Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZYŻEWSKI PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku
1/21
Autorzy: Piotr Czyżewski, Żaneta Piasta, Łukasz Mackiewicz, Tomasz Zieliński, Michał Klimkowski, Marek Szczepkowski.
Tytuł pracy: Ocena aktywności fizycznej osób z wyłonioną stomią - badanie pilotażowe
Tytuł pracy w innym języku: Evaluation of physical activity among ostomates - a pilot study
Tytuł czasopisma: Nowa Medycyna. Koloproktologia
Rok: 2018, R. 25, [nr] 1, s. 17-29 il., bibliogr. 6 poz.
ISSN: 1233-5991
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 9.000
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; układ pokarmowy ; choroby ; badania ; IPAQ
Adres url:
DOI:

2/21
Autorzy: Marek Szczepkowski, Alicja Przywózka-Suwała, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik, Piotr Czyżewski, Grzegorz Gil.
Tytuł pracy: Operacje naprawy przepuklin okołostomijnych wykonywanych w technice hybrydowej HyPER - wyniki odległe pierwszych 20 chorych : badanie prospektywne
Tytuł pracy w innym języku: Hybrid parastomal hernia repair using the HyPER technique - long-term results of the first 20 patients : a prospective study
Tytuł czasopisma: Nowa Medycyna. Koloproktologia
Rok: 2018, R. 25, [nr] 1, s. 5-11 il., bibliogr. 6 poz.
ISSN: 1233-5991
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 9.000
Słowa kluczowe: medycyna ; układ pokarmowy ; choroby ; leczenie ; metoda ; chirurgia
Adres url:
DOI:

3/21
Autorzy: Łukasz Panufnik, Tomasz Zieliński, Adam Kobus, Bartosz Ziółkowski, Grzegorz Gil, Piotr Czyżewski, Marek Szczepkowski.
Tytuł pracy: Wpływ przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej na funkcję zwieraczy odbytu - przegląd najnowszych doniesień
Tytuł pracy w innym języku: The effects of transanal endoscopic microsurgery on anal sphincter function - a review of the latest reports
Tytuł czasopisma: Nowa Medycyna. Koloproktologia
Rok: 2018, R. 25, [nr] 1, s. 43-49 bibliogr. 17 poz.
ISSN: 1233-5991
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PP
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 9.000
Słowa kluczowe: medycyna ; układ pokarmowy ; choroby ; nowotwory ; leczenie ; metoda
Adres url:
DOI:

4/21
Autorzy: Tomasz Zieliński, Bartosz Ziółkowski, Grzegorz Gil, Adam Kobus, Piotr Czyżewski, Marek Szczepkowski.
Tytuł pracy: Zmiany w budowie zwieraczy odbytu przed odtworzeniem i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego obserwowane w endosonografii
Tytuł pracy w innym języku: Changes in the structure of anal sphincters before and after stoma reversal surgery observed in endosonography
Tytuł czasopisma: Nowa Medycyna. Koloproktologia
Rok: 2018, R. 25, [nr] 1, s. 12-16 tab., bibliogr. 14 poz.
ISSN: 1233-5991
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 9.000
Słowa kluczowe: medycyna ; układ pokarmowy ; mięśnie ; choroby ; diagnostyka
Adres url:
DOI:

5/21
Autorzy: Aneta Dąbek, Urszula Herman, Piotr Czyżewski.
Tytuł pracy: Fizjoterapia u kobiet z nietrzymaniem moczu - nowości i kontrowersje
Tytuł pracy w innym języku: Physiotherapy in women with urinary incontinence - developments and controversies
Tytuł czasopisma: Rehabilitacja w Praktyce
Rok: 2017, nr 5, s. 78-83 il., bibliogr. 9 poz.
ISSN: 1895-4146
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 6.000
Index Copernicus: 61.010
Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; płeć ż. ; układ moczowo-płciowy ; choroby

