Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 184Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku
1/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aristotele and the universe. The superiority of mythical intuition over inductive syllogism
Tytuł całości: Polis, cosmopolis and globalisation : 30th International Conference of Philosophy, International Association of Greek Philosophy ; International Centre of Greek Philosophy and Culture
Miejsce wydania: Pythagorion - Samos : International Association of Greek Philosophy ; International Centre of Greek Philosophy and Culture, 2018
Strony zajęte przez pracę: s. 67-68
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: filozofia ; Arystoteles ; poglądy

2/184
Autorzy: Agnieszka Wójcik, Anna Ratajska, Emilia Dadura, Alicja Przyłuska-Fiszer.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ethical values in physiotherapy - real guidelines or merely idealistic assumptions?
Tytuł całości: Bioethics, medical ethics and health law : program and book of abstracts, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ; University Twinning and Networking Programme
Miejsce wydania: Jerusalem : [b.w.], 2018
Strony zajęte przez pracę: s. 114
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; etyka
Adres url:

3/184
Autorzy: Anna Ratajska, Agnieszka Wójcik, Emilia Dadura, Alicja Przyłuska-Fiszer.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Physiotherapist's ethics: touch, carnality, intimacy
Tytuł całości: Bioethics, medical ethics and health law : program and book of abstracts, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ; University Twinning and Networking Programme
Miejsce wydania: Jerusalem : [b.w.], 2018
Strony zajęte przez pracę: s. 70
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; fizjoterapeuci ; praca zawodowa ; etyka
Adres url:

4/184
Autorzy: Emilia Dadura, Agnieszka Wójcik, Anna Ratajska, Alicja Przyłuska-Fiszer.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Touching and being touched - carnality in physiotherapists education
Tytuł całości: Bioethics, medical ethics and health law : program and book of abstracts, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ; University Twinning and Networking Programme
Miejsce wydania: Jerusalem : [b.w.], 2018
Strony zajęte przez pracę: s. 21-22
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; fizjoterapeuci ; praca zawodowa ; etyka
Adres url:

5/184
Autorzy: Michał Lenartowicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Class determinants of sport socialization, sport practices and consumption in Poland
Tytuł całości: The values of sport : between tradition and (post) modernity : abstract book :, (ed.) Irena Slepičková
Miejsce wydania: Prague : cop. UK FTVS, 2017
Strony zajęte przez pracę: s. 81-82
ISBN: 978-80-87647-36-3
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; teoria ; badania naukowe
Adres url:

6/184
Autorzy: Michalina Błażkiewicz, Ida Wiszomirska, Andrzej Wit.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Mechanical energy fluctuations during gait patients with drop foot
Tytuł całości: Brisbane 2017 : XXVI Congress of the International Society of Biomechanics, 23 -27 July 2017 : abstract book, [International Society of Biomechanics]
Miejsce wydania: [Brisbane : Brisbane Convention & Exhibition Centre, 2017]
Strony zajęte przez pracę: s. [650], il., bibliogr. poz. 3
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; ruchy lokomocyjne ; chód ; wydatek energetyczny
Adres url:

7/184
Autorzy: Wiesław Firek, Katarzyna Płoszaj.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Promoting the idea of fair play in the media: on the example of radio program entitled 'In the Light of the Olympic Torch'
Tytuł całości: Proceedings : The 23rd European Fair Play Congress. Sports as a Means of Reconciliation, eds.. Ronnie Lidor, Debbie Hellerstein
Miejsce wydania: [B. m.] : European Fair Play Movement, 2017
Strony zajęte przez pracę: s. 58
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: pedagogika ; olimpizm ; fair play ; nauczanie ; środki masowego przekazu

8/184
Autorzy: D[aria] Broda-Falkowska, T[atiana] Poliszczuk, D[mytro] Poliszczuk.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Somatotypes of female rhythmic gymnasts during the two-year training
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Somatotyp gimnastyczek artystycznych w okresie dwóch lat treningu
Tytuł całości: 4th International Scientific Conference of Slovenian Gymnastics Federation : plenary lectures, invited proceedings, book of abstracts, and book of proceedings, [ed.] Mitija Samardžija Pavletič, Sunčca Delaš Kalinski, Nina Istenič, Maja Bučar Pajek ; Gimnastična zveza Slovenije
Miejsce wydania: Ljubijana : Slovenian Gymnastics Federation, 2017
Strony zajęte przez pracę: s. 100-103
ISBN: 978-961-6733-14-4
Uwagi: Tekst w j. pol., s. 102-103
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG, POL
Słowa kluczowe: budowa ciała ; typy budowy ciała ; sporty gimnastyczne ; gimnastyka artystyczna
Adres url:

9/184
Autorzy: Barbara Lyson, Monika Kwacz, Michalina Blazkiewicz, Andrzej Wit.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Timing and muscle activation pattern for polish top discus throwers
Tytuł całości: 23rd Congress of the European Society of Biomechanics : Sevilla 2017 july2-5, European Society of Biomechanics ; [kom. org. Javier Martínez Reina i in.]
Miejsce wydania: [Seville : ESB, 2017]
Strony zajęte przez pracę: s. 1, il., bibliogr. poz. 4
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; rzut dyskiem ; technika
Adres url:
Adres url:

10/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aristotle's philosophy and common-sense thinking
Tytuł całości: World Congress in Philosophy The philosophy of Aristotle : abstracts : Athens, 9-15 July 2016, ed. Konstantine Boudouris
Miejsce wydania: [Ateny : b.w. ], cop. 2016
Strony zajęte przez pracę: s. 148-149
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: filozofia ; Arystoteles ; poglądy

11/184
Autorzy: M[ałgorzata] Wojciechowska, M. Antoniak, L. Kober, J. Kowalik.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Edukacyjna rola pielęgniarki podstawą pracy z pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The nurse educational role is the basis of the cooperation with chronic obstructive pulmonary disease patient
Tytuł całości: Ošetrovate'stvo a pôrodná asistencia v procese zmien : vzdelávanie kompetencie prax : E-zborník abstraktov vedeckých a odborných prác, zost. Iveta Lazorová, Lukáš Kober ; Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ; Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek
Miejsce wydania: Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016
Strony zajęte przez pracę: s. 71-72
ISBN: 978-80-89542-62-8
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: układ oddechowy ; płuca ; choroby ; pielęgniarki ; rola

12/184
Autorzy: Hanna Nałęcz, Elżbieta Biernat, Monika Piątkowska, Michał Lenartowicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Physical activity profile of Poland : member of the Global Observatory for Physical Activity - GoPA!
Tytuł całości: Active people, active places, active policy : book of abstracts
Miejsce wydania: [B.m. : b.w.], 2016
Strony zajęte przez pracę: s. 704
Uwagi: 6th ISPAH Congress, 16-19 November 2016, Bangkok, Thailand
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; polityka ; Polska ; Unia Europejska

13/184
Autorzy: A. Goldys, H[anna] Nałęcz, P. Zembura.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Results from the Poland's 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth
Tytuł całości: Active people, active places, active policy : book of abstracts
Miejsce wydania: [B.m. : b.w.], 2016
Strony zajęte przez pracę: s. 643
Uwagi: 6th ISPAH Congress, 16-19 November 2016, Bangkok, Thailand
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; dzieci ; młodzież ; Polska

14/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport and art in the context of the phenomenon of ugliness
Tytuł całości: BPSA 13th Annual Conference - University of Brighton, British Philosophy of Sport Association
Miejsce wydania: [B.m.] : [b.w.], 2016
Strony zajęte przez pracę: s. 19
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; sztuka ; filozofia

15/184
Autorzy: Jens Bucksch, Hania Nalecz, Dagmar Sigmundova, Joanna Inchley, Alberto Borraccino, Ferdinand Salonna, Zdenek Hamrik.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Association between perceived socio-environmental factors and physical activity in Czech, German and Polish adolescents
Tytuł całości: Advancing behavior change science : abstract book : 3rd - 6th June 2015, [kom. nauk. Pedro J. Teixeira i in. ; International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity]
Miejsce wydania: [B.w. : b.m. ], 2015
Strony zajęte przez pracę: s. 592
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; młodzież ; zainteresowanie ; środowisko społeczne ; rodzina ; infrastruktura
Adres url:

16/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport and art : differences and theatrical similarities
Tytuł całości: Conference 2015, British Philosophy of Sport Association ; National Glass Centre, University of Sunderland
Miejsce wydania: Sunderland : University of Sunderland, 2015
Strony zajęte przez pracę: s. 22, bibliogr.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; sztuka
Adres url:

17/184
Autorzy: Andrzej Wróbel, Jacek Rogala, Katarzyna Paluch, Katarzyna Jurewicz, Mirosław Mikicin, Rafał Krauz, Ewa Kublik.
Tytuł właściwy: The valuation of outcome of neurofeedback trainings
Tytuł całości [typ dokumentu]: European Brain and Behaviour Society & European Behavioural Pharmacology Society Joint Meeting [dok. elektroniczny] / European Brain and Behaviour Society ; European Behavioural Pharmacology Society
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: s. 141 ; [Tryb dost. ] http://ebbsebpsverona2015jointmeeting.info/wp-content/uploads/2015/09/abstracts-poster-verona2015.pdf
źródło tytułu właściwego:
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: układ nerwowy ; mózg ; elektroencefalografia
Adres url:

18/184
Autorzy: Agnieszka Stępień, Krzysztof Graff, Małgorzata Podgurniak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): A short - time effect of one - session application of proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) bilateral leg pattern used with contract relax technique and asymmetrical breathing in girls with adolescent idiopathic scoliosis (AIS)
Tytuł całości: SOSORT 2014 : The International Congress on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment : Wiesbaden (Germany) : May 08-10, 2014, Educational Courses: May 06-07.
Miejsce wydania: [Viesbaden : b.w., 2014]
Strony zajęte przez pracę: s. 74, bibliogr. poz. 3
Uwagi: Tekst dostępny w Scoliosis (ISSN 1748-7161)
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; układ oddechowy ; kręgosłup ; skolioza
Adres url:

19/184
Autorzy: Michalina Błażkiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Effect of ankle - foot orthosis on kinematics, kinetics parameters and activity of selected muscles during gait in patient with drop foot - a case study
Tytuł całości: 12th Staffordshire Conference on Clinical Biomechanics : book of abstracts, Staffordshire University, Faculty od Health Sciences
Miejsce wydania: Staffordshire : Staffordshire University, 2014
Strony zajęte przez pracę: s. 9-10, il.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; układ ruchowy ; kończyny ; kończyna dolna ; mięśnie ; ruchy lokomocyjne ; chód ; parametr

20/184
Autorzy: M[agdalena] Karczewska, C[zesław] Urbanik, A[nna] Madej, D[agmara] Iwańska, M[ichał] Staniszewski, A[ndrzej] Mastalerz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Effectiveness of elbow flexors training on machine with variable-cam and disc
Tytuł całości: Book of abstracts : 19th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 2nd-5th July 2014, Amsterdam - The Netherlands, ed. by De Haan, A., De Ruiter, C. J., Tsolakidis, E. : European College of Sport Science
Miejsce wydania: Amsterdam : cop. European College of Sport Science, 2014
Strony zajęte przez pracę: s. 553, bibliogr.
ISBN: 978-94-622-8477-7
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; układ ruchowy ; kończyny ; kończyna górna ; staw łokciowy ; mięśnie ; trenażer
Adres url:

21/184
Autorzy: A[nna] Ogonowska-Slodownik, N[atalia] Morgulec-Adamowicz, A[ndrzej] Kosmol.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Measuring physical activity using motion sensors in wheelchair users with spinal cord injury - literature review
Tytuł całości: Book of abstracts : European Congress of Adapted Physical Activity, Raúl Reina & Javier Pérez-Tejero (eds.)
Miejsce wydania: Madrid, 2014
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: układ ruchowy ; kręgosłup ; uszkodzenia ; aktywność fizyczna ; badania

22/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Anti-doping attitudes in sport : ethical and legal aspects
Tytuł całości: Sociology and sport in face of new challengues : book of abstracts : 10th Conference of the European Association for Sociology of Sport, eds. Álvaro Rodrígues Díaz, David Moscoso Sánchez, Jesús Fernández Gavira, José Vinas Rodríguez, Francisco Pires Vega ; European Association for Sociology of Sport
Miejsce wydania: Cordoba : cop. AESDE, 2013
Strony zajęte przez pracę: s.135
ISBN: 978-84-616-3995-3
Uwagi: 10th EASS Conference, Cordoba - Spain, 2013
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: doping ; etyka ; prawo
Adres url:

23/184
Autorzy: A. Pyszora, A[gnieszka] Wójcik, M. Krajnik.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Benefits of physiotherapy in cancer patients at the end-of-life
Tytuł całości: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), Prague, Czech Republic, 30 May - 2 June 2013 : abstracts
Miejsce wydania: London : Hayward Medical Communications, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 79
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; opieka paliatywna ; nowotwory
Adres url:

24/184
Autorzy: R. Michalski, K[rzysztof] Busko, J. Mazur-Rozycka, J[an] Gajewski.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Biomechanical parameters of vertical jumps in volleyball and beach volleyball players : comparative analysis
Tytuł całości: Book of Abstracts : 18th Annual Congress of the European College of Sport Science : 26th-29th June 2013, Barcelona - Spain, ed. by Balagué N., Torrents C., Vilanova A., Cadefau J., Tarragó R., Tsolakidis E.
Miejsce wydania: Barcelona : European College of Sport Science, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 419-420
ISBN: 978-84-695-7786-8
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; zespołowe gry sportowe ; piłka siatkowa ; piłka siatkowa plażowa ; skoki ; badania

25/184
Autorzy: J. Mazur-Rozycka, J[an] Gajewski, P. Zmijewski, S. Rozycki, K[rzysztof] Busko, R. Michalski.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Changes of physiological tremor after maximum intensity effort in male and female young swimmers
Tytuł całości: Book of Abstracts : 18th Annual Congress of the European College of Sport Science : 26th-29th June 2013, Barcelona - Spain, ed. by Balagué N., Torrents C., Vilanova A., Cadefau J., Tarragó R., Tsolakidis E.
Miejsce wydania: Barcelona : European College of Sport Science, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 151-152
ISBN: 978-84-695-7786-8
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: pływanie ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; fizjologia ; wysiłek fizyczny ; zmiana

26/184
Autorzy: Michał Staniszewski, Czesław Urbanik, Magdalena Karczewska, Anna Madej, Dagmara Iwańska, Andrzej Mastalerz, Elżbieta Ostrowska.
Tytuł właściwy: Comparision of the effectiveness of training on machines: with a variable-cam and with a disc plate / Michał Staniszewski, Czesław Urbanik, Magdalena Karczewska, Anna Madej, Dagmara Iwańska, Andrzej Mastalerz, Elżbieta Ostrowska
Tytuł całości [typ dokumentu]: 19th Congress of the European Society of Biomechanics, 25-28 August Patras Greece [Dokument elektroniczny] : abstracts / [Conference and Cultural Centre of the University of Patras]
Miejsce wydania: [Patras : Conference and Cultural Centre of the University, 2013]
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: Poster Presentation PP-154 ; Acrobat Reader; napęd CD-ROM
źródło tytułu właściwego: Tytuł z etykiety na dysku optycznym
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; siła mięśniowa ; kończyna górna ; pomiary
Adres url:

