  ISBN: 88-7711-616-1
  ISBN: 978-88-7711-616-1
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: układ nerwowy ośrodkowy ; motoryczność ; dzieci

  117/254
  Autorzy: Paweł Targosiński.
  Tytuł pracy: Assessment of spinal cord mobility in children
  Tytuł czasopisma: Journal of Rehabilitation Medicine
  Rok: 2008, suppl. 47, June 2008, s. 195 tab.
  Tryb dostępu: http://www.medicaljournals.se/jrm/content/download.php?doi=10.2340/16501977-0220
  ISSN: 1650-1969
  Uwagi: Tyt. suplementu: Abstracts 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine : June 3-6, 2008, Brugge, Belgium
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSU
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: układ nerwowy ośrodkowy ; motoryczność ; dzieci
  Adres url:

  118/254
  Autorzy: Paweł Targosiński.
  Tytuł pracy: Assessment of spinal cord mobility in children with chronic movement diseases
  Tytuł czasopisma: Journal of Rehabilitation Medicine
  Rok: June 2008, suppl. 47, s. 195
  Tryb dostępu: http://www.medicaljournals.se/jrm/content/download.php?doi=10.2340/16501977-0220
  ISSN: 1650-1969
  Uwagi: Tyt. suplementu: Abstracts 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine : June 3-6, 2008, Brugge, Belgium
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSU
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: układ ruchowy ; choroby ; dzieci ; układ nerwowy ośrodkowy ; motoryczność
  Adres url:

  119/254
  Autorzy: Krzysztof Graff, Aleksander Bronowski, Marta Napiórkowska, Lech Kurowski, Monika Zaręba, Janusz Domaniecki.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Badanie ustawienia miednicy w płaszczyźnie strzałkowej metodą antropometryczną w populacji zdrowych dziewcząt w wieku 9-15 lat
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Pelvic tilt based on anthropometric method in girls from 9 to 15 years - clinical research
  Tytuł całości: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : profilaktyka - diagnostyka - terapia : ogólnopolska konferencja naukowa, 6-8 czerwca 2008 r. : streszczenia, , [przew. kom. nauk. Janusz Nowotny] ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Polska Akademia Nauk - Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej
  Tytuł równoległy całości: Faults of body posture in children and youth. : prophylaxis, diagnosis, therapy
  Miejsce wydania: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 144
  Uwagi: Abstrakt w jęz. ang. na s. 145
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; wady postawy ; diagnostyka ; obręcz kończyny dolnej ; płeć ż. ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  120/254
  Autorzy: Anna Kęska, Agnieszka Fornal-Urban, Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz.
  Tytuł pracy: Budowa ciała i sprawność fizyczna młodych zawodników uprawiających szachy
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
  Rok: 2008, Vol. 24, Supl. 1, s. 15-16
  ISSN: 1232-406X
  Uwagi: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 10-12 października 2008 r., Warszawa - Centrum Olimpijskie
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: budowa ciała ; sprawność fizyczna ogólna ; cechy motoryczne ; testy ; Eurofit ; sportowcy ; dzieci ; młodzież ; dyscypliny sportowe ; szachy

  121/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor.
  Tytuł pracy: Dwuletnie zmiany w wysklepieniu stóp dzieci i młodzieży
  Tytuł pracy w innym języku: Two-year changes of children and youth feet arch
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2008, T. 22, [nr] 2, s. 5-15 streszcz., summ.
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 4.640
  Słowa kluczowe: wady postawy ; ontogeneza ; stopa ; płaskostopie ; plantografia ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; szkoła podstawowa ; gimnazjum

  122/254
  Autorzy: Andrzej Wiśniewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Dziecko uprawiające sport - kwalifikacje i typowe problemy zdrowotne w praktyce pediatry i lekarza POZ : [wydruk prezentacji]
  Tytuł całości: VII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Krakowskiego Oddziału PTP "Pediatria 2008". Medycyna Praktyczna - Pediatria : Kraków, 19-20 września 2008 r. Nowohuckie Centrum Kultury : materiały konferencji szkoleniowej, 10
  Miejsce wydania: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 111-117, 38 wydruków slajdów
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: dzieci ; sport ; wychowanie fizyczne ; etyka

  123/254
  Autorzy: Rafał Rowiński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Eufunkcje działalności turystycznej dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Humanistyczne aspekty sportu i turystyki : praca zbiorowa, pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2008
  Seria: (Monografie Salos RP / Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej)
  Strony zajęte przez pracę: s. 324-329, bibliogr. s. 329
  ISBN: 978-83-924538-4-0
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: turystyka ; funkcja ; pedagogika ; wychowanie ; dzieci ; młodzież

  124/254
  Autorzy: Rafał Rowiński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Historia i współczesna działalność programowa szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): History and contemporary program activity of school tourist and sightseeing clubs of the Polish Tourist and Sightseeing Association
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach, T. 2, red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-Educational Faces of Contemporary Sport and Olympism : children's physical education and sport in the countryside and in small towns
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 112-119, summ., bibliogr.
  ISBN: 978-83-89630-89-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; krajoznawstwo ; PTTK ; turystyka kwalifikowana ; szkoła ; wychowanie fizyczne pozaszkolne ; wychowanie fizyczne pozalekcyjne ; organizacja ; historia ; działanie ; program ; dzieci ; młodzież

  125/254
  Autorzy: N. Davydova, Vladimir Davydov.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Individualizaciâ fizičeskoj podgotovlennosti detej mladšego škol'nogo vozrasta na osnove konstitucional'noj identifikacii
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 5, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 332-336
  ISBN: 83-85740-23-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: przygotowanie fizyczne ; indywidualny ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny

  126/254
  Autorzy: S. Kravčik, Â. Kravčik.
  Tytuł pracy: Metodika obučeniâ plavania grudnyh detej i detej do 4 let w Varšave
  Tytuł czasopisma: Fizičeskaâ Kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka
  Rok: 2008, [nr] 2, s. 64-70 il.
  Tryb dostępu: http://elibrary.ru/item.asp?id=14999083
  ISSN: 1817-4779
  Uwagi: Dostęp online płatny.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Język publikacji: RUS
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: pływanie ; nauczanie ; metodyka ; noworodki ; niemowlęta ; dzieci ; wiek poniemowlęcy
  Adres url:

  127/254
  Autorzy: Andrzej Wiśniewski.
  Tytuł pracy: Na przykładzie zespołu Turnera niektóre problemy opieki medycznej nad rodziną z dzieckiem chorym przed urodzeniem
  Tytuł czasopisma: Życie i Płodność
  Rok: 2008, R. 2, nr 4, s. 35-46
  Tryb dostępu: http://www.zycieiplodnosc.pl/kwartalnik/artykul/72/
  ISSN: 1898-2158
  Uwagi: Na str. tyt. opis: nr 4/2008 rok 2 kw. 4 nr 5.
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zespół Turnera ; ciąża ; płód ; dzieci ; rodzina ; opieka zdrowotna
  Adres url:

  128/254
  Autorzy: Elżbieta Olszewska, Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy: Nachylenie odcinków kręgosłupa względem pionu u dzieci w wieku 8-11 lat
  Tytuł pracy w innym języku: Inclination of spine sections in relation to the vertical axis of the body in 8-11 years old children
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa 173
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine 173
  Rok: Marzec-Kwiecień 2008, Vol. 24, nr 2, s. 108-115 summ.
  Tryb dostępu: http://www.medycynasportowa.edu.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=822258
  ISSN: 1232-406X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 5.650
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; kręgosłup ; fotogrametria ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny
  Adres url:

  129/254
  Autorzy: Agnieszka Fornal-Urban, Anna Kęska, Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz.
  Tytuł pracy: Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży grających w szachy
  Tytuł pracy w innym języku: Nutritional habits of young chess players
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2008, T. 14, nr 3, s. 187-191
  Tryb dostępu: http://cornetis.pl/pliki/ED/2008/3/ED_2008_3_187.pdf
  ISSN: 1234-625X
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 6.770
  Słowa kluczowe: higiena żywienia ; żywność ; dieta ; sportowcy ; dzieci ; młodzież ; dyscypliny sportowe ; szachy ; badania ankietowe
  Inne bazy podające opis:
 • Medline
 • PubMed

  Adres url:

  130/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena podstawowych elementów budowy ciała osób niewidomych w wieku 7-16 lat.
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The evaluation of basisc anthropometric characteristics in blind persons aged 7-16 years
  Tytuł całości: Izvlečki : 4. mednarodni znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodje učenje, Koper, 28. november 2008, [uredniki Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet]
  Tytuł równoległy całości: Abstracts : 4th International Scientific Meeting The impact of recent scientific researches on child's early learning, Capodistria, November 28, 2008
  Miejsce wydania: Koper : Pedagoška fakulteta, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 30
  ISBN: 978-961-6528-83-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: dzieci ; młodzież ; niewidomi ; budowa ciała ; ocena

  131/254
  Autorzy: Agnieszka Fornal-Urban, Anna Kęska.
  Tytuł pracy: Ocena sposób żywienia młodych szachistów
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
  Rok: 2008, Vol. 24, Supl. 1, s. 16
  ISSN: 1232-406X
  Uwagi: Błędny tytuł artykułu. Powinno być: "Ocena sposobu żywienia młodych szachistów." Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 10-12 października 2008 r., Warszawa - Centrum Olimpijskie
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: higiena żywienia ; żywność ; dieta ; sportowcy ; dzieci ; młodzież ; dyscypliny sportowe ; szachy ; badania ankietowe

