Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAS
Liczba odnalezionych rekordów: 226Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku
1/226
Autorzy: Anna Cabak.
Tytuł pracy: Fizjoprofilaktyka i wspomaganie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa
Tytuł pracy w innym języku: Physioprophylaxis and support for the treatment of back pain syndromes
Tytuł czasopisma: Ból
Rok: 2019, T. 20, nr 2, s. 68
ISSN: 1640-324X
Uwagi: Medycyna Bólu 2019 - X Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Warszawa 26-28.09.2019 r. - streszczenia prezentacji
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; zapobieganie ; choroby ; kręgosłup ; ból

2/226
Autorzy: Marek Kowalczyk.
Tytuł pracy: Ból a stres
Tytuł pracy w innym języku: Pain and stress
Tytuł czasopisma: Ból
Rok: 2018, T. 19, nr specjalny, s. 22-23
ISSN: 1640-324X
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: ból ; stres

3/226
Autorzy: Anna Cabak.
Tytuł pracy: Koncepcja masażu na krześle w miejscu pracy jako profilaktyka przeciążeń i dolegliwości bólowych narządu ruchu
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2017, Vol. 19, Suppl. 1, s. 19
ISSN: 1509-3492
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: układ ruchowy ; ból ; zapobieganie ; metoda ; masaż

4/226
Autorzy: Anna Cabak.
Tytuł pracy: Program biopsychospołecznej rehabilitacji pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2017, Vol. 19, Suppl. 1, s. 21
ISSN: 1509-3492
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; rehabilitacja psychiczna ; rehabilitacja społeczna ; program ; układ ruchowy ; kręgosłup ; ból

5/226
Autorzy: Edyta Paruszewska, Magdalena Łapot, Marek Brytan, Bożena Antkowiak, Marek Kowalczyk, Magdalena Ciechanowska.
Tytuł pracy: Prolonged SOCS3 gene response following soman intoxication in the rat brain
Tytuł czasopisma: Acta Neurobiologiae Experimentalis
Rok: 2017, Vol. 77, Suppl., s. 48
ISSN: 0065-1400
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ICN
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: neurologia ; fizjologia ; układ nerwowy ośrodkowy ; mózg ; badania eksperymentalne ; zwierzęta
Adres url:
Adres url:

6/226
Autorzy: Marek Kowalczyk, Magdalena Łapot, Edyta Paruszewska, Bożena Antkowiak.
Tytuł pracy: The influence of soman on the expression of tp53 gene in the rat brain; distant effect
Tytuł czasopisma: Acta Neurobiologiae Experimentalis
Rok: 2017, Vol. 77, Suppl., s. 106
ISSN: 0065-1400
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ICN
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: neurologia ; fizjologia ; układ nerwowy ośrodkowy ; mózg ; zwierzęta ; badania eksperymentalne
Adres url:
Adres url:

7/226
Autorzy: Marek Kowalczyk, Mirosław Mikicin.
Tytuł pracy: Ból mięśniowo-powięziowy, współczesne poglądy na terapie niefarmakologiczne
Tytuł pracy w innym języku: Myofascial pain syndrome: modern views to non-pharmacological therapies
Tytuł czasopisma: Ból
Rok: 2016, T. 17, nr specjalny, s. 41-42
ISSN: 1640-324X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: ból ; leczenie ; metoda

8/226
Autorzy: Joanna Łuczak, Marta Antoszczuk, Karolina Czaplarska, Marzena Kowalska, Michał Linosz, Izabela Zielińska, Jarosław Frąckiewicz, Wioletta Kobiałka, Michał Niemirka, Piotr Pecyna, Grażyna Kuźmicka, Joanna Michalik.
Tytuł pracy: Możliwość zastosowania kriostymulacji w leczeniu dzieci autystycznych
Tytuł pracy w innym języku: Possibility to use the cryostimulation in the treatment of children with autistic disorder
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2016, Vol. 18, Suppl. 1, s. 62-63
ISSN: 1509-3492
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; krioterapia ; dzieci ; autyzm

9/226
Autorzy: Maria Kłoda, Stanisław Szlufik, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Janina Grzegorzewska, Dariusz Białoszewski, Andrzej Friedman.
Tytuł pracy: Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u pacjentów z chorobą Parkinsona
Tytuł pracy w innym języku: Assessment of static and dynamic balance in patients with Parkinson's disease
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2016, Vol. 18, Suppl. 1, s. 106
ISSN: 1509-3492
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: układ nerwowy ; choroby ; choroba Parkinsona ; równowaga ciała

10/226
Autorzy: Anna Cabak, Mirosław Mikicin, Piotr Styczeń.
Tytuł pracy: Profilaktyka i łagodzenie objawów zmian przeciążeniowych okolic kręgosłupa z wykorzystaniem programu masażu na krześle "Chair massage"
Tytuł pracy w innym języku: Prophylactics of spine overloading signs using the "Chair massage" program
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2016, Vol. 18, Suppl. 1, s. 128
ISSN: 1509-3492
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; układ ruchowy ; kręgosłup ; kończyny ; ból ; zapobieganie ; metoda

11/226
Autorzy: Agnieszka Lewko, Marta Sidaway, Maciej Krawczyk.
Tytuł pracy: Reliability of three respiratory muscle tests in post-stroke patients. A pilot study
Tytuł czasopisma: European Respiratory Journal
Rok: Sep 2016, Vol. 48, suppl. 60, s. 1374
ISSN: 0903-1936
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: układ oddechowy ; spirometria ; udar mózgu
Adres url:
DOI:

12/226
Autorzy: Magdalena Ciechanowska, Magdalena Łapot, Marek Brytan, Edyta Paruszewska, Małgorzata Paluch, Franciszek Przekop, Mirosław Mikicin, Marek Kowalczyk.
Tytuł pracy: Assessment of melatonin's ability to regulate immune response in the hypothalamus of soman-poisoned rat; long-term effects
Tytuł czasopisma: Pharmacological Reports
Rok: 2015, Vol. 67, Suppl. 1, s. 19
ISSN: 1734-1140
Uwagi: Special issue: XIX International Congress of the Polish Pharmacological Society
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: farmakologia ; immunologia ; układ wydzielania wewnętrznego ; zwierzęta
Adres url:
DOI:

13/226
Autorzy: Marek Kowalczyk, Mirosław Mikicin.
Tytuł pracy: Fizjoterapia - metoda uzupełniająca leczenie bólu
Tytuł pracy w innym języku: Physiotherapy as an adjunctive pain therapy
Tytuł czasopisma: Ból
Rok: 2015, T. 16, nr specjalny, s. 22, 45-46
ISSN: 1640-324X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; ból ; leczenie

14/226
Autorzy: Jakub Mosz.
Tytuł pracy: Granice współczesnego sportu
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 44-45
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sport ; system wartości ; imprezy sportowe ; walka sportowa

15/226
Autorzy: Anna Cabak.
Tytuł pracy: Koncepcja alternatywnego programu masażu jako profilaktyki i wspomagania leczenia przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 81
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: relaksacja ; masaż ; kręgosłup ; ból ; zapobieganie

16/226
Autorzy: Katarzyna Jurewicz, Katarzyna Paluch, Jacek Rogala, Mirosław Mikicin, Rafał Krauz, Ewa Kublik, Andrzej Wróbel.
Tytuł pracy: Muscle activity can fake the effect of high-frequency EEG-neurofeedback
Tytuł czasopisma: Acta Neurobiologiae Experimentalis
Rok: 2015, Vol. 75, Suppl., s. S77-S78
ISSN: 0065-1400
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: układ nerwowy ośrodkowy ; mięśnie

17/226
Autorzy: Daria Broda-Falkowska, Dmytro Poliszczuk, Tatiana Poliszczuk.
Tytuł pracy: Ocena oraz porównanie budowy i proporcji ciała dziewcząt trenujących dyscypliny techniczno-estetyczne
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 70-71
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: antropometria ; budowa ciała ; typy budowy ciała ; płeć ż. ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; gimnastyka artystyczna ; akrobatyka sportowa ; łyżwiarstwo figurowe ; tańce sportowe

18/226
Autorzy: Waldemar Skowroński, Witold Rekowski, Grzegorz Bednarczuk, Kalina Kaźmierska-Kowalewska, Jolanta Marszalek.
Tytuł pracy: Ocena relacji pomiędzy umiejętnościami dużej motoryki oraz ich znaczenie dla różnych obszarów życia według modelu ICF u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 39
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: motoryczność ; sprawność funkcjonalna ; niepełnosprawni intelektualnie

19/226
Autorzy: Krzysztof W. Jankowski.
Tytuł pracy: Opinie na temat chuligańskich zachowań kibiców na portalach internetowych
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 13
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: imprezy sportowe ; grupy społeczne ; publiczność ; zachowanie się ; środki masowego przekazu ; Internet

20/226
Autorzy: Tatiana Poliszczuk, Maja Mańkowska.
Tytuł pracy: Percepcja wizualna i jej wpływ na szybkość reakcji, antycypację czasowo-ruchową u wysoko kwalifikowanych koszykarek
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 52-53
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; koordynacja ; testy ; zespołowe gry sportowe ; koszykówka ; płeć ż. ; sportowcy wysoko kwalifikowani

21/226
Autorzy: Michal Lenartowicz.
Tytuł pracy: Political determinations of organising sport mega-events and their legacy : the case of Euro 2012 Soccer Cup
Tytuł czasopisma: Revista Espanola de Educatión Física y Deportes
Tytuł równoległy czasopisma: Spanish Journal of Physical Education and Sports
Rok: 2015, No. 410 Supl., s. 207
ISSN: 1133-6366
Uwagi: Proceedings of the 2015 AIESEP International Conference, 8-11 July, 2015, Madrid, Spain
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: sport ; imprezy sportowe ; Mistrzostwa Europy ; zespołowe gry sportowe ; piłka nożna ; polityka ; organizacja
Adres url:
Adres url:

22/226
Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka, Karolina Sawicka.
Tytuł pracy: Potencjały sportowo rekreacyjne parków miejskich. Metoda oceny
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 51, z. 1, s. 65-66
ISSN: 0043-9630
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: turystyka ; rekreacja ruchowa ; wypoczynek czynny ; miasto ; park ; infrastruktura ; dostępność komunikacyjna ; zagospodarowanie przestrzenne

23/226
Autorzy: Dmytro Poliszczuk, Ilona Omiecińska.
Tytuł pracy: Powiązanie między cechami somatycznymi, komponentami tkankowymi ciała i wynikiem sportowym członków Kadry Narodowej Polski w Taekwon-do ITF
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 52
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: antropometria ; budowa ciała ; składniki ciała ; cechy somatyczne ; sporty walki ; tae kwon do ; sportowcy wysoko kwalifikowani ; wyniki sportowe

24/226
Autorzy: Danuta Ługowska, Anna Kuk.
Tytuł pracy: Prezentacja celu, założeń oraz przebiegu warsztatu pod tytułem: O potrzebie miłości
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 65
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: psychologia ; potrzeby psychiczne ; psycholog ; praca zawodowa ; doskonalenie

25/226
Autorzy: Mirosław Mikicin, Marek Kowalczyk.
Tytuł pracy: Stan umysłu jest neuropsychologicznym determinantem działania sportowego
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T.59, z. 1, s. 15
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: psychologia ; sport ; sportowcy ; uwaga ; koncentracja uwagi ; mózg ; elektroencefalogram

26/226
Autorzy: Stanisław Piekarski.
Tytuł pracy: Środowiskowe Domy Zdrowia II Rzeczpospolitej Polskiej 1918-1939
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T.59, z. 1, s. 66
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: historia ; II Rzeczpospolita ; turystyka ; turystyka zdrowotna ; rekreacja ; instytucja społeczna ; wypoczynek ; zdrowie

27/226
Autorzy: Magdalena Łapot, Magdalena Ciechanowska, Marek Kowalczyk, Krystyna Mateusiak, Małgorzata Paluch, Bożena Antkowiak, Franciszek Przekop.
Tytuł pracy: The influence of dopaminergic system inhibition on kisspeptin and rfamide-related peptide-3 transcripts and gonadotropin releasing hormone/receptor proteins in anestrous ewes
Tytuł czasopisma: Acta Neurobiologiae Experimentalis
Rok: 2015, Vol. 75, Suppl., s. S56
ISSN: 0065-1400
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: układ nerwowy ; endokrynologia
Adres url:

28/226
Autorzy: Joanna Zagdańska.
Tytuł pracy: Turystyczno-sentymentalne uwarunkowania polskich Festiwali Kultury Kresowej
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 79
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: turystyka ; turystyka etniczna ; region ; woj. warmińsko-mazurskie ; walory turystyczne ; imprezy ; kultura ; historia

29/226
Autorzy: Mirosław Mikicin, Anna Kuk, Adriana Zagórska, Anna Mróz, Sylwia Nowacka-Dobosz.
Tytuł pracy: Uwaga a wytrzymałość fizyczna
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 56
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: psychologia ; koncentracja psychiczna ; uwaga ; sportowcy ; wytrzymałość ; testy psychologiczne ; test Coopera

30/226
Autorzy: Małgorzata Wojciechowska, Paulina Kuliś.
Tytuł pracy: Wpływ nawyków żywieniowych na kondycję zdrowotną człowieka
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T.59, z.1, s. 35
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: żywienie ; zdrowie ; profilaktyka

31/226
Autorzy: Agnieszka Niemierzycka, Mirosław Mikicin, Agnieszka Zdrodowska, Krzysztof Tomczuk, Piotr Mazurek, Marek Kowalczyk.
Tytuł pracy: Wpływ pulsacji światła oraz temperatury barwowej na podstawową czynność mózgu
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 22-23
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: psychologia ; mózg ; higiena ; oświetlenie

32/226
Autorzy: S[ylwia] Nowacka-Dobosz, M[irosław] Mikicin, A[nna] Mróz, A[nna] Kuk, A[driana] Zagórska.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Wytrzymałość dorosłych zawodników w aspekcie koncentracji uwagi
Tytuł całości: Urazy sportowe : powaga i znaczenie bólu w narządzie ruchu : sport i aktywność fizyczna, Artur Dziak
Miejsce wydania: Kraków : Medicina Sportiva, 2015
Seria: (Medicina Sportiva Suplement, ISSN 1734-9176 ; Vol. 16 (2015), no. 1; Biblioteka Lekarza Sportowego
Strony zajęte przez pracę: s. S58
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: fizjologia ; wytrzymałość organizmu ; próby czynnościowe ; test Coopera

33/226
Autorzy: Witold Rekowski, Alicja Długołęcka.
Tytuł pracy: Zastosowanie ICF do oceny efektywności programu kompleksowej aktywizacji społecznej dzieci poruszających się na wózkach edycja 2013 i 2014
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 41
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; rehabilitacja aktywna ; niepełnosprawni ; niepełnosprawni fizycznie ; dzieci ; młodzież ; program ; skuteczność