27/184
Autorzy: M[agdalena] Karczewska, Anna Madej, D[agmara] Iwańska, C[zesław] Urbanik, M[ichał] Staniszewski, A[ndrzej] Mastalerz, L. Gwarek.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Efficacy of strength training on machine conditioning adjustment of external load to muscle work abilities
Tytuł całości: Book of abstracts : 18th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 26th-29th June 2013, Barcelona - Spain, ed. by Balagué N., Torrents C., Vilanova A., Cadefau J., Tarragó R., Tsolakidis E. : European College of Sport Science
Miejsce wydania: Barcelona : cop. European College of Sport Science, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 785-786
ISBN: 978-84-695-7786-8
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; mięśnie ; stawy ; trening siły

28/184
Autorzy: J[an] Gajewski, K[rzysztof] Busko, R. Michalski, J. Mazur-Rozycka.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Height of the countermovement jump - a predictor of the peak mechanical power output
Tytuł całości: Book of Abstracts : 18th Annual Congress of the European College of Sport Science : 26th-29th June 2013, Barcelona - Spain, ed. by Balagué N., Torrents C., Vilanova A., Cadefau J., Tarragó R., Tsolakidis E.
Miejsce wydania: Barcelona : European College of Sport Science, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 553
ISBN: 978-84-695-7786-8
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; skoki ; moc ; badania

29/184
Autorzy: Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Halina Kołodziej, Anna Lipowicz, Tadeusz Bielicki, Ewa Anita Jankowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Intensity of aging males' symptoms, life satisfaction and socioeconomic factors in Polish adult men
Tytuł całości: Programme, abstracts book : I Bioanthropological Meeting
Miejsce wydania: Coimbra : University of Coimbra, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 103
Uwagi: I Bioanthropological Meeting, May 31st and June 1st, 2013
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: antropologia ; biologia ; płeć m. ; wiek dojrzały ; starzenie się ; jakość życia ; warunki bytowe

30/184
Autorzy: K[rzysztof] Busko, R. Michalski, Z. Staniak, J. Mazur-Rozycka, J[an] Gajewski.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Maximal punching force and power in boxers and taekwondo athletes
Tytuł całości: Book of Abstracts : 18th Annual Congress of the European College of Sport Science : 26th-29th June 2013, Barcelona - Spain, ed. by Balagué N., Torrents C., Vilanova A., Cadefau J., Tarragó R., Tsolakidis E.
Miejsce wydania: Barcelona : European College of Sport Science, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 175-176
ISBN: 978-84-695-7786-8
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; sporty walki ; boks ; tae kwon do ; siła ; moc ; zmiana

31/184
Autorzy: A[gnieszka] Wójcik, A. Pyszora.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Physiotherapy and motor skills in palliative care
Tytuł całości: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC), Prague, Czech Republic, 30 May - 2 June 2013 : abstracts
Miejsce wydania: London : Hayward Medical Communications, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 189
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; sprawność funkcjonalna ; opieka paliatywna
Adres url:

32/184
Autorzy: Halina Kołodziej, Alicja Szklarska, Monika Łopuszańska, Anna Lipowicz, Tadeusz Bielicki.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Secular trends in height, weight and BMI among 19-years old Polish men: 6 national surveys from 1965 till 2009/10
Tytuł całości: Programme, abstracts book : I Bioanthropological Meeting
Miejsce wydania: Coimbra : University of Coimbra, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 102
Uwagi: I Bioanthropological Meeting, May 31st and June 1st, 2013
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; wskaźnik ; trend sekularny ; młodzież ; płeć m.

33/184
Autorzy: Michalina Błażkiewicz, Andrzej Wit.
Tytuł właściwy: Sequence of maximum ankle muscle force contribution during gait [Dokument elektroniczny]
Tytuł całości [typ dokumentu]: International Society of Biomechanics [online]
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: ISB 2013 Brazil - Balance, Gait & Locomotion ; http://isbweb.org/isb-congresses/386-isb-2013-brazil-balance-gait-and-locomotion
źródło tytułu właściwego:
Uwagi: XXIV Congress of the International Society of Biomechanics
Uwagi: XV Brazilian Congress of Biomechanics
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; układ ruchowy ; ruchy lokomocyjne ; chód ; mięśnie ; siła ; stawy ; staw skokowy
Adres url:

34/184
Autorzy: Alicja Szklarska, Anna Lipowicz, Halina Kołodziej, Monika Łopuszańska, Tadeusz Bielicki.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Social class-specific secular trends in height among 19-years-old Polish men: national surveys from 1965 till 2010
Tytuł całości: Programme, abstracts book : I Bioanthropological Meeting
Miejsce wydania: Coimbra : University of Coimbra, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 110
Uwagi: I Bioanthropological Meeting, May 31st and June 1st, 2013
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; młodzież ; płeć m. ; środowisko społeczne ; warunki bytowe

35/184
Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka, Maciej Piechotka.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sustainable active countryside tourism - Wigry national park
Tytuł całości: Active Countryside Tourism, The International Centre for Research in Events, Tourism and Hospitality (ICRETH), Leeds Metropolitan University
Miejsce wydania: Leeds : Metropolitan University, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 64
Uwagi: International Conference, Leeds, United Kingdom 23-25 January 2013
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: turystyka ; środowisko przyrodnicze ; Pojezierze Mazurskie ; park ; wieś
Adres url:

36/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The dramatization of foul play - or the "play" element in the game
Tytuł całości: Philosophy at play : conference guide, British Philosophy of Sport Association ; University of Gloucestershire
Miejsce wydania: Gloucester : British Philosophy of Sport Association ; University of Gloucestershire, 2013
Strony zajęte przez pracę: s. 47, bibliogr.
Uwagi: BPSA & Philosophy at play, 8-10 April 2013, Gloucester
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; etyka ; faul ; gra

37/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Regulation of the Game nad Foul Play in Sport
Tytuł całości: International Conference in Sports and Physical Education : Asiatic Understanding in Sports and Physical Education : Abstracts and Conference Proceedings, PAN - Asian Society of Sports and Physical Education ; Philippine Normal University The National Center for Teacher Education
Miejsce wydania: Manila : Philippine Normal University The National Center for Teacher Education, 2012
Strony zajęte przez pracę: s. 2-3
Uwagi: International Conference in Sports and Physical Education : Asiatic Understanding in Sports and Physical Education : Abstracts and Conference Proceedings, February 3-4, 2012 Manila Philippines
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; walka sportowa ; etyka ; faul ; regulamin ; konferencja

38/184
Autorzy: Anna Lipowicz, M. Łopuszańska, A. Szklarska, H. Kołodziej.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Self-reported versus measured body height and weight in Polish adult men
Tytuł całości: Abstracts : 18th Congress of the European Anthropological Association "Human evolution and dispersals"
Miejsce wydania: Ankara : Ankara University, 2012
Strony zajęte przez pracę: s. 27
Uwagi: 18th Congress of the European Anthropological Association "Human evolution and dispersals", 3-6 September, 2012 Ankara - Turkey
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: antropologia ; antropometria ; cechy somatyczne ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; płeć m. ; wiek dojrzały

39/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The ethical context of justifying anti-doping attitudes : critical reflection
Tytuł całości: Programme and abstracts book of the 40th Annual Conference of the International Association for the Philosophy of Sport, IAPS 2012, Teresa Lacerda, Joao Lima, Jesús Ilundáin, Susana Soares (Eds.)
Miejsce wydania: Porto : Faculty of Sport, University of Porto, University of Évora, 2012
Strony zajęte przez pracę: s. 118-119
ISBN: 978-972-8687-54-0
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: etyka ; moralność ; doping ; fair play

40/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The theatralization of the foul play - Or the "play" element in the game
Tytuł całości: Sport in globalised societies. Changes and challenges : book of abstracts, Eds. Torsten Schlesinger Sandra Günter, Yvonne Weigelt-Schlesinger, Siegfried Nagel ; European Association for Sociology of Sport
Miejsce wydania: Münster : Waxmann Verlag, 2012
Strony zajęte przez pracę: s. 41
ISBN: 978-3-8309-2717-4
Uwagi: 9th Conference of the European Association for Sociology of Sport
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; etyka ; fair play

41/184
Autorzy: Jakub Mosz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Celebritysation of cultural heritage in contemporary tourist experience
Tytuł całości: Sport and physical culture in the mirror of the social sciences : The third Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS), ISSSS ; Fakulta Tělesné Kultury Olomouc ; Univerzita Palackého v Olomouci
Miejsce wydania: Olomouc, Czech Republik : [Palacký University Olomouc], 2011
Strony zajęte przez pracę: s. 48
ISBN: 978-80-244-2870-3
Uwagi: The third Conferene of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS), September 21-24, 2011 Olomouc, Czech Republik
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: turystyka ; kultura ; zabytek
Adres url:

42/184
Autorzy: M. Lipińska, K[rzysztof] Buśko, R. Michalski, J[oanna] Lewandowska, A[nna] Pastuszak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Changes of jumping skill in female volleyball players
Tytuł całości: Book of Abstracts : 16th Annual Congress of the European College of Sport Science : 6-9 July Liverpool 2011 - United Kingdom, ed. by N. Tim Cable, Keith George
Miejsce wydania: Liverpool : European College of Sport Science, 2011
Strony zajęte przez pracę: s. 383-384
ISBN: 978-09568903-0-6
Uwagi: 16th Annual Congress of the European College of Sport Science "New horizons from a world heritage city", Liverpool, 6-9 July 2011
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; moc ; kończyna dolna ; siła mięśniowa ; trening ; obciążenia treningowe ; zespołowe gry sportowe ; piłka siatkowa ; płeć ż.

43/184
Autorzy: K[rzysztof] Buśko, M. Lipińska, R. Michalski, J[oanna] Lewandowska, A[nna] Pastuszak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Changes of power-velocity relationship in female volleyball players
Tytuł całości: Book of Abstracts : 16th Annual Congress of the European College of Sport Science : 6-9 July Liverpool 2011 - United Kingdom, ed. by N. Tim Cable, Keith George
Miejsce wydania: Liverpool : European College of Sport Science, 2011
Strony zajęte przez pracę: s. 441
ISBN: 978-09568903-0-6
Uwagi: 16th Annual Congress of the European College of Sport Science "New horizons from a world heritage city", Liverpool, 6-9 July 2011
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; moc ; kończyna dolna ; siła mięśniowa ; zespołowe gry sportowe ; piłka siatkowa ; płeć ż.

44/184
Autorzy: K[rzysztof] Buśko, K. Boguszewska, M. Lipińska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Changes of power-velocity relationship in judo athletes
Tytuł całości: Book of Abstracts : 16th Annual Congress of the European College of Sport Science : 6-9 July Liverpool 2011 - United Kingdom, ed. by N. Tim Cable, Keith George
Miejsce wydania: Liverpool : European College of Sport Science, 2011
Strony zajęte przez pracę: s. 580
ISBN: 978-09568903-0-6
Uwagi: 16th Annual Congress of the European College of Sport Science "New horizons from a world heritage city", Liverpool, 6-9 July 2011
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; moc ; kończyna dolna ; siła mięśniowa ; sporty walki ; judo

45/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Foul play in sport as an acceptable and desirable phenomenon
Tytuł całości: Sport and physical culture in the mirror of the social sciences : The third Conferene of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS), ISSSS ; Fakulta Tělesné Kultury Olomouc ; Univerzita Palackého v Olomouci
Miejsce wydania: Olomouc, Czech Republik : [Palacký University Olomouc], 2011
Strony zajęte przez pracę: s.33
ISBN: 978-80-244-2870-3
Uwagi: The third Conferene of the International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS), September 21-24, 2011 Olomouc, Czech Republik
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; walka sportowa ; regulamin ; faul
Adres url:

46/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Foul play in sport as an acceptable and desirable phenomenon
Tytuł całości: 2011 International Association for the Philosophy of Sport : Abstracts, IAPS
Miejsce wydania: Rochester NY (USA) : IAPS, 2011
Strony zajęte przez pracę: s. 5--52
Uwagi: International Association for the Philosophy of Sport, IAPS 39th International Conference - Rochester NY (USA), September 8-11, 2011
Kopia niedostępna: Tryb dostępu: http://www.brockport.edu/iaps2011/docs/iaps_abstracts.pdf . - [Dost. dn. 20.03.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; walka sportowa ; regulamin ; faul ; konferencja
Adres url:

47/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Free and occupied time in the context of ancient greek and contemporary philosophy
Tytuł całości: Philosophia, politike kai oikonomia : stni pagkosmiotike epokhe, Diethnes Etaipeia Ellenikes Philosophias ; Diethnes Kentron Ellenikes Philosophias & Politismoy
Tytuł równoległy całości: Philosophy, Politics and Economics : in the global era, International Association of Greek Philosophy ; International Centre of Greek Philosophy and Culture
Miejsce wydania: Boyliagmene : b.w., 2011
Strony zajęte przez pracę: s. 90-92
Uwagi: Twenty Third International Conference of Philosophy, Vouliagmenti : 17 - 22 July 2011 under the Auspices of the Regional Goverment of east Attica and the Municipality of Vari, Voula & Vouliagmeni
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG, GRE
Słowa kluczowe: filozofia ; socjologia ; czas wolny ; światopogląd ; historia ; czasy współczesne ; Grecja
Adres url:

48/184
Autorzy: Izabela Rutkowska, Natalia Morgulec-Adamowicz, Anna Ogonowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Health Related Fitness of children and adolescents with visual impairments and the sighted peers
Tytuł całości: ISAPA 2011 Book of abstracts : 18th International Symposium on Adapted Physical Activity : theory meets practice in APA : translating theory and evidence into practice
Miejsce wydania: Paris : University Paris West Nanterre La Defense, 2011
Strony zajęte przez pracę: s. 269
Uwagi: 18th International Symposium on Adapted Physical Activity, 4-8 July 2011, Paris / France
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; testy ; budowa ciała ; antropometria ; zdrowie ; niewidomi ; wady wzroku ; młodzież ; wiek szkolny ; badania porównawcze
Adres url:

49/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport and Social Deviations - a - Prognostic Interpretation
Tytuł całości: People in Motion : Bridging the Local and Global : The 8th European Association for Sociology of Sport Conference, Eds: Tor Sōderstrōm, Josef Fahlén, Kim Wickman ; EASS ; Umeå Universitet ; 2014 Umeå Capital of Culture ; Umeå Kommun
Miejsce wydania: Umeå, Sweden : Departament of Education, Umeå Universitet, 2011
Strony zajęte przez pracę: s. 158
ISBN: 978-91-7459-237-5
Uwagi: People in motion - bridging the local and global: Book of abstracts: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference, Umeå University, May 18-22, 2011.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; socjologia ; zachowanie się ; norma ; zmiana ; perspektywy ; konferencja
Adres url:

50/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport and social deviations : a prognostic interpretation
Tytuł całości: European Association for the Philosophy of Sport : Programme ; Book of Abstracts ; List of Participants, EAPS ; BPSA ; Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze ;
Miejsce wydania: [Prague] : b.w., 2011
Strony zajęte przez pracę: s.24, bibliogr.
Uwagi: EAPS 1st International Conference: "Philosophy of Sport in Europe" Prague, May 19th - 21st 2011 (in conjunction with the British Philosophy of Sport Association - BPSA 8th Anuual Conference)
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: filozofia ; socjologia ; sport ; postawa społeczna ; perspektywy ; konferencja
Adres url:

51/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): [Állásfoglalások]
Tytuł całości: A sport és a társadalom kölcsönhatása a V4 országokban : Absztrakt kötet, ISSSS, Magyar Sporttudományi Társaság, MSTT Sportszociológiai Szakbizottság
Tytuł równoległy całości: The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries : Book of Abstracts, ISSSS, Hungarian Society of Sport Science, Subcommitte of Sport Sociology of HSSS
Miejsce wydania: Budapest : [b.w.], 14-15 november, 2011
Strony zajęte przez pracę: s.34-36
Uwagi: Nemzetközi konferencia A sport és a társadalom kölcsönhatása a V4 országokban = International conference The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries, Budapest, 2011. november 14-15.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: HUN, ENG
Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; społeczeństwo ; Węgry ; konferencja

52/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Conception of the body, sex and erotic love in the context of Plato's philosophy of culture
Tytuł całości: The philosophy of the environment : nature and crucial environmental issues in the 21st century, International Association of Greek Philosophy, International Centre of Greek Philosophy and Culture
Miejsce wydania: Kalamata : International Centre of Greek Philosophy and Culture, 2010
Strony zajęte przez pracę: s. 85-86
Uwagi: 22nd International Conference of Philosophy, Kalamata, 16th - 21st July 2010
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: filozofia ; Grecja ; atrakcyjność fizyczna ; płeć ; seksualizm

53/184
Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Enhancing practice in wheelchair sports through research : the example of wheelchair rugby in Poland
Tytuł całości: Exercise and sport sciences : book of abstracts and proceedings from the 1st Wingate Congress of Exercise and Sport Sciences, ed. by Tsily Raz-Liebermann, Devora Hellerstein, Yoay Meckel ; The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences : The Wingate Institute for Physical Education and Sport
Miejsce wydania: [Netanya (Israel) : College of Physical Education : Wingate Institute, 2010]
Strony zajęte przez pracę: s. 24-26, il., bibliogr. poz. 6
Uwagi: The 2010 Wingate Congress of Exercise & Sport Sciences, Netanya, Israel, june 3-6, 2010
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; rugby na wózkach ; kończyna górna ; moc ; test Wingate

54/184
Autorzy: Monika Piątkowska, Jolanta Żyśko.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): New trends in sport marketing. Ambush marketing in major sport events
Tytuł całości: Book of abstracts : 17th Biennial Conference of the International Society for Comparative Physical Education and Sport (ISCPES)
Miejsce wydania: , 2010
Uwagi: 17th Biennial Conference of the International Society for Comparative Physical Education and Sport (ISCPES), Kenyatta University, Nairobi, Kenya, 6th-8th June 2010
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; imprezy sportowe ; marketing ; sponsoring

55/184
Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz, Izabela Rutkowska, Witold Rekowski, Andrzej Kosmol, Grzegorz Bednarczuk, Bartosz Molik.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Physical activity of the elderly at the Universities of the Third Age in Poland
Tytuł całości: Adapted physical activity over life-span : book of abstracts : European Congress of Adapted Physical Activity, [ kom. org. Pauli Rintala i in. ; EUCAPA]
Miejsce wydania: [Jyväskylä : EUCAPA, 2010]
Strony zajęte przez pracę: s. 88
Uwagi: Tekst dostępny w Internecie: http://www.eufapa.eu/index.php/eucapa/proceedings/eucapa-2010.html, Dost. dn. 11.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; nauczanie programowe ; Uniwersytet Trzeciego Wieku ; Polska ; konferencja
Adres url:

56/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport and social deviations : a prognostic interpretation
Tytuł całości: 15th Annual Congress of the European College of Sport Science : 23-26 June Antalya 2010 - Turkey : book of abstracts, ed. by Korkusuz F., Ertan H., Tsolakidis E.
Miejsce wydania: [B.m.] : European College of Sport Science, 2010
Strony zajęte przez pracę: s. 508
ISBN: 978-605-61427-0-3
Uwagi: 15th Annual Congress of the European College of Sport Science "Sport science: where the cultures meet", Turcja, Antalya, 23-26 June 2010.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: filozofia ; socjologia ; sport ; postawa społeczna ; perspektywy

57/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport beyond moral good and evil
Tytuł całości: Abstract book : 38th Annual Meeting of the International Association for the Philosophy of Sport
Miejsce wydania: [B.m. : b.w., 2010]
Strony zajęte przez pracę: s. 56-57, bibliogr.
Uwagi: 38th Annual Meeting of the International Association for the Philosophy of Sport, Rome, University of Rome "Foro Italico", 15-19 September 2010
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; etyka ; moralność

58/184
Autorzy: W. Jagiełło, Artur Kruszewski, G. Korobejnikov.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Stroenie tela sportsmenov sbornoj komandy Pol'ši po bor'be greko-rimskoj
Tytuł całości: Tezi dopovídej : Mížnarodnij Naukovij Kongres "Olîmpîjs'kij Sport i Sport dlâ vsîh" : Prisvâčuèt'sâ 80-rîččû Nacíonal'nogo yníversitetu fízičnogo vihovanná í sportu Ukraïni, V. I. Vdovenko [et al.]
Miejsce wydania: Kiïv : [s.n.], 2010
Strony zajęte przez pracę: s. 148
Uwagi: Materiały konferencji z dn. 5-8.10.2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: RUS
Słowa kluczowe: budowa ciała ; typy budowy ciała ; sporty walki ; zapasy ; styl grecko-rzymski ; cechy somatyczne ; antropometria

59/184
Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sustainable spatial planning : children's outdoor recreation space (Warsaw)
Tytuł całości: Vulnerability, risk and complexity : impacts of global change on human habitats, ed. Sigrun Kabisch, Anna Kunath, Hildegard Feldmann
Miejsce wydania: [Leipzig : b.w.], 2010 (Leipzig : DDF Digitaldruckfabrik GmbH)
Strony zajęte przez pracę: s. 225
ISBN: 978-3-00-031438-4
Uwagi: 21. IAPS Conference, Leipzig, Germany, 27 june - 2 july 2010
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; miasto ; dzieci ; obiekt rekreacyjny ; ogrody jordanowskie ; zagospodarowanie przestrzenne ; region ; Warszawa

60/184
Autorzy: Bartosz Molik, Andrzej Kosmol, James J. Laskin, Laurie A. Malone, Natalia Morgulec-Adamowicz, Abu B. Yilla, Judy R. Wilson, Jan Gajewski, Kestas Skucas.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Upper limb anaerobic performance of athletes with locomotor disabilities
Tytuł całości: Adapted physical activity over life-span : book of abstracts : European Congress of Adapted Physical Activity, kom. org. Pauli Rintala i in. ; EUCAPA
Miejsce wydania: [Jyväskylä : EUCAPA, 2010]
Strony zajęte przez pracę: s. 87
Uwagi: Tekst dostępny w Internecie: http://www.eufapa.eu/index.php/eucapa/proceedings/eucapa-2010.html, Dost. dn. 11.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; dyscypliny sportowe ; fizjologia ; wydolność organizmu ; anaerobowy ; próby czynnościowe ; test Wingate ; konferencja
Adres url:

61/184
Autorzy: Agnieszka Pisarek, Adriana Zagórska, Monika Guszkowska, Michał Lenartowicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): A positive lifestyle - healthy behaviors and personality of polish athletes
Tytuł całości: Association for Applied Sport Psychology : 2009 conference proceedings, The Association for Applied Sport Psychology
Miejsce wydania: [B.m.] : The Association for Applied Sport Psychology, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 91-92
ISBN: 0-9761786-5-6
Uwagi: Association for Applied Sport Psychology 24th Annual Conference, Salt Lake City, Utah, September 15-18, 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: psychologia ; zdrowie ; styl życia ; aktywność fizyczna ; sportowcy ; dyscypliny sportowe ; Polska

62/184
Autorzy: I[zabela] Rutkowska, A. Niemiro, H. Coppenolle, van, S. Djobova, N[atalia] Morgulec-Adamowicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): European best practices and policies for promotion and implementation of adapted physical activity for elderly persons resulting from the thenapa II network
Tytuł całości: Book of abstracts : 14th annual Congress of the European College of Sport Science : Oslo/Norway, June 24-27, 2009, ed. by Loland S., Bø., K., Fasting K., Hallén J., Ommundsen Y., Roberts G., Tsolakidis E.
Miejsce wydania: Oslo : Norwegian School of Sport Sciences, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 49-50
ISBN: 978-82-502-0420-1
Uwagi: 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, Oslo, Norway, June 24-27, 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; styl życia ; wiek starczy ; starzenie się ; zainteresowanie ; projekt

63/184
Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Abu B. Yilla, Bartosz Molik, Elżbieta Hübner-Woźniak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Examination of aerobic performance in wheelchair rugby athletes by classification level
Tytuł całości: Book of abstracts : the 17th International Symposium of Adapted Physical Activity
Miejsce wydania: [Gävle : ISAPA, 2009]
Strony zajęte przez pracę: s. 107
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.apa-sante.fr/news/wp-content/uploads/2009/06/Book_of_Abstracts_ISAPA_2009.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; fizjologia ; wydolność fizyczna ; aerobowy ; wysiłek fizyczny ; próby czynnościowe ; zużycie tlenu ; zespołowe gry sportowe ; rugby na wózkach
Adres url:

64/184
Autorzy: J. Gotlib, D. Białoszewski, A[nna] Cabak, N. Estévez-Fuertes, L. Pérez Gallardo, B. Paz Lourido, S. Monterde, M. Płaszewski, C. Suarez Serrano, J. Sierdziński.
Tytuł właściwy: Familiarity with career possibilities among first-year students from Poland and Spain - implications for curricula
Tytuł całości [typ dokumentu]: Innovative approaches in physiotherapy education [online] : conference book with the oral presentation / European Network of Physiotherapy in Higher Education
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: Conference booklet, s. 13 ; http://enphe2009.org/
źródło tytułu właściwego:
Uwagi: ENPHE [European Network of Physiotherapy in Higher Education] - conference in Rotterdam, March 26-28, 2009
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; studenci ; praca zawodowa ; kariera zawodowa ; Polska ; Hiszpania ; świadomość

65/184
Autorzy: Michał Lenartowicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Family and physical culture capital as a foundation of life-long activity
Tytuł całości: The physically active lifestyle: a collaboration among professions : abstract book and conference program, AIESEP
Miejsce wydania: Pensacola (USA) : University of West Florida, [2009]
Strony zajęte przez pracę: s. 50
Uwagi: AIESEP Specialist Symposium "The Physically Active Lifestyle: a Collaboration Among Professions", Pensacola (USA), September 24-26, 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; styl życia ; rodzina

66/184
Autorzy: K[rzysztof] Busko, B. Karpilowski, Z. Staniak, J[an] Gajewski, J. Sury, K. Boguszewska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Force-velocity and power-velocity curve in boxers, judo and taekwondo athletes
Tytuł całości: 11th International Conference of Sport Kinetics, Current and Future Directions in Human Kinetics Research : Final Program & Book of Abstracts, Christos Papadopoulos, Włodzimierz Starosta ; International Association of Sport Kinetics ; Aristotele University of Thessaloniki
Miejsce wydania: Thessaloniki : Aristotele University of Thessaloniki, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 233-234
ISBN: 978-960-88403-2-4
Uwagi: 25-27 September 2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; prędkość ; sporty walki ; boks ; judo ; tae kwon do ; badania

67/184
Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Health, environment and urban development : revitalising public green space
Tytuł całości: 38th Annual Conference : "The Strand Hotel", Limerick, Ireland. 2nd-4th September, 2009 : conference pack, Regional Science Assotiation International. British and Irish Section
Miejsce wydania: [B.m. : b.w., 2009]
Strony zajęte przez pracę: s. 90
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; miasto ; park ; środowisko przyrodnicze ; zagospodarowanie przestrzenne

68/184
Autorzy: Ilona Dzich, Tatiana Poliszczuk.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Paralympic sport among polish mass-media, citizens of chosen European Union countries and among able-bodied and disable athlets
Tytuł całości: Proceedings of IV International scientific and practical conference of students and young scientists "Modern University Sport Science", Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism
Miejsce wydania: Moscow : Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 118-119, bibliogr. poz. 7
ISBN: 978-5-904156-16-9
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; sport niepełnosprawnych ; igrzyska paraolimpijskie ; środki masowego przekazu ; Unia Europejska ; Polska ; sportowcy

69/184
Autorzy: J. Gotlib, D. Białoszewski, A[nna] Cabak, N. Estévez-Fuertes, L. Pérez Gallardo, B. Paz Lourido, S. Monterde, M. Płaszewski, C. Suarez Serrano, J. Sierdziński.
Tytuł właściwy: Perception of physiotherapist profession by first-year students in Poland and Spain - implications for curricula
Tytuł całości [typ dokumentu]: Innovative approaches in physiotherapy education [online] : conference book with the oral presentation / European Network of Physiotherapy in Higher Education
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: Conference booklet, s. 11 ; http://enphe2009.org/
źródło tytułu właściwego:
Uwagi: ENPHE [European Network of Physiotherapy in Higher Education] - conference in Rotterdam, March 26-28, 2009
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; studenci ; Polska ; Hiszpania ; praca zawodowa ; świadomość

70/184
Autorzy: J[an] Gajewski, E[lżbieta] Hübner-Woźniak, P[aweł] Tomaszewski.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Post-competition increase in tremor amplitude in male climbers
Tytuł całości: 11th International Conference of Sport Kinetics, Current and Future Directions in Human Kinetics Research : Final Program & Book of Abstracts, Christos Papadopoulos, Włodzimierz Starosta ; International Association of Sport Kinetics ; Aristotele University of Thessaloniki
Miejsce wydania: Thessaloniki : Aristotele University of Thessaloniki, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 81-82
ISBN: 978-960-88403-2-4
Uwagi: 25-27 September 2009, Kallithea, Chalkidiki, Greece
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: wspinaczki ; wysiłek fizyczny ; mięśnie ; zmęczenie ; płeć m. ; badania

71/184
Autorzy: Michał Lenartowicz, Zbigniew Dziubiński, Krzysztof Jankowski, Piotr Rymarczyk.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Problems in achieving the top in sport careers of Polish Olympic teams athletes and national team coaches
Tytuł całości: Sport, Bodies, Identities : book of abstracts : 6th EASS Conference European Association for Sociology of Sport, Giulio Bizzaglia, Paolo Ogliotti (eds.)
Miejsce wydania: Roma : Lancillotto e Nausica, 2009
Strony zajęte przez pracę: s.112
Uwagi: 6th EASS Conference European Association for Sociology of Sport, May, 27th-30th 2009, Rome, Italy
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; kadra narodowa ; trenerzy ; konferencja ; Rzym