  132/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Bartosz Molik, Grzegorz Bednarczuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena sprawności fizycznej osób z dysfunkcją narządu wzroku w promocji zdrowia - przegląd piśmiennictwa i propozycja własna układów odniesienia do oceny sprawności fizycznej dzieci niewidomych
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The evaluation of the physical fitness (methods and findings) of person who are blind andvisually impaired of health promotion - review of literature and the own proposal of reference frames (centile nets) to the evaluation of the physical fitness of children who are blind
  Tytuł całości: Kulturowe zachowania warunkujące dobrostan : praca zbiorowa, pod red. Edwarda Zderkiewicza
  Miejsce wydania: Lublin : NeuroCentrum, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 219-229, il., abstr., bibliogr. 10 poz.
  ISBN: 978-83-61495-36-9
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: dzieci ; niewidomi ; sprawność fizyczna ; ocena ; zdrowie ; promocja

  133/254
  Autorzy: Tadeusz Staniszewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Od zabawy do sportu
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 5, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 121-126, il.
  ISBN: 83-85740-23-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie fizyczne ; wychowanie fizyczne pozalekcyjne ; aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; zainteresowanie ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; szkoła ; zadania ; formy

  134/254
  Autorzy: Agnieszka Stępień.
  Tytuł pracy: Odginanie kręgosłupa
  Tytuł czasopisma: Medical Tribune
  Rok: 13 lutego 2008, nr 2, s. 28-29 il., bibliogr.
  ISSN: 1895-5754
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; metoda ; układ ruchowy ; kręgosłup ; skrzywienie kręgosłupa ; skolioza ; diagnostyka ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek wczesnoszkolny

  135/254
  Autorzy: Krzysztof Graff, Marek Waszkiewicz, Agnieszka Stępień.
  Tytuł pracy: Ogólne zasady postępowania z pacjentami z bocznym skrzywieniem kręgosłupa
  Tytuł pracy w innym języku: General rules concerning scoliosis treatment
  Tytuł czasopisma: Standardy Medyczne
  Rok: 2008, Vol. 5, nr 2, s. 2-9 il., bibliogr.
  ISSN: 1641-4039
  Uwagi: Dostęp do streszczenia w jęz. pol. i ang. pod adresem http://www.standardy.pl/pediatria/2008/2/ogolne-zasady-postepowania-z-pacjentami-z-bocznym-s
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 3.710
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; kinezyterapia ; układ ruchowy ; kręgosłup ; skrzywienie kręgosłupa ; skolioza ; dzieci ; młodzież
  Adres url:

  136/254
  Autorzy: Joanna Radoszewska, Andrzej Wiśniewski.
  Tytuł pracy: Poczucie odrębności w relacji dziecko-matka u osób otyłych w wieku dorastania
  Tytuł pracy w innym języku: Sense of differentiation in child-mother relationship of obese persons in adolescence
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2008, T. 14, nr 3, s. 165-169
  Tryb dostępu: http://cornetis.pl/pliki/ED/2008/3/ED_2008_3_165.pdf
  ISSN: 1234-625X
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 6.770
  Słowa kluczowe: dzieci ; młodzież ; otyłość
  Adres url:

  137/254
  Autorzy: Joanna Radoszewska, Andrzej Wiśniewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Poczucie odrębności w relacji dziecko-rodzic u osób otyłych w wieku dorastania
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Sense Of Differentiation In Child - Parent Relationship Of Obese Persons In Adolescence
  Tytuł całości: VII Konferencja Naukowa "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego" 31 maja 2008 : Streszczenia referatów i doniesień, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zakład Fizjologii oraz Statystyki i Informatyki
  Miejsce wydania: Warszawa : AWF, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 27-28
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: dzieci ; młodzież ; otyłość

  138/254
  Autorzy: Tadeusz Staniszewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Pozalekcyjne zajęcia ruchowe w przygotowaniu dziecka do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 5, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 130-135
  ISBN: 83-85740-23-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; aktywność fizyczna ; wychowanie ; promocja ; wychowanie fizyczne pozalekcyjne ; zadania ; formy ; zainteresowanie ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  139/254
  Autorzy: Joanna Różyńska, A. Denst-Sadura.
  Tytuł monografii: Przemoc wobec dzieci w rodzinie / przygot. Joanna Różyńska, aktual. A. Denst-Sadura
  Oznaczenie wydania: Wyd. 2 popr.
  Miejsce wydania: Warszawa : Centrum Praw Kobiet, 2008
  Strony: 88 s.
  ISBN: 978-83-89888-63-1
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: dzieci ; wychowanie ; rodzina ; patologia społeczna ; prawo

  140/254
  Autorzy: Agnieszka Dabrowska-Perzyna, Tatyana Polishchuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Psychomotor abilities in yearly cycle of sport training of young figure skaters
  Tytuł całości: Book of abstracts : the heart of Europe, edited by Gregor Starc, Marjeta Kovač, Katrina Bizjak
  Miejsce wydania: Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 51-52, tab.
  ISBN: 978-961-6583-67-1
  Uwagi: 4th International Symposium Youth Sport 2008, Ljubljana, 14-16 November 2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sporty zimowe ; jazda figurowa na lodzie ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; trening ; cykle treningowe ; cechy motoryczne ; cechy psychiczne

  141/254
  Autorzy: Paweł Targosiński, Jerzy Grossman, Marek Łyp.
  Tytuł pracy: Rehabilitation problems concerning children suffering from spina bifida
  Tytuł czasopisma: Osteoporosis International
  Rok: 2008, T. 19, suppl. 2, s. S367
  Tryb dostępu: http://www.springerlink.com/content/vt8pw00147144k11/fulltext.pdf
  ISSN: 0937-941X (Print) ; 1433-2965 (Online)
  Charakterystyka formalna: ZSU
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; choroby ; dzieci ; rehabilitacja
  Adres url:

  142/254
  Autorzy: Elżbieta Biernat, Ewa Kozdroń.
  Tytuł monografii: Rekreacja i turystyka szkolna w procesie edukacji / oprac. Elżbieta Biernat, Ewa Kozdroń
  Miejsce wydania: Warszawa : Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, 2008
  Strony: 198 s., il., bibliogr. s. 166-168, 198
  ISBN: 978-83-918553-8-6
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: POP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; turystyka ; turystyka szkolna ; wycieczki ; wychowanie ; aktywność fizyczna ; styl życia ; czas wolny ; dzieci ; młodzież ; zainteresowanie ; motywacja ; bariery ; nauczyciele wf ; zadania ; organizacja ; prawo ; bezpieczeństwo

  143/254
  Autorzy: Anna Oblacińska, Hanna Kołoło, Joanna Mazur.
  Tytuł pracy: Socjoekonomiczne uwarunkowania dysharmonii rozwoju fizycznego młodzieży 15-letniej w Polsce
  Tytuł pracy w innym języku: Socio-economic determinants of physical development disorders among 15-year-olds in Poland
  Tytuł czasopisma: Medycyna Wieku Rozwojowego
  Tytuł równoległy czasopisma: Developmental Period Medicine
  Rok: kwiecień-czerwiec 2008, T. 12, nr 2 cz. 1, s. 549-557 ryc., bibliogr. poz. 32
  ISSN: 1428-345X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 6.010
  Słowa kluczowe: zdrowie ; rozwój fizyczny ; budowa ciała ; ciężar ciała ; otyłość ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć m. ; płeć ż. ; pochodzenie społeczne ; styl życia ; rodzina ; wieś ; miasto ; korelacja
  Adres url:

  144/254
  Autorzy: Henryk Sozański, Jakub Adamczyk, Marcin Siewierski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport dzieci i młodzieży - niektóre efekty długofalowe
  Tytuł całości: Współczesne trendy rozwoju sportu a idee humanizmu olimpijskiego, pod red. Jerzego Urniaża
  Miejsce wydania: Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 59-79, il.
  ISBN: 978-83-89067-47-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: sport ; dzieci ; młodzież ; kariera sportowa ; perspektywy

  145/254
  Autorzy: Tadeusz Huciński, Edyta Kisiel.
  Tytuł monografii: Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce : teoria i praktyka / Tadeusz Huciński, Edyta Kisiel
  Miejsce wydania: Warszawa : Centralny Ośrodek Sportu, 2008
  Strony: 95, [1] s., il., bibliogr.
  Seria: (Biblioteka Trenera)
  ISBN: 978-83-60652-11-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Słowa kluczowe: zespołowe gry sportowe ; piłka koszykowa ; nauczanie ; dzieci ; młodzież

  146/254
  Autorzy: N. Davydova, W. Dawydow, J[erzy] Nowocin.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Telosloženie i harakteristiki motoriki komplektovaniâ sostavov v parnyh i gruppovyh upražneniâh
  Tytuł całości: Deti, sport, zdorov'e : Meždynarodnyj sbornik naučnyh trudov po problemam integrativnoj antropologii, Vypusk 4, red. R.N. Dorohov
  Miejsce wydania: Smolensk : Smolenskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeckoj Kul'tury, Sporta i Turizma, Kafedra Anatomii i Biomehaniki, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s.189-196, rys., tab.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRM
  Język publikacji: RUS
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: dzieci ; sport ; zdrowie

