Regulamin stron www

Postanowienia ogólne

Regulamin stron WWW dotyczy:

jednostek uniwersyteckich (wydziałów, samodzielnych instytutów itp.), organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, które chciałyby umieścić lub podłączyć własny serwis informacyjny do oficjalnych, uczelnianych stron WWW.

Regulamin ten dotyczy wszystkich serwerów www posiadających adres w domenie awf.edu.pl i mających związek z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Zakładanie serwisu www

O założenie serwisu www na serwerze uczelnianym może starać się każda samodzielna jednostka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Akademia oferuje podłączenie do sieci akademickiej, informacje o serwerze we własnym serwisie www oraz konsultacje i pomoc techniczną.

Istnieje możliwość założenia serwera wirtualnego (wydzielona przestrzeń na serwerach akademickich).

W przypadku, gdy starający się o serwis www nie jest samodzielną jednostką (np. katedry, studia podyplomowe, instytuty itp) musi zostać najpierw stworzony serwis samodzielnej jednostki nadrzędnej. Dopiero do tego serwisu (spełniającego minimalne wymagania regulaminu) mogą zostać podłączone strony jednostek niesamodzielnych.

Zawartość serwisu www

Za zawartość stron, zarówno ogólnoinformacyjnych jak i prywatnych (studenckich i pracowniczych), znajdujących się na serwerze www odpowiada osoba sprawująca merytoryczną opiekę nad serwisem www zwana też kuratorem serwisu i wyznaczona przez kierownika jednostki AWF.
Kurator serwisu www jest to osoba sprawująca opiekę cywilno-prawną nad serwisem www danej jednostki, wyznaczona przez kierownika jednostki AWF.
Kontakt do kuratora serwisu powinien być umieszczony na odpowiedniej stronie danego serwisu z adresem e-mail i/lub numerem telefonu.

Serwis www musi spełniać następujące wymagania:

KONTAKT ADMINISTRACYJNY: informatyka@awf.edu.pl