34/226
Autorzy: Beata Boćkowska, Agnieszka Nerek, Małgorzata Wojciechowska.
Tytuł pracy: Zespół FAS jako jedna z form krzywdzenia dzieci
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 59
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: ginekologia ; ciąża ; płód ; zdrowie ; używki ; alkohol ; diagnostyka

35/226
Autorzy: Cezary Żekanowski, Beata Pepłońska, Krzysztof Safranow, Jakub Adamczyk, Marcin Siewierski, Henryk Sozański, Antoni K. Gajewski.
Tytuł pracy: Związek zmienności genów wpływających na cechy psychiczne z osiąganiem wybitnych wyników sportowych
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2015, T. 59, z. 1, s. 19
ISSN: 0043-9630
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sport ; wyniki sportowe ; genetyka

36/226
Autorzy: Jolanta Derbich.
Tytuł pracy: Adaptacja domowej łazienki do potrzeb osoby chorującej na stwardnienie rozsiane (SM)
Tytuł pracy w innym języku: Bathroom adaptation for the needs of person with Multiple Scierosis - autor's project
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 89
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; skuteczność ; stwardnienie rozsiane ; jakość życia ; sprawność funkcjonalna ; adaptacja psychologiczna ; badania

37/226
Autorzy: Marek Kowalczyk, Mirosław Mikicin.
Tytuł pracy: Czy akupunktura może wspomagać zabiegi fizjoterapeutyczne?
Tytuł pracy w innym języku: Can acupuncture support physical therapy procedures?
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 60
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; akupunktura

38/226
Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka.
Tytuł pracy: Dostępność terenów sportu i rekreacji jako istotny element procesy rehabilitacji
Tytuł pracy w innym języku: Accessibility of sport and recreation outdoor areas as an integral part of rehabilitation process
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 49
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: zagospodarowanie przestrzenne ; architektura ; integracja społeczna ; bariery

39/226
Autorzy: Agnieszka Stępień, Krzysztof Graff, Małgorzata Podgurniak.
Tytuł pracy: Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną
Tytuł pracy w innym języku: Effects of one-session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral leg patterns and asymmetrical breathing stimulation in girls with idiopathic scoliosis
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. No. 9, s. 36
ISSN: 0860-6161
Uwagi: 4th International Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy' Ideas "Adapted physical activity in rehabilitation and education", 24th-25th of October 2014, Warsaw
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; kręgosłup ; skolioza

40/226
Autorzy: Robert Słodownik, Anna Ogonowska-Słodownik, Natalia Morgulec-Adamowicz, Paweł Targosiński.
Tytuł pracy: Fundamentalne wzorce ruchowe oraz potencjalne ryzyko kontuzji wśród I i II ligowych piłkarzy ręcznych
Tytuł pracy w innym języku: Fundamental movement patterns and potential risk of injury among Division I and II handball players
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 111
ISSN: 0860-6161
Uwagi: 4th International Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy' Ideas, Adapted physical activity in rehabilitation and education
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; sprawność funkcjonalna ; testy ; zespołowe gry sportowe ; piłka ręczna

41/226
Autorzy: Katarzyna Kaczmarczyk, Ida Wiszomirska, Michał Wychowański, Michalina Błażkiewicz, Lidia Ilnicka, Andrzej Wit.
Tytuł pracy: Ocena symetrii w chodzie swobodnym człowieka
Tytuł pracy w innym języku: Assessing the asymmetry of free gait in healthy subjects
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. No 9, s. 31
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; chód ; symetria

42/226
Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz, Anna Ogonowska-Słodownik, Andrzej Kosmol.
Tytuł pracy: Pomiar aktywności fizycznej za pomocą sensorów ruchu u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach - przegląd piśmiennictwa
Tytuł pracy w innym języku: Motion sensors as a measure of physical activity in wheelchair users with spinal cord injury - literature review
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 106
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: niepełnosprawni fizycznie ; kręgosłup ; uszkodzenia ; aktywność fizyczna ; pomiary ; metoda

43/226
Autorzy: Mirosław Mikicin, Marek Kowalczyk.
Tytuł pracy: Rehabilitacja neurologiczna - nowe możliwości
Tytuł pracy w innym języku: Neurological rehabilitation - new opportunities
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 103
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizykoterapia ; metoda ; neurologia ; perspektywy

44/226
Autorzy: Anna Ogonowska-Słodownik, Eliza Maria Bober, Bartosz Molik.
Tytuł pracy: Sprawność funkcjonalna i skład ciała aktywnych kobiet starszych w różnych kategoriach wiekowych
Tytuł pracy w innym języku: Functional fitness and body composition of active older women in different age categories
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 108
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; sprawność fizyczna ; sprawność funkcjonalna ; składniki ciała ; płeć ż. ; wiek dojrzały ; wiek starczy

45/226
Autorzy: Aneta Popieluch, Marcin Popieluch, Michał Wychowański, Tadeusz Bokwa, Adam Hermanowicz, Wojciech Dębek.
Tytuł pracy: Stabilność postawy ciała i ocena parametrów równowagi statycznej u dzieci po urazach głowy
Tytuł czasopisma: Standardy Medyczne Problemy Chirurgii Dziecięcej
Rok: 2014, T. 4, nr 1, s. 96
ISSN: 1641-4039
Uwagi: XV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Gdańsk, 18-20 września 2014 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: postawa ciała ; równowaga ciała ; stabilografia ; dzieci

46/226
Autorzy: Ida Wiszomirska, Katarzyna Kaczmarczyk, Agnieszka Zdrodowska, Michalina Błażkiewicz, Lidia Ilnicka.
Tytuł pracy: Stabilność posturalna mężczyzn z dysfunkcją narządu wzroku
Tytuł pracy w innym języku: Evaluation of the postural stability in visually impaired men
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. No 9, s. 117
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: postawa ciała ; równowaga ciała ; niewidomi ; płeć m.

47/226
Autorzy: Anna Cabak, Anna Dąbrowska-Zimakowska.
Tytuł pracy: Strategie radzenia sobie z przewlekłym bólem u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
Tytuł pracy w innym języku: Strategies for coping with chronic pain in patients in primary health care
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 95
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; ból ; samokontrola

48/226
Autorzy: Marcin Smolarczyk, Andrzej Wiśniewski.
Tytuł pracy: Studenci pierwszego roku wychowania fizycznego: diagnoza społeczna
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: 2014, T. 58, supl. 1, s. 22-23
ISSN: 0043-9630
Uwagi: VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów "Aktywność fizyczna - edukacja, zdrowie, profilaktyka", 6 czerwca 2014
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: pedagogika ; socjologia ; wychowanie fizyczne ; studenci ; aktywność fizyczna ; badania ankietowe

49/226
Autorzy: Kinga Żebrowska.
Tytuł pracy: Trendy tematyczne prac doktorskich i magisterskich w ciągu 30 lat istnienia pierwszego w Europie Wydziału Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Tytuł pracy w innym języku: Trends thematic doctoral dissertations and master's theses within 30 years of the first in Europe Department of Rehabilitation at the Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 68
ISSN: 0860-6161
Uwagi: 4th International Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy' Ideas "Adapted physical activity in rehabilitation and education", 24th-25th of October 2014, Warsaw
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: AWF ; wyższa szkoła wf ; Warszawa ; rehabilitacja ; studenci ; praca magisterska ; praca doktorska ; analiza

50/226
Autorzy: Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka.
Tytuł pracy: Turystyka bez barier na starówkach Krakowa i Warszawy
Tytuł pracy w innym języku: Barrier-free tourism in the old towns of Krakow and Warsaw
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2014, Suppl. no. 9, s. 54
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: turystyka ; niepełnosprawni ; bariery ; Kraków ; Warszawa

51/226
Autorzy: B.J. Peplonska, K. Safranow, J[akub] G[rzegorz] Adamczyk, M[arcin] Siewierski, H[enryk] Sozański, A[ntoni] K. Gajewski, M. Berdynski, A. Maruszak, C[ezary] Zekanowski.
Tytuł pracy: Variations in nuclear genes are associated with elite sport performance in the Polish population
Tytuł czasopisma: European Journal of Human Genetics
Rok: May 2014, Vol. 22, Suppl. 1, s. 508
ISSN: 1018-4813
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biologia ; genetyka ; sport ; sport wyczynowy

52/226
Autorzy: Marek Kowalczyk, Mirosław Mikicin.
Tytuł pracy: Ból w obrazowaniu czynności mózgu
Tytuł pracy w innym języku: Pain in brain neuroimaging
Tytuł czasopisma: Ból
Rok: 2013, T. 14, nr 3, s. 41
ISSN: 1640-324X
Uwagi: 8 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, 25-28 wrzesień 2013, Zakopane
Uwagi: The 8th Congress of Polish Association for the Study of Pain, 25-28 September 2013, Zakopane
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: medycyna ; ból ; układ nerwowy ośrodkowy ; mózg

53/226
Autorzy: Katarzyna Kulej, Beata Ponikowska, Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Jacek Majda, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski, Ewa Jankowska.
Tytuł pracy: Hipogonadyzm i zaawansowanie niewydolności serca jako główne czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń depresyjnych u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca
Tytuł pracy w innym języku: Hypogonadism and heart failure severity as principal risk factors of development of depressive symptoms in men with systolic heart failure
Tytuł czasopisma: Kardiologia Polska
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Heart Journal
Rok: 2013, Vol. 71, Suppl. 6, s. 245-246
ISSN: 0022-9032
Uwagi: XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 26-28 września 2013.
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: medycyna ; endokrynologia ; kardiologia ; układ sercowo-naczyniowy ; choroby ; powikłania ; płeć m.

54/226
Autorzy: Anna Lipowicz, Alicja Szklarska, Halina Kołodziej, Monika Łopuszańska, Tadeusz Bielicki.
Tytuł pracy: Trend sekularny BMI oraz częstość występowania nadwagi i otyłości wśród młodych mężczyzn w Polsce w latach 1965-2010
Tytuł czasopisma: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
Rok: 2013, T. 9, nr 3, s. 120
ISSN: 1734-3321
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie, 12-14 września 2013 roku
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: antropologia ; budowa ciała ; wskaźnik ; otyłość ; młodzież ; płeć m. ; trend sekularny

55/226
Autorzy: Jolanta Kowalik, Danuta Rość.
Tytuł pracy: Wpływ rehabilitacji na funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne chorych na stwardnienie rozsiane (SM)
Tytuł pracy w innym języku: The influence of rehabilitation on physical and psychosocial function of patients with multiple sclerosis (SM)
Tytuł czasopisma: Acta Balneologica 133
Rok: 2013, T. 55, nr 3, s. 229
ISSN: 2082-1867
Uwagi: XXIV Kongres Balneologiczny Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 5-8.09.2013 r., Świeradów Zdrój
Uwagi: Na liście B MNiSW dla 2013 roku czasopismo posiada ISSN: 0005-4402
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; skuteczność ; stwardnienie rozsiane ; sprawność funkcjonalna ; adaptacja psychologiczna ; adaptacja społeczna

56/226
Autorzy: M[irosław] Mikicin, Marek Kowalczyk.
Tytuł pracy: Brain bioelectrical activity stimulated by neurofeedback EEG static training in experiencing the state of readiness for sport activity
Tytuł czasopisma: Acta Neurobiologiae Experimentalis
Rok: 2012, Vol. 72, nr 2, s. 205
ISSN: 0065-1400
Uwagi: 8th Conference "Electrophysiological techniques in bioelectricity research: from ion channels to neural networks", Wrocław Medical University, june 1-2, 2012
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: aktywność umysłowa ; mózg ; stymulacja ; bioprądy ; elektroencefalogram
Adres url:

57/226
Autorzy: Waldemar Skowroński, Tomasz Iwański, Izabela Rutkowska.
Tytuł pracy: Diagnostyka umiejętności ruchowych dzieci w wieku od 4 do 9 lat z Łowicza za pomocą baterii testów dużej motoryki TGMD-2
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2012, T. 18, supl. 1, s. 32-33 bibliogr. poz. 3
ISSN: 2081-237X
Uwagi: XI Konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 18 maja 2012 r.
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; motoryczność ; umiejętność ruchowa ; testy ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek szkolny

58/226
Autorzy: Paweł Tomaszewski, Katarzyna Milde, Anna Majcher, Romuald Stupnicki, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza.
Tytuł pracy: Otłuszczenie ciała i otyłość brzuszna u dzieci i młodzieży z niedoborem wzrostu
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2012, T. 18, supl. 1, s. 43
ISSN: 2081-237X
Uwagi: XI Konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 18 maja 2012 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: antropologia ; antropometria ; wysokość ciała ; fałd skórno-tłuszczowy ; otyłość ; dzieci ; młodzież

59/226
Autorzy: Małgorzata Bujar-Misztal, Monika Guszkowska, Janusz Domaniecki, Marzena Kubiak-Budzińska.
Tytuł pracy: Stany nastrojów pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym
Tytuł czasopisma: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Rok: maj 2012, T. 9, supl. 1, S 79
ISSN: 1731-5530
Uwagi: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Kraków 24-26 maja 2012 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: kardiologia ; chirurgia ; psychologia ; emocje ; płeć ; badania

60/226
Autorzy: Tatiana Poliszczuk, Maja Mańkowska.
Tytuł pracy: Symetria i asymetria czasu reakcji i składu tkankowego kończyn górnych młodych koszykarek
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2012, T. 18, supl.1, s.34
ISSN: 2081-237X
Uwagi: XI Konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 18 maja 2012 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: fizjologia ; psychomotoryka ; składniki ciała ; czas reakcji ; symetria ; kończyny ; kończyna górna ; młodzież ; płeć ż. ; wiek szkolny ; koszykówka

61/226
Autorzy: Jolanta Derbich.
Tytuł pracy: Wspomaganie siadu korekcyjnego u dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2012, T.18, supl. 1, s. 21 bibliogr.
ISSN: 2081-237X
Uwagi: XI Konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 18 maja 2012 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; mózg ; choroby ; porażenie ; dzieci ; analiza

62/226
Autorzy: Katarzyna Milde, Paweł Tomaszewski, Anna Majcher, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Sylwia Nowacka-Dobosz, Romuald Stupnicki.
Tytuł pracy: Wybrane komponenty sprawności fizycznej dzieci z niedoborem wzrostu
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2012, T. 18, supl. 1, s. 44
ISSN: 2081-237X
Uwagi: XI Konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 18 maja 2012 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; cechy motoryczne ; wysokość ciała ; korelacja

63/226
Autorzy: Jarosław Czubak, Agnieszka Stępień, Jakub Marciński.
Tytuł pracy: Algorytm kompleksowego postępowania leczniczego w zespołach inkongruencji stawu biodrowego ze szczególnym uwzględnieniem leczenia usprawniającego
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2011, Vol. 13, Suppl. 2, s. 25
ISSN: 1509-3492
Uwagi: I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" nt. Narząd ruchu - badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń. Postępy 2011, Warszawa, 21-22 października 2011 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: układ ruchowy ; stawy ; staw biodrowy ; leczenie

64/226
Autorzy: Paweł Tomaszewski, Piotr Żmijewski, Jan Gajewski, Katarzyna Milde, Beata Szczepańska.
Tytuł pracy: Budowa somatyczna 9-letnich chłopców o różnym poziomie sprawności fizycznej
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2011, T. 17, supl. 1, s. 40
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: antropologia ; sprawność fizyczna ogólna ; antropometria ; dzieci ; płeć m.