  147/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The evaluation of health-related fitness of blind children aged 7-16 years
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Ocena zdravstveno pogojene telesne pripravljenosti slepih otrok, starih od 7 do 16 let
  Tytuł całości: Otrok v gibanju : gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov : 5. mednarodni simpozij , 25.-28. september 2008, Kranjska Gora, Slovenija [Dokument elektroniczny], uredili Vesna Štemberger, Rado Pišot, Kristina Rupret
  Tytuł równoległy całości: A child in motion : the physical education related to the qualitative education : book of abstracts : 5th international symposium
  Miejsce wydania: Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 116
  ISBN: 978-961-253-031-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: dzieci ; niewidomi ; fitness ; zdrowie ; ocena

  148/254
  Autorzy: Tatyana Polishchuk, Agnieszka Dabrowska-Perzyna.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The level of reflex and jumping abilities in girls practicing figure skating
  Tytuł całości: XII Meždunarodnyj Naučnyj Kongress "Sovremennyj Olimpijskij i Paraolimpijskij Sport i Sport dlâ Vseh : materialy kongressa, T. 3, Rossijskij Gosudarstviennyj Universitet Fizičeskoj Kul'tury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : Fizičeskaja Kul'tura, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 173
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: łyżwiarstwo figurowe ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; cechy motoryczne ; skoczność ; czas reakcji

  149/254
  Autorzy: Tatyana Polishchuk, Agnieszka Dabrowska-Perzyna.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The level of reflex and jumping abilities in girls practicing figure skating
  Tytuł całości: XII Meždunarodnyj Naučnyj Kongress "Sovremennyj Olimpijskij i Paraolimpijskij Sport i Sport dlâ Vseh : materialy kongressa, T. 2, Rossijskij Gosudarstviennyj Universitet Fizičeskoj Kul'tury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : Fizičeskaja Kul'tura, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 165, bibliogr.
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: łyżwiarstwo figurowe ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; cechy motoryczne ; skoczność ; czas reakcji

  150/254
  Autorzy: Jerzy Królicki.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Uczestnictwo w kulturze fizycznej dzieci wiejskich i z małych miast w czasie wolnym
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Participation in physical culture of countryside and small town children during their free time
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-Educational Faces of Contemporary Sport and Olympism : children's physical education and sport in the countryside and in small towns
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 230-237, il., bibliogr. 13 poz., summ.
  ISBN: 978-83-89630-88-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; czas wolny ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; wieś

  151/254
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wprowadzenie
  Tytuł całości: Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu : wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich i w małych miastach, T. 1, red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"
  Tytuł równoległy całości: Socio-Educational Faces of Contemporary Sport and Olympism : children's physical education and sport in the countryside and in small towns
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 7-20
  ISBN: 978-83-89630-88-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Charakterystyka merytoryczna: WPW
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; olimpizm ; wychowanie fizyczne ; socjologia ; dydaktyka ; pedagogika ; dzieci ; młodzież ; środowisko społeczne ; miasto ; wieś

  152/254
  Autorzy: Bartosz Molik, Andrzej Kosmol, Laurie A. Malone, James J. Laskin, Jan Gajewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wykorzystanie 30-sekundowego testu Wingate do oceny wysiłków krótkotrwałych o maksymalnej intensywności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  Tytuł całości: IV Olsztyński Dzień Fizjoterapii, 16 maja 2008 r. : co nowego w fizjoterapii?, [red. Ewa Hopfer]
  Miejsce wydania: Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 37-44
  ISBN: 978-83-89067-48-7
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: dzieci ; młodzież ; niepełnosprawni fizycznie ; test Wingate ; wysiłek fizyczny ; ocena ; wydolność organizmu ; metabolizm

  153/254
  Autorzy: Alicja Paszkiewicz.
  Tytuł pracy: Zaburzenia schematu ciała u dzieci z porażeniem mózgowym a hipoterapia
  Tytuł czasopisma: Przegląd Hipoterapeutyczny 8
  Rok: 2008, nr 2, s. 26-32 il., streszcz., summ.
  ISSN: 1734-7769
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychomotoryka ; orientacja przestrzenna ; dzieci ; układ nerwowy ośrodkowy ; zaburzenia ; porażenie ; mózg ; hipoterapia

  154/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor.
  Tytuł pracy: Zdrowotna gotowość szkolna dzieci z nadwagą i otyłością na tle grupy rówieśniczej
  Tytuł pracy w innym języku: Health school readiness of overweight and obese children against a background of peers
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2008, T. 14, nr 3, s. 193-198 summ.
  Tryb dostępu: http://cornetis.pl/pliki/ED/2008/3/ED_2008_3_193.pdf
  ISSN: 1234-625X
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 6.770
  Słowa kluczowe: zdrowie ; otyłość ; środowisko społeczne ; miasto ; wieś ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; antropometria ; postawa ciała ; wady postawy ; sprawność fizyczna ogólna ; testy ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek wczesnoszkolny
  Adres url:

  155/254
  Autorzy: Antoni Szymański.
  Tytuł pracy: Żywienie dzieci i młodzieży szkolnej : choroby dietozależne
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 468
  Rok: Styczeń 2008, [R.] 55, nr 1, s. 4-6
  ISSN: 0860-8075
  Charakterystyka formalna: PAC
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: higiena żywienia ; żywność ; dieta ; wiek rozwojowy ; choroby ; zapobieganie ; wychowanie zdrowotne ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  156/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy: A comparison of body balance of blind children aged 7-16 years in sex and age categories
  Tytuł czasopisma: Studies in Physical Culture and Tourism
  Rok: 2007, Vol. 14, Suppl., s. 287-292 il., bibliogr. poz. 10
  Tryb dostępu: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=62542&tab=3
  ISSN: 0867-1079
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSU
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; równowaga ciała ; stabilografia ; rozwój biologiczny ; cechy somatyczne ; korelacja ; niewidomi ; dzieci ; młodzież
  Adres url:

  157/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Bariery i zakres uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK w turystyce - w świetle wyników badań
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Barriers and range of participation of children and youth from school tourism and sightseeing circles in tourism - in the light of the research results
  Tytuł całości: Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie : praca zbiorowa, pod red. Marka Kazimierczaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  Miejsce wydania: Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007
  Seria: (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN ISSN 0239-7161 ; nr 379)
  Strony zajęte przez pracę: s. 242-256, il., bibliogr. 8 poz., summ.
  ISBN: 978-83-88923-80-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; turystyka szkolna ; bariery ; dzieci ; młodzież ; PTTK ; SKKT

  158/254
  Autorzy: Joanna Różyńska.
  Tytuł pracy: Chcemy mieć niesłyszące dziecko - krytyczna analiza decyzji prokreacyjnej Sharon Duchesneau i Candy McCullough
  Tytuł pracy w innym języku: Choosing for a Deaf child. Critical analysis of procreative decision by Sharon Duchesneau and Candy McCullough
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2007, T. 21, [nr] 4, s. 19-27
  ISSN: 0860-6161
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 4.050
  Słowa kluczowe: głusi ; dzieci ; wychowanie ; etyka

  159/254
  Autorzy: Agnieszka Dąbrowska-Perzyna, Monika Lampkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kontrola skoczności u łyżwiartek figurowych z zastosowaniem metody tensodynamografii
  Tytuł całości: I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów : Zainteresowania młodych naukowców - przegląd problematyki kultury fizycznej : streszczenia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 14, bibliogr.
  Uwagi: I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów pod honorowym patronatem prof. dr hab. Henryka Sozańskiego "Zainteresowania młodych naukowców - przegląd problematyki kultury fizycznej" , Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie , 1 czerwca 2007
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sporty zimowe ; łyżwiarstwo figurowe ; trening ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; cechy motoryczne ; skoczność ; badania ; metoda ; wyniki sportowe ; analiza

  160/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Poziom rozwoju fizycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną
  Tytuł pracy w innym języku: Physical status of children entering school
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2007, T. 51, z. 4, s. [273]-279 il., bibliogr. 35 poz.
  ISSN: 0043-9630 (Print) ; 1734-4956 (Online)
  Uwagi: Toż w jęz. ang., tamże s. 281-285
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 5.000
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; dzieci ; wiek przedszkolny ; płeć ż. ; płeć m.

  161/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Mazur.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The needs of children and young people from Świętokrzyskie province in the field of tourist-recreation after-classes activities
  Tytuł całości: Socio-economic aspects of tourism and recreation, ed. by Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński
  Miejsce wydania: [Warszawa] : Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 40-42, il., bibliogr. 4 poz.
  ISBN: 978-83-89630-76-6
  Uwagi: W książce podano błędny ISBN: 978-83-89630-32-2. Popr. 978-83-89630-76-6.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: turystyka ; rekreacja ruchowa ; aktywność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; region

  162/254
  Autorzy: Joanna Mazur, Izabela Tabak, Hanna Kołoło.
  Tytuł pracy: W kierunku lepszej oceny zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Polska wersja kwestionariusza mocnych stron i trudności. Doświadczenia dwóch badań populacyjnych
  Tytuł pracy w innym języku: Toward a better assessment of child and adolescent mental health status. Polish version of strengths and difficulties questionnaire. Experiences from two population studies
  Tytuł czasopisma: Medycyna Wieku Rozwojowego
  Tytuł równoległy czasopisma: Developmental Period Medicine
  Rok: styczeń-marzec 2007, T.11, nr 1, s. 13-24 tab., bibliogr. poz. 27
  ISSN: 1428-345X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 5.500
  Słowa kluczowe: psychologia ; zdrowie ; zdrowie psychiczne ; młodzież ; wiek szkolny ; dzieci ; płeć ż. ; płeć m. ; badania ankietowe ; Polska
  Adres url:

  163/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor.
  Tytuł pracy: Zdrowotna gotowość szkolna niskorosłych dzieci miejskich i wiejskich na tle grupy rówieśniczej
  Tytuł pracy w innym języku: Health school readiness of short-statured rural and urban children of peers' background
  Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
  Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
  Rok: 2007, Vol. 13, no. 4, s. 201-205 il., abstr., bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 1234-625X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 6.760
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; wysokość ciała ; sprawność fizyczna ; zdrowie ; dojrzałość szkolna ; dzieci ; wiek przedszkolny ; płeć ż. ; płeć m.