72/184
Autorzy: K. Rampala, J. Bialecki, A[leksandra] Trushchynska, P. Walchak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Problems, progress and late outcome from the treatment of septic loosening of hip arthroplasty
Tytuł całości: III mižnarodna ukraïns'ko-pol's'ka konferencíâ "Pomilki ta uskladnennâ v travmatologï" : 9-10 žovtî 2009 roku : tezi, Ministerstvo ohoronï zdorov'â Ukraini [i in.]
Tytuł równoległy całości: III międzynarodowa ukraińsko-polska konferencja "Pomyłki i powikłania w traumatologii i ortopedii", 9-10 Października 2009
Miejsce wydania: Âremče : [b.w., 2009]
Strony zajęte przez pracę: s. 15-16
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: staw biodrowy ; choroby ; leczenie ; ocena

73/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Prolegomena for considerations on western sport and spiritualism
Tytuł całości: The 20th Pan-Asian Congress of Sports & Physical Education
Miejsce wydania: Taipei : [b.w.], 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 13-14
ISBN: 978-986-02-0185-7
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: filozofia ; światopogląd ; ruch olimpijski ; sport ; igrzyska olimpijskie ; kongres

74/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Prolegomena for considerations on western sport and spiritualism : abstract
Tytuł całości: British Philosophy of Sport Association : 6th Annual Conference
Miejsce wydania: Dundee : University of Abertay, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 45-46, bibliogr.
Uwagi: Dudhope Castle, Dundee, 26-28 March 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: socjologia ; filozofia ; światopogląd ; sport ; ruch olimpijski ; igrzyska olimpijskie

75/184
Autorzy: Bartosz Molik, James J. Laskin, Andrzej Kosmol, Natalia Morgulec-Adamowicz, Tim Frick.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Relationships between anaerobic performance, skill tests, and functional levels of female elite wheelchair basketball athletes
Tytuł całości: Book of abstracts : the 17th International Symposium of Adapted Physical Activity
Miejsce wydania: [Gävle : ISAPA, 2009]
Strony zajęte przez pracę: s. 106
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.apa-sante.fr/news/wp-content/uploads/2009/06/Book_of_Abstracts_ISAPA_2009.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; fizjologia ; wydolność fizyczna ; anaerobowy ; próby czynnościowe ; klasyfikacja ; zespołowe gry sportowe ; koszykówka na wózkach ; płeć ż.
Adres url:

76/184
Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Rural communities and cultural tourism (Czersk, Poland)
Tytuł całości: Irish rural studies symposium : book of abstracts, ed. by David Meredith
Miejsce wydania: [B.m. : b.w.], 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 21
Uwagi: Międzynarodowa konferencja "Irish Rural Studies Symposium", Galway Centre, 1st September 2009 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: turystyka ; turystyka kulturalna ; ochrona środowiska ; region ; Mazowsze ; Czersk ; walory turystyczne

77/184
Autorzy: Adriana Zagorska, Agnieszka Pisarek, Monika Guszkowska, Michał Lenartowicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Self-efficacy and temperamental characteristics : how athletes cope with different life drawbacks?
Tytuł całości: Association for Applied Sport Psychology : 2009 conference proceedings, The Association for Applied Sport Psychology
Miejsce wydania: [B.m.] : The Association for Applied Sport Psychology, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 112
ISBN: 0-9761786-5-6
Uwagi: Association for Applied Sport Psychology 24th Annual Conference, Salt Lake City, Utah, September 15-18, 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: psychologia ; osobowość ; temperament ; testy psychologiczne ; sportowcy ; dyscypliny sportowe

78/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sociology of sport in Europe : historical and research perspective
Tytuł całości: Collection of papers' : Abstract for the 19th Pan-Asian Sport & Physical Education Seminar, China West Normal University
Miejsce wydania: Chengdu : PASPES, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 1
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; Europa ; historia ; badania ; perspektywy

79/184
Autorzy: P[aweł] Tomaszewski, J[oanna] Lewandowska, P. Mulczyk, J[an] Gajewski.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Somatic profile of competitive sport climbers
Tytuł całości: 11th International Conference of Sport Kinetics, Current and Future Directions in Human Kinetics Research : Final Program & Book of Abstracts, Christos Papadopoulos, Włodzimierz Starosta ; International Association of Sport Kinetics ; Aristotele University of Thessaloniki
Miejsce wydania: Thessaloniki : Aristotele University of Thessaloniki, 2009
Strony zajęte przez pracę: s.260-261
ISBN: 978-960-88403-2-4
Uwagi: 25-27 September 2009, Kallithea, Chakidiki, Greece
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: wspinaczki ; antropometria ; budowa ciała ; cechy somatyczne ; płeć m. ; badania

80/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sport and spiritualism - introduction
Tytuł całości: Sport: passion, practice & profit : book of abstracts, [International Sociology of Sport Association]
Miejsce wydania: [B.m.] : [b.w.], 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 42-43
Uwagi: World Congress of Sociology of Sport 2009, Utrecht, July 15-18 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: socjologia ; filozofia ; światopogląd ; sport ; ruch olimpijski ; igrzyska olimpijskie

81/184
Autorzy: I[zabela] Rutkowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The body balance of blind children aged 7-17 years in gender and age categories
Tytuł całości: Final Program & Book of Abstracts : 11th International Conference of Sport Kinetics, Ed. by Christos Papadopoulos, Wlodzimierst Starosta
Miejsce wydania: Thessaloniki : Aristole University, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 164-165, bibliogr. poz. 3
ISBN: 978-960-88403-2-4
Uwagi: 11th International Conference of Sport Kinetics "Current and Future Directions in Human Kinetics Research", Kallithea, Chalkidiki, Greece, 25-27 September 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: równowaga ciała ; niewidomi ; płeć ; wiek kalendarzowy ; korelacja ; dzieci ; młodzież

82/184
Autorzy: Jakub Mosz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The body in sport from the viewpoint of evolutionary strategies of Nature
Tytuł całości: Sport, Bodies, Identities : book of abstracts : 6th EASS Conference European Association for Sociology of Sport, Giulio Bizzaglia, Paolo Ogliotti (eds.)
Miejsce wydania: Roma : Lancillotto e Nausica, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 85
Uwagi: 6th EASS Conference European Association for Sociology of Sport, May, 27th-30th 2009, Rome, Italy
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; atrakcyjność fizyczna ; estetyka

83/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The fair play principle and other values in sport
Tytuł całości: Book of abstracts : 14th annual Congress of the European College of Sport Science : Oslo/Norway, June 24-27, 2009, ed. by Loland S., Bø. K., Fasting K., Hallén J., Ommundsen Y., Roberts G., Tsolakidis E.
Miejsce wydania: Oslo : Norwegian School of Sport Sciences, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 477, bibliogr.
ISBN: 978-82-502-0420-1
Uwagi: Sport Sciences: Nature, Nurture and Culture, 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, Oslo, Norway, June 24-27, 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; system wartości ; fair play

84/184
Autorzy: Ewa Jankowska, Tatiana Poliszczuk.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The level of effectiveness of physical fitness components depending on instructor's speciality in recreation and instructor's life style
Tytuł całości: Proceedings of IV International scientific and practical conference of students and young scientists "Modern University Sport Science", Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism
Miejsce wydania: Moscow : Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism, 2009
Strony zajęte przez pracę: s. 12-14, tab., bibliogr. poz. 7
ISBN: 978-5-904156-16-9
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; sprawność fizyczna ; fitness ; nordic walking ; instruktorzy ; styl życia ; badania ; Eurofit

85/184
Autorzy: Jakub Mosz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aesthetical aspects of stadium activity of "ultras" fans
Tytuł całości: Sport, Culture & Society : abstract book : 5th eass conference : Bled, 22-25 May 2008, eds. Mojca Doupona Topič & Simon Ličen
Miejsce wydania: Ljubljana : University. Fakulteta za šport, 2008 : University. Faculty of sport
Strony zajęte przez pracę: s. 119
ISBN: 978-961-6583-60-2
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: piłka nożna ; kluby sportowe ; imprezy sportowe ; publiczność ; zachowanie się ; agresja ; estetyka

86/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Aggression in Sport
Tytuł całości: Esporte na América Latina: Atualidade e Perspectivas : Io Encorto da ALESDE Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte : 30 Out - 1 Nov 2008 Curtiba, Brasil : Livro de Resumos, Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte
Miejsce wydania: Curitiba : ALESDE, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 177
Uwagi: Pełny tekst na stronie: http://www.alesde.ufpr.br/encontro/trabalhos/12.pdf. - [Dost. dn. 27.04.2012].
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; agresja ; zachowanie się
Adres url:

87/184
Autorzy: Agnieszka Dąbrowska-Perzyna.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Changes of choose psychomotoric abilities in yearly cycle of sport training of female figure skaters in aged 10-14
Tytuł całości: Proceedings of International scientific and practical conference of students and young scientists "HIGHER SCHOOL" as the center of integration of science, sports, education and culture
Miejsce wydania: Moscow : Russian State University of Physical Education Sport and Tourism, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 7-8, tab.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sporty zimowe ; łyżwiarstwo figurowe ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; psychomotoryka

88/184
Autorzy: K[rzysztof] Busko.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Changes of maximal power output and muscle torque in male volleyball players during the competitive season
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Arújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboa, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 337
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: zespołowe gry sportowe ; piłka siatkowa ; płeć m. ; siła ; moc ; mięśnie ; zmiana ; trening ; okresy treningowe
Adres url:

89/184
Autorzy: Tomasz Gabryś, P. Fiolkowski, Urszula Szmatlan-Gabryś.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Characteristics of anaerobic endurance changes for different age ice hockey players estimated by Wingate test
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Arújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboa, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 641
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: hokej na lodzie ; fizjologia ; próby czynnościowe ; anaerobowy ; test Wingate
Adres url:

90/184
Autorzy: Tomasz Gabryś, P. Fiolkowski, Urszula Szmatlan-Gabryś.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Criteria of ergometric dependence power vs. time in the assessment of anaerobic power and capacity in 18-year old hockey players
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Arújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboae, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 641
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: hokej na lodzie ; fizjologia ; próby czynnościowe ; anaerobowy ; testy
Adres url:

91/184
Autorzy: T[omasz] Gabrys, A. Stanula, U[rszula] Szmatlan-Gabrys, M. Szczerbowski.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Cycloergometer tests in the anaerobic capacity diagnosis of football players
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Arújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboa, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 464-465
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: fizjologia ; próby czynnościowe ; cykloergometria ; wysiłek fizyczny ; wydolność fizyczna ; anaerobowy ; zespołowe gry sportowe ; piłka nożna
Adres url:

92/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Dilemmas and perspectives of contemporary Olympism
Tytuł całości: Research Seminar for Sport Philosophy 2008, International Association for the Philosophy of Sport ; Japan Society for the Philosophy of Sport and Physical Education ; National Olympics Memorial Youth Center
Miejsce wydania: Tokyo : Japan Society for the Philosophy of Sport and Physical Education, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 21
Uwagi: 36th Annual Conference of the International Association for the Philosophy of Sport, 10-15 September 2008
Uwagi: 30th Annual Meetings of the Japan Society for the Philosophy of Sport and Physical Education, 10-15 September 2008
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: olimpizm ; igrzyska olimpijskie

93/184
Autorzy: Bartłomiej Chełmecki, Jolanta Żyśko.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Education and Competences of Sport Managers in Poland
Tytuł całości: 16th EASM Conference 2008 Bayreuth/Heidelberg : book of abstracts, resp. ed. Holger Preuß and Kai Gemeinder
Miejsce wydania: Heidelberg : GSM mbH, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 402-404
ISBN: 978-3-936849-08-0
Kopia niedostępna: x
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; zarządzanie ; menedżer ; kształcenie kadr ; Polska

94/184
Autorzy: U[rszula] Szmatlan-Gabrys, A. Stanula, T[omasz] Gabrys.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Evaluation of anaerobic efficiency of ice-hokey players with the use of off-oce test and on-ice test
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Arújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboa, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 465
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Kopia niedostępna: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: hokej na lodzie ; fizjologia ; próby czynnościowe ; anaerobowy ; testy
Adres url:

95/184
Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Green heritage and its functional transformation. Contemporary users of urban historic parks and gardens : their needs and expectation (Warsaw)
Tytuł całości: Learning cities in a knowledge based society : book of abstracts, ed. by Valeria Fedeli, Giulia Fini, Anna Moro, Lina Scavuzzo
Miejsce wydania: [Milano] : Maggioli Editore, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 113-114
ISBN: 978-88387-313-4
Uwagi: XI Eura Conference, Milan 2008
Kopia niedostępna: x
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: turystyka ; rekreacja ruchowa ; miasto ; park ; zabytek ; Warszawa

96/184
Autorzy: D[mytro] Poliszczuk, T[atiana] Polishchuk.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Identifying levels of peripheral vision abilities and complex reactions in basketball players
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Arújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboa, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 459
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: zespołowe gry sportowe ; koszykówka ; cechy motoryczne ; koordynacja wzrokowo-ruchowa
Adres url:

97/184
Autorzy: M[arek] Łyp, W. Maciak, A[nna] Cabak.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ionthoforesis and ultrasound with Ketoprofen in the treatment of epicondylitis
Tytuł całości: Proceedings of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Editioni Minerva Medica
Miejsce wydania: Turin : Editioni Minerva Medica, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 185
ISBN: 978-8-87711-616-1
Kopia niedostępna: x
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: ultradźwięki ; biochemia ; układ kostno-stawowy ; leczenie

98/184
Autorzy: S. Arkadiusz, T[omasz] Gabrys.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Maximal power, maximal work and heard rate of the swimmers aged between 14-15 years during the endurance test performed with arms and legs
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Arújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboa, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 465-466
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: fizjologia ; wysiłek fizyczny ; próby czynnościowe ; czynność serca ; moc ; wytrzymałość ; kończyny ; kończyna górna ; kończyna dolna ; młodzież ; wiek szkolny
Adres url:

99/184
Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Necessary and Harmful Aggression in Sport
Tytuł całości: Sport and Society at the Crossroads : 5th ISSA World Congress : Kyoto, July 26-29, 2008 : Program and Abstracts, Japan Society of Sport Sociology
Miejsce wydania: Kyoto : JSSS, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 62-63
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; agresja ; zachowanie się

100/184
Autorzy: Izabela Rutkowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena podstawowych elementów budowy ciała osób niewidomych w wieku 7-16 lat.
Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): The evaluation of basisc anthropometric characteristics in blind persons aged 7-16 years
Tytuł całości: Izvlečki : 4. mednarodni znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodje učenje, Koper, 28. november 2008, [uredniki Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet]
Tytuł równoległy całości: Abstracts : 4th International Scientific Meeting The impact of recent scientific researches on child's early learning, Capodistria, November 28, 2008
Miejsce wydania: Koper : Pedagoška fakulteta, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 30
ISBN: 978-961-6528-83-2
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: dzieci ; młodzież ; niewidomi ; budowa ciała ; ocena