6/21
Autorzy: Aneta Dąbek, Ewa Piotrowska, Elżbieta Kaden, Piotr Czyżewski.
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Ocena skuteczności autorskiego programu ćwiczeń w poprawie priopriocepcji mięśni dna miednicy
Tytuł całości: Metody a dowody naukowe w fizjoterapii (kardiologia, neurologia, ortopedia) : streszczenia : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa 20-21 maja 2016 roku, [org. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Rehabilitacji
Miejsce wydania: [Warszawa : b.w., 2016]
Strony zajęte przez pracę: s. 20
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PSZ
Charakterystyka merytoryczna: ZMI
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; układ moczowo-płciowy ; choroby ; płeć ż. ; skuteczność

7/21
Autorzy: Piotr Czyżewski, Dominika Hryciuk, Aneta Dąbek, Marek Szczepkowski.
Tytuł pracy: Ocena wpływu pasów brzusznych na wentylację płuc i ich zastosowanie we wczesnej fizjoterapii po dużych operacjach brzusznych - badanie prospektywne
Tytuł pracy w innym języku: Assessment of abdominal belts impact on the lungs ventilation and their application in early physiotherapy after major abdominal surgery - prospective trial
Tytuł czasopisma: Polski Przegląd Chirurgiczny
Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Surgery
Rok: 2016, T. 88, nr 4, s. 354-364 streszcz., summ., il., bibliogr. poz. 11
ISSN: 0032-373X
Opis nie został sporządzony z autopsji: x
Charakterystyka formalna: PAC
Charakterystyka merytoryczna: PO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja ministerstwa: 14.000
Index Copernicus: 121.070
Słowa kluczowe: fizjoterapia ; chirurgia ; wentylacja płuc
Inne bazy podające opis:
 • Academic Search Complete
 • MEDLINE
 • PubMed
 • Scopus

  Adres url:
  DOI:

  8/21
  Autorzy: Tomasz Zieliński, Piotr Czyżewski, Marek Szczepkowski.
  Tytuł pracy: The usefulness of anorectal manometry in patients with a stoma before and after surgery to restore the continuity of the gastrointestinal tract
  Tytuł czasopisma: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Surgery
  Rok: 2016, T. 88, nr 1, s. 1-6 bibliogr. poz. 17
  ISSN: 0032-373X
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Index Copernicus: 121.070
  Słowa kluczowe: układ pokarmowy ; leczenie ; chirurgia
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE
 • Scopus

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  9/21
  Autorzy: Anna Kloze, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Piotr Czyżewski.
  Tytuł pracy: Use of the TIMP in assessment of motor development of infants with Down syndrome
  Tytuł czasopisma: Pediatric Physical Therapy
  Rok: Spring 2016, Vol. 28, iss. 1, s. 40-45 il., bibliogr. 20 poz.
  ISSN: 0898-5669
  Charakterystyka formalna: ZAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.851
  Punktacja ministerstwa: 25.000
  Słowa kluczowe: rozwój motoryczny ; dzieci ; zespół Downa ; ocena ; metoda
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE
 • PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:

  10/21
  Autorzy: Aneta Dąbek, Agnieszka Adamiec, Witold Rekowski, Piotr Czyżewski.
  Tytuł pracy: Wpływ aktywności fizycznej na objawy klimakterium
  Tytuł pracy w innym języku: The influence of physical activity on climacteric symptoms
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2016, T. 30, nr 1, s. 27-32 il., abstr., bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 0860-6161
  Uwagi: Błąd w nazwisku jednego z autorów: zamiast Adamiec powinno być Adamczuk.
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Index Copernicus: 95.150
  Słowa kluczowe: aktywność fizyczna ; płeć ż. ; wiek rozwojowy ; choroby
  Inne bazy podające opis:
 • Academic Search Complete
 • MEDLINE
 • Scopus