  164/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Cechy plantograficzne stóp dzieci i młodzieży z różnych okresach rozwojowych
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2006, T. 20, nr 1, s. 47-53 il., summ., bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 4.050
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; postawa ciała ; kończyna dolna ; stopa ; plantografia ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  165/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy: Dzieci u progu podjęcia obowiązków szkolnych - charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2006, R. 60, nr 7-8, s. 20-23 il., bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.760
  Słowa kluczowe: dzieci ; wiek przedszkolny ; środowisko społeczne ; rodzina ; zdrowie ; postawa ciała ; aktywność fizyczna ; badania ankietowe

  166/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy: Growth of children and youth from regions of Poland with various degrees of environmental contamination
  Tytuł czasopisma: Studies in Physical Culture and Tourism
  Rok: 2006, Vol. 13, supl., s. 177-180 il., bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0867-1079
  Uwagi: Tom zaopatrzony w ISBN 978-83-88923-77-7
  Uwagi: International Scientific Conference "Aging and Physical Activity: Applications to Fitness, Sport and Health", Rydzyna, September 15-17, 2006
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSU
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 5.130
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; dzieci ; młodzież ; region ; Polska

  167/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy: Motoric fitness and body composition of mentally disabled children in Poland (1993 and 2004)
  Tytuł pracy w innym języku: Sprawność motoryczna i budowa ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Polsce (1993 i 2004)
  Tytuł czasopisma: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina
  Rok: 2006, Vol. 60, Suppl 16, s. 50-53 il., summ., bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 0066-2240
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSU
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; antropologia ; budowa ciała ; składniki ciała ; niepełnosprawni umysłowo ; dzieci ; młodzież

  168/254
  Autorzy: Rafał Rowiński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Participation of children and youth in active and qualified tourism organised by School Tourist and Sightseeing Circles of Polish Tourist and Sightseeing Society
  Tytuł całości: Environmental differentiations of tourism, ed. by Jerzy Kosiewicz ; Economical and Technical College in Legionowo. Department of Social Sciences, Józef Piłsudski's Academy of Physical Education
  Miejsce wydania: Legionowo ; Warszawa : BK Wydawnictwo i Księgarnia, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 237-267, il., bibliogr. 23 poz.
  ISBN: 83-89829-26-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; formy ; motywacja ; bariery ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; badania

  169/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy: Physivcal fitness of children and youth from regions of Poland with various degrees of environmental contamination
  Tytuł czasopisma: Studies in Physical Culture and Tourism
  Rok: 2006, Vol. 13, supl., s. 181-184 il., bibliogr. 7 poz.
  ISSN: 0867-1079
  Uwagi: Tom zaopatrzony w ISBN 978-83-88923-77-7
  Uwagi: International Scientific Conference "Aging and Physical Activity: Applications to Fitness, Sport and Health", Rydzyna, September 15-17, 2006
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSU
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 5.130
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; testy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; region ; Polska

  170/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Natalia Morgulec, Bartosz Molik.
  Tytuł pracy: Przegląd piśmiennictwa dotyczącego rozwoju somatycznego i motorycznego osób z dysfunkcją narządu wzroku
  Tytuł pracy w innym języku: Review of literature on somatic and motor development of individuals with visual impairments
  Tytuł czasopisma: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina
  Rok: 2006, Vol. 60 Suppl. 16, n 6, s. 404-407 il., bibliogr. poz. 8, streszcz., summ.
  ISSN: 0066-2240
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSU
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Słowa kluczowe: budowa ciała ; cechy somatyczne ; rozwój motoryczny ; niewidomi ; dzieci ; młodzież ; literatura

  171/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Bartosz Molik.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The evaluation of basic anthropometric characteristics and physical fitness in blind persons in the light of concept of health-related fitness
  Tytuł całości: Movement and health : proceedings, sci. ed. Zbigniew Borysiuk
  Miejsce wydania: Opole : Opole University of Technology, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 300-307, il., bibliogr. 14 poz.
  ISBN: 83-60691-05-3
  ISBN: 978-83-60691-05-2
  Uwagi: 5th International Conference "Movement and Health", Głuchołazy, 17-18 November 2006
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; antropometria ; sprawność fizyczna ; testy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi ; płeć ż. ; płeć m.

  172/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Natalia Morgulec, Bartosz Molik.
  Tytuł pracy: The evaluation of health-related fitness of blind children aged 7-16 years
  Tytuł czasopisma: Research Yearbook : Studies in Physical Education and Sport
  Rok: 2006, Vol. 12, nr 1, s. 42-46 il., summ., bibliogr. poz. 5
  ISSN: 1730-7988
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Index Copernicus: 5.420
  Słowa kluczowe: jakość życia ; zdrowie ; sprawność fizyczna ; wydolność fizyczna ; aerobowy ; wytrzymałość ; siła ; składniki ciała ; tkanka tłuszczowa ; testy ; antropometria ; dzieci ; młodzież ; niewidomi ; badania porównawcze

  173/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży jako szansa wzrostu atrakcyjności oraz konkurencyjności regionów - w świetle wyników badań
  Tytuł całości: Turystyka i rekreacja : jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, red. nauk. Danuta Dudkiewicz, Franciszek Midura, Elżbieta Wysocka
  Miejsce wydania: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 299-322, il., bibliogr. s. 322
  ISBN: 83-60197-28-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; rekreacja ruchowa ; region ; marketing ; produkt turystyczny ; PTTK ; działanie ; zainteresowanie ; motywacja ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; badania ankietowe

  174/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Bartosz Molik, Natalia Morgulec, Kajetan Gruszczyński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a rozwój somatyczny i motoryczny niewidomych chłopców w wieku 7-16 lat
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 3, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 209-212, il.
  ISBN: 83-89630-19-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; budowa ciała ; pochodzenie społeczne ; korelacja ; cechy somatyczne ; antropometria ; cechy motoryczne ; siła ; gibkość ; wytrzymałość ; skoczność ; szybkość ; testy ; warunki bytowe ; dzieci ; młodzież ; płeć m. ; niewidomi

  175/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Cechy plantograficzne stóp 7-11 - letnich uczniów
  Tytuł całości: Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, t. 2, pod red. Krystyny Górniak ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 90-101, il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 28
  ISBN: 83-920273-7-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: wady postawy ; stopa ; plantografia ; dzieci ; młodzież ; szkoła podstawowa ; wiek kalendarzowy ; płeć

  176/254
  Autorzy: Rafał Rowiński.
  Tytuł pracy: Formy działalności szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych PTTK jako produkt turystyki młodzieżowej
  Tytuł pracy w innym języku: Forms of the activity school country - lovers' circles PTTK as the product of the youth tourism
  Tytuł czasopisma: Turystyka i Rekreacja
  Rok: 2005, T. 1, s. 200-206 il., summ., bibliogr. poz. 15
  ISSN: brak
  Uwagi: T. 1/2005 opatrzony ISBN 83-89630-51-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne ; system nauczania ; PTTK ; zadania ; działanie ; formy ; turystyka ; zainteresowanie ; dzieci ; młodzież ; wiek dojrzały ; badania ankietowe

  177/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł monografii: Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w przedszkolu / Dorota Trzcińska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2005
  Seria: (Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
  ISBN: 83-89630-40-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PWZ
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; psychomotoryka ; postawa ciała ; wady postawy ; sprawność fizyczna ogólna ; ćwiczenia korekcyjne ; dzieci ; wiek przedszkolny

  178/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik, Natalia Morgulec.
  Tytuł pracy: Ocena sprawności fizycznej "ukierunkowanej na zdrowie" osób niewidomych w wieku 7-16 lat
  Tytuł pracy w innym języku: The evaluation of health-related fitness of blind children aged 7-16 years
  Tytuł czasopisma: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D Medicina
  Rok: 2005, Vol. 60 Suppl. 16, nr 4, s. 497-500 il., bibliogr. poz. 6
  ISSN: 0066-2240
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSU
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Index Copernicus: 5.570
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ogólna ; cechy somatyczne ; antropometria ; cechy motoryczne ; testy ; niewidomi ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; szkoła podstawowa ; gimnazjum ; badania porównawcze

  179/254
  Autorzy: Elżbieta Olszewska, Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Postawa ciała dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych
  Tytuł całości: Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży, t. 2, pod red. Krystyny Górniak ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 66-75, il., bibliogr. 17 poz.
  ISBN: 83-920273-7-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; ocena ; metoda ; fotogrametria

  180/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Siatki centylowe sprawności motorycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na podstawie baterii testów Eurofit Specjalny
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 2, pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego , Dariusza Śledziewskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 215-220, il.
  ISBN: 83-89630-21-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność motoryczna ; niepełnosprawni umysłowo ; dzieci ; młodzież ; cechy motoryczne ; testy ; Eurofit Special

  181/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Bartosz Molik, Natalia Morgulec.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The evaluation of basic anthropometric characteristics in blind persons aged 7-16 years
  Tytuł całości: Proceedings of the 4th International Conference Movement and Health : Olomouc, November 23-25, 2005, [ed. František Vaverka] ; Palacký University Olomouc, Czech Society of Sports Medicine
  Miejsce wydania: Olomouc : Palacký University, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 170, il., bibliogr. 2 poz.
  ISBN: 80-244-1166-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; antropometria ; niewidomi ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek szkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m.