101/184
Autorzy: T[atiana] Polishchuk.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ontogenetic variability of dynamometric properties in the jumping ability in girls practicing rhythmic gymnastics
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Arújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboa, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 459
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: gimnastyka artystyczna ; płeć ż. ; skoki ; dynamometria ; ontogeneza
Adres url:

102/184
Autorzy: Monika Piątkowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Physical acivity levels among Polish women : Guangzhou, China
Tytuł całości: International Convention on Science, Education and Medicine in Sport : Proceedings, Vol. I, 2008 ISCEMIS Organizing Committee
Miejsce wydania: Guangzhou : People's Sports Publishing House, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 331-332
ISBN: 978-7-5009-3493-6
Kopia niedostępna: x
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; kobiety ; Polska

103/184
Autorzy: Monika Piątkowska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Prevalence of Physical Activity in the European Union - Comparative Anaysis [i.e. Analysis]
Tytuł całości: Global Merging: A New Era for Sport and Physical Education : The 16th Biennial Conference of the International Society for Comparative Physical Education and Sport 2008 : Abstract Book
Miejsce wydania: Macau : ISCPES, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 70
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; Unia Europejska ; badania porównawcze ; analiza

104/184
Autorzy: Jerzy Nowocień.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Primary school pupils' attitudes towards sport health
Tytuł całości: Book of abstracts : 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, ESTORIL - Portugal, ed. by Cabri J., Alves F., Araújo, Barreiros J., Diniz J., Veloso A.
Miejsce wydania: Lisboa : Faculdade de Motricidade Humana ; Universidade Técnica de Lisboa, 2008
Strony zajęte przez pracę: s. 384
ISBN: 978-972-735-156-5
Uwagi: Tryb dostępu: http://www.ecss-congress.eu/images/stories/Companies/ESTBOAPrint.pdf . [Dost. dn. 23.04.2012]
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: ZSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: szkoła podstawowa ; młodzież ; wiek szkolny ; wychowanie fizyczne ; wychowanie zdrowotne
Angielskie hasła przedmiotowe:
 • primary school
 • health
 • sport
 • pupil

  Adres url:

  105/184
  Autorzy: Dmytro Poliszczuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Problems in applying the achievement of sport scientific research
  Tytuł całości: XII Meždunarodnyj Naučnyj Kongress "Sovremennyj Olimpijskij i Paraolimpijskij Sport i Sport dlâ Vseh : Materialy kongressa, T. 1, Rossijskij Gosudarstviennyj Universitet Fizičeskoj Kul'tury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : Fizyčeskaâ Kul'tura, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 254-255
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport ; badania naukowe

  106/184
  Autorzy: W.U. Davydov.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Problemy vnedreniâ somatotipirovaniâ v diagnostiku morfo-fukcional'nyh sostoânij oporno-dvigatelnogo apparata sportsmenov
  Tytuł całości: Sbornik materialov mieždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii "Problemy diagnostiki, ukriepleniâ i reabilitacii oporno-dvigatelnogo apparata u sportsmenov" : 26-28 iûnâ 2008 g., Federalnoe Agenstvo po Fizičeskoj Kul'ture i Sportu ; Komitet po Fizičeskoj Kul'ture i Sportu, Administracii Volgogradskoj Oblasti ; FGOU VPO "Volgogradskaâ gosudarstvennaâ akademiâ fizičeskoj kul'tury"
  Miejsce wydania: Volgograd : FGOU VPO "Volgogradskaâ gosudarstvennaâ akademiâ fizičeskoj kul'tury", 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 45-46
  ISBN: 978-5-9758-0829-5
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: układ ruchowy ; diagnostyka

  107/184
  Autorzy: Agnieszka Dabrowska-Perzyna, Tatyana Polishchuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Psychomotor abilities in yearly cycle of sport training of young figure skaters
  Tytuł całości: Book of abstracts : the heart of Europe, edited by Gregor Starc, Marjeta Kovač, Katrina Bizjak
  Miejsce wydania: Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 51-52, tab.
  ISBN: 978-961-6583-67-1
  Uwagi: 4th International Symposium Youth Sport 2008, Ljubljana, 14-16 November 2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sporty zimowe ; jazda figurowa na lodzie ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; trening ; cykle treningowe ; cechy motoryczne ; cechy psychiczne

  108/184
  Autorzy: Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Janusz Sierdziński, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Anna Cabak, Joanna Grzegorczyk, Maciej Plaszewski, Wojciech Kulak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Karolina Prokopowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Reasons for studying physiotherapy and familiarity with career possibilities among physiotherapy students at Polish university-level schools : poster
  Tytuł całości: Student-centred learning: what does it mean for students, lecturers and institutions? ENPHE Conference Valencia, Spain, 6-8 March 2008 : Abstracts Book
  Miejsce wydania: Valencia : Escola Universitaria de Fisioterapia. Universitat de Valencia : ENPHE, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. [25]
  ISBN: 978-84-691-1480-3
  Uwagi: Tryb dostępu: http://www.enphe.org/myDocuments/04/002/003/009/08-03-11_abstract_book_valencia.pdf. - dost. dn. 26.04.2010 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; studia dzienne ; studia zaoczne ; studenci ; motywacja ; Polska

  109/184
  Autorzy: Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Janusz Sierdziński, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Anna Cabak, Joanna Grzegorczyk, Maciej Plaszewski, Wojciech Kulak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Karolina Prokopowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Reasons for studying physiotherapy and familiarity with career possibilities upon graduation among students at variously oriented Polish university-level schools
  Tytuł całości: 2nd European Congress on Physiotherapy Education. Life Long Learning: Developing the Profession. September 25-26 2008 Stockholm : Book of Abstracts, hosted by Swedish Association of Registred Physiotherapists
  Miejsce wydania: Stockholm : [s.n.], 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 58
  Uwagi: Tryb dostępu: http://www.allready.net/lsr-intranet/Abstraktbok_ECPE.pdf. - [Dost. dn. 20.03.2012]
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; studia dzienne ; studia zaoczne ; studenci ; motywacja ; Polska
  Adres url:

  110/184
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Regeneration of public historic parks and gardens : community needs and local government spatial plan
  Tytuł całości: Arts, culture and the public sphere expressive and instrumental values in economic and sociological perspective, ed. by Christian Caliandro
  Miejsce wydania: [Venice : IUAV University, 2008]
  Strony zajęte przez pracę: s. 60
  Uwagi: An International Conference: Arts, culture and the public sphere expressive and instrumental values in economic and sociological perspective, Venice (Italy), november 4-8 2008.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: turystyka ; turystyka miejska ; park ; zagospodarowanie przestrzenne ; funkcja

  111/184
  Autorzy: Piotr Rymarczyk, Zbigniew Dziubiński, Krzysztof W. Jankowski, Michał Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Social profile of Coaches of Polish Olympic Teams
  Tytuł całości: Sport & Culture & Society : abstract book : 5th eass conference : Bled, 22-25 May 2008, eds. Mojca Doupona Topič & Simon Ličen
  Miejsce wydania: Ljubljana : Fakulteta za šport, 2008 : Faculty of sport
  Strony zajęte przez pracę: s. 88
  ISBN: 978-961-6583-60-2
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: olimpizm ; kadra narodowa ; trenerzy ; socjologia

  112/184
  Autorzy: Michał Lenartowicz, Zbigniew Dziubiński, Krzysztof W. Jankowski, Piotr Rymarczyk.
  Tytuł właściwy: Socialisation, motives and obstacles in coaching Polish top national athletes in selected sport
  Tytuł całości [typ dokumentu]: Proceedings of the 2008 AIESEP World Congress, Sapporo, Japan, 21-24 January, 2008 [Dokument elektroniczny] / Eds. Tony Rossi, Peter Hay, Louise McCuaig, Richard Tinning & Doune Macdonald ; Institute of Health & Sport Sciences, University of Tsukuba, Japan ; School of Human Movements Studies, The University of Queensland, Australia
  Miejsce wydania: Brisbane : The University of Queensland, 2008
  Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: s. 6 ; Czytnik CD-ROM
  źródło tytułu właściwego: CD-ROM, //AIESEP Abstracts.pdf, s.6
  Nr znormalizowany: 978-1-864999-32-7
  Uwagi: Konferencja "Sport pedagogy research, policy and practice: International perspectives in physical education and sports coaching" AIESEP 2008 World Congress Sapporo, Japan 21-24 January 2008
  Uwagi: Treść abstraktu dostępna również on-line: http://hms.health.uq.edu.au/aiesep2008-proceedings/AIESEP%20Abstracts.pdf [dostęp 13.07.2011]
  Uwagi: Treść referatu dostępna on-line: http://hms.health.uq.edu.au/aiesep2008-proceedings/lenartowicz%20dziubinskijankowskirymarczyk%20ID%20306.pdf
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: socjologia ; sport ; sportowcy ; trening ; zainteresowanie ; motywacja ; selekcja ; konferencja
  Adres url:

  113/184
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sociology of Sport in Europe - Historical and Research Perspective
  Tytuł całości: Sport, culture & society : abstract book, eds. Mojca Doupona Topič, Simon Ličen
  Miejsce wydania: Ljubljana : Fakulteta za šport, 2008Ljubljana : Faculty of sport, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 50-51
  ISBN: 978-961-6583-60-2
  Uwagi: 5th Conference of the European Association for Sociology of Sport, 22-25 May 2008, Bled, Slovenia
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport ; socjologia ; historia ; badania naukowe

  114/184
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Socrates's attitude towards knowledge and morality - anthropological and agnostic consequences
  Tytuł całości: Greek Philosophy and the Issues of Our Age : 20th International Conference of Philosophy : Crete - Platanias : 12th-18th July 2008, International Association of Greek Philosophy, International Centre of Greek Philosophy and Culture
  Miejsce wydania: Athens : Ionia Publications, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 118-120, bibliogr.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: filozofia ; Grecja ; starożytność ; moralność ; antropologia

  115/184
  Autorzy: Monika Johne, Dmytro Poliszczuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Speed of straight reaction of fencers in age 14-16 years
  Tytuł całości: 4th International Symposium Youth Sport 2008. The Hart of Europe : Book of abstracts, ed. by Gregor Starc, Marjeta Kovač, Katarina Bizjak ; University of Ljubljana, Faculty of Sport, Slovenia
  Miejsce wydania: Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 117-118
  ISBN: 978-961-6583-67-1
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: szermierka ; młodzież ; sprawność fizyczna

  116/184
  Autorzy: Monika Lampkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Speed of straight reaction of fencers in age 17-22 years
  Tytuł całości: Proceedings of International scientific and practical conference of students and young scientists "HIGHER SCHOOL" as the center of integration of science, sports, education and culture
  Miejsce wydania: Moscow : Russian State University of Physical Education Sport and Tourism, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 22-24, tab., bibliogr. 5 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: szermierka ; płeć ż. ; młodzież ; motoryczność ; cechy motoryczne ; szybkość ruchów ; testy

  117/184
  Autorzy: Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Janusz Sierdziński, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Anna Cabak, Joanna Grzegorczyk, Maciej Plaszewski, Wojciech Kulak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Karolina Prokopowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Status of physiotherapist in treatment team in the opinion of students from Polish university-level schools : poster
  Tytuł całości: Student-centred learning: what does it mean for students, lecturers and institutions? ENPHE Conference Valencia, Spain, 6-8 March 2008 : Abstracts Book
  Miejsce wydania: Valencia : Escola Universitaria de Fisioterapia. Universitat de Valencia, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. [26]
  ISBN: 978-84-691-1480-3
  Uwagi: Tryb dostępu: http://www.enphe.org/myDocuments/04/002/003/009/08-03-11_abstract_book_valencia.pdf. - dost. dn. 26.04.2010 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; fizjoterapeuci ; leczenie ; studenci ; Polska

  118/184
  Autorzy: Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Janusz Sierdziński, Katarzyna Barczyk, Aleksandra Bauer, Anna Cabak, Joanna Grzegorczyk, Maciej Plaszewski, Wojciech Kulak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Karolina Prokopowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Status of physiotherapist in treatment team in the opinion of students from Polish university-level schools
  Tytuł całości: 2nd European Congress on Physiotherapy Education. Life Long Learning: Developing the Profession. September 25-26 2008 Stockholm : Book of Abstracts, hosted by Swedish Association of Registred Physiotherapists
  Miejsce wydania: Stockholm : [s.n.], 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 18
  Uwagi: Tryb dostępu: http://www.allready.net/lsr-intranet/Abstraktbok_ECPE.pdf. - [Dost. dn. 20.03.2012 r.]
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; fizjoterapeuci ; leczenie ; studenci ; Polska
  Adres url:

  119/184
  Autorzy: Jerzy Kosiewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The anthropological background of philosophical reflection on nature and tourism
  Tytuł całości: Book of abstracts, British Philosophy of Sport Association ; European Association for the Philosophy of Sport and Human Movement Culture
  Miejsce wydania: [B.m.] : University of Aarhus, 2008
  Uwagi: British Philosophy of Sport Association Fifth Annual Conference, 24-26 April 2008, University of Aarhus, Denmark
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: socjologia ; filozofia ; antropologia ; turyzm

  120/184
  Autorzy: Izabela Rutkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The evaluation of health-related fitness of blind children aged 7-16 years
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Ocena zdravstveno pogojene telesne pripravljenosti slepih otrok, starih od 7 do 16 let
  Tytuł całości: Otrok v gibanju : gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov : 5. mednarodni simpozij , 25.-28. september 2008, Kranjska Gora, Slovenija [Dokument elektroniczny], uredili Vesna Štemberger, Rado Pišot, Kristina Rupret
  Tytuł równoległy całości: A child in motion : the physical education related to the qualitative education : book of abstracts : 5th international symposium
  Miejsce wydania: Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 116
  ISBN: 978-961-253-031-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: dzieci ; niewidomi ; fitness ; zdrowie ; ocena

  121/184
  Autorzy: Tatyana Polishchuk, Agnieszka Dabrowska-Perzyna.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The level of reflex and jumping abilities in girls practicing figure skating
  Tytuł całości: XII Meždunarodnyj Naučnyj Kongress "Sovremennyj Olimpijskij i Paraolimpijskij Sport i Sport dlâ Vseh : materialy kongressa, T. 3, Rossijskij Gosudarstviennyj Universitet Fizičeskoj Kul'tury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : Fizičeskaja Kul'tura, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 173
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: łyżwiarstwo figurowe ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; cechy motoryczne ; skoczność ; czas reakcji

  122/184
  Autorzy: Tatyana Polishchuk, Agnieszka Dabrowska-Perzyna.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The level of reflex and jumping abilities in girls practicing figure skating
  Tytuł całości: XII Meždunarodnyj Naučnyj Kongress "Sovremennyj Olimpijskij i Paraolimpijskij Sport i Sport dlâ Vseh : materialy kongressa, T. 2, Rossijskij Gosudarstviennyj Universitet Fizičeskoj Kul'tury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : Fizičeskaja Kul'tura, 2008
  Strony zajęte przez pracę: s. 165, bibliogr.
  Kopia niedostępna: x
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: łyżwiarstwo figurowe ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; cechy motoryczne ; skoczność ; czas reakcji

  123/184
  Autorzy: J[an] Gajewski, B. Jarosiewicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Decrease in handgrip force following a single training session in male and female climbers
  Tytuł całości: Science for Success II : promoting excellence in sport and exercise : 10-12 October 2007, Jyväskylä, Finland
  Miejsce wydania: [B.m. : b.w., 2007]
  Strony zajęte przez pracę: s. 54, bibliogr. 4 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjologia ; wysiłek fizyczny ; zmęczenie ; kończyny ; kończyna górna ; mięśnie ; siła ; wspinaczki ; płeć ż. ; płeć m.