65/226
Autorzy: Hanna Kołoło, Barbara Woynarowska, Joanna Mazur, Anna Dzielska.
Tytuł pracy: Infrastruktura sportowo-rekreacyjna szkoły jako czynnik sprzyjający aktywności fizycznej uczniów i skuteczności edukacji zdrowotnej
Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
Rok: 2011, Vol. 27, Suppl. 1, s. 14
ISSN: 1232-406X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; aktywność fizyczna ; szkoła ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny ; wychowanie zdrowotne ; korelacja ; infrastruktura ; urządzenie sportowe

66/226
Autorzy: Izabela Rutkowska, Waldemar Skowroński, Krzysztof Koc, Katarzyna Stranowska.
Tytuł pracy: Koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców z dysfunkcjami sensorycznymi na tle pełnoprawnych rówieśników
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2011, T. 17, supl. 1, s. 31 il.
ISSN: 2081-237X
Uwagi: X konferencja "Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 13 maja 2011 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; koordynacja ruchowa ; uzdolnienia ruchowe ; sensomotoryka ; testy ; dzieci ; młodzież ; niewidomi ; głusi

67/226
Autorzy: Justyna Choromańska, Witold Rongies, Janusz Sierdziński, Włodzimierz Dolecki, Sylwia Stępniowska, Monika Boniszewska, Agata Bąk, Andrzej Lazar, Gabriela Majak, Dorota Małkowska.
Tytuł pracy: Ocena funkcjonalna wpływu wybranego programu rehabilitacji u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych : badanie pilotażowe
Tytuł pracy w innym języku: Functional evaluation of the impact of a chosen rehabilitation programme in patients with hip osteoarthritis : a pilot study
Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
Rok: 2011, Vol. 11, Suppl. 1, s. 67-68
ISSN: 1642-0136
Uwagi: Tekst w j. ang. s. 68
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: stawy ; staw biodrowy ; zwyrodnienia ; rehabilitacja ; konferencja

68/226
Autorzy: Waldemar Skowroński, Tadeusz Staniszewski, Andrzej Kosmol, Izabela Rutkowska, Paweł Tomaszewski, Natalia Adamowicz-Morgulec, Bartosz Molik, Grzegorz Bednarczuk, Rafał Tabęcki, Beata Kucharczyk, Kalina Kaźmierska.
Tytuł pracy: Ocena obiektywności i przydatności dużej motoryki TGMD-2 dla badań dzieci w wieku od 3 do 10 lat
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2011, T. 17, supl. 1, s. 24 il.
ISSN: 2081-237X
Uwagi: X konferencja "Postępy w rozwoju zaburzeń rozwoju fizycznego", Warszawa, 13 maja 2011 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; motoryczność ; diagnostyka ; testy ; skuteczność ; dzieci ; wiek przedszkolny ; wiek szkolny

69/226
Autorzy: Maria Kłoda, Małgorzata Bielawska-Zdyra, Iwona Potrzebowska, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.
Tytuł pracy: Ocena stabilometryczna postawy pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Tytuł pracy w innym języku: The stabilometric evaluation of a posture of patients after ischemic stroke
Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
Rok: 2011, Vol. 11, Suppl. 1, s. 79-80
ISSN: 1642-0136
Uwagi: 15. Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. Fizjoterapia we współczesnej medycynie. Łódź, 17-19.11.2011
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; diagnostyka ; stabilografia ; postawa ciała ; równowaga ciała ; układ nerwowy ośrodkowy ; mózg ; choroby ; udar mózgu ; badania

70/226
Autorzy: Maria Kłoda, Małgorzata Bielawska-Zdyra, Iwona Potrzebowska, Monika Lewandowska, Dariusz Białoszewski, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.
Tytuł pracy: Ocena wybranych parametrów chodu u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Tytuł pracy w innym języku: Assessment of selected gait parameters among patients after ischemic stroke
Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
Rok: 2011, Vol. 11, Suppl. 1, s. 83
ISSN: 1642-0136
Uwagi: 15. Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. Fizjoterapia we współczesnej medycynie. Łódź, 17-19.11.2011
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; układ nerwowy ośrodkowy ; mózg ; choroby ; udar mózgu ; ruchy lokomocyjne ; chód

71/226
Autorzy: Hanna Kołoło.
Tytuł pracy: Poczucie własnej skuteczności, jakość życia związana ze zdrowiem i aktywność fizyczna osób starszych biorących udział w terapii zajęciowej
Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
Rok: 2011, Vol. 27, Suppl. 1, s. 14
ISSN: 1232-406X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; jakość życia ; skuteczność ; starzenie się ; wiek starczy ; korelacja ; terapia zajęciowa ; badania

72/226
Autorzy: Katarzyna Milde, Paweł Tomaszewski, Anna Majcher, Beata Pyrżak, Romuald Stupnicki.
Tytuł pracy: Porównanie wybranych proporcji ciała dziewcząt z niedoborem wzrostu i dziewcząt zdrowych w okresie pokwitania
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2011, T. 17, supl. 1, s. 37
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: antropologia ; rozwój biologiczny ; budowa ciała ; antropometria ; płeć ż. ; pokwitanie

73/226
Autorzy: Witold Rongies, Jacek Bojakowski, Justyna Choromańska, Barbara Golińska, Lidia Koktysz, Ewa Zagórska, Dorota Małkowska, Maria Nestorowicz, Włodzimierz Dolecki, Monika Lewandowska, Antoni Krzeski.
Tytuł pracy: Próba fizjoterapii u pacjentów z poinfekcyjnym uszkodzeniem nerwów czaszkowych - opis przypadków
Tytuł pracy w innym języku: An attempt of physiotherapy in patients with postinfectious cranial nerve damage - case reports
Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
Rok: 2011, Vol. 11, Suppl. 1, s. 82
ISSN: 1642-0136
Uwagi: XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. "Fizjoterapia we współczesnej medycynie" = XV International Jubillee Congress of the Polish Society of Physiotherapy "Physiotherapy in contemporary medicine", Łódź, 17-19.11.2011 r.
Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 82-83
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: układ nerwowy ; uszkodzenia ; czaszka ; fizjoterapia ; skuteczność ; konferencja

74/226
Autorzy: Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Hanna Kołoło.
Tytuł pracy: Przydatność kwestionariusza CHIP-AE do badania ogólnej aktywności fizycznej młodzieży w badaniach populacyjnych
Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
Rok: 2011, Vol. 27, Suppl. 1, s. 18-19
ISSN: 1232-406X
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie-Ruch-Zdrowie" pod patronatem JM Rektora AWF prof. dr hab. med. Jerzego Smorawińskiego, Poznań, Malta, 9-11 czerwca 2011 r.
Uwagi: projekt MNiSzW nr NN 404 1540 537
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; zespołowe gry sportowe ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć ż. ; płeć m. ; samopoczucie ; badania ankietowe

75/226
Autorzy: Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Anna Lipowicz, Halina Kołodziej.
Tytuł pracy: Psychologiczne aspekty ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w populacji dorosłych mężczyzn i kobiet
Tytuł czasopisma: Anthropological Review
Rok: 2011, Suppl. 7, s. 78
ISSN: 1898-6773
Uwagi: XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocław, 6-8 września 2011 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: układ sercowo-naczyniowy ; choroby ; ryzyko ; wiek dojrzały ; płeć ż. ; płeć m. ; psychologia

76/226
Autorzy: Aleksander Ronikier.
Tytuł pracy: Rola turystyki i rekreacji w leczeniu uzdrowiskowym
Tytuł czasopisma: Acta Balneologica 125
Rok: lipiec-wrzesień 2011, T. 53, nr 3, s. 196-197
ISSN: 2082-1867
Uwagi: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 08-11.09.2011 r. Nałęczów
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: turystyka ; rekreacja ruchowa ; uzdrowiska

77/226
Autorzy: Joanna Lewandowska, Krzysztof Buśko, Monika Lipińska, Radosław Michalski, Anna Pastuszak.
Tytuł pracy: Somatotype variables related to muscle torque and power output in female volleyball players
Tytuł czasopisma: Anthropological Review
Rok: 2011, Suppl. 7, s. 73
ISSN: 1898-6773
Uwagi: XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocław, 6-8 września 2011 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: antropologia ; typy budowy ciała ; budowa ciała ; mięśnie ; momenty sił ; moc ; zespołowe gry sportowe ; piłka siatkowa ; płeć ż.

78/226
Autorzy: Piotr Żmijewski, Paweł Tomaszewski, Jan Gajewski, Katarzyna Milde, Anna Kopiczko, Joanna Orysiak.
Tytuł pracy: Sprawność fizyczna 9-letnich dzieci o zróżnicowanej masie ciała
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2011, T. 17, supl. 1, s. 45
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ogólna ; ciężar ciała ; cechy motoryczne ; cechy somatyczne ; korelacja ; dzieci ; antropometria ; testy ; test międzynarodowy

79/226
Autorzy: Halina Kołodziej, Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Anna Lipowicz.
Tytuł pracy: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania umieralności z powodu samobójstw osób dorosłych w dobie transformacji ustrojowej
Tytuł czasopisma: Anthropological Review
Rok: 2011, Suppl. 7, s. 55
ISSN: 1898-6773
Uwagi: XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocław, 6-8 września 2011 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: socjologia ; psychologia ; śmiertelność ; wiek dojrzały ; płeć ż. ; płeć m. ; transformajca ustrojowa

80/226
Autorzy: Renata Czarniecka, Katarzyna Milde, Paweł Tomaszewski.
Tytuł pracy: Wpływ autorskiego programu usprawniającego na zdolności siłowe dojrzewających dziewcząt ze środowiska miejskiego
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2011, T. 17, supl. 1, s. 38
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; cechy motoryczne ; siła ; płeć ż. ; środowisko społeczne ; miasto

81/226
Autorzy: K[rzysztof] Graff, E. Jelonek, P. Pawlak, M. Jaworski, E. Karczmarewicz, A. Łukaszewska, A. Traczewski, M. Syczewska.
Tytuł pracy: Wpływ treningu wibracyjnego na gęstość mineralną kości i stan funkcjonalny pacjentów z wrodzoną łamliwością kości : doniesienie wstępne
Tytuł pracy w innym języku: Influence of the vibrating training on bone mineral density and functional status of patient with osteogenesis imperfecta : preliminary data
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2011, Vol. 13, suppl. 1, s. 137-138
ISSN: 1509-3492
Uwagi: 4th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, Krakow, 29 September - 1 October 2011
Uwagi: 16th Congress of Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; trening leczniczy ; wibracje ; kości ; wady wrodzone ; choroby ; dzieci

82/226
Autorzy: E. Jelonek, E. Karczmarewicz, K[rzysztof] Graff, P. Pawlak, M. Jaworski, E. Kryśkiewicz, A. Łukaszewska, M. Syczewska, A. Traczewski.
Tytuł pracy: Wpływ treningu wibracyjnego na metabolizm kostny u dzieci : doniesienie wstępne
Tytuł pracy w innym języku: Influence of the vibrating training on bone metabolism in children : preliminary data
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2011, Vol. 13, suppl. 1, s. 142-143
ISSN: 1509-3492
Uwagi: 4th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, Krakow, 29 September - 1 October 2011
Uwagi: 16th Congress of Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: kości ; choroby ; osteoporoza ; trening leczniczy ; wibracje ; dzieci

83/226
Autorzy: Elżbieta Jelonek, Krzysztof Graff, Elżbieta Karczmarewicz, Maciej Jaworski, Edyta Kryśkiewicz, Paweł Płudowski, Artur Traczewski, Anna Łukaszewska.
Tytuł pracy: Wpływ treningu wibracyjnego na metabolizm kostny u dzieci z wrodzoną łamliwością kości - doniesienie wstępne
Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Rok: 2011, Vol. 13, suppl. 2, s. 37-38
ISSN: 1509-3492
Uwagi: I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. Narząd ruchu - badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; trening leczniczy ; wibracje ; układ ruchowy ; układ kostno-stawowy ; kości ; wady wrodzone ; choroby ; dzieci

84/226
Autorzy: K[rzysztof] Graff, T. Rostek, A. Traczewski, P. Pawlak, J. Isajenko, A. Łukaszewska, E. Jelonek.
Tytuł pracy: Wpływ treningu wibracyjnego na siłę mięśniową stawu kolanowego pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa
Tytuł pracy w innym języku: Influence of vibration training on force of knee muscles in patients with scoliosis
Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
Rok: 2011, Vol. 11, Suppl. 1, s. 114-115
ISSN: 1642-0136
Uwagi: XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. Fizjoterapia we Współczesnej Medycynie, Łódź, 17-19.11.2011
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; trening leczniczy ; wibracje ; kończyna dolna ; staw kolanowy ; mięśnie ; siła

85/226
Autorzy: Piotr Czyżewski, Janusz Domaniecki, Marek Szczepkowski, Jan Gajewski.
Tytuł pracy: Wybrane czynniki determinujące stan funkcjonalny osób starszych po dużych operacjach brzusznych w okresie fizjoterapii szpitalnej
Tytuł pracy w innym języku: Some factors determining the functional status of the elderly after major abdominal surgery the hospital physiotherapy
Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
Rok: 2011, Vol. 11, suppl. 1, s. 74
ISSN: 1642-0136
Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 74-75
Uwagi: XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. Fizjoterapia we współczesnej medycynie, Łódź, 17-19.11.2011
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: wiek starczy ; chirurgia ; fizjoterapia ; sprawność funkcjonalna ; badania

86/226
Autorzy: Joanna Mazur, Hanna Kołoło.
Tytuł pracy: Zagrożenie urazami młodzieży z nadmiarem masy ciała tendencje zmian w latach 2006-2010
Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
Rok: 2011, Vol. 27, Suppl. 1, s. 18
ISSN: 1232-406X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: medycyna ; zdrowie ; higiena żywienia ; masa ciała ; otyłość ; korelacja ; urazy ; młodzież ; wiek szkolny ; aktywność fizyczna ; badania