  182/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Kajetan Gruszczyński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wybrane metody oceny sprawności fizycznej osób niewidomych (propozycja układów odniesienia do oceny sprawności fizycznej osób niewidomych)
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 2, pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego , Dariusza Śledziewskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 226-229, il.
  ISBN: 83-89630-21-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; niewidomi ; ocena ; metoda ; płeć ż. ; płeć m. ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  183/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Czas wolny gimnazjalistów a sposób jego zagospodarowania
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Free time of the grammar-school pupils versus the method of its implementation
  Tytuł całości: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej : praca zbiorowa, pod. red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  Miejsce wydania: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, 2004
  Seria: (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1640-1298)
  Strony zajęte przez pracę: s. 358-367, tab., bibliogr.
  ISBN: 83-88537-24-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; czas wolny ; styl życia ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  184/254
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy: Fair play w sportowej aktywności dzieci i młodzieży
  Tytuł czasopisma: Edukacja Otwarta
  Rok: 2004, [R.] 4, [nr] 1/2, s. 19-30 bibliogr.
  ISSN: 1642-5227
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; wychowanie fizyczne ; rekreacja ruchowa ; aktywność fizyczna ; współzawodnictwo ; fair play ; dzieci ; młodzież ; wychowanie ; etyka ; moralność

  185/254
  Autorzy: Beata Wojtyczek.
  Tytuł pracy: Prawidłowe żywienie niezbędnym elementem prowadzącym do sukcesu sportowego
  Tytuł czasopisma: Pływanie
  Rok: 2004, nr 2, s. 20-21
  ISSN: 1732-5382
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: żywienie ; higiena żywienia ; aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; sukcesy sportowe

  186/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy: Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna uczniów z legnicko-głogowskiego obszaru ekologicznego zagrożenia w latach 1989-1999
  Tytuł pracy w innym języku: Somatic development and physical fitness of pupils from the Legnica-Głogów ecological hazard area in the years 1989-1999
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2004, T. 48, nr 1, s. 65-70 il., summ., bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 71-76
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Index Copernicus: 3.720
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; sprawność fizyczna ; testy ; test międzynarodowy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć m.

  187/254
  Autorzy: A. Wiśniewski, M. Wiśniewska, J. Górnicki, K[rzysztof] Mazurek.
  Tytuł pracy: Różnica pomiędzy znormalizowanymi wartościami ciężaru ciała i wzrostu jest czułym testem przesiewowym zaburzeń rozwoju fizycznego u dzieci
  Tytuł pracy w innym języku: The difference of normalized values of height and weight has been a sensitive screening test of children developmental disturbances
  Tytuł czasopisma: Endokrynologia Pediatryczna
  Tytuł równoległy czasopisma: Pediatric Endocrinology
  Rok: 2004, Vol. 3, supl. nr 3, s. 123
  ISSN: 1730-0282
  Uwagi: XIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Wisła, 15-17 października 2004
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; zaburzenia ; testy ; wiek kalendarzowy ; antropometria ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; dzieci ; płeć m.

  188/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Kajetan Gruszczyński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Związki wybranych parametrów budowy somatycznej z przejawami sprawności motorycznej u dzieci niewidomych w wieku 7-16 lat
  Tytuł całości: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 1, red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2004
  Strony zajęte przez pracę: s. 221-226, il., bibliogr. 31 poz.
  ISBN: 83-89630-15-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; siła ; szybkość ; wytrzymałość ; testy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; niewidomi

  189/254
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy: Edukacja olimpijska młodzieży w wybranych krajach
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 427
  Rok: grudzień 2003, R. 50, nr 12, s. 3-10
  ISSN: 0860-8075
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.190
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; wychowanie fizyczne ; sport ; dydaktyka ; igrzyska olimpijskie ; ruch olimpijski ; fair play ; rola ; zadania ; program ; nauczanie ; dzieci ; młodzież ; Europa ; świat

  190/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Kajetan Gruszczyński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kinetyka zmian sprawności fizycznej polskich i amerykańskich dzieci niewidomych w wieku 10-16 lat
  Tytuł całości: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, Red. Henryk Sozański, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 283-286, il.
  ISBN: 83-87210-49-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; niewidomi ; Polska ; USA

  191/254
  Autorzy: Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Pozytywne mierniki zdrowia i wybrane zachowania prozdrowotne u dzieci niewidomych i słabo widzących
  Tytuł pracy w innym języku: [Positive measurements of health and chosen pro-health behaviours of blind and poor-sighted children]
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe AWF / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Rok: 2003, T. 42, s. 149-163 il., bibliogr 17 poz.
  ISSN: 0137-2912
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.600
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; antropometria ; sprawność fizyczna ; testy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  192/254
  Autorzy: I[zabela] Rutkowska, K[ajetan] Gruszczyński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Profiles of blind girls' physical fitness (aged 7-15)
  Tytuł całości: VII Meždunarodnyj Naučnyj Kongress "Sovremennyj Olimpijskij Sport i Sport dlâ Vseh" : materialy konferencii, T. 3, Gosudarstvennyj Komitet Rossijskoj Federacii po Fizičeskoj Kul'ture, Sportu i Turizmu, Olimpijskij Komitet Rosii, Rossijskij Gosudarstvennyj Universitet Fizičeckoj Kultury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : SportAkademPress, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 142, il.
  ISBN: 5-8134-0125-3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż.

  193/254
  Autorzy: Rafał Rowiński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jako forma uczestnictwa dzieci i młodzieży w rekreacji
  Tytuł całości: Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej i jego uwarunkowania : praca zbiorowa, pod red. Andrzeja Dąbrowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  Miejsce wydania: Warszawa ; Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 215-232, il., bibliogr. poz. 4
  ISBN: 83-89416-30-1
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: turystyka ; krajoznawstwo ; PTTK ; szkoła ; wychowanie fizyczne pozaszkolne ; wychowanie fizyczne pozalekcyjne ; organizacja ; historia ; działanie ; formy ; zainteresowanie ; motywacja ; dzieci ; młodzież ; badania ankietowe

  194/254
  Autorzy: Renata Czarniecka.
  Tytuł pracy: Udział rodziców w wychowaniu fizycznym dzieci w młodszym wieku szkolnym
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe AWF
  Rok: 2003, T. 42, s. 33-48 il., summ., bibliogr. 27 poz.
  ISSN: 0137-2912
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.600
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie fizyczne ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; rodzina

  195/254
  Autorzy: Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Zmiany poziomu sprawności fizycznej u dzieci z uszkodzonym wzrokiem w świetle rehabilitacji
  Tytuł pracy w innym języku: Changes in the level of physical fitness in visually impaired children in the context of rehabilitation
  Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
  Rok: 2003, Vol. 3, nr 2, s. 146-152 il., bibliogr. 16 poz., summ.
  ISSN: 1642-0136
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 5.000
  Index Copernicus: 5.820
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; testy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi

  196/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Kajetan Gruszczyński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci niewidomych w wieku 7-15 lat na tle pełnosprawnych rówieśników
  Tytuł całości: Trening sportowy na przełomie wieków : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, Spała 26-28 listopada 2001 ; Współczesny sport olimpijski i sport dla wszystkich : VI Międzynarodowy Kongres Naukowy, Warszawa 6-9 czerwca 2002, red. nauk. Henryk Sozański, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2002
  Strony zajęte przez pracę: s. 280-283, il.
  ISBN: 83-87210-98-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; rozwój motoryczny ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi

  197/254
  Autorzy: I[zabela] Rutkowska, K[ajetan] Gruszczyński.
  Tytuł pracy: Profile sprawności fizycznej chłopców niewidomych w wieku od 7 do 15 lat
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. nr 1, cz. 1, s. 217-218 il., bibliogr. 4 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi ; cechy motoryczne ; testy

  198/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Mazur.
  Tytuł pracy: Umiejętności nabywane przez dzieci i młodzież województwa świętokrzyskiego w sekcjach LZS
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 416
  Rok: 2002, R. 49, nr 8-9, s. 30-33 il., bibliogr. poz. 5
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Index Copernicus: 1.200
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie fizyczne ; umiejętność ruchowa ; szkoła ; LZS ; dzieci ; młodzież ; instruktorzy ; woj. świętokrzyskie

  199/254
  Autorzy: Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Zmiany poziomu sprawności fizycznej dzieci z uszkodzonym wzrokiem na tle pełnosprawnych rówieśników w wieku szkolnym
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa 132
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
  Rok: 2002, Vol. 18, no. 7, s. 309
  ISSN: 1232-406 X
  Uwagi: Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Warszawa, 12-14 września 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi