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  11/21
  Autorzy: Marek Szczepkowski, Paweł Skoneczny, Alicja Przywózka, Piotr Czyżewski, Kamil Bury.
  Tytuł pracy: New minimally invasive technique of parastomal hernia repair - methods and review
  Tytuł czasopisma: Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne
  Tytuł równoległy czasopisma: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
  Rok: march 2015, Vol. 10, iss. 1, s. 1-7 il., abstr., bibliogr. poz. 42
  ISSN: 1895-4588
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.920
  Punktacja ministerstwa: 14.000
  Index Copernicus: 125.470
  Słowa kluczowe: medycyna ; układ trawienny ; choroby ; leczenie ; chirurgia ; metoda
  Inne bazy podające opis:
 • Academic Search Complete
 • MEDLINE
 • Scopus
 • PubMed

  Adres url:
  DOI:

  12/21
  Autorzy: Aneta Dąbek, Janusz Domaniecki, Piotr Czyżewski, Małgorzata Bujar-Misztal.
  Tytuł pracy: Evaluation of selected therapeutic methods in patients with primary Raynaud's Syndrome
  Tytuł czasopisma: New Medicine
  Rok: 2013, Vol. 17, no. 1, s. 3-8 il., bibliogr. 19 poz.
  Tryb dostępu: http://www.newmedicine.pl/wp-content/uploads/2014/08/newmed_2013_003-008.pdf
  ISSN: 1427-0994
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 8.250
  Słowa kluczowe: medycyna ; układ naczyniowy ; choroby ; leczenie ; metoda ; badania porównawcze
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  13/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Janusz Domaniecki, Aneta Dąbek, Renata Kopytiuk.
  Tytuł pracy: Wpływ aktywności fizycznej na efekty fizjoterapii po operacjach brzusznych u osób starszych
  Tytuł pracy w innym języku: The influence of physical activity on physiotherapy effects after abdominal surgery in elderly people
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2013, T. 27, nr 3, s. 5-12 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 21
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Index Copernicus: 4.960
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; skuteczność ; aktywność fizyczna ; medycyna ; chirurgia ; wiek starczy
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:

  14/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Marek Szczepkowski, Janusz Domaniecki, Aneta Dąbek.
  Tytuł pracy: Wykorzystanie koncepcji PNF w fizjoterapii osób starszych po klasycznych operacjach jelita grubego
  Tytuł pracy w innym języku: Physiotherapy based on PNF concept for elderly people after conventional colon surgery
  Tytuł czasopisma: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Surgery
  Rok: wrzesień 2013, T. 85, nr 9, s. 865-878 il., streszcz., summ., bibliogr. poz. 25
  ISSN: 0032-373X
  Uwagi: Wersja elektroniczna dostępna tylko w języku angielskim: Polish Journal of Surgery 2013 Vol. 85, iss. 9, pp. 475-482
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja ministerstwa: 6.000
  Index Copernicus: 7.120
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; skuteczność ; chirurgia ; brzuch ; starzenie się ; wiek starczy ; sprawność funkcjonalna
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science
 • Academic Search Complete
 • MEDLINE
 • PubMed

  DOI:

  15/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Ireneusz Hałas, Renata Kopytiuk, Janusz Domaniecki, Marek Szczepkowski.
  Tytuł pracy: Zastosowanie metody Kinesiology Taping w zmniejszeniu bólu po złamaniach żeber - doniesienie wstępne
  Tytuł pracy w innym języku: Effect of Kinesiology Taping method on pain reduction after rib broken - initial report
  Tytuł czasopisma: Postępy Rehabilitacji
  Tytuł równoległy czasopisma: Advances in Rehabilitation
  Rok: 2012, T. 26, nr 1, s. 29-35 il., summ., bibliogr. poz. 9
  ISSN: 0860-6161
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 3.460
  Słowa kluczowe: fizjoterapia ; metoda ; taping ; klatka piersiowa ; kości ; złamania ; ból