87/226
Autorzy: Alicja Szklarska, Monika Łopuszańska, Ewa Jankowska, Anna Lipowicz, Halina Kołodziej.
Tytuł pracy: Zróżnicowanie kondycji biologicznej mężczyzn ze względu na ich pozycję zawodową
Tytuł czasopisma: Anthropological Review
Rok: 2011, Suppl. 7, s. 109
ISSN: 1898-6773
Uwagi: XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocław, 6-8 września 2011 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: antropologia ; antropometria ; biologia ; fizjologia ; endokrynologia ; płeć m. ; grupy zawodowe

88/226
Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol.
Tytuł pracy: Aktywność sportowa osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
Rok: 2010, Vol. 26, Suppl. 1, s. 13
ISSN: 1232-406X
Uwagi: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej "Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych", Warszawa (Centrum Olimpijskie), 25-26 czerwca 2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: kręgosłup ; szyja ; uszkodzenia ; aktywność fizyczna ; rehabilitacja ; skuteczność

89/226
Autorzy: Tatiana Poliszczuk, Monika Johne.
Tytuł pracy: Asymetria morfologiczna kwalifikowanych zawodniczek trenujących szermierkę
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2010, Vol. 16, supl. 2, s.36
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sporty walki ; szermierka ; płeć ż. ; kończyny ; kończyna dolna ; kończyna górna ; symetria

90/226
Autorzy: Witold Rongies, Katarzyna Janowska, Paweł Kędziera, Sylwia Stępniewska, Magdalena Federowicz, Monika Lewandowska, Janusz Sierdziński, Włodzimierz Dolecki, Dariusz Białoszewski.
Tytuł pracy: Ból, często występujący objaw u pacjentów przewlekle hemodializowanych - badanie wstępne
Tytuł pracy w innym języku: Pain as a frequwntlyoccurring symptom in patients undergoing chronic hemodialysis
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, suppl. 8, s. 203-204
ISSN: 0860-6161
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej", Łódź 23-25.09.2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: medycyna ; układ moczowo-płciowy ; nerki ; choroby ; ból

91/226
Autorzy: Mirosław Ząbek, Michał Sobstyl, Sebastian Dzierzęcki, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.
Tytuł pracy: Długoterminowa obserwacja chorych z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona po jednostronnej i obustronnej stymulacji jąder niskowzgórzowych : doświadczenia własne
Tytuł pracy w innym języku: Long-term follow-up of unilateral and bilateral subthalamic stimulation in the treatment of advanced Parkinson's disease : personal experience
Tytuł czasopisma: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Neurology and Neurosurgery
Rok: 2010, Vol. 44, nr 1, suppl. 1, s. 14-15
ISSN: 0028-3843
Uwagi: Konferencja Naukowa Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, 4-5 marca 2010 r. Ustroń
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: układ nerwowy ; choroba Parkinsona ; mózg ; leczenie

92/226
Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz, Bartosz Molik, Izabela Rutkowska, Andrzej Kosmol.
Tytuł pracy: Europejskie standardy kształcenia specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej
Tytuł pracy w innym języku: European standards in Adapted Physical Activity training
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, suppl. 8, s. 143-144
ISSN: 0860-6161
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: adaptowana aktywność fizyczna ; kształcenie kadr ; Europa ; konferencja

93/226
Autorzy: Dariusz Boguszewski, Jakub Adamczyk, Andrzej Ochal.
Tytuł pracy: Kształtowanie nawyków prozdrowotnych studentów fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł pracy w innym języku: Prohealthy habits of warsaw medical university physiotherapy students
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, Suppl. No. 8, s. 153-154
ISSN: 0860-6161
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej", Łódź, 23-25.09.2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: zdrowie ; styl życia ; aktywność fizyczna ; higiena żywienia ; grupy społeczne ; studenci ; badania ankietowe ; IPAQ ; konferencja

94/226
Autorzy: Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Katarzyna Milde, Paweł Tomaszewski, Mirosława Frąc.
Tytuł pracy: Ocena poziomu aktywności fizycznej dziewcząt z zespołem Turnera
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2010, T. 16, supl. 2, s. 33
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; zainteresowanie ; IPAQ ; płeć ż. ; wady wrodzone ; zespół Turnera

95/226
Autorzy: Tatiana Poliszczuk, Andrzej Wiśniewski, Katarzyna Milde, Ewa Pańkowska.
Tytuł pracy: Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2010, Vol. 16, supl. 2, s. 23
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; testy ; test Eurofit ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć m. ; płeć ż. ; cukrzyca

96/226
Autorzy: M. Kłoda, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, T. Chwyczko, D. Białoszewski, Edyta Smolis-Bąk, A. Friedman.
Tytuł pracy: Ocena stabilności posturalnej oraz wybranych parametrów chodu pacjentów z chorobą Parkinsona i osób zdrowych
Tytuł pracy w innym języku: Evaluation of postural stability and selected gait parameters in patients with Parkinson disease and healthy subjects
Tytuł czasopisma: Fizjoterapia
Rok: 2010, Suppl., s. 37-38
ISSN: 1230-8323
Uwagi: VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii Wrocław, 28-30 maj 2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; choroba Parkinsona ; układ ruchowy ; chód ; równowaga ciała ; badania

97/226
Autorzy: Witold Rongies, Agnieszka Rogala, Monika Lewandowska, Janusz Sierdziński, Włodzimierz Dolecki, Ewa Trzepla.
Tytuł pracy: Ocena wpływu życia w aglomeracjach miejskich o różnym stopniu zaludnienia, na występowanie wybranych wad postawy u dzieci w wieku 10-12 lat
Tytuł pracy w innym języku: The impact of living in urban areas of different population density on the occurrence of postural defects among children aged 10-12 years
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, suppl. 8, s. 101-102
ISSN: 0860-6161
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej", Łódź 23-25.09.2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: wady postawy ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; miasto ; urbanizacja ; ocena

98/226
Autorzy: Tatiana Poliszczuk, Andrzej Wiśniewski, Henryk Norkowski, Paweł Tomaszewski, Krzysztof Krawczyk.
Tytuł pracy: Ocena wydolności beztlenowej nisko-, normo- i wysokorosłych osób w wieku 18-23 lat
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2010, Vol. 16, supl. 2, s. 22
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: fizjologia ; wysiłek fizyczny ; anaerobowy ; wydolność organizmu ; młodzież ; wysokość ciała ; płeć ż. ; płeć m. ; badania

99/226
Autorzy: Witold Rongies, Anna Łukaszewicz, Justyna Choromańska, Włodzimierz Dolecki, Andrzej Lazar, Janusz Sierdziński, Ewa Trzepla.
Tytuł pracy: Porównanie wyników posturograficznych osób zdrowych i chorych z bólami krzyża, z wykorzystaniem pedobarografii
Tytuł pracy w innym języku: A comparison of the results posturographic healthy subjects and patients with low back pain, using pedobarography
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, suppl. 8, s. 205-206
ISSN: 0860-6161
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej", Łódź 23-25.09.2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; układ ruchowy ; kręgosłup ; ból ; posturografia

100/226
Autorzy: Waldemar Skowroński, Joanna Styczeń.
Tytuł pracy: Program "Zdrowi Sportowcy" w olimpiadach specjalnych
Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
Rok: 2010, Vol. 26, suppl. 1, s. 14
ISSN: 1232-406X
Uwagi: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. 25-26 czerwca 2010 r., Warszawa
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: niepełnosprawni intelektualnie ; olimpiady specjalne ; opieka zdrowotna ; program

101/226
Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz.
Tytuł pracy: Standardy Światowej Federacji Terapii Zajęciowej (WFOT) a ramy kwalifikacji zawodowych dla europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego
Tytuł pracy w innym języku: World Federation of Occupational Therapists (WFOT) standards and vocational qualifications frameworks in the European Higher Education Area
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, suppl. 8, s. 190
ISSN: 0860-6161
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej, Łódź, 23-25.09.2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; terapia zajęciowa ; kształcenie kadr ; szkoła wyższa ; konferencja

102/226
Autorzy: Witold Rongies, Agata Młynarska, Włodzimierz Dolecki, Monika Lewandowska, Tadeusz Przybyłowski.
Tytuł pracy: Wpływ dializoterapii na wybrane parametry spirometryczne u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
Tytuł pracy w innym języku: The impact of dialysis therapy of selected spirometric parameters in patients with endstage renal failure
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, suppl. 8, s. 204-205
ISSN: 0860-6161
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej", Łódź 23-25.09.2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: medycyna ; układ moczowo-płciowy ; nerki ; choroby ; spirometria

103/226
Autorzy: Jakub Adamczyk, Dariusz Boguszewski, Ilona Debrzak-Adamczyk, Andrzej Ochal.
Tytuł pracy: Wymogi pracy w zawodzie a kształcenie fizjoterapeutów
Tytuł pracy w innym języku: Requirements work and education of physiotherapists
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, Suppl. No. 8, s. 152-153
ISSN: 0860-6161
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej", Łódź, 23-25.09.2010 r
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapeuci ; praca zawodowa ; kształcenie kadr ; nauczanie programowe ; badania ankietowe ; konferencja

104/226
Autorzy: Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz, Katarzyna Milde.
Tytuł pracy: Wytrzymałość biegowa otyłych dziewcząt i chłopców w Polsce
Tytuł czasopisma: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Tytuł równoległy czasopisma: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
Rok: 2010, Vol. 16, supl. 2, s. 41
ISSN: 2081-237X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ogólna ; cechy motoryczne ; testy ; dzieci ; młodzież ; wiek szkolny

105/226
Autorzy: Natalia Morgulec-Adamowicz, Izabela Rutkowska, Witold Rekowski, Andrzej Kosmol, Grzegorz Bednarczuk.
Tytuł pracy: Zajęcia aktywności fizycznej w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce
Tytuł pracy w innym języku: Physical activity programs in Universities of the Third Age in Poland
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2010, suppl. 8, s. 191
ISSN: 0860-6161
Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej, Łódź, 23-25.09.2010 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; nauczanie programowe ; Uniwersytet Trzeciego Wieku ; Polska ; konferencja

106/226
Autorzy: Anna Dzielska, Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Hanna Kołoło.
Tytuł pracy: Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ-13) wśród młodzieży szkolnej w badaniach populacyjnych
Tytuł pracy w innym języku: Adaptation of the Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ-13) for school-aged adolescents in a population study
Tytuł czasopisma: Problemy Higieny i Epidemiologii 90
Rok: wrzesień 2009, T.90, supl. 1, s. 22
ISSN: 1895-4316
Uwagi: Pełny takst artykułu : "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2009, T. 90, nr 3 s. 362-369
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: higiena żywienia ; gimnazjum ; młodzież ; wiek szkolny ; badania ankietowe
Adres url:

107/226
Autorzy: Ewa Kozdroń.
Tytuł pracy: Adaptowana aktywność fizyczna w procesie pomyślnego starzenia się
Tytuł czasopisma: Gerontologia Polska
Rok: 2009, T. 17, nr 4, s. 177
Tryb dostępu: http://www.gp.viamedica.pl/darmowy_pdf.phtml?indeks=19&indeks_art=158
ISSN: 1425-4956
Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Warszawa, 10-12 grudnia 2009 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: gerontologia ; aktywność fizyczna ; adaptowana aktywność fizyczna ; wiek starczy ; starzenie się
Adres url:

108/226
Autorzy: J. Gotlib, D. Białoszewski, M. Płaszewski, A[nna] Cabak, M. Lewandowska, J. Sierdziński.
Tytuł pracy: Analiza zmian postaw zawodowych studentów fizjoterapii w trakcie studiów I stopnia - doniesienie wstępne
Tytuł pracy w innym języku: Analysis of professional attitudes among physiotherapy students during course of entry level studies - preliminary report
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 59-60
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; studenci ; praca zawodowa ; poglądy ; badania ankietowe

109/226
Autorzy: J. Gotlib, D. Białoszewski, A[nna] Cabak, J. Sierdziński, K. Barczyk, A. Bauer, K. Górniak, J. Grzegorczyk, A. Halski, W. Kułak, A. Lewandowski, P. Majcher, O. Nowotny-Czupryna, J. Otfinowski, E. Paszowska, M. Płaszewski, K. Prokopowicz, E. Sutkowska, M. Starczyńska, T. Tańska, L. Woźniak, Z. Wrzosek, J. Zajt-Kwiatkowska.
Tytuł pracy: Czynniki motywujące do wyboru studiów oraz ocena wiedzy dotyczącej możliwości podejmowania pracy wśród studentów fizjoterapii w Polsce
Tytuł pracy w innym języku: Reasons for studying physiotherapy and familiarity with career possibilities among students at Polish university-level schools
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 175-176
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; szkoła wyższa ; studenci ; motywacja ; praca zawodowa ; świadomość ; badania ankietowe

110/226
Autorzy: Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Anna Oblacińska, Hanna Kołoło.
Tytuł pracy: Drabina Cantrila w badaniach stanu zdrowia i nierówności w zdrowiu uczniów w wieku 11-18 lat
Tytuł pracy w innym języku: Cantril ladder in the studies on health and health inequalities among 11-18-year-old pupils
Tytuł czasopisma: Problemy Higieny i Epidemiologii 90
Rok: wrzesień 2009, T. 90, supl. 1, s. 8
ISSN: 1895-4316
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Między profilaktyką a medycyną kliniczną, Poznań 9-11 września 2009
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: zdrowie ; młodzież ; wiek szkolny ; badania ; metoda
Adres url:

111/226
Autorzy: Maria R. Grodner, M. Lewandowska, J[anusz] Domaniecki.
Tytuł pracy: Dysesthesia in innervated area by median nerve obstetric brachial plexus injuries (OBPI)
Tytuł czasopisma: The Journal of Hand Surgery
Rok: June 2009, Vol. 34E, suppl. 1, s. 142
ISSN: 1753-1934
Uwagi: FESSH 2009, XIV CONGRESS, Federation of the European Societies for Surgery of the Hand, Poznan, Poland, 3-6 June 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: układ nerwowy ; nerwy ; ramię ; proprioreceptory ; zaburzenia ; ginekologia ; uszkodzenia ; dzieci ; wiek przedszkolny ; młodzież ; wiek szkolny

112/226
Autorzy: W. Rongies, S. Stępniewska, B. Golińska, T. Kenczew-Kolanowska, A. Brudkowska, T. Jakimowicz, W[łodzimierz] Dolecki, M. Krawczyk, M. Federowicz.
Tytuł pracy: Influence of the primary disease on rehabilitation results in early postoperative period in patients post orthopedic liver transplantation
Tytuł czasopisma: Annals of Transplantation
Rok: 2009, Vol. 14, Suppl. 1, s. 39
ISSN: 1425-9524
Uwagi: IXth Congress of the Polish Transplantation Society May 14th - 16th 2009, Cracow, Poland
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; układ wydzielania wewnętrznego ; wątroba ; choroby ; przeszczepy