  200/254
  Autorzy: P. Stankowski, M[onika] Guszkowska.
  Tytuł pracy: Zmiany w zachowaniach dzieci w młodszym wieku szkolnym pod wpływem zajęć relaksacyjnych
  Tytuł pracy w innym języku: Changes in behaviour of younger school children in response to relaxation exercises
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, nr 3, s. 331-336 il., tab., bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 337-342
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Index Copernicus: 3.160
  Słowa kluczowe: psychologia ; stres ; lęk ; zapobieganie ; relaksacja ; ćwiczenia relaksacyjne ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny

  201/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena sprawności fizycznej chłopców z województw o różnym stopniu degradacji środowiska naturalnego (na przykładzie województw: dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego)
  Tytuł całości: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, T. 6, red. Danuta Umiastowska ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Szczecinie ; Uniwersytet Szczeciński
  Miejsce wydania: Szczecin : Wydawnictwo promocyjne "Albatros", 2001
  Strony zajęte przez pracę: s. 237-[246], il., bibliogr. 18 poz.
  ISBN: 83-88038-32-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; test międzynarodowy ; rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; region ; Dolny Śląsk ; Warmia ; Mazury

  202/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Prozdrowotna ścieżka edukacyjna a sposób jej realizacji przez nauczycieli
  Tytuł całości: Zdrowie - ruch - fair play, red. nauk. Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Katedra Nauk Humanistycznych; Klub Fair Play PKOL
  Miejsce wydania: Warszawa : Katedra Nauk Humanistycznych , Wydawnictwo Estrella, 2001
  Strony zajęte przez pracę: s. 104-108, bibliogr. poz. 2
  ISBN: 83-86622-60-1
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie zdrowotne ; zdrowie ; aktywność fizyczna ; szkoła ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; rola ; badania ankietowe

  203/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy: Przedszkolna korektywa w kształceniu zintegrowanym
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 2001, R. 55, nr 9-10, s. 18-21 bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 0.500
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; wychowanie fizyczne ; ćwiczenia korekcyjne ; nauczanie zintegrowane ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek wczesnoszkolny

  204/254
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński, Monika Maksymowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport jako środek zapobiegania patologii dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Zdrowie - ruch - fair play, red. nauk. Zofia Żukowska, Ryszard Żukowski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Katedra Nauk Humanistycznych, Klub Fair Play PKOl
  Miejsce wydania: Warszawa : AWF : Estrella, 2001
  Strony zajęte przez pracę: s. 186-195
  ISBN: 83-86622-60-1
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: sport ; patologia społeczna ; dzieci ; młodzież ; przyczyny ; zapobieganie

  205/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wyzwania dla edukacji w związku z niebezpieczeństwem płynącym z odbioru reklamy przez dzieci
  Tytuł całości: Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku, Cz. 2, Edukacja do bezpieczeństwa, pokoju i praw człowieka, pod red. Ryszarda Rosy
  Miejsce wydania: Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2001
  Strony zajęte przez pracę: s. 55-64, bibliogr. poz. 2
  ISBN: 83-7051-159-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; promocja ; środki masowego przekazu ; wychowanie ; dzieci ; bezpieczeństwo

  206/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aktywność ruchowa dzieci a ich postawy wobec kultury fizycznej i zdrowotnej
  Tytuł całości: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : VIII Konferencja Naukowa, Poznań, dnia 25 maja 2000 r., pod red. Wiesława Osińskiego i Radosława Muszkiety ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  Miejsce wydania: Poznań : AWF, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 109-114, il., bibliogr.
  ISBN: 83-86336-83-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie fizyczne ; wychowanie zdrowotne ; aktywność fizyczna ; postawa społeczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; badania ankietowe

  207/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kolonie letnie dzieci polskich - rzeczywistość a oczekiwania
  Tytuł całości: Wczasy aktywne Polska 2000 : konferencja naukowo-metodyczna, Warszawa, 11 grudnia 1999 r. : zbiór materiałów pokonferencyjnych, pod red. Tadeusza Łobożewicza
  Miejsce wydania: Warszawa : DrukTur, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 33-[39], il., bibliogr. poz. 4
  ISBN: 83-86322-09-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; aktywność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; kolonie ; infrastruktura ; urządzenie sportowe

  208/254
  Autorzy: Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Level of the somatic development of visually impaired
  Tytuł czasopisma: Scripta Periodica, Medical Review
  Rok: 2000, Vol. 3, [nr] 3, s. 459-[462] il., bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 1310-8115
  Uwagi: Original articles of members and collaborators of Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Sciences
  Uwagi: International Congress of Anthropological Sciences "Anthropology 2000" 23-25 June 2000, Bydgoszcz, Poland
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi

  209/254
  Autorzy: Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Level of the somatic development of visually impaired children
  Tytuł czasopisma: Scripta Periodica
  Rok: 2000, R. 3, nr 2, s. 222
  ISSN: 1310-8115
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZAS
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niepełnosprawni fizycznie ; niewidomi

  210/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Nauczyciel wychowania fizycznego kreatorem edukacji zdrowotnej : (warsztaty pedagogiczne - projekt)
  Tytuł całości: Zdrowie człowieka w jego egzystencji : edukacja - wspomaganie - terapia salutocentryczna - powinności - odpowiedzialność, pod red. Ireny Kropińskiej ; Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  Miejsce wydania: Elbląg : Wydaw. Uczelniane Elbląskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 507-516, bibliogr., summ.
  ISBN: 83-913178-5-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Słowa kluczowe: zdrowie ; edukacja zdrowotna ; nauczyciele wf ; wychowanie fizyczne ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  211/254
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Anna Bicka, Kajetan Gruszczyński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena poziomu szybkości i wytrzymałości u niewidomych dzieci w wieku 7-17 lat
  Tytuł całości: Trening sportowy na przełomie wieków : IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, 27-29 listopada 2000, COS Spała, red. Henryk Sozański, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : cop. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 271-274, il., bibliogr 5 poz.
  ISBN: 83-87210-13-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; szybkość ; wytrzymałość ; niepełnosprawni fizycznie ; niewidomi ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  212/254
  Autorzy: Izabelâ Rutkovska, Kaetan Gruŝyn'ski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocenka fizičeskogo sostoâniâ slepyh detej v vozraste 7-17 let
  Tytuł całości: IV Mížnarodnij Naukovij Kongres Olimpíjs'kij Sport i Sport dlâ vsíh: problemi zdorov'â, rekreacíï, sportivnoï medicini ta reaylítacíï : prisvâčenij 70-ríččû zasnyvannâ Nacíonal'nogo uníversitetu fízičnogo vihovannâ i sportu Ukraïni : 16-19 travnâ 2000 r. Kiïv, Ukraïna, red. kol. Apanasenko G. L. [i in.]
  Miejsce wydania: Kiïv : Vidavnictvo "Olímpíjs'ka literatura", 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 617
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niepełnosprawni fizycznie ; niewidomi

  213/254
  Autorzy: Tadeusz Rychta, Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy: Poszukiwanie związków pomiędzy osobowością i temperamentem a sprawnością fizyczną dzieci i młodzieży
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe AWF
  Rok: 2000, T.39, s. 113-133 tab. 8 poz., bibliogr. 36 poz., summ.
  ISSN: brak
  Uwagi: T. opatrzony ISBN 83-87210-67-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: psychologia ; sprawność fizyczna ; testy ; osobowość ; cechy psychiczne ; temperament ; badania ankietowe ; dzieci ; młodzież

  214/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rozwój psychomotoryczny małego dziecka (4-7 r. ż) a specyfika wychowania fizycznego i korektywy w przedszkolu
  Tytuł całości: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku : materiały naukowe nr 5, red. nauk. Danuta Umiastowska ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński. Instytut Kultury Fizycznej. Zespół Metodyki Wychowania Fizycznego
  Miejsce wydania: Szczecin : Wydawnictwo promocyjne "Albatros", 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 99-[104], il., bibliogr. 10 poz.
  ISBN: 83-88038-19-2
  Uwagi: Materiały V Konferencji Naukowej "Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku", zorganizowanej w Szczecinie w dniach 2 i 3 grudnia 1999 r.
  Uwagi: Na s. tyt. nr 5 materiałów odnosi się do nr konferencji.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; psychomotoryka ; wychowanie fizyczne ; ćwiczenia korekcyjne ; dzieci ; wiek przedszkolny

  215/254
  Autorzy: Tadeusz Łobożewicz, Rafał Kogut.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Turnusy rehabilitacyjne jako forma wczasów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  Tytuł całości: Wczasy aktywne Polska 2000 : konferencja naukowo-metodyczna, Warszawa, 11 grudnia 1999 r. : zbiór materiałów pokonferencyjnych, pod red. Tadeusza Łobożewicza
  Miejsce wydania: Warszawa : DrukTur, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 158-[166], bibliogr. 13 poz.
  ISBN: 83-86322-09-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: turystyka ; niepełnosprawni fizycznie ; niepełnosprawni umysłowo ; bariery ; formy ; wczasy ; dzieci ; młodzież

  216/254
  Autorzy: Rafał Kogut.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wczasy aktywne dzieci i młodzieży w procesie wychowania do turystyki i przez turystykę
  Tytuł całości: Wczasy aktywne Polska 2000 : konferencja naukowo-metodyczna, Warszawa, 11 grudnia 1999 r. : zbiór materiałów pokonferencyjnych, pod red. Tadeusza Łobożewicza
  Miejsce wydania: Warszawa : DrukTur, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 172-[178], bibliogr. 24 poz.
  ISBN: 83-86322-09-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFK
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: turystyka ; aktywność fizyczna ; wczasy ; dzieci ; młodzież ; wychowanie