  124/184
  Autorzy: K[inga] Żebrowska, M[ichał] Wychowański.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Effect of WBV training on maximal strength of leg muscles
  Tytuł całości: Proceedings of International scientific and practical conference of students and young scientists "HIGHER SCHOOL as the center of integration of science, sports, education and culture"
  Miejsce wydania: Moscow : Russian State University of Physical Education Sport and Tourism, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 47-49, bibliogr. 6 poz.
  ISBN: 5-7419-0078-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: trening ; metoda ; wibracje ; kończyna dolna ; mięśnie ; skok wzwyż

  125/184
  Autorzy: Jakub Mosz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Local sport as a source of identity
  Tytuł całości: Local Sport in Europe : 4th EASS Conference European Association for the Sociology of Sport : abstract book : Münster, Germany 31 May - 3 June 2007, Jütting D. H., Schulze B., Müller (eds.)
  Miejsce wydania: Münster : Institute für Sportkultur und Weiterbildung, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 192
  ISBN: 978-3-00-0214668-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport ; globalizacja

  126/184
  Autorzy: Adriana Zagórska, Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Motivational and mood changes of the participants involved in a "Special Program" and selected psychological variables
  Tytuł całości: Book of abstracts, ed. by Yannis Theodorakis, Marios Goudas & Athanasios Papaioannou ; European Federation of Sport Psychology
  Miejsce wydania: Volos : University of Thessaly, [2007]
  Strony zajęte przez pracę: s. 379
  ISBN: 978-960-89923-0-6
  Uwagi: 12th European Congress of Sport Psychology, Sport and Exercise Psychology: Bridges between disciplines and cultures : 4-9 September 2007, Halkidiki, Greece
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: psychologia ; sportowcy ; lekkoatletyka ; motywacja ; testy psychologiczne
  Adres url:

  127/184
  Autorzy: Monika Lampkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Movement co-ordination in the scope of small motor movements of high qualificated fencers
  Tytuł całości: Proceedings of International scientific and practical conference of students and young scientists "HIGHER SCHOOL" as the center of integration of science, sports, education and culture
  Miejsce wydania: Moscow : Russian State University of Physical Education Sport and Tourism, 2007
  Strony zajęte przez pracę: s. 55-56
  ISBN: 5-7419-0078-X
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: szermierka ; sportowcy wysoko kwalifikowani ; motoryczność ; koordynacja ruchowa ; testy

  128/184
  Autorzy: Adriana Zagorska, Anna Kuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Relation between achievement motivation and self-efficacy in professional and non-professional swimmers
  Tytuł całości: Book of abstracts, ed. by Yannis Theodorakis, Marios Goudas & Athanasios Papaioannou ; European Federation of Sport Psychology
  Miejsce wydania: Volos : University of Thessaly, [2007]
  Strony zajęte przez pracę: s. 366
  ISBN: 978-960-89923-0-6
  Uwagi: 12th European Congress of Sport Psychology, Sport and Exercise Psychology: Bridges between disciplines and cultures : 4-9 September 2007, Halkidiki, Greece
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; niepełnosprawni fizycznie ; sportowcy ; motywacja osiągnięć ; pływanie sportowe
  Adres url:

  129/184
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł właściwy: The contribution of industrial heritage revitalisation to urban regeneration : the experience of the Warsaw region
  Tytuł całości [typ dokumentu]: The vital city : book of abstracts [Dokument elektroniczny] / European Urban Research Association ; University of Glasgow
  Miejsce wydania: [B.w. : b.m., 2007]
  Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: s. 49 ; Tryb dostępu: http://www.gla.ac.uk/media/media_42038_en.pdf
  źródło tytułu właściwego: Tyt. z ekranu tytułowego
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: turystyka ; turystyka miejska ; architektura ; zabytek ; zagospodarowanie przestrzenne ; region ; Warszawa
  Adres url:

  130/184
  Autorzy: Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The influence of three types of exercise on emotional states of middle-aged women
  Tytuł całości: Book of abstracts, ed. by Yannis Theodorakis, Marios Goudas & Athanasios Papaioannou ; European Federation of Sport Psychology
  Miejsce wydania: Volos : University of Thessaly, [2007]
  Strony zajęte przez pracę: s. 334
  ISBN: 978-960-89923-0-6
  Uwagi: 12th European Congress of Sport Psychology, Sport and Exercise Psychology Bridges between disciplines and cultures, 4-9 September 2007, Halkidiki, Greece
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: psychologia ; osobowość ; emocje ; stres ; lęk ; aktywność fizyczna ; korelacja ; płeć ż. ; wiek dojrzały ; testy psychologiczne
  Adres url:

  131/184
  Autorzy: N[atalia] Morgulec, A[ndrzej] Kosmol.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Age-associated changes in individuals with spinal cord injury
  Tytuł całości: Physical activity and successful aging : book of abstracts, Eds. Heinz Mechling, Michael Brach, Sabine Eichberg, Peter Preuss
  Miejsce wydania: Köln : German Sport University, [2006]
  Strony zajęte przez pracę: s. 119
  ISBN: 3-937167-91-9
  Uwagi: Xth International Egrepa Conference, Cologne, Germany, 14th-16th September 2006
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; urazy ; uszkodzenia ; rehabilitacja ; sprawność funkcjonalna ; wiek kalendarzowy ; korelacja

  132/184
  Autorzy: D[mytro] Poliszczuk, T[atiana] Polishchuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Coordination abilities of shooters in age 15-22 years
  Tytuł całości: Book of abstracts : 11th annual Congress of the European College of Sport Science : 05-08 July Lausanne 2006 - Switzerland, ed. by Hoppeler H., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S.
  Miejsce wydania: Lausanne : [Department of Anatomy, University of Bern], 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 331
  ISBN: 3-939390-35-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: strzelectwo ; ruch ciała ; kończyna górna ; koordynacja ruchowa ; młodzież ; wiek szkolny ; zawodnicy
  Adres url:

  133/184
  Autorzy: Anna Latawiec, Danuta Ługowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Dialogue between science and religion in the context of human identity
  Tytuł pracy w innym języku (rozdziału, fragmentu): Dijalog izmedu znanosti i religije u kontekstu ljudskog identiteta
  Tytuł całości: Dani Frane Petrića : glavna tema: Filozofija, znanost, religija, Cres, Hrvatska, 25.-27. rujna 2006 : stalna tema: Petrić i renesansne filozofske tradicije, Cres, Hrvatska, 28.-30. rujna 2006, [Hrvoje Jurić]
  Tytuł równoległy całości: The days of Frane Petrić : main theme: Philosophy, science, religion, Cres, Croatia, September 25-27, 2006 : regular annual theme: Petrić and renaissance philosophical traditions, Cres, Croatia, September 28-30, 2006
  Tytuł równoległy całości: Die Frane Petrić Tage : Hauptthema: Philosophie, Wissenschaft, Religion, Cres, Kroatien, 25.-27. September 2006 : ständiges Thema: Petrić und die philosophischen Traditionen der Renaissance, Cres, Kroatien, 28.-30. September 2006
  Tytuł równoległy całości: I giorni di Francesco Patrizi : tema principale: Filosofia, scienza, religione, Cherso, Croazia, 25 -27 settembre 2006 : tema fisso: Patrizi e tradizioni filosofiche rinascimentali, Cherso, Croazia, 28-30 settembre 2006
  Miejsce wydania: Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 94
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: nauka ; filozofia ; światopogląd

  134/184
  Autorzy: Bartosz Molik, Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Examination of anaerobic performance in wheelchair rugby athletes by classification level
  Tytuł całości: VISTA 2006 : classification: solutions for the future : abstract booklet, International Paralympic Comittee (IPC) ; Federal Ministry of the Interior
  Miejsce wydania: [Bonn : International Paralympic Comittee (IPC) : Federal Ministry of the Interior, 2006]
  Strony zajęte przez pracę: s. 47
  Uwagi: VISTA 2006 "Classification: solutions for the future", Bonn (Germany), 6-7 may 2006
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; sportowcy ; klasyfikacja ; wydolność fizyczna ; anaerobowy ; zespołowe gry sportowe ; rugby na wózkach ; konferencja

  135/184
  Autorzy: Bartosz Molik, Natalia Morgulec, Jan Bebenek, Andrzej Kosmol.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Game efficiency as one of classification criterion in wheelchair rugby
  Tytuł całości: VISTA 2006 : classification: solutions for the future : abstract booklet, International Paralympic Comittee (IPC) ; Federal Ministry of the Interior
  Miejsce wydania: [Bonn : International Paralympic Comittee (IPC) : Federal Ministry of the Interior, 2006]
  Strony zajęte przez pracę: s. 60
  Uwagi: VISTA 2006 "Classification: solutions for the future", Bonn (Germany), 6-7 may 2006
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; zespołowe gry sportowe ; rugby na wózkach ; gra ; skuteczność ; konferencja

  136/184
  Autorzy: T[atiana] Polishchuk, Dmytro Poliszczuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Level of jumping ability at girls practising rhythmic gymnastics
  Tytuł całości: Book of abstracts : 11th annual Congress of the European College of Sport Science : 05-08 July Lausanne 2006 - Switzerland, ed. by Hoppeler H., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S.
  Miejsce wydania: Lausanne : [Department of Anatomy, University of Bern], 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 574
  ISBN: 3-939390-35-6
  Uwagi: 11th annual Congress of the European College of Sport Science : 05-08 July Lausanne 2006 - Switzerland
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: gimnastyka artystyczna ; zawodnicy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; skoczność ; skoki
  Adres url:

  137/184
  Autorzy: J[erzy] Nowocien.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Results of olympic education in Polish schools
  Tytuł całości: Book of abstracts : 11th annual congress of the European College of Sport Science : 05-08 july, Lausanne 2006 - Switzerland, ed. by Hoppeler H., Reilly T., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S. ; University of Bern, University of Lausanne, École Polytechnique Fédérale de Lausanne and the Swiss Society of Sports Medicine
  Miejsce wydania: Cologne : Sportverlag Strauss, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 171
  ISBN: 3-939390-35-6
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: pedagogika ; wychowanie ; olimpizm

  138/184
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Small city revitalization : new functions of medieval castle in Czersk (Poland) - tourist base and cultural/education centre for local community
  Tytuł całości: Environment, health and sustainable development : book of abstracts, Ed. Mostafa Tolba, Salah Soliman, Aleya Abdel-Hadi ; Bibliotheca Alexandrina, International Association For People-Environment Studies
  Miejsce wydania: [B.m. : b.w., 2006]
  Strony zajęte przez pracę: s. 200
  Uwagi: 19th International Conference, Bibliotheca Alexandrina, Alexandria (Egypt), 11-16 september 2006
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: turystyka ; architektura ; zabytek ; funkcja ; zagospodarowanie przestrzenne ; zagospodarowanie turystyczne ; region ; Polska ; woj. mazowieckie
  Adres url:

  139/184
  Autorzy: Aneta Dąbek, Krzysztof Dudziński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The influence of the foot stabilization on the gait in patients with lumbar discopathy
  Tytuł całości: 17th International Congress on Sport Sciences for Students, Semmelweis University Faculty of Physical Education and Sport Sciences (TF)
  Miejsce wydania: Budapest : Semmelweis University, 2006
  Strony zajęte przez pracę: s. 46-47, tab.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: układ ruchowy ; kręgosłup ; choroby ; ból ; chód ; ruchy lokomocyjne ; taping ; badania

  140/184
  Autorzy: Bartosz Molik, Andrzej Kosmol, Izabela Rutkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Anaerobic performance as a criterion in classifying basketball wheelchair players
  Tytuł całości: Proceedings of the 4th International Conference Movement and Health : Olomouc, November 23-25, 2005, [ed. František Vaverka] ; Palacký University Olomouc, Czech Society of Sports Medicine
  Miejsce wydania: Olomouc : Palacký University, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 83, bibliogr. 5 poz.
  ISBN: 80-244-1166-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; klasyfikacja ; kryteria ; koszykówka na wózkach ; wydolność fizyczna ; anaerobowy

  141/184
  Autorzy: N[atalia] Morgulec, A[ndrzej] Kosmol, B[artosz] Molik, P[aweł] Targosiński.
  Tytuł właściwy: Anaerobic performance of Polish wheelchair rugby representatives
  Tytuł całości [typ dokumentu]: International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd World Congress : Săo Paulo (Brazil), April 10-15, 2005 / eds. Linamara Rizzo Battistella, Marta Imamura ; ISPRM
  Miejsce wydania: Bologna : MEDIMOND International Proceedings, April 10-15, 2005
  Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego: F410C0251, s. 561-564 ; Acrobat Reader
  źródło tytułu właściwego: [CD-ROM], aktualizacja 07.02.2012
  Nr znormalizowany: 88-7587-138-8
  Uwagi: Na dok. błędny ISBN. Prawidłowy ISBN: 978-88-7587-138-3
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; inwalidzi ; niepełnosprawni fizycznie ; zawodnicy ; zespołowe gry sportowe ; rugby ; rugby na wózkach ; wydolność fizyczna ; anaerobowy ; testy ; ocena

  142/184
  Autorzy: J[erzy] Nowocien.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Correlation between physical and mental activity of pupils in the age range 11-13
  Tytuł całości: IX Mižnarodnij Naukovij Kongres "Olimíjc'kij sport i cport dlâ vsih : tezi dopovidej : 20-23 veresnâ 2005 r., Kiïb, Ukraïna, [red. kol. Platonov B. M. i in.]
  Miejsce wydania: [B.m.] : Vidavnictvo NUFVSU "Olimníjs'ka literatura", 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 601, bibliogr. poz. 3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: UKR
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; sprawność umysłowa ; młodzież ; wiek szkolny

  143/184
  Autorzy: D[mytro] Polishchuk, T[atiana] Polishchuk, A. Donbrovska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Evaluation of reaction time and movement precision of female figure skaters
  Tytuł całości: Book of Abstracts : Sport Kinetics 2005, 9th International Scientific Conference International Association of Sport Kinetics, International Association of Sport Kinetics ; Faculty of Exercise and Sport Sciences University of Bologna ; The University of Bologna Sport Center
  Miejsce wydania: Rimini : [b.w.], 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 211
  Uwagi: Tytuł konferencji: Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice, September 16th-18th, 2005 Rimini, Italy
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport ; sport wyczynowy ; dyscypliny sportowe ; łyżwiarstwo figurowe ; koordynacja ruchowa ; czas reakcji ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż.