113/226
Autorzy: Alicja Szklarska, Anna Lipowicz, Monika Łopuszańska, Sławomir Kozieł, Tadeusz Bielicki.
Tytuł pracy: Konsekwencje biologiczne mobilności społecznej
Tytuł czasopisma: Anthropological Review
Rok: 2009, supl. 6, s. 110
ISSN: 1898-6773
Uwagi: XLII Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Łódź 10-12 września 2009 r.
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: socjologia ; antropologia ; zdrowie ; warunki bytowe ; zmiana ; układ sercowo-naczyniowy ; choroby

114/226
Autorzy: Michał Lenartowicz.
Tytuł pracy: Międzynarodowa Konferencja Naukowa AIESEP "The Physically Active Lifestyle: A Collaboration Among Professionals" 24-27 września 2009 r., Pensacola, USA
Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
Rok: Wrzesień 2009, T. 53, z. 3, s. 176-178 bibliogr.
ISSN: 0043-9630
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; styl życia ; nauczyciele wf ; trenerzy ; konferencja ; sprawozdanie ; USA

115/226
Autorzy: J. Gotlib, D. Białoszewski, A[nna] Cabak, J. Sierdziński, K. Barczyk, A. Bauer, K. Górniak, J. Grzegorczyk, A. Halski, W. Kułak, A. Lewandowski, P. Majcher, O. Nowotny-Czupryna, J. Otfinowski, E. Paszowska, M. Płaszewski, K. Prokopowicz, E. Sutkowska, M. Starczyńska, T. Tańska, L. Woźniak, Z. Wrzosek, J. Zajt-Kwiatkowska.
Tytuł pracy: Ocena pozycji fizjoterapeuty w zespole leczącym w opinii studentów fizjoterapii polskich uczelni o różnych profilach kształcenia
Tytuł pracy w innym języku: Status of physiotherapist in treatment team in the opinion of physiotherapy students from Polish university-level schools
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 60-61
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; fizjoterapeuci ; szkoła wyższa ; studenci ; poglądy

116/226
Autorzy: Hanna Kołoło, Joanna Mazur, Anna Dzielska.
Tytuł pracy: Ogólne poczucie własnej skuteczności a motywacja dziewcząt 15-letnich do udziału w aktywności fizycznej
Tytuł pracy w innym języku: General self-efficacy and physical activity motivation among 15-years-old girls
Tytuł czasopisma: Problemy Higieny i Epidemiologii
Rok: wrzesień 2009, T. 90, supl. 1, s. 64
ISSN: 1895-4316
Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Między profilaktyką a medycyną kliniczną, Poznań 9-11 września 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; skuteczność ; motywacja ; młodzież ; płeć ż.
Adres url:

117/226
Autorzy: D. Białoszewski, W. Rongies, L. Koktysz, E. Zagórska, T. Kenczew-Kolanowska, W[łodzimierz] Dolecki, J. Sierdziński.
Tytuł pracy: Porównanie skuteczności leczenia przewlekłej entosopatii bliższego przyczepu powięzi podeszwowej za pomocą fali uderzeniowej i ultradźwięów
Tytuł pracy w innym języku: A comparison of the efficacy of shock wave vs. ultrasound therapy for chronic anthesopathy of the proximal attachment of the plantar fascia
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 148-149
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizykoterapia ; ultrasonoterapia ; skuteczność ; układ ruchowy ; stopa ; ból

118/226
Autorzy: W. Rongies, A. Lazar, A. Bąk, M. Lewandowska, T. Kolanowska-Kenczew, W[łodzimierz] Dolecki, E. Trzepla, J. Sierdziński.
Tytuł pracy: Porównanie zachowań rzutu ogólnego środka ciężkości z wykorzystaniem pedobarografu Win Pod, w dwóch grupach geriatrycznych, charakteryzujących się odmienną aktywnością fizyczną
Tytuł pracy w innym języku: Comparison of the activity of the general projection of the centre of gravity using the Win Pod paedobarograph in two geriatric groups characterised by different physical activity
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 207-208
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; geriatria ; aktywność fizyczna ; posturografia ; środek ciężkości ; urządzenie ; diagnostyka

119/226
Autorzy: Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Anna Lipowicz, Sławomir Kozieł, Ewa A. Jankowska.
Tytuł pracy: Poziom satysfakcji życiowej a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
Tytuł czasopisma: Anthropological Review
Rok: 2009, supl. 6, s. 74
ISSN: 1898-6773
Uwagi: XLII Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Łódź 10-12 września 2009 r.
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: antropologia ; socjologia ; jakość życia ; zdrowie ; układ sercowo-naczyniowy ; choroby ; ryzyko

120/226
Autorzy: J. Gotlib, D. Białoszewski, M. Płaszewski, A[nna] Cabak, M. Lewandowska, J. Sierdziński.
Tytuł pracy: Samoocena przygotowania zawodowego studentów fizjoterapii reprezentujących uczelnie o różnych profilach kształcenia - doniesienie wstępne
Tytuł pracy w innym języku: Self-assessment of professional preparation among physiotherapy students representing schools of different educational profiles - preliminary report
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 61-63
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; studenci ; szkoła wyższa ; praca zawodowa ; przygotowanie ; badania ankietowe

121/226
Autorzy: J[akub] Adamczyk, D. Boguszewski, A. Ochal.
Tytuł pracy: Sprawność fizyczna studentów fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, nr 2, s. 57
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; testy ; studenci ; grupy zawodowe ; fizjoterapeuci

122/226
Autorzy: D. Boguszewski, J[akub] Adamczyk, A. Ochal.
Tytuł pracy: Styl życia studentów fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, nr 2, s. 57-58
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: zdrowie ; styl życia ; higiena żywienia ; studenci ; grupy zawodowe ; fizjoterapeuci ; badania ankietowe

123/226
Autorzy: Bożena Antkowiak, Małgorzata Paluch, Marek Kowalczyk.
Tytuł pracy: Wpływ naltreksonu na wrażliwość bólową i rozwój obrzęku w zwierzęcym modelu przewlekłego stanu zapalnego
Tytuł czasopisma: Ból
Rok: 2009, T. 10, nr specjalny, s. 16
ISSN: 1640-324X
Uwagi: IV Międzynarodowe Sympozium "Postępy w leczeniu bólu", Zakopane 8-10 października 2009
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: ból ; środki farmakologiczne ; badania ; zwierzęta

124/226
Autorzy: W. Rongies, S. Stępniewska, M. Lewandowska, T. Kolanowska-Kenczew, M. Federowicz, W[łodzimierz] Dolecki.
Tytuł pracy: Wpływ poziomu aktywności fizycznej na jakość życia u pacjentów po transplantacji wątroby
Tytuł pracy w innym języku: The influence of physical activity on the quality of patients' life after liver transplantation
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 91
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; jakość życia ; układ wydzielania wewnętrznego ; wątroba ; przeszczepy

125/226
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński.
Tytuł pracy: Wpływ prozdrowotnej aktywności ruchowej na sprawność funkcjonalną i polepszanie jakości życia seniorów : - wybrane aspekty
Tytuł czasopisma: Gerontologia Polska
Rok: 2009, T. 17, nr 4, s. 160
Tryb dostępu: http://www.gp.viamedica.pl/darmowy_pdf.phtml?indeks=19&indeks_art=157
ISSN: 1425-4956
Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Warszawa, 10-12 grudnia 2009 r.
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZKR
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; sprawność funkcjonalna ; jakość życia ; korelacja ; starzenie się ; wiek starczy ; testy
Adres url:

126/226
Autorzy: K[rzysztof] Dudziński, R. Dukaczewski, P. Markowski, J. Stańczak, Ł. Zosiuk.
Tytuł pracy: Wykorzystanie akcelerometrii do oceny chodu u osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Tytuł pracy w innym języku: Using the triaxial accelerometer for the assessment of gait in patients with lumbar discopathy
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 114-115
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska". Sesja XIII - Diagnostyka w rehabilitacji i fizjoterapii, Warszawa, 10-13 września 2009 r.
Kopia niedostępna: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: układ ruchowy ; kinetyka ; biomechanika ; chód ; mechanika ; pomiary ; kręgosłup ; choroby

127/226
Autorzy: Michalina Błażkiewicz.
Tytuł pracy: Wykorzystanie systemu Opensim do modelowania ruchu ciała człowieka
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 159
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska"
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: biomechanika ; ruch ciała ; model

128/226
Autorzy: I[da] Wiszomirska, L[idia] Ilnicka, Z[bigniew] Trzaskoma, A[ndrzej] Wit, M[ichał] Wychowański.
Tytuł pracy: Zmienność morfologiczna stopy w wieku od 3 do 6 lat : - w świetle badań przekrojowych
Tytuł pracy w innym języku: Morphological variability of feet at the age of three to six results of cross : - sectional research
Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
Rok: 2009, T. 23, [nr] 2, s. 221-222
ISSN: 0860-6161
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska", Warszawa, 10-13 września 2009 r.
Kopia niedostępna: x
Charakterystyka formalna: PAS
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL, ENG
Słowa kluczowe: wady postawy ; stopa ; ontogeneza ; plantografia ; dymorfizm płciowy ; symetria ; dzieci ; wiek przedszkolny

129/226
Autorzy: M[arcin] Popieluch, J[acek] Zieliński, M. Jędrysik.
Tytuł pracy: Assessment of torque of muscles rotating the shank and scopes of active internal and external rotation of the knee joint in patients priot to ACL reconstruction
Tytuł pracy w innym języku: Ocena momentów sił mięśni rotujących podudzie oraz zakresy czynnej rotacji wewnęrznej i zewnętrznej stawu kolanowego u pacjentów przed rekonstrukcją ACL
Tytuł czasopisma: Acta of Bioengineering and Biomechanics
Rok: 2008, Vol. 10, suppl. 1, s. 26-27
ISSN: 1509-409X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAS
Język publikacji: ENG
Słowa kluczowe: biomechanika ; kończyny ; kończyna dolna ; mięśnie ; stawy ; staw kolanowy ; momenty sił
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE


  130/226
  Autorzy: Anna Kęska, Agnieszka Fornal-Urban, Janusz Dobosz, Sylwia Nowacka-Dobosz.
  Tytuł pracy: Budowa ciała i sprawność fizyczna młodych zawodników uprawiających szachy
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
  Rok: 2008, Vol. 24, Supl. 1, s. 15-16
  ISSN: 1232-406X
  Uwagi: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 10-12 października 2008 r., Warszawa - Centrum Olimpijskie
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: budowa ciała ; sprawność fizyczna ogólna ; cechy motoryczne ; testy ; Eurofit ; sportowcy ; dzieci ; młodzież ; dyscypliny sportowe ; szachy

  131/226
  Autorzy: K[rzysztof] Buśko, A. Nowak.
  Tytuł pracy: Changes of maximal muscle torque and maximal power output of lower extremities in male judoists during training
  Tytuł pracy w innym języku: Zmiany maksymalnych momentów sił mięśniowych i mocy maksymalnej kończyn dolnych zawodników judo pod wpływem treningu
  Tytuł czasopisma: Acta of Bioengineering and Biomechanics
  Rok: 2008, Vol. 10, Suppl. 1, s. 74
  ISSN: 1509-409X
  Charakterystyka formalna: PAS
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: biomechanika ; mięśnie ; siła ; momenty sił ; moc ; kończyny ; kończyna dolna ; sporty walki ; judo

  132/226
  Autorzy: K[rzysztof] Buśko.
  Tytuł pracy: Changes of power-velocity relationship in volleyball players during the competitive season
  Tytuł pracy w innym języku: Zmiany charakterystyk moc-prędkość u siatkarzy w rocznym cyklu szkoleniowym
  Tytuł czasopisma: Acta of Bioengineering and Biomechanics
  Rok: 2008, Vol. 10, Suppl. 1, s.71
  ISSN: 1509-409X
  Charakterystyka formalna: PAS
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: trening ; cykle treningowe ; zespołowe gry sportowe ; piłka siatkowa

  133/226
  Autorzy: Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.
  Tytuł pracy: Charakterystyka powrotu funkcji ruchowych i stanu świadomości u chorych po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
  Rok: 2008, Vol. 24, Supl. 1, s. 14-15
  ISSN: 1232-406 X
  Uwagi: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, 10-12 października 2008 r. Warszawa - Centrum Olimpijskie
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; czaszka ; mózg ; urazy

  134/226
  Autorzy: K. Rąpała, A[leksandra] Truszczyńska.
  Tytuł pracy: Czy zmiany krążka międzykręgowego w obrazie rezonansu magnetycznego to naturalny proces starzenia, czy choroba?
  Tytuł czasopisma: The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research
  Rok: 2008, conference materials
  ISSN: 1897-2276
  Uwagi: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa = 2nd International Congress of the Polish Society of Spinal Surgery, Zakopane, 24-25 october 2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; diagnostyka ; grupy zawodowe ; lotnicy ; wojskowi

  135/226
  Autorzy: Mirosława Nowak-Misiak, Ryszard Sosnowski, Marian Siemkowicz, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł pracy: Diagnostyka i leczenie swoistych i nieswoistych zapaleń kręgosłupa leczonych nieoperacyjnie
  Tytuł pracy w innym języku: Diagnosis and treatment of specific and non-specific infections of the spine treated nonoperatively
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2008, Vol. 10, suppl. 2, s. 93
  ISSN: 1509-3492
  Kopia niedostępna: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa\ Ortopedycznego i Traumatycznego, Poznań, 10-13.09.2008Toż w j. ang., tamże s. 93
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; choroby ; zapalenie ; diagnostyka ; leczenie ; metoda

  136/226
  Autorzy: Stanisław Łukawski, Wojciech Kucharczyk, Aleksandra Truszczyńska.
  Tytuł pracy: Leczenie operacyjne stenozy lędźwiowej - doświadczenia własne
  Tytuł pracy w innym języku: Operative treatment of lumbar stenosis - own experience
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2008, Vol. 10, Suppl. 2, s. 68
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 68
  Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa\ Ortopedycznego i Traumatycznego, Poznań, 10-13.09.2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; choroby ; leczenie ; chirurgia

  137/226
  Autorzy: Artur Stolarczyk, Jarosław Deszczyński, Łukasz Nagraba, Adam Bronikowski, Dagmara Iwańska, Tomasz Mitek.
  Tytuł pracy: Leczenie rekonstrukcyjno-rehabilitacyjne uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego a wydolność kończyny dolnej
  Tytuł pracy w innym języku: Efficiency of the lower limb after reconstruction and rehabilitation of the ruptured anterior cruciate ligament
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2008, Vol. 10, Suppl. 2, s. 124
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 10-13.09.2008 Poznań, Polska
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; biomechanika ; kończyny ; kończyna dolna ; kolano ; więzadła ; wydolność fizyczna