  217/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zmiany w rozwoju fizycznym dziewcząt z Górnego Śląska w latach 1979-1989-1999
  Tytuł całości: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : materiały konferencyjne, cz. 6, pod red. Stanisława Sochy ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach ; Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet
  Miejsce wydania: Katowice : [AWF], 2000
  ISBN: 83-87478-27-X
  Uwagi: Międzynarodowy Kongres Naukowy z okazji XXX-lecia AWF Katowice "Kobieta w sporcie i kulturze fizycznej na przełomie wieków"
  Uwagi: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie"
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; budowa ciała ; ciężar ciała ; wskaźnik smukłości ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; region ; Górny Śląsk

  218/254
  Autorzy: Jolanta Salita.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Znaczenie zdrowotne zajęć rekreacyjnych na wczasach dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Wczasy aktywne - Polska 2000 : konferencja naukowo-metodyczna, Warszawa, 11 grudnia 1999 r. : zbiór materiałów pokonferencyjnych, pod red. Tadeusza Łobożewicza
  Miejsce wydania: Warszawa : DrukTur, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 190-194, bibliogr. poz. 5
  ISBN: 83-86322-09-8
  Uwagi: Konferencja nt. "Wczasy dzieci i młodzieży - cele postulowane a rzeczywiste"
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; aktywność fizyczna ; funkcja ; zdrowie ; formy ; wczasy ; wakacje ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

  219/254
  Autorzy: Dorota Trzcińska.
  Tytuł pracy: Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 396
  Rok: 1999, R. 46, nr 4, s. 149-153 il., bibliogr. 8 poz.
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 1.000
  Słowa kluczowe: postawa ciała ; wady postawy ; ćwiczenia korekcyjne ; dzieci ; wiek przedszkolny ; pozycja ciała ; kręgosłup

  220/254
  Autorzy: Anna Cabak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena wybranych cech somatycznych u dzieci słabowidzących
  Tytuł całości: Antropologia u schyłku wieku : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Warszawa-Rynia, [14-17 września] 1999 : streszczenia, [komitet naukowy konferencji Janusz Charzewski et al.]
  Miejsce wydania: Warszawa ; Rynia : [b.w.], 1999
  Strony zajęte przez pracę: s. 27
  ISBN: 83-912498-0-8
  Uwagi: Na s. tyt.: organizatorzy konferencji: Zarząd Główny i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Komitet Antropologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Żywności i Żywienia
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; niepełnosprawni fizycznie ; niewidomi ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

  221/254
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński.
  Tytuł pracy: Patologia młodzieży: mity i rzeczywistość
  Tytuł czasopisma: Sport dla Wszystkich
  Rok: 1999, [nr] 3, s. 39-50
  ISSN: 1730-7333
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: patologia społeczna ; dzieci ; młodzież ; poglądy ; przyczyny ; zapobieganie ; instytucja wf i sportu ; światopogląd ; SALOS

  222/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy: Potrzeby edukacyjne młodzieży w zakresie kultury fizycznej - w świetle badań
  Tytuł czasopisma: Toruńskie Studia Dydaktyczne
  Rok: 1999, R. 8, nr 13-14, s. [136]-147 bibliogr. poz. 16
  ISSN: 1230-1760
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; dydaktyka ; aktywność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; badania

  223/254
  Autorzy: Anna Cabak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Usprawnianie ruchowe dzieci z zaburzeniami narządu wzroku w odniesieniu do ich sprawności fizycznej
  Tytuł całości: Współczesne aspekty rehabilitacji wieku rozwojowego : VII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Białystok, 21-22 październik 1999 : streszczenia
  Miejsce wydania: Białystok : Zakład Rehabilitacji SP DSK [Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. dr. Ludwika Zamenhofa Akademii Medycznej, 1999
  Strony zajęte przez pracę: s. 59
  ISBN: 83-912520-0-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; kinezyterapia ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niepełnosprawni fizycznie ; niewidomi ; sprawność fizyczna

  224/254
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wiedza prakseologiczno - weryfikacyjna rodziców o wychowaniu promującym zdrowie a ich kreatywne funkcje w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci
  Tytuł całości: Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki : Praca zbiorowa, pod red. Janusza Gniteckiego, Stanisława Palki; Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Poznaniu
  Miejsce wydania: Kraków - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu, 1999
  Strony zajęte przez pracę: s. 287 - 293, bibliogr.
  ISBN: 83-86273-14-3
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie zdrowotne ; zdrowie ; rodzina ; dzieci ; młodzież ; rola

  225/254
  Autorzy: Renata Czarniecka, Anna Cabak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rodzice wobec wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym
  Tytuł całości: Międzynarodowa konferencja nt. Integracja systemowa wychowania ekologicznego fizycznego i zdrowotnego : Człuchów, 25-26 kwietnia 1998 r., pod red. Zdzisława Chromińskiego ; Komitet Obchodów 650-lecia Istnienia Miasta Człuchowa
  Miejsce wydania: Człuchów : Komitet Obchodów 650-lecia Istnienia Miasta Człuchowa, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 113-117, il., bibliogr. 2 poz.
  ISBN: 83-910225-3-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; socjalizacja ; rodzina ; wychowanie fizyczne ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny

  226/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rola gminy w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w zakresie rekreacji ruchowej (na przykładzie gminy Warszawa-Bielany)
  Tytuł całości: Rola administracji rządowej i samorządu terytorialnego w promocji rekreacji ruchowej : praca zbiorowa, pod red nauk. Iwony Kiełbasiewicz-Drozdowskiej, Mariana Marcinkowskiego, Wiesława Siwińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
  Miejsce wydania: Poznań : Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. [85]-98, il., bibliogr. poz. 5
  ISBN: 83-903741-8-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; dzieci ; młodzież ; czas wolny ; organizacja ; instytucja państwowa ; Warszawa

  227/254
  Autorzy: T. Wolańska, J[olanta] Salita, H. Piotrowska.
  Tytuł pracy: Sport dla wszystkich w cyklu życia
  Tytuł pracy w innym języku: Sport for all in the human life cycle
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 1998, T. 42, nr 2, s. 3-24 il., summ., bibliogr. poz. 49
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; aktywność fizyczna ; wypoczynek czynny ; zainteresowanie ; formy ; motywacja ; bariery ; dzieci ; młodzież ; wiek dojrzały ; wiek starczy ; badania ankietowe

  228/254
  Autorzy: Rudolf Kapera, Dariusz Śledziewski.
  Tytuł monografii: Piłka nożna : unifikacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży / Rudolf Kapera, Dariusz Śledziewski ; Polski Związek Piłki Nożnej. Rada Trenerów
  Miejsce wydania: Warszawa : "Estrella", 1997
  Strony: 133, [2] s., il., bibliogr.
  ISBN: 83-86622-25-3
  Uwagi: Na okł. podtyt.: szkolenie dzieci i młodzieży
  Charakterystyka formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zespołowe gry sportowe ; piłka nożna ; nauczanie ; trening ; metodyka ; dzieci ; młodzież ; podręcznik

  229/254
  Autorzy: Ewa Kalka, Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Rozwój fizyczny dzieci niewidomych
  Tytuł pracy w innym języku: Physical development of blind children
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Rok: 1997, T. 11, z. 4, s. 91-107 tab., bibliogr. 11 poz., summ.
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; dzieci ; niewidomi

  230/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Gimnastyka korekcyjna elementem promocji zdrowia wśród dzieci przedszkolnych
  Tytuł całości: Problemy rozwoju, zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Marii E. Pyzikowej
  Miejsce wydania: Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995/1996
  Strony zajęte przez pracę: s. 313-318, bibliogr. poz. 4
  ISBN: 83-7098-013-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zdrowie ; promocja ; ćwiczenia korekcyjne ; dzieci ; wiek przedszkolny

  231/254
  Autorzy: Leszek Bryszewski, Rafał Kogut, Tadeusz Łobożewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Pozaszkolna działalność turystyczna dzieci i młodzieży szkolnej
  Tytuł całości: Sport, rekreacja ruchowa, turystyka, red. nauk. Wiesław Siwiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji
  Miejsce wydania: Poznań : Polski Dom Wydawniczy "Ławica" Oficyna Wydawnictw Naukowych, Encyklopedycznych i Informacyjnych, 1996
  Strony zajęte przez pracę: s. 205-207, bibliogr. 6 poz.
  ISBN: 83-86080-07-8
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: turystyka ; wychowanie ; instytucja społeczna ; nauczyciele ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; badania

  232/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Pozaszkolne formy aktywności ruchowej integralną częścią wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Problemy rozwoju, zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Marii E. Pyzikowej
  Miejsce wydania: Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995/1996
  Strony zajęte przez pracę: s. [303]-312, il., bibliogr. poz. 11
  ISBN: 83-7098-013-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie zdrowotne ; wychowanie fizyczne pozaszkolne ; aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież

  233/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Współpraca szkoły i rodziny w aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Kultura fizyczna a rodzina : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej zorganizowanej 11-12 XI 1994 r. w Białej Podlaskiej, pod red. Stanisława Arasymowicza
  Miejsce wydania: Biała Podlaska : POW Rapid Press, 1996
  Strony zajęte przez pracę: s. [249]-257, il., bibliogr. poz. 2
  ISBN: 83-905597-0-6
  Uwagi: Konferencja "Kultura fizyczna a rodzina", Biała Podlaska, 11-12 XI 1994 r.
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; szkoła ; rodzina ; współpraca