  144/184
  Autorzy: T[atiana] Polishchuk, D[mytro] Polishchuk, M. Mosakovska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Jumping ability level of rhythmic gymnasts aged 9-16
  Tytuł całości: Book of Abstracts : Sport Kinetics 2005, 9th International Scientific Conference International Association of Sport Kinetics, International Association of Sport Kinetics ; Faculty of Exercise and Sport Sciences University of Bologna ; The University of Bologna Sport Center
  Miejsce wydania: Rimini : [b.w.], 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 212
  Uwagi: Tytuł konferencji: Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice, september 16th-18th , 2005 Rimini, Italy
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: gimnastyka ; skoczność ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż.

  145/184
  Autorzy: D. Pahnik, T[at'âna] Poliŝuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kontrol' prygučesti i statodinamičeskoj ustojčivosti tela sportsmenok sbornoj komandy Pol'ši po vol'tižirovke
  Tytuł całości: Olimpijskij sport i sport dlâ vsih : tezi dopovidej : IX Mižnarodnij Naukovyj Kongres, 20-23 veresnâ 2005 r.
  Miejsce wydania: Kiïv : [b.w.], 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 274, bibliogr. 3 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: sportowcy wysoko kwalifikowani ; woltyżerka ; cechy motoryczne ; skoczność ; równowaga ciała ; kontrola

  146/184
  Autorzy: T[at'âna] Poliŝuk, A. Donbrovska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocenka psihofiziologičeskogo sostoâniâ figuristok s ispol'zovaniem venskoj sistemy testov
  Tytuł całości: Olimpijskij sport i sport dlâ vsih : tezi dopovidej : IX Mižnarodnij Naukovyj Kongres, 20-23 veresnâ 2005 r.
  Miejsce wydania: Kiïv : [b.w.], 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 711, bibliogr. 3 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: łyżwiarstwo ; łyżwiarstwo figurowe ; młodzież ; wiek wczesnoszkolny ; wiek szkolny ; psychofizjologia ; kontrola

  147/184
  Autorzy: Magdalena Kaleta, Inga Chadaj, Andrzej Gryglewicz, Bartosz Molik.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Positive and negative aspects related to integration of able-bodied and disabled children
  Tytuł całości: Movement and health 4th International Conference, Olomouc, November 23-25, 2005 : proceedings (abstracts and full papers), ed. František Vaverka
  Miejsce wydania: Olomouc : Palacký University, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 149
  ISBN: 80-244-1166-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni ; dzieci ; integracja społeczna ; lekcja wf

  148/184
  Autorzy: Adriana Zagorska, Anna Kuk, Małgorzata Bujar.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Relations between competition results, self-efficacy, state and trait anxiety and social support in a sample of handicapped elite swimmers
  Tytuł całości: Psychologie du sport et de l'exercice : Congres International Société Francaise de Psychologie du Sport
  Miejsce wydania: Reims : Puzzle Concept, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 179-180, bibliogr.
  Uwagi: Congres International Société Francaise de Psychologie du Sport, Reims, 4-7 Juillet 2005
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: niepełnosprawni ; sport ; pływanie sportowe ; wyniki sportowe ; psychologia ; cechy psychiczne ; lęk
  Adres url:

  149/184
  Autorzy: Izabela Rutkowska, Bartosz Molik, Natalia Morgulec.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The evaluation of basic anthropometric characteristics in blind persons aged 7-16 years
  Tytuł całości: Proceedings of the 4th International Conference Movement and Health : Olomouc, November 23-25, 2005, [ed. František Vaverka] ; Palacký University Olomouc, Czech Society of Sports Medicine
  Miejsce wydania: Olomouc : Palacký University, 2005
  Strony zajęte przez pracę: s. 170, il., bibliogr. 2 poz.
  ISBN: 80-244-1166-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; antropometria ; niewidomi ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek szkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m.

  150/184
  Autorzy: Natalia Morgulec, Judit Lencse-Mucha, Andrzej Kosmol.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Assessment of sport skill proficiency in Polish wheelchair rugby representatives
  Tytuł całości: VIII meždunarodnyj naučnyj kongress "Sovremennyj olimpijskij sport i sport dla vseh" : materialy kongressa, T. 1, Ministerstvo Obrazovaniá i Nauki Respubliki Kazahstan, Kazahskaá Akademiá Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Almaty : [Kazahskaá Akademiá Sporta i Turizma], 2004
  Strony zajęte przez pracę: 288-290, il., bibliogr. poz. 7
  ISBN: 9965-653-26-7
  Uwagi: VIII meždunarodnyj naučnyj kongress "Sovremennyj olimpijskij sport i sport dla vseh", Almata, 3-6 iûná 2004 g.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; zespołowe gry sportowe ; rugby na wózkach ; konferencja

  151/184
  Autorzy: T[at'âna] Poliŝuk, V. Tkačuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Harakteristika dvigatiel'nyh reakcij akrobatov do i posle sorevnovanij
  Tytuł całości: VIII meždunarodnyj naučnyj kongress "Sovremennyj olimpijskij sport i sport dlâ vseh" : Materialy kongressa, T. 2, Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Respubliki Kazahstan ; Kazahskaâ Akademiâ Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Almaty : Kazahskaâ Akademiâ Sporta i Turizma, 2004
  Strony zajęte przez pracę: s. 221-223, il., bibliogr. poz. 4
  ISBN: 9965-653-26-7
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: gimnastyka ; akrobatyka sportowa ; sprawność ruchowa ; symetria ; okres przedstartowy ; okres startowy ; analiza

  152/184
  Autorzy: T[at'âna] Poliŝuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Harakteristika točnostnyh dejstvij akrobatov v sorevnovatel'nom periode
  Tytuł całości: Naučnoe obosnovanie fizičeskogo vospitaniâ, sportivnoj trenirovki i podgotovki kadrov po fizičeskoj Kul'ture i Sportu : Materialy VII meždunarodnoj naučnoj sessii BGUFK i NIIFKiS RB po itogam naučno-issledovatel'skoj raboty za 2003 god, Ministerstvo Sporta i Turizma Respubliki Belarus' ; Belorusskij Gosudarstvennyj Universitet Fizičeskoj Kul'tury
  Miejsce wydania: Minsk : BGUFK, 2004
  Strony zajęte przez pracę: s. 114-116, il., bibliogr. poz. 5
  ISBN: 985-6651-11-5
  Uwagi: Materialy VII meždunarodnoj naučnoj sessii BGUFK i NIIFKiS RB po itogam naučno-issledovatel'skoj raboty za 2003 god. Minsk, 6-8 aprelâ 2004 g.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: akrobatyka sportowa ; sprawność ruchowa ; technika ; okres przedstartowy ; okres startowy ; analiza

  153/184
  Autorzy: Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): "Eurofit Special" battery of assessing physical fitness designed for mentally retarded children
  Tytuł całości: VII Meždunarodnyj Naučnyj Kongress "Sovremennyj Olimpijskij Sport i Sport dlâ Vseh" : materialy konferencii, T. 3, Gosudarstvennyj Komitet Rossijskoj Federacii po Fizičeskoj Kul'ture, Sportu i Turizmu, Olimpijskij Komitet Rosii, Rossijskij Gosudarstvennyj Universitet Fizičeckoj Kultury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : SportAkademPress, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 310-311, bibliogr. poz. 3
  ISBN: 5-8134-0125-3
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; testy ; Eurofit Special ; niepełnosprawni intelektualnie

  154/184
  Autorzy: Natalia Morgulec, Yves Vanlandewijck, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Anaerobic performance of active and sedentary male individuals with quadriplegia
  Tytuł całości: Book of abstracts : VISTA 2003 Conference Bollnäs, Sweden september 11-14 2003 : sports for youths desabilities, [International Paralympic Committee (IPC) ; Swedish Sports Organization for the Disabled and Swedish Paralympic Committee (SHIF)]
  Miejsce wydania: [B.m. : International Paralympic Committee (IPC), 2003]
  Strony zajęte przez pracę: s. 64
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjologia ; aktywność fizyczna ; wydolność fizyczna ; anaerobowy ; próby czynnościowe ; test Wingate ; konferencja

  155/184
  Autorzy: T[at'âna] Poliŝuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Dinamika pokazatelej opornyh reakcij u gimnastok pri vypolnenii pryžkov
  Tytuł całości: Ûbilejnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ, posvâŝennaâ 70-letiû VNIIFK "Fizičeskaâ kul'tura i sport v usloviâh sovremennyh social'no-ekonomičeskih preobrazovanij v Rossii", Gosudarstvennyj Komitet Rossijskoj Federacii po Fizičeskoj Kul'ture i Sportu ; Vserossijskij Naučno-Issledovatel'skij Institut Fizičeskoj Kul'tury i Sporta
  Miejsce wydania: Moskva : VNIIFK, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 215-218, bibliogr. poz. 6
  ISBN: 5-94634-010-7
  Uwagi: Materiały konferencyjne: Ûbilejnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ, posvâŝennaâ 70-letiû VNIIFK "Fizičeskaâ kul'tura i sport v usloviâh sovremennyh social'no-ekonomičeskih preobrazovanij v Rossii", 17-18 noâbrâ 2003 g. Moskva
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: gimnastyka artystyczna ; skoczność ; reakcja podłoża ; wskaźnik ; równowaga ciała ; dynamika ; czas reakcji ; zmęczenie

  156/184
  Autorzy: T[at'âna] Poliŝuk, V. Tkačuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Osobennosti dinamiki dvigatel'nyh reakcij akrobatov do i posle sorevnovanij
  Tytuł całości: VII meždunarodnyj naučnyj kongress "Sovremennyj olimpijskij sport i sport dlâ vseh", Materialy konferencii, T.3, Gosudarstvennyj Komitet Rossijskoj Federacii po Fizičeskoj Kul'ture i Sportu ; Olimpijskij Komitet Rossii ; Rossijskij Gosudarstvennyj Universitet Fizičeskoj Kul'tury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : SportAkademPress, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 222-223, bibliogr. poz. 4
  ISBN: 5-8134-0125-3
  Uwagi: VII meždunarodnyj naučnyj kongress "Sovremennyj olimpijskij sport i sport dlâ vseh" . Materialy konferencii Maj, 24-27, 2003 Moskva - RGUFK
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: akrobatyka sportowa ; zawodnicy ; czas reakcji ; koordynacja ruchowa ; wyniki sportowe ; testy

  157/184
  Autorzy: I[zabela] Rutkowska, K[ajetan] Gruszczyński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Profiles of blind girls' physical fitness (aged 7-15)
  Tytuł całości: VII Meždunarodnyj Naučnyj Kongress "Sovremennyj Olimpijskij Sport i Sport dlâ Vseh" : materialy konferencii, T. 3, Gosudarstvennyj Komitet Rossijskoj Federacii po Fizičeskoj Kul'ture, Sportu i Turizmu, Olimpijskij Komitet Rosii, Rossijskij Gosudarstvennyj Universitet Fizičeckoj Kultury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : SportAkademPress, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 142, il.
  ISBN: 5-8134-0125-3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż.

  158/184
  Autorzy: T[etâna] A. Poliŝuk, V. G. Tkačuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Sravnitel'naâ ocenka točnostnyh dejstvij akrobatov vysokoj kvalifikacii
  Tytuł całości: Piervyj meždunarodnyj naučnyj kongress "Sport i zdorov'e" : 9-11 sentâbrâ 2003 goda , Rossiâ, Sankt-Peterburg (Materialy kongressa), T.1, Gosudarstvennyj Komitet po Fizičeskoj Kul'ture i Sportu Rossijskoj Federacii ; Olimpijskij Komitet Rossii ; Sankt-Peterburgskaâ Gosudarstvennaâ Akademiâ Fizičeskoj Kul'tury imeni P. F. Lesgafta ; Sankt-Peterburgskaâ regional'naâ obŝestvennaâ organizaciâ invalidov sporta "Edel'vejs".
  Miejsce wydania: Sankt-Peterburg : Olimp-SPB, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 86-87
  ISBN: 5-94988-017-X
  Uwagi: Tyt. okł. również w jęz. ang.: International congress "Sport and Health"
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: gimnastyka ; akrobatyka sportowa ; sportowcy wysoko kwalifikowani ; technika ; doskonalenie ; badania porównawcze

  159/184
  Autorzy: Monika Guszkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Stress, health and mood states of secondary school students on different physical activity levels
  Tytuł całości: New approaches to exercise and sport psychology : theories, methods and applications : XIth European Congress of Sport Psychology : procedings, Reinhard Stelter (ed.) ; FEPSAC
  Miejsce wydania: Copenhagen : University. Institute of Exercise and Sport Sciences, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 68-69
  ISBN: 87 89361 96 2
  Uwagi: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: psychologia ; zdrowie psychiczne ; stres ; aktywność fizyczna ; korelacja ; testy psychologiczne ; młodzież ; wiek szkolny

  160/184
  Autorzy: Tat'âna Poliŝuk, Katažina Spyhala, Dorota Gural'ska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Vliânie zanâtij fitnessom na uroven' fizičeskoj podgotovlennosti ženŝin
  Tytuł całości: Aktual'nye problemy zdorovogo obraza žizni v sovremennom obšestve : Tezisy Meždunarodnoj Naučno-praktičeskoj Konferencii, Ministerstvo Sporta i Turizma Respubliki Belarus' ; Belorusskaâ Gosudasrtvennaâ Akademiâ Fizičeckoj Kul'tury ; Obŝestvennaâ Organizaciâ "Belorusskaâ Olimpijskaâ Akademiâ"
  Miejsce wydania: Minsk : BGAFK, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 278-279, bibliogr. poz.2
  ISBN: 985-6651-11-5
  Uwagi: Tezisy Meždunarodnoj Naučno-praktičeskoj Konferencii "Aktual'nye problemy zdorovogo obraza žizni v sovremennom obšestve 15 - 17 aprelâ 2003 g. Minsk, Belarus'
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: BEL
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; fitness ; przygotowanie fizyczne ; gibkość ; siła mięśniowa ; masa ciała

  161/184
  Autorzy: T[at'âna] Poliŝuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zavisimost' meždu funkcional'noj i tehničeskoj podgotovlennost'û gimnastok
  Tytuł całości: VII meždunarodnyj naučnyj kongress "Sovremennyj olimpijskij sport i sport dlâ vseh" : Materialy konferencii, T.3, Gosudarstvennyj Komitet Rossijskoj Federacii po Fizičeskoj Kul'ture i Sportu ; Olimpijskij Komitet Rossii ; Rossijskij Gosudarstvennyj Universitet Fizičeskoj Kul'tury, Sporta i Turizma
  Miejsce wydania: Moskva : SportAkademPress, 2003
  Strony zajęte przez pracę: s. 221- 222, bibliogr. poz. 2
  ISBN: 5-8134-0125-3
  Uwagi: VII meždunarodnyj naučnyj kongress "Sovremennyj olimpijskij sport i sport dlâ vseh" Materialy konferencii, Moskva 24-27 maâ 2003 g.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: gimnastyka artystyczna ; technika ; trening ; przygotowanie fizyczne ; przygotowanie teoretyczne ; doskonalenie