  138/226
  Autorzy: Kazimierz Rąpała, Marcin Obrębski, Aleksandra Truszczyńska, Marcin Milecki, Andrzej Tarnowski.
  Tytuł pracy: Małoinwazyjna całkowita protezoplastyka stawu biodrowego. Doświadczenia własne
  Tytuł pracy w innym języku: Minimally invasive total hip arthroplasty in our own experience
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2008, Vol. 10, suppl. 2, s. 110
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 100
  Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa\ Ortopedycznego i Traumatycznego, Poznań, 10-13.09.2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: staw biodrowy ; alloplastyka ; protezy

  139/226
  Autorzy: Anna Cabak, Agnieszka Zdrodowska.
  Tytuł pracy: Ocena przekonań na temat kontroli bólu u osób z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2008, suppl. 7, s. 72
  ISSN: 0860-6161
  Uwagi: Tyt. suplementu: XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji : Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa : Ryn 04-07.09.2008 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; ból ; kontrola

  140/226
  Autorzy: Agnieszka Fornal-Urban, Anna Kęska.
  Tytuł pracy: Ocena sposób żywienia młodych szachistów
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
  Rok: 2008, Vol. 24, Supl. 1, s. 16
  ISSN: 1232-406X
  Uwagi: Błędny tytuł artykułu. Powinno być: "Ocena sposobu żywienia młodych szachistów." Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 10-12 października 2008 r., Warszawa - Centrum Olimpijskie
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: higiena żywienia ; żywność ; dieta ; sportowcy ; dzieci ; młodzież ; dyscypliny sportowe ; szachy ; badania ankietowe

  141/226
  Autorzy: Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Stanisław Kuźmicki, Janusz Domaniecki.
  Tytuł pracy: Powrót funkcji ruchowych i stanu świadomości u chorych po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków podtwardówkowych
  Tytuł pracy w innym języku: Recovery of motor functions and consciousness after surgery of subdural haematomas
  Tytuł czasopisma: Rehabilitacja w Praktyce
  Rok: 2008, Supl. 1, s. 25
  ISSN: 1895-4146
  Uwagi: V Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej: Urazy czaszkowo-mózgowe i wielonarządowe - jeden z najtrudniejszych problemów współczesnej rehabilitacji, Tarnowskie Góry 9-10.05.2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; czaszka ; mózg ; urazy

  142/226
  Autorzy: Elżbieta Ostrowska.
  Tytuł pracy: Upper extremity muscle torque in highly active young men and women
  Tytuł czasopisma: Acta of Bioengineering and Biomechanics
  Rok: 2008, Vol. 10, Supl. 1, s. 65
  ISSN: 1509-409X
  Uwagi: Congress of the Polish Society of Biomechanics, Wrocław, 31 August - 3 Spetember 2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: biomechanika ; kończyny ; kończyna górna ; mięśnie ; stawy ; płeć m. ; płód
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE


  143/226
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Kazimierz Rąpała, Olaf Truszczyński.
  Tytuł pracy: Wartość badania rezonansu magnetycznego w patologii krążka międzykręgowego u młodzieży
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2008, Suppl. No. 7, s. 24-25
  ISSN: 0860-6161
  Uwagi: XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa", Ryn, 04-07.09.2008 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; choroby ; patologia ; młodzież ; diagnostyka ; rezonans magnetyczny

  144/226
  Autorzy: Witold Rongies, Agata Bąk, Andrzej Lazar, Aleksandra Bogusz, Włodzimierz Dolecki, Janusz Sierdziński, Dariusz Białoszewski, Andrzej Spychała, Artur Krakowiecki.
  Tytuł pracy: Zastosowanie badania pedobarograficznego w monitorowaniu skuteczności leczenia rehabilitacyjnego chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych lub biodrowych
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2008, Vol. 10, Suppl. 3, s. 20
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: VIII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Nowe Kierunki i Metody Diagnostyki i Leczenia Schorzeń i Obrażeń Narządu Ruchu, 21-22 listopada 2008 r. Warszawa
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; skuteczność ; układ ruchowy ; stawy ; staw kolanowy ; staw biodrowy ; choroby ; zwyrodnienia ; badania

  145/226
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Kazimierz Rąpała.
  Tytuł pracy: Zmiany w krążkach międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego w obrazie rezonansu magnetycznego u zdrowej młodzieży
  Tytuł pracy w innym języku: Changes in lumbar discs in MRI among healthy youth
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2008, Vol. 10, suppl. 2, s. 137
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 138
  Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatycznego, Poznań, 10-13.09.2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; choroby ; zwyrodnienia ; diagnostyka ; rezonans magnetyczny ; młodzież

  146/226
  Autorzy: A[leksandra] Truszczyńska, K. Rąpała.
  Tytuł pracy: Zmiany w krążkach międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego w obrazie rezonansu magnetycznego u zdrowej młodzieży i dorosłych
  Tytuł czasopisma: The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research
  Rok: 2008, conference materials
  ISSN: 1897-2276
  Uwagi: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa = 2nd International Congress of the Polish Society of Spinal Surgery, Zakopane, 24-25 october 2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: anatomia ; kręgosłup ; zwyrodnienia ; diagnostyka ; rezonans magnetyczny

  147/226
  Autorzy: Aleksandra Truszczyńska, Kazimierz Rąpała.
  Tytuł pracy: Zmiany w krążkach międzykręgowych kręgosłupa w obrazie rezonansu magnetycznego u kandydatów i pilotów wojskowych
  Tytuł pracy w innym języku: Changes in discs in MRI among candidaties and military pilots
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2008, Vol. 10, suppl. 2, s. 137
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 137
  Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatycznego, Poznań, 10-13.09.2008
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; choroby ; zwyrodnienia ; diagnostyka ; rezonans magnetyczny ; grupy zawodowe ; lotnicy

  148/226
  Autorzy: Jadwiga Charzewska, Anna Pastuszak, Joanna Lewandowska, Henryk Piechaczek.
  Tytuł pracy: Aktywność fizyczna i jej implikacje dla budowy somatycznej młodzieży
  Tytuł czasopisma: Przegląd Antropologiczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Anthropological Review
  Rok: 2007, Suppl. 5, s. 30
  ISSN: 0033-2003
  Uwagi: XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Kraków, 13 wrzesień 2007 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; budowa ciała ; cechy somatyczne ; aktywność fizyczna ; korelacja ; młodzież

  149/226
  Autorzy: Ewa A. Jankowska, Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Alicja Grzesło, Jacek Majda, Marek Mędraś, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski.
  Tytuł pracy: Prevalence and determinants of andropausal syndrome in men with chronic heart failure
  Tytuł czasopisma: Kardiologia Polska
  Rok: 2007, Vol. 65, Suppl. 3, s. S 280
  ISSN: 0022-9032
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 20-22 września 2007.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: antropologia ; endokrynologia ; kardiologia ; układ sercowo-naczyniowy ; choroby ; płeć m. ; wiek dojrzały

  150/226
  Autorzy: Adam Bronikowski, Marcin Ziółkowski, Dagmara Iwańska, Robert Surowiecki, Czesław Urbanik, Jarosław Deszczyński, Monika Lewandowska.
  Tytuł pracy: Wydolność stawu kolanowego po leczeniu rekonstrukcyjno rehabilitacyjnym uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego
  Tytuł pracy w innym języku: Efficiency of the knee joint after reconstruction and follow that rehabilitation of the ruptured anterior cruciate ligament
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: September 2007, Suppl. No 5, s. 157-158
  ISSN: 0860-6161
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji = 6th International Congress of Polish Rehabilitation Society, 27-29.09.2007, Łódź
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: biomechanika ; stawy ; staw kolanowy ; mięśnie ; momenty sił ; tensometria

  151/226
  Autorzy: Halina Kołodziej, Monika Łopuszańska.
  Tytuł pracy: Zróżnicowanie regionalne przedwczesnej umieralności w Polsce
  Tytuł czasopisma: Przegląd Antropologiczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Anthropological Review
  Rok: 2007, Suppl. 5, s. 70
  ISSN: 0033-2003
  Uwagi: XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Kraków, 13 wrzesień 2007 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; śmiertelność ; wiek dojrzały ; Polska ; region

  152/226
  Autorzy: Monika Łopuszańska, Halina Kołodziej.
  Tytuł pracy: Zróżnicowanie społeczne przedwczesnej umieralności w Polsce ze względu na przyczynę zgonu
  Tytuł czasopisma: Przegląd Antropologiczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Anthropological Review
  Rok: 2007, Suppl. 5, s. 94
  ISSN: 0033-2003
  Uwagi: XLI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Kraków, 13 wrzesień 2007 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; śmiertelność ; wiek dojrzały ; środowisko społeczne ; Polska

  153/226
  Autorzy: Ewa Anita Jankowska, Bartosz Biel, Jacek Majda, Alicja Szklarska, Monika Łopuszańska, Marek Mędraś, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski.
  Tytuł pracy: Anabolic deficiency in men with chronic heart failure: prevalence and detrimental impact on survival
  Tytuł czasopisma: Kardiologia Polska
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Heart Journal
  Rok: Sierpień 2006, T. 64, nr 8, supl. 5, s. S371
  ISSN: 0022-9032
  Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 21-23 września 2006.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: endokrynologia ; płeć m. ; układ sercowo-naczyniowy ; choroby ; powikłania

  154/226
  Autorzy: Kazimierz Rąpała, Wojciech Woźniak, Aleksandra Truszczyńska, Anna Raciborska, Tomasz Walenta.
  Tytuł pracy: Epidemiologia, diagnostyka i leczenie łagodnych i złośliwych nowotworów stopy
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2006, Vol. 8, Suppl. 2, s. 29-30
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: V Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Leczenie rekonstrukcyjne i rehabilitacja w onkologii narządu ruchu", Warszawa, 8-9 grudnia 2006 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: onkologia ; nowotwory ; stopa ; diagnostyka ; leczenie

  155/226
  Autorzy: B. H. Opaszowski, E[lżbieta] Hübner-Woźniak, Z. Obmiński.
  Tytuł pracy: Metabolic and hormonal responses to maximal laboratory exertion in soccer players
  Tytuł czasopisma: Medicina Sportiva : Suplement
  Rok: 2006, Vol. 10, No. 1-2, s. 90-91
  ISSN: 1734-9176
  Uwagi: International Congress of Polish Society of Sports Medicine
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjologia ; metabolizm ; endokrynologia ; wysiłek fizyczny ; zespołowe gry sportowe ; piłka nożna
  Inne bazy podające opis:
 • SPORTDiscus with Full Text


  156/226
  Autorzy: W. Lachowicz, M. Milecki, A[leksandra] Rąpała.
  Tytuł pracy: Przyczyny bólów i niewydolności stóp po stawowych złamaniach kości piętowych. Leczenie i odległe wyniki
  Tytuł pracy w innym języku: Origins of pain and insufficiency of the foot after articular heel bone fractures. Treatment and long-term results
  Tytuł czasopisma: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
  Rok: 2006, T. 71, z. 5, s. 399
  ISSN: 0009-479X
  Uwagi: XXXVI Zjazd Naukowy PTOiT, Katowice, 28-30.09.2006 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: ortopedia ; stopa ; kości ; złamania ; leczenie ; skuteczność

  157/226
  Autorzy: Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.
  Tytuł pracy: Rehabilitacja chorych po operacyjnym leczeniu choroby krążka międzykręgowego dolnego odcinka kręgosłupa
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2006, Vol. 8, Suppl. 1, s. 20-21
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa" Warszawa, 23-25 czerwca 2006 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; układ ruchowy ; kręgosłup ; chirurgia ; leczenie

  158/226
  Autorzy: M. Obrębski, A[leksandra] Rąpała, W. Lachowicz.
  Tytuł pracy: Wyniki leczenia czynnościowego złamań kości piętowej
  Tytuł pracy w innym języku: Results of passive motion treatment of the heel bone fractures
  Tytuł czasopisma: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
  Rok: 2006, T. 71, z. 5, s. 398-399
  ISSN: 0009-479X
  Uwagi: XXXVI Zjazd Naukowy PTOiT, Katowice, 28-30.09.2006 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: ortopedia ; stopa ; kości ; złamania ; leczenie

  159/226
  Autorzy: Joanna Lewandowska, Henryk Piechaczek, Anna Pastuszak, Jadwiga Charzewska.
  Tytuł pracy: Budowa somatyczna i tempo rozwoju dzieci z warszawskich szkół sportowych
  Tytuł czasopisma: Przegląd Antropologiczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Anthropological Review
  Rok: 2005, Suppl. 4, s. 62
  ISSN: 0033-2003
  Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Poznań, 29-31 sierpnia 2005 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; budowa ciała ; cechy somatyczne ; rozwój fizyczny ; sport ; selekcja

  160/226
  Autorzy: A[ndrzej] Wiśniewski, K[rzysztof] Mazurek, M. Wiśniewska.
  Tytuł pracy: Częstość występowania zaburzeń lipidowych i hiperinsulinemii u młodzieży akademickiej
  Tytuł pracy w innym języku: Frequencies of lipid disorders and of hyperinsulinaemia in students
  Tytuł czasopisma: Endokrynologia Pediatryczna
  Tytuł równoległy czasopisma: Pediatric Endocrinology
  Rok: 2005, T. 4, supl. 4, s. 73
  ISSN: 1730-0282
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: fizjologia ; biochemia ; tłuszcze ; glukoza ; układ krążenia ; choroby ; cukrzyca ; genetyka ; studenci
  Adres url:

  161/226
  Autorzy: W. Rongies, S. Stępniewska, E. Pyżyńska vel Perzyńska, W[łodzimierz] Dolecki, M. Wojtaszek, T. Jakimowicz, U. Ołdakowska-Jedynak, M. Krawczyk.
  Tytuł pracy: Evaluation of different rehabilitation methods after orthotopic liver transplantation
  Tytuł czasopisma: Experimental & Clinical Hepatology
  Rok: May 2005, Vol. 1, nr 2, s. 41
  ISSN: 1734-3038
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; metoda ; układ wydzielania wewnętrznego ; wątroba ; przeszczepy

  162/226
  Autorzy: Jadwiga Charzewska, Anna Pastuszak, Joanna Lewandowska, Henryk Piechaczek, Bożena Wajszczyk, Elżbieta Chabros.
  Tytuł pracy: Gęstość mineralna kości młodzieży o zróżnicowanej aktywności fizycznej
  Tytuł czasopisma: Przegląd Antropologiczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Anthropological Review
  Rok: 2005, Suppl. 4, s. 24
  ISSN: 0033-2003
  Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Poznań, 29-31 sierpnia 2005 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; cechy somatyczne ; składniki ciała ; kości ; aktywność fizyczna ; korelacja ; młodzież

  163/226
  Autorzy: Ryszard Kaczor, Adam Ogonowski, Marek Łyp, Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Hydroterapia w rehabilitacji pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2005, Vol. 7, suppl. 2, s. 14
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu" Warszawa, 9-10 grudnia 2005 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: c
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; hydroterapia ; układ ruchowy ; stawy ; staw biodrowy ; choroby ; zwyrodnienia