  16/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Janusz Domaniecki, Marek Szczepkowski, Jan Gajewski.
  Tytuł pracy: Wybrane czynniki determinujące stan funkcjonalny osób starszych po dużych operacjach brzusznych w okresie fizjoterapii szpitalnej
  Tytuł pracy w innym języku: Some factors determining the functional status of the elderly after major abdominal surgery the hospital physiotherapy
  Tytuł czasopisma: Fizjoterapia Polska
  Tytuł równoległy czasopisma: Polish Journal of Physiotherapy
  Rok: 2011, Vol. 11, suppl. 1, s. 74
  ISSN: 1642-0136
  Uwagi: Toż w j. ang., tamże s. 74-75
  Uwagi: XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. Fizjoterapia we współczesnej medycynie, Łódź, 17-19.11.2011
  Charakterystyka formalna: PAS
  Charakterystyka merytoryczna: ZMI
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: wiek starczy ; chirurgia ; fizjoterapia ; sprawność funkcjonalna ; badania

  17/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Janusz Domaniecki.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Miażdżyca kończyn dolnych
  Tytuł całości: Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych : zagadnienia podstawowe, red. nauk. Janusz Domaniecki, Krzysztof Klukowski
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2009
  Seria: (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
  Strony zajęte przez pracę: s. 7-45, il.
  ISBN: 978-83-89630-91-9
  Uwagi: Podręcznik akademicki
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: układ ruchowy ; układ naczyniowy ; kończyny ; kończyna dolna ; choroby ; rehabilitacja ; skuteczność

  18/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Janusz Domaniecki.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Przewlekła niewydolność żylna
  Tytuł całości: Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych : zagadnienia podstawowe, red. nauk. Janusz Domaniecki, Krzysztof Klukowski
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2009
  Seria: (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
  Strony zajęte przez pracę: s. 58-75, il.
  ISBN: 978-83-89630-91-9
  Uwagi: Podręcznik akademicki
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja ministerstwa: 3.000
  Słowa kluczowe: układ naczyniowy ; choroby ; leczenie ; rehabilitacja

  19/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Marek Szczepkowski, Janusz Domaniecki.
  Tytuł pracy: Role of physiotherapy in "fast track colorectal surgery" strategy
  Tytuł pracy w innym języku: Rola fizjoterapii w strategii wczesnego uruchamiania (fast track surgery) po operacjach jelita grubego
  Tytuł czasopisma: Proktologia
  Rok: 2009, Vol. 10, nr 2, s. 117-123 bibliogr.
  Tryb dostępu: http://www.proktologia.org/gazeta/pdf/pelny_tekst171.pdf
  ISSN: 1640-5382
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PAC
  Charakterystyka merytoryczna: PO
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja ministerstwa: 4.000
  Index Copernicus: 5.360
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; fizjoterapia ; układ trawienny ; choroby ; leczenie ; chirurgia
  Adres url:

  20/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Janusz Domaniecki.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zatorowość płucna
  Tytuł całości: Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych : zagadnienia podstawowe, red. nauk. Janusz Domaniecki, Krzysztof Klukowski
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2009
  Seria: (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
  Strony zajęte przez pracę: s. 82-84, il.
  ISBN: 978-83-89630-91-9
  Uwagi: Podręcznik akademicki
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: układ naczyniowy ; choroby ; powikłania

  21/21
  Autorzy: Piotr Czyżewski, Aneta Dąbek.
  Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu): Zespół pozakrzepowy
  Tytuł całości: Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych : zagadnienia podstawowe, red. nauk. Janusz Domaniecki, Krzysztof Klukowski
  Miejsce wydania: Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2009
  Seria: (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
  Strony zajęte przez pracę: s. 81-82
  ISBN: 978-83-89630-91-9
  Uwagi: Podręcznik akademicki
  Opis nie został sporządzony z autopsji: x
  Charakterystyka formalna: PFM
  Język publikacji: POL
  Słowa kluczowe: rehabilitacja ; układ sercowo-naczyniowy ; naczynia krwionośne ; kończyna dolna ; choroby

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Nowe wyszukiwanie