  162/184
  Autorzy: Jolanta Salita.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The participation in recreational activities in Poland
  Tytuł całości: Kinesiology : new perspectives : proceedings book, [ed. Dragan Milanovič i in. ; org. University of Zagreb. Faculty of Kinesiology]
  Miejsce wydania: [Croatia : Faculty of Kinesiology. University of Zagreb, 2002]
  Strony zajęte przez pracę: s. 398-399
  ISBN: 953-6378-36-1
  Uwagi: 3rd International Scientific Conference "Kinesiology - new perspectives", Opatija Croatia, september 25-29, 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; zainteresowanie ; region ; Polska

  163/184
  Autorzy: Tat'âna Poliŝuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Nadežnost' sportivnoj tehniki v gimnastike
  Tytuł całości: Olimpijskij sport i sport dlâ vseh : V Meždunarodnyj naučnyj kongress, 5-7 iûnâ 2001, gl. red. M. E. Kobrinskij ; Ministerstvo sporta i turizma Respubliki Belarus' ; Nacional'nyj Olimpijskij komitet Respubliki Belarus' ; Belorusskaâ gosudarstviennaja akademiâ fizičeskoj kul'tury ; Belorusskaâ Olimpijskaâ akademiâ
  Miejsce wydania: Minsk : Belorusskaâ gosudarstviennaâ akademiâ fizičeskoj kul'tury, 2001
  Strony zajęte przez pracę: s. 252, bibliogr. 3 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: gimnastyka ; gimnastyka artystyczna ; cechy motoryczne ; równowaga ciała ; nawyki ruchowe ; technika ; zmęczenie

  164/184
  Autorzy: Waldemar Skowronski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Eurofit special motoric fitness test for mentally retarded children
  Tytuł całości: IV Mížnarodnij Naukovij Kongres Olimpíjc'kij Sport i Sport dlâ vsíh: problemi zdorov'â, rekreacíï, sportivnoï medicini ta reaylítacíï : prisvâčenij 70-ríččû zasnyvannâ Nacíonal'nogo uníversitetu fízičnogo vihovannâ i sportu Ukraïni : 16-19 travnâ 2000 r. Kiïv, Ukraïna, red. kol. Apanasenko G. L. [i in.]
  Miejsce wydania: Kiïv : Vidavnictvo "Olímpíjs'ka literatura", 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 621, bibliogr. poz. 3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; niepełnosprawni intelektualnie ; testy ; konferencja

  165/184
  Autorzy: Izabelâ Rutkovska, Kaetan Gruŝyn'ski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocenka fizičeskogo sostoâniâ slepyh detej v vozraste 7-17 let
  Tytuł całości: IV Mížnarodnij Naukovij Kongres Olimpíjs'kij Sport i Sport dlâ vsíh: problemi zdorov'â, rekreacíï, sportivnoï medicini ta reaylítacíï : prisvâčenij 70-ríččû zasnyvannâ Nacíonal'nogo uníversitetu fízičnogo vihovannâ i sportu Ukraïni : 16-19 travnâ 2000 r. Kiïv, Ukraïna, red. kol. Apanasenko G. L. [i in.]
  Miejsce wydania: Kiïv : Vidavnictvo "Olímpíjs'ka literatura", 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 617
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niepełnosprawni fizycznie ; niewidomi

  166/184
  Autorzy: Anna Kuder, Andžej Kosmol', Tomaš Pšola, Nataliâ Morgulec.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocenka variantov ataki v volejbole u invalidov
  Tytuł całości: Olímpi21js'kij Sport i Sport dlâ vsih: problemi zdorov'â, rekreacíï, sportivnoï medicini ta reabílítacíï : tezi dopovídej 4 Mížnarodnogo naukovogo kongresu, red. kol. Apanasenko G. L. [i in.]
  Miejsce wydania: Kiïv : Vidavnictvo "Olímpíjs'ka líteratura", 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 607, bibliogr. poz. 3
  Uwagi: Četvertij Mížnarodnij Naukovij Kongres, 16-19 travnâ 2000 r. Kiïv, Ukraïna
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; niepełnosprawni fizycznie ; zespołowe gry sportowe ; piłka siatkowa ; atak ; sprawność fizyczna

  167/184
  Autorzy: J[an] Gajewski, D. Sitkowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Tremor power spectrum and lactate concentration after exercises of increasing intensity on kayak and canoe ergometer
  Tytuł całości: Proceedings of the 5th Annual Congress of the European College of Sport Science, , Jyväskylä, Finland, 19-23 July 2000, eds. Janne Avela, Paavo V. Komi, Jyrki Komulainen
  Miejsce wydania: Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 276, il., bibliogr. 4 poz.
  ISBN: 9517901569 9789517901567
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjologia ; wysiłek fizyczny ; zmęczenie ; próby czynnościowe ; ergometr ; biochemia ; skurcz mięśnia

  168/184
  Autorzy: Bogdan Petrovič, Tat'âna Poliŝuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Variativnost' biomehaničeskoj struktury tehniki dimaničeskogo ravnovesiâ v sportivnoj i hudožestvennoj gimnastike
  Tytuł całości: Olimpijskij sport i sport dlâ vsih: problemi zdorov'â, rekreaciï, sportivnoï medicini ta reabilitaciï : tezi dopovidej : Četvertij Mižnarodnij Naukovyj Kongres, 16-19 travnÅ 2000 r. Kiïv Ukraïna
  Miejsce wydania: Kiïv : Vidavnictvo "Olimpijs'ka literatura", 2000
  Strony zajęte przez pracę: s. 233
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: gimnastyka ; gimnastyka artystyczna ; akrobatyka sportowa ; technika ; równowaga ciała

  169/184
  Autorzy: J[an] Gajewski, D. Sitkowski, E. Borys, J. Janiak.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Changes in tremor after exercises of increasing intensity on the kayak ergometer
  Tytuł całości: Sport Science '99 in Europe : 4th Annual Congress of the European College of Sports Science, Rome, 14-17 July 1999, eds. Paolo Parisi, Fabio Pigozzi, Giovanna Prinzi
  Miejsce wydania: Rome : University Institute of Motor Sciences, 1999
  Strony zajęte przez pracę: s. 695
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjologia ; wysiłek fizyczny ; ergometr ; zmęczenie ; wibracje
  Adres url:

  170/184
  Autorzy: J[an] Gajewski, J. Eliasz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Changes of the maximal muscle strength during the annual training cycle in elite Polish wrestlers
  Tytuł całości: Sport Science '99 in Europe : 4th Annual Congress of the European College of Sports Science, Rome, 14-17 July 1999, eds. Paolo Parisi, Fabio Pigozzi, Giovanna Prinzi
  Miejsce wydania: Rome : University Institute of Motor Sciences, 1999
  Strony zajęte przez pracę: s. 537
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sporty walki ; zapasy ; sportowcy wysoko kwalifikowani ; trening ; cykle treningowe ; mięśnie ; siła

  171/184
  Autorzy: Krzysztof Klukowski, Roman Maciej Kalina, Krzysztof Mazurek, Andrzej Modrzewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Main tasks of sports and preventive medicine in the Polish Air Force
  Tytuł całości: CISM International Symposium on Sport in the Armed Forces at the Dawn of 21st Century, Prague - Czech Republic, 13-15 october 1998
  Miejsce wydania: [B.m. : b.w., 1998]
  Strony zajęte przez pracę: s. 44-47, bibliogr. poz. 3
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport ; medycyna ; zadania ; lotnicy

  172/184
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Names of streets and squares - a cultural legacy and a historical document of a town : (on the example of Zoliborz Urzedniczy District in Warsaw)
  Tytuł całości: City and Culture Conference 13-17 May 1998, Stockholm : book of abstracts, ed. Louise Nystrom, Stefan Stritt, Morelli Britt-Luise
  Miejsce wydania: Karlskrona : Urban Environment Council, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 98
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: geografia ; mapa ; miasto ; Warszawa ; infrastruktura

  173/184
  Autorzy: M[ichał] Lenartowicz.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Siblings' influences on socialization into sport process
  Tytuł całości: Abstracts : the 5th International Conference on Sports Sciences for Young Scientists, Ed. Toivo Jürimäe
  Miejsce wydania: Tartu : University of Tartu. Faculty of Exercise and Sport Sciences, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 37-38
  ISBN: 9985-863-50-X
  Uwagi: October 14-17, 1998 Tartu, Estonia
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; sport ; socjalizacja ; rodzina

  174/184
  Autorzy: T[etâna] A. Poliŝuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Soveršenstvovanie tehničeskoj podgotovki sportsmenok na osnove učeta biomehaničeskih i funkcional'nyh pokazatelej v vidah sporta so složnoj strukturoj
  Tytuł całości: Problemy sporta vysših dostiženij i podgotovki sportivnogo rezerva : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji : Minsk, 23-24 dekabrâ 1997 g., Ministerstvo sporta i turizma Republiki Belaruc' ; Naučno-issledobatel'skij instytut fizičeskoj kul'tury i sporta ; Akademiâ fizičeskogo vospitaniâ i sporta
  Miejsce wydania: Minsk, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 26-28
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: sport ; sport wyczynowy ; sportowcy wysoko kwalifikowani ; przygotowanie ; technika

  175/184
  Autorzy: A[nna] Kuk, M[onika] Guszkowska.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Stress and anxiety among disabled athletes doing fencing in wheelchairs
  Tytuł całości: Abstracts : the 5th International Conference on Sports Sciences for Young Scientists, Ed. Toivo Jürimäe
  Miejsce wydania: Tartu : University of Tartu. Faculty of Exercise and Sport Sciences, 1998
  Strony zajęte przez pracę: s. 36-37
  ISBN: 9985-863-50-X
  Uwagi: The 5th International Conference on Sports Sciences for Young Scientists, Tartu, Estonia, october 14-17, 1998
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: psychologia ; sport niepełnosprawnych ; stres ; zespołowe gry sportowe ; koszykówka na wózkach

  176/184
  Autorzy: J. Janiak, J[an] Gajewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Does the isometric strength affect the vertical jump performance
  Tytuł całości: Book of abstracts : XVIth ISB Tokyo Congress : August 25-29, 1997, hosted by the University of Tokyo, eds. Organizing & Program Committee
  Miejsce wydania: [B.m. : b.w.], [1997]
  Strony zajęte przez pracę: s. 86, bibliogr. 4 poz.
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: biomechanika ; cechy motoryczne ; skoczność ; wytrzymałość ; korelacja

  177/184
  Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Evaluation of architecture, culture and space in the traditional Spisz region Villages Poland
  Tytuł całości: Culture & space in the home environment : critical evaluations and new paradigms
  Tytuł równoległy całości: : an international symposium
  Tytuł równoległy całości: : book of abstracts
  Miejsce wydania: Istanbul : Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, 1997
  Strony zajęte przez pracę: s. 94
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: turystyka ; kultura ; architektura ; planowanie przestrzenne ; Spisz

  178/184
  Autorzy: T[atiana] Polishchuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Perfection of technical fitness in callisthenics based on the biomechanical and physiological indices of the athletes' functional state
  Tytuł całości: The Proceedings of "The Modern Olympic Sports" International Scientific Congress (May 16-19, 1997)
  Miejsce wydania: Kyiv : Ukrainian State University of Physical Education and Sport, 1997
  Strony zajęte przez pracę: s.156
  ISBN: 66-7009-42-4
  ISBN: 966-7009-42-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: biomechanika ; fizjologia ; sprawność fizyczna ; sportowcy ; wskaźnik

  179/184
  Autorzy: V. Popov, T[atiana] Polishchuk.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): The stimulating influence of lowenergetic lasers and their application to increase the athletes' efficiency
  Tytuł całości: The Proceedings of "The Modern Olympic Sports" International Scientific Congress (May 16-19, 1997)
  Miejsce wydania: Kyiv : Ukrainian State University of Physical Education and Sport, 1997
  Strony zajęte przez pracę: s. 156-157
  ISBN: 66-7009-42-4
  ISBN: 966-7009-42-4
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; laseroterapia ; sportowcy ; płeć m.

  180/184
  Autorzy: Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Loads recording during physical education classes at school
  Tytuł całości: Book of abstracts : First Annual Congress Frontiers in Sport Science The European Perspective, Ed. P. Marconnet, J. Gaulard, I. Margaritis, F. Tessier
  Miejsce wydania: Nice : [b. w.], [1996]
  Strony zajęte przez pracę: s. 869
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne ; wysiłek fizyczny ; ćwiczenia ruchowe ; rejestracja ; analiza

  181/184
  Autorzy: Dariusz Śledziewski, Krzysztof Perkowski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Structure of the training loads in professional soccer and their influence on players' performance
  Tytuł całości: Book of abstracts : First Annual Congress Frontiers in Sport Science The European Perspective, Ed. P. Marconnet, J. Gaulard, I. Margaritis, F. Tessier
  Miejsce wydania: Nice : [b. w.], [1996]
  Strony zajęte przez pracę: s. 870-871, bibliogr. 6 poz.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: zespołowe gry sportowe ; piłka nożna ; trening ; struktura ; obciążenia treningowe

  182/184
  Autorzy: Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Characteristics of physical fitness of the mentally retarded children
  Tytuł całości: Izvlečki : Drugi Mednarodni Sympozij Šport Mladih : 1. do 4. junij 1993, [Fakulteta za šport]
  Miejsce wydania: [Ljubljana-Bled, Slovenia : b.w., 1993]
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; niepełnosprawni intelektualnie ; testy ; konferencja

  183/184
  Autorzy: A[ndrzej] Kosmol, H[enryk] Sozański, K[rzysztof] Perkowski, D[ariusz] Sledziewski.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Technology of computer registration and training loads analysis of high class athletes
  Tytuł całości: Segundo Congreso Mundial del COI de Ciencias del Deporte : Barcelona, del 26 al 31 de octubre de 1991, Institut Nacional d'Educacio´ Fi´sica de Catalunya (INEFC) ; Palau de Congressos
  Tytuł równoległy całości: Second IOC World Congress on Sport Sciences : Barcelona, 26 to 31 October 1991
  Miejsce wydania: Barcelona : COOB'92, cop. 1991
  Strony zajęte przez pracę: s. 308
  ISBN: 84-7868-095-0
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sportowcy wysoko kwalifikowani ; trening ; obciążenia treningowe ; rejestracja ; komputer

  184/184
  Autorzy: T. A. Kiril'čenko.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Kontrol' tehničeskoj podgotovlennosti gimnastok s primeneniem biomehaničeskih harakteristik funkcii ravnovesiâ
  Tytuł całości: Naučno-pedagogičeskie problemy fizičskoj kul'tury i sporta v svete osnovnyh napravlenij perestrojki vysšego i srednego obrazovaniâ v Respublike : tezisy dokladov respublikanskoj naučno-praktičeskoj konferencii (1-2 noâbrâ 1988 g.), red. O. P. Morgušenko ; Gosudarstvennyj Komitet Ukrainskoj SSR po Fizičeskoj Kul'ture i Sportu
  Miejsce wydania: Ivano-Frankovsk : Gosudarstvennyj komitet Ukrainskoj SSR po fizičeskoj kul'ture i sportu, 1988
  Strony zajęte przez pracę: s. 101-102
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: ZSZ
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: gimnastyka ; gimnastyka artystyczna ; biomechanika ; równowaga ciała ; kontrola

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Nowe wyszukiwanie