  164/226
  Autorzy: S. Stępniewska, W. Rongies, B. Golińska, A. Sulinowska, G. Majak, W[łodzimierz] Dolecki, M. Broniszewska, A. Lazar, P. Cukrowski, D. Białoszewski.
  Tytuł pracy: Ocena celowości stosowania odciążających wyciągów osiowych w zmianach zwyrodnieniowych stawów biodrowych
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2005, Vol. 7, Suppl. 2, s. 10
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu", Warszawa 9-10 grudnia 2005 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; metoda ; skuteczność ; układ ruchowy ; stawy ; staw biodrowy ; zwyrodnienia

  165/226
  Autorzy: Anna Kowalewska, Hanna Kołoło, Joanna Mazur.
  Tytuł pracy: Palenie tytoniu i odchudzanie się dziewcząt 11,13 i 15-letnich w Polsce w latach 1994-2002
  Tytuł pracy w innym języku: Tobacco smoking by slimming 11,13 and 15 years old girls in Poland in years 1994-2002
  Tytuł czasopisma: Przegląd Lekarski
  Rok: 2005, T. 62, nr 10, s. 1226
  ISSN: 0033-2240
  Uwagi: 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Tytoń a zdrowie. Odwieczny Problem - nowe wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: młodzież ; płeć ż. ; wiek szkolny ; zdrowie ; nikotynizm ; dieta ; badania

  166/226
  Autorzy: Halina Kołodziej, Tadeusz Bielicki, Monika Łopuszańska, Ewa Anita Jankowska.
  Tytuł pracy: Wpływ transformacji systemowej na przedwczesną umieralność mężczyzn i kobiet w Polsce
  Tytuł czasopisma: Przegląd Antropologiczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Anthropological Review
  Rok: 2005, Suppl. 4, s. 49
  ISSN: 0033-2003
  Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Poznań, 29-31 sierpnia 2005 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; śmiertelność ; płeć ż. ; płeć m. ; transformacja ustrojowa ; Polska

  167/226
  Autorzy: Marek Łyp, Wojciech Maciak, Adam Ogonowski, Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego a zespół bolesnego barku
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2005, Vol. 7, suppl. 2, s. 11-12
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu" Warszawa, 9-10 grudnia 2005 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: układ ruchowy ; układ kostno-stawowy ; stawy ; staw ramienny ; obręcz kończyny górnej ; choroby ; zwyrodnienia ; ból ; diagnostyka ; leczenie

  168/226
  Autorzy: W. Rongies, S. Stępniewska, A. Lazar, W[łodzimierz] Dolecki, M. Broniszewska, M. Tondera, L. Koktysz, D. Białoszewski.
  Tytuł pracy: Znaczenie zastosowania zmiennego pola magnetycznego, ze stale zmieniającymi się parametrami, w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2005, Vol. 7, Suppl. 2, s. 11
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu", Warszawa 9-10 grudnia 2005 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizykoterapia ; magnetoterapia ; układ ruchowy ; stawy ; staw kolanowy ; zwyrodnienia

  169/226
  Autorzy: Andrzej Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska, Krzysztof Mazurek.
  Tytuł pracy: Czy poradniki dla osób z nadwagą zalecają regularną aktywność fizyczną?
  Tytuł czasopisma: Medicina Sportiva
  Rok: 2004, Vol. 8, Suppl. 2, S62
  ISSN: 1429-0022
  Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie", Łódź, 25-26 czerwiec 2004 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: otyłość ; zapobieganie ; literatura ; poradnictwo ; analiza
  Inne bazy podające opis:
 • SPORTDiscus with Full Text


  170/226
  Autorzy: A[ndrzej] Wiśniewski, M. Wiśniewska, J. Górnicki, K[rzysztof] Mazurek.
  Tytuł pracy: Różnica pomiędzy znormalizowanymi wartościami ciężaru ciała i wzrostu jest czułym testem przesiewowym zaburzeń rozwoju fizycznego u dzieci
  Tytuł pracy w innym języku: The difference of normalized values of height and weight has been a sensitive screening test of children developmental disturbances
  Tytuł czasopisma: Endokrynologia Pediatryczna
  Tytuł równoległy czasopisma: Pediatric Endocrinology
  Rok: 2004, Vol. 3, supl. nr 3, s. 123
  ISSN: 1730-0282
  Uwagi: XIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Wisła, 15-17 października 2004
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: rozwój fizyczny ; zaburzenia ; testy ; wiek kalendarzowy ; antropometria ; wysokość ciała ; ciężar ciała ; dzieci ; płeć m.

  171/226
  Autorzy: Andrzej Zieliński, Dariusz Śledziewski.
  Tytuł pracy: Struktura obciążeń treningowych młodzieżowego zespołu piłki nożnej
  Tytuł czasopisma: Medicina Sportiva
  Rok: 2004, Vol. 8, Suppl. 1, s. S222 tab.
  ISSN: 1429-0022
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zespołowe gry sportowe ; piłka nożna ; młodzież ; trening ; obciążenia treningowe

  172/226
  Autorzy: Kazimierz Rąpała, A[leksandra] Rąpała, Wiesław Lachowicz.
  Tytuł pracy: Wartość różnych skal ocen niepełnosprawności i monitorowania postępów leczenia niespecyficznych bólów kręgosłupa
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2004, Vol. 6, Suppl. 1, s. 130-131
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatycznego
  Uwagi: 35th Scientific Meeting of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; choroby ; ból ; ocena

  173/226
  Autorzy: A[leksandra] Rąpała.
  Tytuł pracy: Wskazania do metody Mc Kenzie w chorobie dyskowej kręgosłupa i ocena wyników leczenia w skali niepełnosprawności Oswestry
  Tytuł czasopisma: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Rok: 2004, Vol. 6, Suppl. 1, s. 130
  ISSN: 1509-3492
  Uwagi: XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatycznego
  Uwagi: 35th Scientific Meeting of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kręgosłup ; choroby ; ból ; leczenie ; metoda McKenzie ; skuteczność

  174/226
  Autorzy: Krzysztof Mazurek, Bożena Wit, Anna Mróz, Małgorzata Wiśniewska, Krzysztof Klukowski.
  Tytuł pracy: Zachowania prozdrowotne studentów AWF Warszawa a ryzyko chorób układu krążenia
  Tytuł czasopisma: Medicina Sportiva
  Rok: 2004, Vol. 8, Suppl. 2, S69-S70
  ISSN: 1429-0022
  Uwagi: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie", Łódź, 25-26 czerwiec 2004 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zdrowie ; postawa społeczna ; świadomość ; styl życia ; higiena żywienia ; używki ; aktywność fizyczna ; układ krążenia ; choroby ; choroba wieńcowa ; grupy społeczne ; studenci ; badania ankietowe
  Inne bazy podające opis:
 • SPORTDiscus with Full Text


  175/226
  Autorzy: Ewa Anita Jankowska, Alicja Szklarska, Monika Łopuszańska, Marek Mędraś.
  Tytuł pracy: Czy parametry hormonalne wpływają na nasilenie objawów andropauzalnych wśród mężczyzn wrocławskich?
  Tytuł czasopisma: Antyaging, Menopauza, Andropauza : zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się kobiet i mężczyzn
  Rok: 2003, nr 5, s. 69-70
  ISSN: 1731-1128
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy, Zakopane, 4-6 grudnia 2003.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL, ENG
  Słowa kluczowe: antropologia ; starzenie się ; endokrynologia ; płeć m.

  176/226
  Autorzy: Joanna T. Mazur, Barbara Woynarowski, Agnieszka Malkowska, Hanno Kololo.
  Tytuł pracy: The relationship between school adjustment and life satisfaction in adolescents in Poland
  Tytuł czasopisma: Quality of Life Research
  Rok: 2003, Vol. 12, iss. 7, s. 787
  ISSN: 0962-9343
  Uwagi: 10th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research (ISOQOL), November 12-15, 2003, Prague, Czech Republic
  Uwagi: Błędy w nazwiskach autorów: zamiast Barbara Woynarowski powinno być Barbara Woynarowska; zamiast Hanno Kololo - Hanna Kololo
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: młodzież ; wiek szkolny ; zdrowie
  Adres url:

  177/226
  Autorzy: K. Piekarska, J[an] Gajewski, A[ndrzej] Wit.
  Tytuł pracy: A kinematic analysis of wheelchair rugby players at different speeds
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 494-495 bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: biomechanika ; kinematyka ; ruch ciała ; sport niepełnosprawnych ; rugby na wózkach

  178/226
  Autorzy: Alicja Szklarska, Monika Łopuszańska, Ewa Anita Jankowska, Marek Mędraś.
  Tytuł pracy: Aktywność fizyczna a wiek biologiczny mężczyzn
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
  Rok: 2002, Vol. 18, no. 7, s. 269
  ISSN: 1232-406X
  Uwagi: Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa, 12-14 września 2002 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; wiek rozwojowy ; płeć m. ; zdrowie ; aktywność fizyczna ; starzenie się

  179/226
  Autorzy: M[irosław] Mikicin.
  Tytuł pracy: Aktywność sportowa dziecka a indywiduacja relacyjna z rodzicami
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 41-42 il., bibliogr. poz. 5
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; temperament ; aktywność fizyczna ; rodzina ; percepcja ; testy psychologiczne

  180/226
  Autorzy: T[at'âna] Poliŝuk, T. Mistulova.
  Tytuł pracy: Analiz urovnâ statodinamičeskoj ustojčivosti sportsmenov vysokoj kvalifikacii v različnyh vidah sporta
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. nr 1, cz. 2, s. 165-166 bibliogr. 4 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: RUS
  Słowa kluczowe: sportowcy wysoko kwalifikowani ; układ ruchowy ; równowaga ciała ; środek ciężkości

  181/226
  Autorzy: Waldemar Skowroński.
  Tytuł pracy: Analiza wyników skoku w dal i siły mięśni brzucha dla osób z upośledzeniem umysłowym w wieku 10,5-17,5 roku na tle ich rówieśników pełnosprawnych intelektualnie
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 219-220 il., bibliogr. poz. 3
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sprawność ruchowa ; testy ; Eurofit ; Eurofit Special ; niepełnosprawni intelektualnie ; badania porównawcze ; konferencja

  182/226
  Autorzy: M[ichał] Lenartowicz.
  Tytuł pracy: Comparison of sports and recreation of the Polish and Dutch families
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Czerwiec 2002, T. 46, supl. nr 1, s. 403-404
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; rodzina ; Polska ; Holandia

  183/226
  Autorzy: Jolanta Derbich.
  Tytuł pracy: Czy dzisiaj sport może być ofertą dla wszystkich ?
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Suppl. nr 1 cz. 1, s. 149-150 bibliogr. poz. 3
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; społeczeństwo ; perspektywy

  184/226
  Autorzy: Joanna Femiak.
  Tytuł pracy: Doświadczenie wewnętrzne a koncepcja cielesności w teorii wychowania fizycznego
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. nr 1, cz. 1, s. 27-28 bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; pedagogika ; filozofia ; wychowanie fizyczne ; nauczyciele wf ; teoria

  185/226
  Autorzy: N[atalia] Morgulec.
  Tytuł pracy: Effect of physical activity on the intensity of psychosocial problems of individuals with quadriplegia
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 492-493 il., bibliogr. poz. 6
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: psychologia społeczna ; aktywność fizyczna ; niepełnosprawni fizycznie ; sport niepełnosprawnych ; rugby na wózkach

  186/226
  Autorzy: J[an] Gajewski, Andrzej Wit, Elżbieta Hübner-Woźniak.
  Tytuł pracy: Effect of strength exercises on changes in tremor and hormonal response
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, Vol. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 551-552 bibliogr. 2 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjologia ; wysiłek fizyczny ; zmęczenie ; biochemia ; endokrynologia

  187/226
  Autorzy: S. Zduński, J[an] Gajewski.
  Tytuł pracy: EMG and tremor changes in isometric fatigue
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 597-598 il., bibliogr. 2 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: fizjologia ; wysiłek fizyczny ; zmęczenie ; elektromiogram

  188/226
  Autorzy: Marcin Czechowski.
  Tytuł pracy: Integracyjne funkcje edukacji olimpijskiej
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 9-10 bibliogr.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy: Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich Warszawa 6-9 czerwca 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN
  Kopia niedostępna: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; olimpizm ; wychowanie ; integracja społeczna ; kongres

  189/226
  Autorzy: B[arbara] Pędraszewska.
  Tytuł pracy: Kobiety w polskich ekipach olimpijskich w latach międzywojennych
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. nr 1 cz. 1, s. 106-107 bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sportowcy wysoko kwalifikowani ; płeć ż. ; igrzyska olimpijskie ; historia ; XX-lecie międzywojenne

  190/226
  Autorzy: N. Chacun, J[an] Gajewski.
  Tytuł pracy: Lack of a clear relationship between commonly used indicators of muscle fiber composition
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 538-539 bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: biomechanika ; układ ruchowy ; mięśnie ; elektromiogram

  191/226
  Autorzy: Z[bigniew] Janczak, A[gnieszka] Niemierzycka, A[gnieszka] Zdrodowska.
  Tytuł pracy: Magnetostymulacja - nowy czynnik fizykalny w odnowie biologicznej
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 280-281 il., bibliogr. poz. 5
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich" Warszawa, 6-9 czerwca 2002
  Uwagi: Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsaw, June 6-9, 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: odnowa biologiczna ; fizykoterapia ; magnetoterapia

  192/226
  Autorzy: E. A. Jankowska, M. Mędraś, A. Szklarska, M. Łopuszańska.
  Tytuł pracy: Objawy andropauzy a stan hormonalny zdrowych mężczyzn, mieszkańców Wrocławia
  Tytuł czasopisma: Endokrynologia Polska
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Endocrinology
  Rok: 2002, Vol. 53, supl. 1 do z. 2, s. 494-495
  ISSN: 0423-104X
  Uwagi: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: medycyna ; starzenie się ; płeć m. ; endokrynologia

  193/226
  Autorzy: Andrzej Modrzewski, Krzysztof Mazurek, Romuald Drapiński, Marek Rakowski.
  Tytuł pracy: Ocena poziomu testosteronu oraz cholesterolu we krwi w łagodnym rozroście gruczołu krokowego
  Tytuł czasopisma: Urologia Polska
  Rok: 2002, T. 55, supl. 2 A, s. 112-113
  ISSN: 0500-7208
  Uwagi: XXXII Kongres Naukowy PTU Wrocław, 13-15.06.2002 : książka streszczeń
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: endokrynologia ; cholesterol ; korelacja ; płeć m.