  234/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Efekty edukacyjne uczestnictwa w kulturze fizycznej w ocenie młodzieży
  Tytuł pracy w innym języku: Adult young people's evaluation of the educational effects of participating in physical culture
  Tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe AWF
  Rok: 1995, T. 35, s. 89-112 res., summ., bibliogr. poz.18
  ISSN: 0137-2912
  Uwagi: T. opatrzony ISBN: 83-01-11741-9
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; sport ; szkoła ; wychowanie fizyczne ; lekcja wf ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć m. ; płeć ż. ; opinie ; miasto ; wieś ; środowisko społeczne ; badania ankietowe

  235/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Grupa pedagogiki i animacji społecznej w świetle badań
  Tytuł całości: Przeglądowa Konferencja Naukowa AWF '95, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 90
  Uwagi: Przeglądowa Konferencja Naukowa, Warszawa, 11-14 grudnia 1995 r.
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; socjologia ; środowisko społeczne ; wychowanie ; dzieci ; młodzież

  236/254
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński.
  Tytuł pracy: Ku innemu rozumieniu sportu dzieci i młodzieży
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 376
  Rok: wrzesień-październik 1995, R. 42, nr 4, s. 132-135 bibliogr.
  ISSN: 0860-8075
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; dzieci ; młodzież ; filozofia ; światopogląd

  237/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Znaczenie pozaszkolnej aktywności ruchowej w procesie wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Styl życia a zdrowie : dylematy teorii i praktyki, red. Zdzisław Czaplicki, Wojciech Muzyka
  Miejsce wydania: Olsztyn : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1995
  Strony zajęte przez pracę: s. 68-75, il., bibliogr. poz. 11
  ISBN: 83-901728-5-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie fizyczne pozaszkolne ; aktywność fizyczna ; wychowanie zdrowotne ; dzieci ; młodzież

  238/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Characteristics of physical fitness of the mentally retarded children
  Tytuł całości: Second Paralympic Congress : Lillehammer, Norway, 12-17 March 1994
  Miejsce wydania: [Oslo] : Royal Norwegian Ministry of Cultural Affairs, 1994
  Strony zajęte przez pracę: s. 188-207, il.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; skoczność ; siła ; szybkość ; gibkość ; równowaga ciała ; testy ; Eurofit ; Eurofit Special ; niepełnosprawni umysłowo ; dzieci ; młodzież ; wiek dojrzały

  239/254
  Autorzy: Anna Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy: Fair play w sporcie młodzieżowym
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 368
  Rok: 1994, R. 41, nr 1, s. 8-12
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; fair play ; dzieci ; młodzież ; sport ; rekreacja ruchowa

  240/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Gimnastyka korekcyjna elementem promocji zdrowia wśród dzieci przedszkolnych
  Tytuł całości: Ogólnopolska konferencja na temat: Problemy edukacji ekologicznej, promocji zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży : streszczenia : Częstochowa, 8-9 grudnia 1994, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Zakład Kultury Fizycznej ; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ; Polskie Towarzystwo Higieniczne
  Miejsce wydania: [Częstochowa : b.w., 1994]
  Strony zajęte przez pracę: s. 92
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zdrowie ; promocja ; ćwiczenia korekcyjne ; dzieci ; wiek przedszkolny

  241/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy: Pozaszkolna aktywność ruchowa dzieci i młodzieży
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 372
  Rok: 1994, R. 41, nr 5, s. 211-214 bibliogr. poz. 9
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; wychowanie fizyczne pozaszkolne ; aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież

  242/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Pozaszkolna aktywność ruchowa integralną częścią wychowania zdrowotnego dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Ogólnopolska konferencja na temat: Problemy edukacji ekologicznej, promocji zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży : streszczenia ; Częstochowa, 8-9 grudnia 1994, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Zakład Kultury Fizycznej ; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ; Polskie Towarzystwo Higieniczne
  Miejsce wydania: [Częstochowa : b.w., 1994]
  Strony zajęte przez pracę: s. 91
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie zdrowotne ; wychowanie fizyczne pozaszkolne ; aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież

  243/254
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński.
  Tytuł pracy: SALOS w I rocznicę działania
  Tytuł czasopisma: Ziarna
  Rok: marzec 1994, [nr] 3, s. 30
  ISSN: 0860-8954
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: SALOS ; instytucja wf i sportu ; działanie ; wychowanie ; młodzież ; dzieci

  244/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Dziecko jako podmiot i wartość w procesie kształcenia psychomotorycznego
  Tytuł czasopisma: Toruńskie Studia Dydaktyczne
  Rok: 1993, R.2, nr 2, s. 266-272 bibliogr.
  ISSN: 1230-1760
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; aktywność fizyczna ; rola ; rozwój fizyczny ; rozwój motoryczny ; rozwój psychiczny ; dzieci ; korelacja

  245/254
  Autorzy: Zbigniew Dziubiński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport w systemie salezjańskiego wychowania dzieci i mlodzieży
  Tytuł całości: Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej, red. nauk. Zofia Żukowska ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Miejsce wydania: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1993
  Seria: (Z Warsztatów Badawczych)
  Strony zajęte przez pracę: s. 116-119, bibliogr. 15 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; dzieci ; młodzież ; wychowanie ; system ; światopogląd ; SALOS ; instytucja wf i sportu

  246/254
  Autorzy: Anna Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy: Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 367
  Rok: 1993, R. 40, nr 5, s. 153-157 bibliogr. 19 poz.
  ISSN: 0860-8075
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PP
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; kultura fizyczna ; wychowanie fizyczne ; wychowanie zdrowotne ; wychowanie ; system ; dzieci

  247/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wychowawczo-społeczne funkcje turystyki młodzieżowej
  Tytuł całości: Turystyka, rekreacja i sport : jako problem społeczno-wychowawczy współczesnego człowieka, pod red. Wiesława Siwińskiego
  Miejsce wydania: Poznań : dr Maciej Roman Bombicki ; Polski Dom Wydawniczy "Ławica", 1993
  Strony zajęte przez pracę: s. 184-187, bibliogr., summ.
  ISBN: 83-85626-72-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; turystyka ; kultura fizyczna ; badania

  248/254
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Aktywność ruchowa jako czynnik wspomagający rozwój intelektualny
  Tytuł czasopisma: Przysposobienie Obronne. Obrona Cywilna w Szkole 177-178
  Rok: marzec, maj 1992, nr 2/3, s. 80-84 bibliogr.
  ISSN: 0867-0420
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PPN
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; sport ; wychowanie fizyczne ; aktywność fizyczna ; sprawność umysłowa ; dzieci ; młodzież

  249/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy: Potrzeby aktywności ruchowej dzieci w kontekście warunków ich wakacyjnego wypoczynku w miejscu zamieszkania
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: 1992, R. 46, nr 9-10, s. 22-24 il., bibliogr. poz. 3
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; wakacje ; wychowanie fizyczne pozaszkolne

  250/254
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Pozaszkolne formy kultury fizycznej jako element systemu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży
  Tytuł całości: Wychowanie fizyczne w Polsce, red. nauk. Ryszard Przewęda
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydaw. AWF, 1992
  Strony zajęte przez pracę: s. 40-42
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; kultura fizyczna ; wychowanie fizyczne ; wychowanie fizyczne pozaszkolne ; formy ; dzieci ; młodzież

  251/254
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy: Kultura fizyczna dzieci i młodzieży w organizacjach młodzieżowych
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: wrzesień-październik 1987, R. 41, nr 9-10, s. 8-11 il., bibliogr.
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; instytucja ; zadania ; dzieci ; młodzież ; zainteresowanie

  252/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Organizacja szkolenia w szkołach sportowych o specjalizacji: gimnastyka sportowa
  Tytuł całości: Gimnastyka sportowa - teoria i metodyka : materiały z konferencji naukowo-metodycznej w zakresie gimnastyki sportowej, Warszawa 16-17 września 1983 r., red. nauk. Kazimierz Barański ; Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 1985
  Strony zajęte przez pracę: s. 72-80, il., bibliogr. poz. 4
  Charakterystyka formalna: PRZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: szkoła sportowa ; sport ; dzieci ; młodzież ; organizacja ; zasoby materialne ; trenerzy ; opieka zdrowotna ; selekcja

  253/254
  Autorzy: Anna Ziemilska, Andrzej Mazur, Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy: Warunki i organizacja wstępnego szkolenia sportowego
  Tytuł czasopisma: Kultura Fizyczna
  Rok: Wrzesień-październik 1985, R. 39, nr 9-10, s. 6-11 il., bibliogr. poz. 8
  ISSN: 0137-7671
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; dzieci ; młodzież ; organizacja ; szkoła sportowa ; instytucja wf i sportu ; kluby sportowe ; selekcja ; zasoby materialne ; finanse

  254/254
  Autorzy: Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy: Organizacja szkolenia w szkołach sportowych o specjalizacji lekkoatletycznej
  Tytuł czasopisma: Lekkoatletyka 337
  Rok: grudzień 1984, nr 12, s. 21-22 il.
  ISSN: 0495-0260
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: szkoła sportowa ; sport ; dzieci ; młodzież ; organizacja ; dyscypliny sportowe ; lekkoatletyka

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Nowe wyszukiwanie