  194/226
  Autorzy: E[lżbieta] Hübner-Woźniak, A[ndrzej] Kosmol, G[rażyna] Lutosławska.
  Tytuł pracy: Ocena wydolności beztlenowej zapaśników w wysiłkach krótkotrwałych o różnym czasie trwania
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1, cz. 1, s. 272-273 il., bibliogr. poz. 3
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich", Warszawa, 6-9 czerwca 2002
  Uwagi: Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsaw, June 6-9, 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: fizjologia ; moc ; biochemia ; skurcz mięśnia ; wysiłek fizyczny ; anaerobowy ; sporty walki ; zapasy

  195/226
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, A. Mazur.
  Tytuł pracy: Oferta sektora prywatnego w zakresie kultury fizycznej w województwie świętokrzyskim
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. 1, s. 147-148 bibliogr. poz. 11
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; transformacja ustrojowa ; woj. świętokrzyskie ; badania ankietowe

  196/226
  Autorzy: J[akub] Mosz.
  Tytuł pracy: Piękno sportu
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. nr 1, cz. 1, s. 43
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; imprezy sportowe ; estetyka

  197/226
  Autorzy: P[iotr] Rymarczyk.
  Tytuł pracy: Ponowoczesny sport dla wszystkich
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 170-[171] bibliogr. poz. 3
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich", Warszawa, 6-9 czerwca 2002.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: socjologia ; kultura ; społeczeństwo ; sport dla wszystkich

  198/226
  Autorzy: A[nna] Kuder.
  Tytuł pracy: Porównanie parametrów uzyskanych w 30-sekundowym teście Wingate przez trenujących i nietrenujących chłopców w wieku 13-14 lat
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 292-293 il., bibliogr. 2 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: fizjologia ; wysiłek fizyczny ; anaerobowy ; wydolność fizyczna ; próby czynnościowe ; test Wingate ; młodzież ; wiek szkolny ; płeć m.

  199/226
  Autorzy: Anna Kuk.
  Tytuł pracy: Preferowane wartości i poczucie sensu życia zawodników z dysfunkcją narządu ruchu
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 205-206 il., bibliogr. poz. 1
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa, 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; sport niepełnosprawnych ; niepełnosprawni fizycznie ; system wartości ; testy psychologiczne

  200/226
  Autorzy: A. B. Yilla, N[atalia] Morgulec.
  Tytuł pracy: Preliminary analysis of the performance of Polish wheelchair rugby athletes
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 506-507 il., bibliogr. poz. 3
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; zespołowe gry sportowe ; rugby na wózkach ; wyniki sportowe ; cechy somatyczne ; cechy motoryczne

  201/226
  Autorzy: I[zabela] Rutkowska, K[ajetan] Gruszczyński.
  Tytuł pracy: Profile sprawności fizycznej chłopców niewidomych w wieku od 7 do 15 lat
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1, cz. 1, s. 217-218 il., bibliogr. 4 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi ; cechy motoryczne ; testy

  202/226
  Autorzy: A. Bicka, A[ndrzej] Dąbrowski.
  Tytuł pracy: Recreational activities of research staff of Warsaw Academy of Physical Education
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. 1, s. 449-[450] bibliogr. poz. 2
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; pracownicy naukowi ; AWF ; Warszawa ; badania ankietowe

  203/226
  Autorzy: J[oanna] Kalecińska.
  Tytuł pracy: Rodzinne uczestnictwo w sporcie dla wszystkich warszawskich rodzin usportowionych
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, supl. nr 1, cz. 1, s. 153-154 bibliogr. 4 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; rekreacja ruchowa ; sport dla wszystkich ; rodzina ; Warszawa

  204/226
  Autorzy: A[dam] Karwacki, M[ichał] Lenartowicz.
  Tytuł pracy: Socialization dimension of educating sport-gifted youths at non-public sport championship schools
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Czerwiec 2002, T. 46, supl. nr 1, s. 398
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: pedagogika ; szkoła sportowa ; socjalizacja ; sport ; młodzież

  205/226
  Autorzy: G. M. Roswal, M. Damentko, W[aldemar] Skowroński, K. Krukowski, G. Smith.
  Tytuł pracy: Special Olympics expansion in Eastern Europe and Eurasia
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 496
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: olimpiady specjalne ; konferencja

  206/226
  Autorzy: M[onika] Guszkowska, Alicja Gorący.
  Tytuł pracy: Stany nastroju dziewcząt o zróżnicowanej aktywności ruchowej i sprawności fizycznej
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Suppl. nr 1 cz. 1, s. 29-30 tab., bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; aktywność fizyczna ; sprawność fizyczna ; samopoczucie ; młodzież ; płeć ż.

  207/226
  Autorzy: Jerzy Nowocień.
  Tytuł pracy: Teachers about educational opportiunities of sport and olympism in didactic-pedagogical the school curriculum
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 384-385 bibliogr. poz. 7
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa, 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: dydaktyka ; pedagogika ; nauczanie programowe ; sport ; olimpizm ; poglądy ; nauczyciele ; szkoła podstawowa ; badania ankietowe

  208/226
  Autorzy: Jolanta Salita.
  Tytuł pracy: Uczestnictwo Polaków w rekreacji ruchowej
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 174 bibliogr. poz. 4
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich", Warszawa, 6-9 czerwca 2002
  Uwagi: Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsaw, June 6-9, 2002
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa ; zdrowie ; styl życia ; aktywność fizyczna ; zainteresowanie ; świadomość ; badania ankietowe ; Polska

  209/226
  Autorzy: G[rażyna] Lutosławska, A[dam] Martyn, B. Wit, E[lżbieta] Hübner-Woźniak, A. Midak-Siewirska.
  Tytuł pracy: Wpływ doustnego podawania 5% glukozy na stężenie glukozy w osoczu u aktywnych kobiet i mężczyzn
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: czerwiec 2002, Vol. 46, Supl. 1, cz. 1, s. 361-362 il., bibliogr. poz. 4
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich" Warszawa, 6-9 czerwca 2002
  Uwagi: Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsaw, June 6-9, 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: biochemia ; fizjologia ; węglowodany ; glukoza ; wysiłek fizyczny ; mięśnie ; zmęczenie

  210/226
  Autorzy: A. Midak-Siewirska, G[rażyna] Lutosławska, E[lżbieta] Hübner-Woźniak, B. Wit.
  Tytuł pracy: Wpływ spożycia cynku i aktywności fizycznej na stężenie cynku w osoczu
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1, cz. 1, s. 300-301 il., bibliogr. poz. 4
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich", Warszawa, 6-9 czerwca 2002
  Uwagi: Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsaw, June 6-9, 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: biochemia ; pierwiastki ; tkanka tłuszczowa ; higiena żywienia

  211/226
  Autorzy: E[lżbieta] Hübner-Woźniak, G[rażyna] Lutosławska, B. Panczenko-Kresowska, J. Malczewska.
  Tytuł pracy: Wpływ spożycia miedzi i cynku na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej erytrocytów (SOD) u trenujących i nietrenujących młodych mężczyzn
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1, cz. 1, s. 270-271 il., bibliogr. poz. 3
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich", Warszawa, 6-9 czerwca 2002
  Uwagi: Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsaw, June 6-9, 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: biochemia ; enzymy ; aktywność fizyczna

  212/226
  Autorzy: Bartosz Molik, Andrzej Kosmol.
  Tytuł pracy: Wpływ treningu na moc beztlenową koszykarzy na wózkach
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 211-212 bibliogr.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy: Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich Warszawa 6-9 czerwca 2002 = Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsaw, June 6-9, 2002
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport niepełnosprawnych ; koszykówka na wózkach ; trening ; fizjologia ; wysiłek fizyczny ; anaerobowy ; moc

  213/226
  Autorzy: Krzysztof W. Jankowski.
  Tytuł pracy: Współczesne igrzyska olimpijskie jako wydarzenie medialne
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz.1, s. 15-16 bibliogr.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sport ; igrzyska olimpijskie ; czasy współczesne ; środki masowego przekazu

  214/226
  Autorzy: E. A. Jankowska, M. Łopuszańska, M. Mędraś, A. Szklarska.
  Tytuł pracy: Wybrane parametry hormonalne jako czynniki różnicujące antropometryczne wskaźniki otłuszczenia (BMI, WHR) w piątej i szóstej dekadzie życia zdrowych mężczyzn, mieszkańców Wrocławia
  Tytuł czasopisma: Endokrynologia Polska
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Endocrinology
  Rok: 2002, Vol. 53, supl. 1 do z. 2, s. 492-493
  ISSN: 0423-104X
  Uwagi: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: medycyna ; endokrynologia ; antropometria ; wskaźnik ; płeć m. ; wiek dojrzały

  215/226
  Autorzy: T. Woźniak, J. Jakubowski, J[an] Gajewski.
  Tytuł pracy: Wykorzystanie sygnału EMG w procesie badania zmęczenia mięśni
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 352-353 bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: biomechanika ; układ ruchowy ; mięśnie ; zmęczenie ; ocena ; metoda ; elektromiogram

  216/226
  Autorzy: Anna Cabak.
  Tytuł pracy: Zmiany poziomu sprawności fizycznej dzieci z uszkodzonym wzrokiem na tle pełnosprawnych rówieśników w wieku szkolnym
  Tytuł czasopisma: Medycyna Sportowa 132
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Sports Medicine
  Rok: 2002, Vol. 18, no. 7, s. 309
  ISSN: 1232-406 X
  Uwagi: Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Warszawa, 12-14 września 2002 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: sprawność fizyczna ; dzieci ; wiek wczesnoszkolny ; młodzież ; wiek szkolny ; niewidomi

  217/226
  Autorzy: M[onika] Guszkowska.
  Tytuł pracy: Zmiany stanów nastroju kobiet uczestniczących w programie odchudzania
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 31-32 tab., bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: psychologia ; aktywność fizyczna ; ćwiczenia ruchowe ; dieta ; płeć ż. ; młodzież ; wiek dojrzały ; samopoczucie ; emocje ; lęk ; badania

  218/226
  Autorzy: I[wona] Ogorzała.
  Tytuł pracy: Zmiany w dokładności ruchu u chłopców 11-16 lat uprawiających rekreacyjnie tenis
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: czerwiec 2002, T. 46, Supl. nr 1 cz. 1, s. 192-193 il., bibliogr. poz. 2
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Naukowy "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich" Warszawa, 6-9 czerwca 2002
  Uwagi: Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All, Warsaw, June 6-9, 2002
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: motoryczność ; fizjologia ; koordynacja ruchowa ; czynność ruchowa ; szybkość ruchów ; proprioreceptory ; czucie kinestetyczne ; młodzież

  219/226
  Autorzy: E. A. Jankowska, A. Szklarska, M. Mędraś, M. Łopuszańska.
  Tytuł pracy: Zmiany z wiekiem parametrów hormonalnych uznawanych jako endokrynologiczne wskaźniki andropauzy w populacji polskiej
  Tytuł czasopisma: Endokrynologia Polska
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Endocrinology
  Rok: 2002, Vol. 53, supl .1 do z. 2, s. 496-497
  ISSN: 0423-104X
  Uwagi: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: medycyna ; starzenie się ; płeć m. ; wiek rozwojowy ; endokrynologia

  220/226
  Autorzy: A. Modrzewski, M. Kowalski, K[rzysztof] Mazurek, M. Rakowski, J. Rowiński.
  Tytuł pracy: Screening for prostate cancer among Polish aviation personnel
  Tytuł czasopisma: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Rok: 2001, Vol. 39, Suppl. 1, s. 60
  ISSN: 0239-8508
  Uwagi: NATO Advanced research workshop: Endocrine disrupters and carcinogenic risk assessment. May 8-12, 2001, Bialystok, Poland
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: medycyna ; układ moczowo-płciowy ; nowotwory ; płeć m. ; grupy zawodowe ; lotnicy

  221/226
  Autorzy: A. Modrzewski, M. Kowalski, K[rzysztof] Mazurek, M. Rakowski, J. Rowiński.
  Tytuł pracy: Serum testosterone level in Polish aviation personnel
  Tytuł czasopisma: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Rok: 2001, Vol. 39, Suppl. 1, s. 60
  ISSN: 0239-8508
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: medycyna ; endokrynologia ; układ moczowo-płciowy ; płeć m. ; grupy zawodowe ; lotnicy

  222/226
  Autorzy: M[ichał] Lenartowicz.
  Tytuł pracy: The concept of family sport
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: Marzec 2001, T. 45, z. 1, s. 147-178
  ISSN: 0043-9630
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: kultura fizyczna ; rekreacja ruchowa ; socjalizacja ; rodzina

  223/226
  Autorzy: Monika Łopuszańska, Katarzyna Kwiatkowska-Szleszkowska, Ewa Anita Jankowska.
  Tytuł pracy: Subiektywna a obiektywna ocena masy ciała 50-latków
  Tytuł czasopisma: Polska Medycyna Rodzinna
  Rok: 2000, T. 2, z. 3, s. 466-467
  ISSN: 1508-2121
  Uwagi: I Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław, 6-98 października 2000 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: antropologia ; antropometria ; płeć ż. ; płeć m. ; wiek dojrzały ; ciężar ciała ; ocena
  Adres url:

  224/226
  Autorzy: Ewa Anita Jankowska, Katarzyna Kwiatkowska-Szleszkowska, Monika Łopuszańska.
  Tytuł pracy: Wykształcenie a zachowania zdrowotne Polaków
  Tytuł czasopisma: Polska Medycyna Rodzinna
  Rok: 2000, T. 2, z. 3, s. 465-466
  ISSN: 1508-2121
  Uwagi: I Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław, 6-98 października 2000 r.
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZKR
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: zdrowie ; zachowanie się ; promocja ; styl życia ; wykształcenie
  Adres url:

  225/226
  Autorzy: T[etyana] Polishchuk.
  Tytuł pracy: Forming dynamic balance habits in art gymnasts
  Tytuł czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Sport
  Tytuł równoległy czasopisma: Physical Education and Sport
  Rok: 1999, Vol. 43, Suppl. No. 1, s. 252
  ISSN: 0043-9630
  Uwagi: Proceedings of the 3rd International Scientific Congress on Modern Olympic Sport: Modern Olympic Sport, Warszawa 1999 r.
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 2.000
  Słowa kluczowe: gimnastyka ; gimnastyka artystyczna ; cechy motoryczne ; równowaga ciała ; nawyki ruchowe ; nauczanie

  226/226
  Autorzy: E[lżbieta] Hübner-Woźniak, G[rażyna] Lutosławska.
  Tytuł pracy: The effect of physical exercise on glutathione-dependent erythrocytes' antioxidant system
  Tytuł czasopisma: Polish Journal of Environmental Studies
  Rok: 1998, vol. 7, nr 6, s. 360 bibliogr. 7 poz.
  ISSN: 1230-1485
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: ENG
  Słowa kluczowe: biochemia ; fizjologia ; wysiłek fizyczny ; aktywność fizyczna ; ćwiczenia ; studenci ; płeć m. ; krew ; erytrocyty ; badania

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Nowe wyszukiwanie